ใช้มุมมองแผ่นข้อมูล web ในแอป Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อต้องการดูหลายระเบียนของข้อมูลในแอป Access ของคุณในเวลาเดียวกัน ใช้มุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณเพิ่มตารางใหม่ลงในแอป Access ของคุณ หรือนำเข้าข้อมูลลงในแอปของคุณ Access สร้างมุมมองแผ่นข้อมูลสำหรับแต่ละตารางโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถสร้างมุมมองแผ่นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตารางของคุณ มุมมองแผ่นข้อมูลมีอยู่แล้วภายในการกรองและการเรียงลำดับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการค้นหาหรือตัวกรองสำหรับข้อมูลเฉพาะ มุมมองแผ่นข้อมูลจะมีประโยชน์สำหรับได้อย่างรวดเร็วดูรายละเอียดของระเบียนหลาย เพิ่มระเบียนใหม่ และลบระเบียนออกจากตาราง คุณยังสามารถดาวน์โหลดระเบียนได้จากมุมมองแผ่นข้อมูลในแอป Access ลงใน Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มตารางลงในแอป Access ดูที่สร้างแอ app. Access

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่นำไปใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป ดูสร้างฟอร์ม Access

มุมมองแผ่นข้อมูลแสดงระเบียนลูกค้า

เมื่อ Access สร้างมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่ โดยอัตโนมัติสร้างตัวควบคุมในมุมมองสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตาราง เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง Access เพิ่มตัวควบคุมใหม่สำหรับเขตข้อมูลนั้นลงในมุมมองแผ่นข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบลงในมุมมองแผ่นข้อมูล เช่นการย้าย หรือปรับขนาดตัวควบคุม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ Access ไม่เพิ่มตัวควบคุมใหม่ไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง ในกรณีนี้ คุณจะต้องการเพิ่มตัวควบคุมใหม่ไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง

มุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บคืออะไร

มุมมองแผ่นข้อมูล web ในแอป Access แสดงข้อมูลแบบออนไลน์จัดเรียงในแถวและคอลัมน์ในเว็บเบราว์เซอร์ จะสามารถอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล หรือ ไม่ ตามที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างมุมมองแผ่นข้อมูลเว็บใน Access โปรแกรมเปิดในมุมมองออกแบบ ซึ่งคุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ตั้งค่าแหล่งระเบียน

 • ใส่คำอธิบายให้กับมุมมองนั้น

 • เพิ่มแอคชันอัตโนมัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อมุมมองเปิดขึ้นมาและเมื่อผู้ใช้ย้ายไปมาระหว่างระเบียนโดยใช้มุมมองนี้

 • เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม (คุณเลือกปุ่ม)

 • ปรับขนาด และย้ายตัวควบคุม และคุณสมบัติตัวควบคุมการตั้งค่า

เพิ่มมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่ลงในตารางในแอป Access ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิกปุ่มเพิ่มมุมมองใหม่ (ปุ่มเครื่องหมายบวกถัดจากดูคำอธิบายชื่อ)

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มมุมมองใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มมุมมองใหม่ ใส่ชื่อสำหรับมุมมองในกล่องชื่อมุมมอง การตั้งค่าชนิดมุมมองแผ่นข้อมูล และเลือกชื่อตารางในกล่องแหล่งระเบียน

ตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งระเบียนสำหรับมุมมอง

ที่ด้านบนขวาของพื้นที่ดีไซน์ ให้คลิก ข้อมูล เพื่อเปิดกล่อง ข้อมูล ดังนี้

กล่องโต้ตอบ ข้อมูล ของมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บ

เลือกชื่อตารางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับมุมมอง และเลือกกล่องกาเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว กาเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลในมุมมองนี้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ปิดกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการค้นหาตัวเลือกข้อมูลสำหรับมุมมองแผ่นข้อมูล คลิกว่างในพื้นที่ออกแบบจากตัวควบคุมใด ๆ

คุณยังสามารถเลือกชื่อของแบบสอบถามที่บันทึกไว้ในกล่องแหล่งระเบียนถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ของคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณ

