ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้มุมมอง Web Datasheet ในแอป Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อต้องการดูระเบียนของข้อมูลจำนวนมากในแอป Access ของคุณในเวลาเดียวกันให้ใช้มุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณเพิ่มตารางใหม่ลงในแอป Access ของคุณหรือนำเข้าข้อมูลลงในแอปของคุณ Access จะสร้างมุมมองแผ่นข้อมูลสำหรับแต่ละตารางโดยอัตโนมัติแต่คุณสามารถสร้างมุมมองแผ่นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตารางของคุณได้ มุมมองแผ่นข้อมูลมีตัวเลือกการกรองและการเรียงลำดับที่มีอยู่แล้วภายในเมื่อคุณต้องการค้นหาหรือกรองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มุมมองแผ่นข้อมูลยังมีประโยชน์สำหรับการดูรายละเอียดของหลายระเบียนโดยการเพิ่มระเบียนใหม่และการลบระเบียนจากตารางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูลในแอป Access ลงใน Excel ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตารางลงในแอป access ให้ดูที่สร้างแอป access

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปให้ดูที่สร้างฟอร์ม Access

มุมมองแผ่นข้อมูลแสดงระเบียนลูกค้า

เมื่อ Access สร้างมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่โปรแกรมจะสร้างตัวควบคุมบนมุมมองสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง Access จะเพิ่มตัวควบคุมใหม่สำหรับเขตข้อมูลนั้นลงในมุมมองแผ่นข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตามถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในมุมมองแผ่นข้อมูลเช่นการย้ายหรือการปรับขนาดตัวควบคุมและบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของคุณ Access จะไม่เพิ่มตัวควบคุมใหม่ไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลอีกต่อไปเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง ในกรณีนี้คุณจะต้องเพิ่มตัวควบคุมใหม่ลงในมุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง

มุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บคืออะไร

มุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บในแอป Access จะแสดงข้อมูลออนไลน์ที่จัดเรียงในแถวและคอลัมน์ในเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถทำการแก้ไขข้อมูลหรือไม่ได้ตามที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บใน Access จะเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบที่คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ตั้งค่าแหล่งระเบียน

 • ระบุคำอธิบายสำหรับมุมมอง

 • เพิ่มการดำเนินการอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเมื่อมุมมองเปิดขึ้นและเมื่อมีบางคนย้ายระหว่างระเบียนโดยใช้มุมมอง

 • เพิ่มการดำเนินการแบบกำหนดเองที่เกิดขึ้นเมื่อมีบางคนคลิกปุ่ม (คุณเลือกปุ่ม)

 • ปรับขนาดและย้ายตัวควบคุมและตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม

การเพิ่มมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่ลงในตารางในแอป Access ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อคำอธิบายภาพของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายจากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มมุมมองใหม่(ปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจากชื่อคำอธิบายภาพของมุมมอง)

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มมุมมองใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มมุมมองใหม่ให้ใส่ชื่อสำหรับมุมมองในกล่องชื่อมุมมองตั้งค่าชนิดมุมมองเป็นแผ่นข้อมูลแล้วเลือกชื่อตารางในกล่องแหล่งระเบียน

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแหล่งระเบียนสำหรับมุมมอง

ที่ด้านบนขวาของพื้นที่ดีไซน์ให้คลิกข้อมูลเพื่อเปิดกล่องข้อมูลดังนี้

กล่องโต้ตอบ ข้อมูล ของมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บ

เลือกชื่อตารางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับมุมมองและเลือกกล่องกาเครื่องหมายอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลในมุมมองนี้ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นเพียงแค่ปิดกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการค้นหาตัวเลือกข้อมูลสำหรับมุมมองแผ่นข้อมูลให้คลิกที่จุดว่างบนพื้นที่ออกแบบที่อยู่ห่างจากตัวควบคุมใดๆ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกชื่อของคิวรีที่บันทึกไว้ในกล่องแหล่งระเบียนได้ถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ของคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณ

ระบุคำอธิบายภาพ

ที่ด้านบนขวาของพื้นที่ดีไซน์ให้คลิกการจัดรูปแบบเพื่อเปิดกล่องการจัดรูปแบบดังนี้

กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบ ของมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บ

