ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable คุณจะเห็นรายการเขตข้อมูล ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ โดยการเพิ่ม และจัดเรียงของเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับ หรือกรองคอลัมน์ของข้อมูลที่แสดงอยู่ใน PivotTable ดูเรียงลำดับข้อมูลใน PivotTableและกรองข้อมูลใน PivotTable

รายการเขตข้อมูลปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ถ้าคุณได้คลิกภายใน PivotTable แต่ไม่เห็นรายการเขตข้อมูล เมื่อต้องการเปิดสมุดงาน:

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon ที่มีแท็บวิเคราะห์และแท็บออกแบบ

 2. คลิก วิเคราะห์ > รายการเขตข้อมูล

  ปุ่ม รายการเขตข้อมูล บนแท็บ วิเคราะห์

รายการเขตข้อมูลมีส่วนเขตข้อมูลที่คุณเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable ของคุณ และส่วนพื้นที่ที่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลเหล่านั้นในแบบที่คุณต้องการได้

รายการเขตข้อมูลที่แสดงส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงส่วนต่าง ๆ ในรายการเขตข้อมูล คลิกปุ่มเครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ ของรายการเขตข้อมูล จากนั้น เลือกเค้าโครงคุณต้องการ เมนู เครื่องมือ ของรายการเขตข้อมูล

เพิ่มและจัดเรียงเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล

ใช้ส่วนเขตข้อมูลของ รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable ของคุณดังนี้

 • เลือกกล่องถัดจากชื่อเขตข้อมูลเพื่อวางเขตข้อมูลในพื้นที่เริ่มต้นของ รายการเขตข้อมูล

  โดยทั่วไป เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ แถว เขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลา Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มในพื้นที่ คอลัมน์

ใช้ส่วนพื้นที่ของรายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ตามวิธีที่คุณต้องการโดยการลากเขตข้อมูลเหล่านั้นระหว่างพื้นที่ทั้งสี่

เขตข้อมูลที่คุณใส่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันจะแสดงใน PivotTable ดังนี้

 • เขตข้อมูลพื้นที่ ตัวกรอง จะแสดงเป็นตัวกรองรายงานระดับบนสุดที่อยู่เหนือ PivotTable ดังนี้

  เขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรอง

 • เขตข้อมูลพื้นที่ คอลัมน์ จะแสดงเป็น ป้ายชื่อคอลัมน์ ที่ด้านบนของ PivotTable ดังนี้

  เขตข้อมูลในพื้นที่คอลัมน์

  คอลัมน์อาจซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลพื้นที่ แถว จะแสดงเป็น ป้ายชื่อแถว ทางด้านซ้ายของ PivotTable ดังนี้

  เขตข้อมูลในพื้นที่แถว

  แถวอาจซ้อนอยู่ภายในแถวที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลพื้นที่ ค่า จะแสดงเป็นค่าตัวเลขแบบสรุปใน PivotTable ดังนี้

  เขตข้อมูลในพื้นที่ค่า

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลในพื้นที่ คุณสามารถเรียงลำดับ โดยการลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลจาก PivotTable ลากเขตข้อมูลออกจากส่วนพื้นที่ของ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable

กรองข้อมูลใน PivotTable ใน Excel 2016

กลุ่มหรือ ungroup ข้อมูลในรายงาน PivotTable

ค้นหาในรายการเขตข้อมูล PivotTable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ปิดเวลาที่จัดกลุ่มใน Pivottable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

อัปเดต (รีเฟรช) ข้อมูลใน PivotTable

การสร้าง PivotChart ใน 2016 Excel สำหรับ Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×