ใส่คำอธิบาย

ที่ด้านบนขวาของพื้นที่ดีไซน์ ให้คลิก การจัดรูปแบบ เพื่อเปิดกล่อง การจัดรูปแบบ ดังนี้

กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบ ของมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บ

เลือกว่า คุณต้องการให้ในแถบแอคชันการมองเห็นได้ หรือ สามารถซ่อนอยู่ในกล่องActionBar มองเห็น คุณยังสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลถ้าแถบการกระทำจะถูกซ่อนตราบใดที่จะสามารถอัปเดตได้ของข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

ในกล่องคำอธิบาย ใส่ข้อความที่จะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อเปิดเป็นป็อปอัพในหน้าต่างเบราว์เซอร์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เพียงแค่ปิดกล่องโต้ตอบ

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติป้ายคำอธิบายในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบ Access แสดงคำอธิบายภาพนั้นก็ต่อเมื่อเปิดมุมมองแผ่นข้อมูลเป็นแบบป็อปอัพ ตั้งค่าคุณสมบัติป้ายคำอธิบายบนกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงอะไร Access แสดงในตัวเลือกมุมมองสำหรับมุมมอง เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความที่แสดงอยู่ในตัวเลือกมุมมอง ดูส่วนบนเปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มแอคชันอัตโนมัติ

ที่ด้านบนขวาของพื้นที่ดีไซน์ ให้คลิก แอคชัน เพื่อเปิดกล่อง แอคชัน ดังนี้

กล่องโต้ตอบ แอคชัน ในมุมมองแผ่นข้อมูลบนเว็บ

แต่ละปุ่มเปิดแมโครในมุมมองออกแบบ คลิกบนโหลด ในการออกแบบแมโครที่ทำงานเมื่อเปิดแผ่นข้อมูล คลิ กบนปัจจุบัน สำหรับแมโครที่ทำงานเมื่อใดก็ ตามที่บางคนเลือกแถวต่าง ๆ ในแผ่นข้อมูล เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เพียงแค่ปิดกล่องโต้ตอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปรับแต่งมุมมอง โดยสร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ออก

การเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองให้กับแถบแอคชัน

ตามค่าเริ่มต้น มุมมองแผ่นข้อมูลมีปุ่มแอคชัน ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ เพิ่ม และลบ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ กระทำปุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับปุ่มแอคชันในแอป Access คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองของคุณเองลงในแถบแอคชัน

ที่ด้านบนตรงกลางของพื้นที่ดีไซน์ คลิกเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง (เครื่องหมายบวกปุ่มอยู่ถัดจากแถบการกระทำ) การกระทำใหม่แสดงขึ้นเป็นปุ่มที่มีไอคอนดาว:

ปุ่มแอคชันแบบกำหนดเองบนแผ่นข้อมูลบนเว็บ

คลิกปุ่มแอคชันแบบกำหนดเอง แล้วคลิกปุ่ม ข้อมูล ที่ปรากฏ Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ ข้อมูล ของแอคชันแบบกำหนดเอง

กล่องโต้ตอบ ข้อมูล ของแอคชันแบบกำหนดเองบนแผ่นข้อมูลบนเว็บ

ตั้งชื่อปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองของคุณ เลือกไอคอนไปใช้ ใส่คำแนะนำ (ข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อโฮเวอร์ตัวชี้ไว้เหนือไอคอนแอคชัน), แล้ว คลิ กบนคลิ กเพื่อเปิดมุมมองออกแบบแมโคร และเขียนแมโครที่ทำงานเมื่อมีคลิกปุ่มแอคชันแบบกำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำแบบกำหนดเองเพิ่มลงในแถบแอคชัน

เพิ่ม แก้ไข และการลบข้อมูล

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ด้วยการเปิดมุมมองในเบราว์เซอร์ของคุณ Access จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงกับระเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่คุณย้ายไปยังระเบียนที่แตกต่างกันในมุมมอง

 • เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนใหม่: คลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ ระเบียนบนแถบแอคชัน พิมพ์ในข้อมูลคุณต้องการในคอลัมน์ และจากนั้นกด tab หรือคลิกไประเบียนอื่นเมื่อต้องการบันทึกระเบียนใหม่ ระเบียนใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูลปรากฏที่ด้านล่างเสมอ