เลือกว่าคุณต้องการให้มองเห็นแถบการกระทำหรือซ่อนในกล่องมองเห็น ActionBar คุณยังสามารถเพิ่มแก้ไขและลบระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ถ้าแถบการกระทำถูกซ่อนอยู่ตราบเท่าที่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลเป็น updateable

ในกล่องคำอธิบายภาพให้ใส่ข้อความที่จะแสดงบนมุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อเปิดเป็นป็อปอัพในหน้าต่างเบราว์เซอร์ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นเพียงแค่ปิดกล่องโต้ตอบ

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติคำอธิบายภาพบนกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบ Access จะแสดงคำอธิบายเฉพาะถ้ามุมมองแผ่นข้อมูลถูกเปิดเป็นป็อปอัพ การตั้งค่าคุณสมบัติคำอธิบายภาพบนกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงที่แสดงบนตัวเลือกมุมมองสำหรับมุมมอง เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความที่แสดงในตัวเลือกมุมมองให้ดูส่วนในการเปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มการดำเนินการอัตโนมัติ

ที่ด้านบนขวาของพื้นที่ดีไซน์ให้คลิกการดำเนินการเพื่อเปิดกล่องการดำเนินการดังนี้

กล่องโต้ตอบ แอคชัน ในมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บ

แต่ละปุ่มจะเปิดแมโครในมุมมองออกแบบ คลิกที่โหลดเมื่อต้องการออกแบบแมโครที่จะทำงานเมื่อแผ่นข้อมูลเปิดขึ้นมาและคลิกที่ปัจจุบันสำหรับแมโครที่เรียกใช้เมื่อใดก็ตามที่มีคนเลือกแถวที่แตกต่างกันในแผ่นข้อมูล เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณเพียงแค่ปิดกล่องโต้ตอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดมุมมองด้วยตนเองด้วยการสร้างแมโครแอ interface ของผู้ใช้

เพิ่มการกระทำแบบกำหนดเองให้กับแถบ แอคชัน

ตามค่าเริ่มต้นมุมมองแผ่นข้อมูลจะมีปุ่มเพิ่มการกระทำ ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ และปุ่มลบการดำเนินการ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับปุ่มการกระทำในแอป Access คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มแอคชันแบบกำหนดเองของคุณเองลงในแถบแอคชันได้อีกด้วย

ที่กึ่งกลางด้านบนของพื้นที่ดีไซน์ให้คลิกเพิ่มการกระทำแบบกำหนดเอง(ปุ่มเครื่องหมายบวกถัดจากแถบแอคชัน) การดำเนินการใหม่จะแสดงขึ้นเป็นปุ่มที่มีไอคอนรูปดาว:

ปุ่มแอคชันแบบกำหนดเองบนแผ่นข้อมูลบนเว็บ

คลิกปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองจากนั้นคลิกปุ่มข้อมูลที่ปรากฏขึ้น Access จะเปิดกล่องโต้ตอบข้อมูลสำหรับการดำเนินการแบบกำหนดเองดังนี้

กล่องโต้ตอบ ข้อมูล ของแอคชันแบบกำหนดเองบนแผ่นข้อมูลบนเว็บ

ตั้งชื่อปุ่มแอคชันแบบกำหนดเองของคุณให้เลือกไอคอนที่จะใช้ใส่คำแนะนำเครื่องมือ (ข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อตัวชี้อยู่เหนือไอคอนการกระทำ) แล้วคลิเปิดเพื่อเปิดมุมมองออกแบบแมโครและบันทึกแมโครที่จะทำงานเมื่อมีการคลิกปุ่มการกระทำแบบกำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการกระทำแบบกำหนดเองลงในแถบแอคชัน

การเพิ่มการแก้ไขและการลบข้อมูล

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูลได้โดยการเปิดมุมมองในเบราว์เซอร์ของคุณ Access จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณย้ายไปยังระเบียนอื่นในมุมมอง

 • เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนใหม่ให้คลิกปุ่มเพิ่มระเบียน ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ บนแถบแอคชันพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในคอลัมน์แล้วคลิกไปยังระเบียนอื่นเพื่อบันทึกระเบียนใหม่ ระเบียนใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูลจะปรากฏที่ด้านล่างเสมอ

 • เมื่อต้องการแก้ไขระเบียนให้คลิกในแถวที่คุณต้องการแก้ไขและแท็บไปยังคอลัมน์ที่ระบุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง พิมพ์ข้อมูลใหม่ของคุณแล้วกด tab หรือคลิกไปยังระเบียนอื่นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของระเบียนของคุณ

 • เมื่อต้องการลบระเบียน: ให้คลิกในแถวที่คุณต้องการลบแล้วคลิกปุ่มลบ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ การดำเนินการ Access จะแสดงกล่องโต้ตอบการยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณต้องการลบระเบียนนั้น คลิกใช่เมื่อต้องการลบหรือคลิกไม่ใช่เพื่อยกเลิกการลบระเบียน

  นอกจากนี้คุณยังสามารถลบระเบียนได้ด้วยการคลิกขวาที่ตัวเลือกแถวทางด้านซ้ายแล้วคลิกลบ เมื่อต้องการลบระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้งให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกตัวเลือกแถวที่แตกต่างกันให้คลิกขวาที่ตัวเลือกแถวใดตัวเลือกหนึ่งจากนั้นคลิกลบ

การกรองและการเรียงลำดับข้อมูล

มุมมองแผ่นข้อมูลในแอป Access มีตัวเลือกที่มีอยู่แล้วสำหรับการกรองและการเรียงลำดับข้อมูล คุณสามารถกรองและเรียงลำดับคอลัมน์ของข้อมูลที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการดู

เมื่อต้องการกรองข้อมูล:

 1. นำทางไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณในแอป Access โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ

 2. โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์แล้วคลิกตัวเลือกเพื่อกรองรายการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในคอลัมน์ Access จะแสดงไอคอนช่องทางด้านบนแต่ละคอลัมน์ที่มีการนำตัวกรองไปใช้

  ตัวเลือกการกรองสำหรับคอลัมน์ตำแหน่งงานในแผ่นข้อมูล

  เคล็ดลับ: เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมจากรายการเพื่อกรองตัวเลือกข้อมูลมากกว่าหนึ่งตัวเลือก

 3. เมื่อต้องการเอาตัวกรองออกจากคอลัมน์ให้คลิกล้างตัวกรองจากรายการตัวเลือก

  เคล็ดลับ: ใช้ฟีเจอร์ "ค้นหาในหน้า" ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นใน Internet Explorer ให้กด Ctrl + F ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณกำลังค้นหาแล้วคลิกก่อนหน้าหรือถัดไปเพื่อเลื่อนผ่านค่าที่พบ

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล:

 1. นำทางไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณในแอป Access โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ

 2. โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์แล้วคลิกเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเพื่อเรียงลำดับระเบียนในมุมมองตามคอลัมน์นั้น

เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์:

 1. นำทางไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณในแอป Access โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ

 2. โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์แล้วคลิกซ่อนคอลัมน์ Access จะซ่อนคอลัมน์จากมุมมองในเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ: การซ่อนคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคุณจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ถ้าคุณนำทางไปยังมุมมองอื่นและกลับมาหรือรีเฟรชมุมมอง Access จะแสดงคอลัมน์อีกครั้ง

การดาวน์โหลดระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูลลงใน Excel

คุณสามารถดาวน์โหลดระเบียนจากแอป Access ของคุณลงใน Excel จากมุมมองแผ่นข้อมูลได้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดระเบียนลงใน Excel ให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

 1. คลิกมุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อดูแอปในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มดาวน์โหลดใน Excel ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดลงใน Excel บนแถบการกระทำ การกระทำบนแถบการกระทำ

  ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel บนมุมมองแผ่นข้อมูล
 3. คลิกเปิดเพื่อเปิดสเปรดชีต Excel คลิกบันทึกเพื่อบันทึกสเปรดชีตในโฟลเดอร์หรือคลิกยกเลิกเพื่อยกเลิกการดาวน์โหลดระเบียนลงใน Excel