 • เมื่อต้องการแก้ไขระเบียน: ให้คลิกลงในแถวคุณต้องการแก้ไข และ tab ไปยังคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจงคุณต้องการเปลี่ยนแปลง พิมพ์ในข้อมูลของคุณใหม่ แล้วจากนั้นกด tab หรือคลิกไประเบียนอื่นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียน

 • เมื่อต้องการลบระเบียน: คลิกลงในแถวคุณต้อง การลบแล้ว คลิกลบ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ ปุ่มการกระทำ Access แสดงแบบโต้ตอบการยืนยันให้แน่ใจว่า คุณต้องการลบระเบียนนั้น คลิกใช่ เพื่อลบ หรือคลิกไม่มี เพื่อยกเลิกการลบระเบียน

  คุณยังสามารถลบระเบียนได้ ด้วยการคลิกขวาที่ตัวเลือกแถวทางด้านซ้ายแล้ว คลิกลบ เมื่อต้องการลบระเบียนมากกว่าหนึ่งครั้ง แป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกตัวเลือกแถวที่แตกต่างกัน คลิกขวาที่ตัวเลือกแถวหนึ่ง แล้ว คลิ กลบ

การกรองและเรียงลำดับข้อมูล

มุมมองแผ่นข้อมูลในแอป Access มีอยู่แล้วภายในตัวเลือกการกรอง และเรียงลำดับข้อมูล คุณสามารถลองใช้ได้อย่างรวดเร็วตัวกรองและเรียงลำดับคอลัมน์ต่าง ๆ ของข้อมูลเพื่อดูเฉพาะระเบียนคุณต้องการดู

การกรองข้อมูล:

 1. นำทางไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณในแอป Access โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ

 2. โฮเวอร์เหนือส่วนหัวคอลัมน์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์ คลิ กตัวเลือกที่จะกรองรายการสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในคอลัมน์ Access แสดงเป็นสีน้ำเงินเหนือแต่ละคอลัมน์ที่มีตัวกรองที่นำไปใช้

  ตัวเลือกการกรองสำหรับคอลัมน์ตำแหน่งงานในแผ่นข้อมูล

  เคล็ดลับ: เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมจากการกรองสำหรับตัวเลือกข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการ

 3. เมื่อต้องการเอาตัวกรองบนคอลัมน์ คลิกล้างตัวกรอง จากรายการตัวเลือก

  เคล็ดลับ: ใช้ฟีเจอร์ "ค้นหาบนหน้า" ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง ใน Internet Explorer กด Ctrl + F ป้อนข้อความหรือจำนวนคุณกำลังมองหา และการแล้ว คลิกก่อนหน้า หรือถัดไป เพื่อเลื่อนดูค่าที่พบ

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล:

 1. นำทางไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณในแอป Access โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ

 2. โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์ และคลิกเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อเรียงลำดับระเบียนในมุมมองตามคอลัมน์นั้น

เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์:

 1. นำทางไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลของคุณในแอป Access โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ

 2. โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์ คลิ กซ่อนคอลัมน์ Access ซ่อนคอลัมน์จากในมุมมองในเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ: การซ่อนคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคุณคือเท่านั้นชั่วคราว ถ้าคุณนำทางไปยังมุมมองอื่น และกลับมา หรือรีเฟรชมุมมอง Access แสดงคอลัมน์อีกครั้ง

ระเบียนดาวน์โหลดจากในมุมมองแผ่นข้อมูลลงใน Excel

คุณสามารถดาวน์โหลดระเบียนจากแอป Access ของคุณลงใน Excel จากมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการดาวน์โหลดระเบียนลงใน Excel:

 1. คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อดูแอปในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มแอคชัน ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดลงใน Excel บนแถบการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel บนแถบแอคชัน

  ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel บนมุมมองแผ่นข้อมูล
 3. คลิกเปิด เพื่อเปิดสเปรดชีต Excel คลิกบันทึก เพื่อบันทึกกระดาษคำนวณไปยังโฟลเดอร์ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการดาวน์โหลดข้อมูลลงใน Excel