 4. Excel จะแสดงระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูล

  สเปรดชีต Excel แสดงระเบียนของข้อมูลสามระเบียนตลอดทั้งสามคอลัมน์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ตัวเลือกตัวกรองในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อจำกัดระเบียนที่แสดงเป็นชุดระเบียนที่มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะคลิกปุ่มการดาวน์โหลดใน excel การดำเนินการ Access ยังคงดาวน์โหลดระเบียนทั้งหมดจากแหล่งระเบียนของมุมมองลงใน Excel ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดชุดระเบียนที่มีขนาดเล็กลงคุณสามารถเปิดมุมมองแผ่นข้อมูลจากมุมมองอื่นได้โดยใช้แอคชันแมโคร OpenPopup และใช้อาร์กิวเมนต์ส่วนคำสั่ง where เพื่อกรองระเบียนให้เป็นชุดย่อยที่มีขนาดเล็กลง ถ้าคุณคลิกปุ่มดาวน์โหลดใน excel การกระทำบนมุมมองแผ่นข้อมูลในกรณีนี้ Access จะดาวน์โหลดชุดย่อยของระเบียนที่มีขนาดเล็กลงใน Excel

หมายเหตุ: ปุ่มการดำเนินการดาวน์โหลดใน Excel ไม่สามารถเอาออกจากมุมมองแผ่นข้อมูลได้ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงปุ่มการกระทำนี้คุณจะต้องซ่อนแถบแอคชันสำหรับมุมมองแผ่นข้อมูล

การลบมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการลบมุมมองแผ่นข้อมูลที่มีอยู่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อคำอธิบายภาพของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้วคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้วคลิกลบ

เปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูลที่แสดงในตัวเลือกมุมมอง

Access จะแสดงรายการของชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองที่ด้านบนสุดของแอปในตัวเลือกมุมมอง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูลที่แสดงในตัวเลือกมุมมองให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อคำอธิบายภาพของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้วคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ

 4. พิมพ์ชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่แล้วกด Enter

  คำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูลเปลี่ยนเป็นลูกค้า

 5. คลิกบันทึกบนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายภาพของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของมุมมองแผ่นข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอให้คลิกค้างคำอธิบายภาพแล้วลากไปทางขวาหรือซ้ายไปยังตำแหน่งใหม่

การสร้างสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณต้องการทำสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูลที่เหมือนกันคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ซ้ำกันในแอป Access ได้

เมื่อต้องการทำสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูลให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อคำอธิบายภาพของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้วคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้วคลิกทำซ้ำ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์, แก้ไข, เปลี่ยนชื่อ, ทำซ้ำ และลบ

 4. พิมพ์ชื่อของสำเนาใหม่ของมุมมองแผ่นข้อมูลในชื่อของกล่องที่ซ้ำกัน โปรดสังเกตว่าวัตถุแต่ละมุมมองในบานหน้าต่างนำทางต้องไม่ซ้ำกัน

 5. เลือกตารางเพื่อกำหนดรายการนี้ให้ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งที่ซ้ำกัน เมื่อคุณกำหนดสำเนาของมุมมองไปยังตาราง Access จะแสดงชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองเมื่อคุณคลิกชื่อคำอธิบายภาพของตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ มุมมองที่ซ้ำกัน แสดงชื่อของกล่องที๋ซ้ำกันและตำแหน่งที่ตั้งของกล่องซ้ำกัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดสำเนาของมุมมองไปยังตารางที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถเลือก [แบบสแตนด์อโลน/ป็อปอัพ] ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งที่ทำซ้ำได้ เมื่อคุณทำสำเนาของมุมมองเป็นมุมมองแบบสแตนด์อโลน Access จะแสดงวัตถุในบานหน้าต่างนำทางแต่ไม่ได้อยู่ในรายการของมุมมองที่มอบหมายให้กับตาราง เมื่อต้องการเปิดมุมมองแบบสแตนด์อโลนในเบราว์เซอร์ของคุณคุณต้องใช้แอคชัน OpenPopup แมโคร

 6. คลิกตกลงเพื่อสร้างสำเนาใหม่ของมุมมองแผ่นข้อมูลหรือคลิกยกเลิกเพื่อยกเลิกการสร้างสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. คลิกบันทึกบนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังรายการของมุมมอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Access

มุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บเป็นฟีเจอร์ของแอป Access-ฐานข้อมูลที่ทำงานในเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้แต่จะมีเพียงฟีเจอร์เดียวเท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป access ให้ดูบทความสร้างแอป access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×