 4. Excel แสดงระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูล

  สเปรดชีต Excel แสดงระเบียนของข้อมูลสามระเบียนตลอดทั้งสามคอลัมน์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ตัวกรองในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อจำกัดระเบียนที่แสดงให้ชุดที่มีขนาดเล็กของระเบียนก่อนคลิกดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel, Access ยังคงดาวน์โหลดระเบียนทั้งหมดจากแหล่งระเบียนมุมมองไปยัง Excel ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดชุดระเบียนมีขนาดเล็ก คุณสามารถเปิดมุมมองแผ่นข้อมูลจากมุมมองอื่นโดยใช้แมโครแอคชัน OpenPopup และใช้เครื่องหมายอาร์กิวเมนต์อนุประโยคเมื่อต้องการกรองระเบียนต้องการชุดย่อยที่มีขนาดเล็กได้ ถ้าคุณคลิกดาวน์โหลดใน Excel ปุ่มปฏิบัติการบนมุมมองแผ่นข้อมูลในกรณีนี้ Access ดาวน์โหลดย่อยของระเบียนที่มีขนาดเล็กลงใน Excel

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ไม่สามารถเอาออกจากมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงปุ่มการกระทำนี้ คุณจะต้องการซ่อนแถบการกระทำสำหรับมุมมองแผ่นข้อมูล

ลบมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการลบมุมมองแผ่นข้อมูลที่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิ กมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กลบ

เปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูลที่แสดงในตัวเลือกมุมมอง

Access แสดงรายการของชื่อคำอธิบายของมุมมองที่ด้านบนของแอปในตัวเลือกมุมมอง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคำอธิบายของมุมมองแผ่นข้อมูลที่แสดงในตัวเลือกมุมมอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิ กมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ

 4. พิมพ์ชื่อคำอธิบายของมุมมองแผ่นข้อมูลใหม่ จากนั้น กด Enter

  คำอธิบายภาพของมุมมองแผ่นข้อมูลเปลี่ยนเป็นลูกค้า

 5. คลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายภาพของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของมุมมองแผ่นข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอ คลิก และคำอธิบายค้างไว้ แล้วลากไปทางขวาหรือซ้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ทำสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณต้องการทำสำเนาเหมือนกันของมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้คุณลักษณะซ้ำกันในแอป Access

เมื่อต้องการทำสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูล ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิ กมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กทำซ้ำ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์, แก้ไข, เปลี่ยนชื่อ, ทำซ้ำ และลบ

 4. พิมพ์ชื่อของสำเนาใหม่ของมุมมองแผ่นข้อมูลในกล่องชื่อที่ของทำซ้ำ โปรดสังเกตว่า แต่ละวัตถุมุมมองในบานหน้าต่างนำทางต้องไม่ซ้ำกัน

 5. เลือกตารางเพื่อกำหนดนี้ในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสำเนา กล่อง เมื่อคุณกำหนดสำเนาของมุมมองไปยังตาราง Access แสดงชื่อคำอธิบายมุมมองเมื่อคุณคลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ มุมมองที่ซ้ำกัน แสดงชื่อของกล่องที๋ซ้ำกันและตำแหน่งที่ตั้งของกล่องซ้ำกัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดสำเนาของมุมมองไปยังตารางที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลือก [แบบสแตนด์อโลน/ป็อปอัพ] ในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับกล่องซ้ำ เมื่อคุณทำสำเนาของมุมมองเป็นมุมมองแบบสแตนด์อโลน Access แสดงวัตถุ ใน บานหน้าต่างนำทาง แต่ไม่ได้อยู่ ในรายการของมุมมองที่กำหนดให้กับตาราง เมื่อต้องการเปิดมุมมองแบบสแตนด์อโลนในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณต้องใช้แมโครแอคชัน OpenPopup

 6. คลิกตกลง เพื่อสร้างสำเนาใหม่ของมุมมองแผ่นข้อมูล หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการสร้างสำเนาของมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. คลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในรายการของมุมมอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Access

มุมมองแผ่นข้อมูล web มีฟีเจอร์ของแอป Access-ฐานข้อมูลที่กำลังทำงานในเบราว์เซอร์ที่ผู้อื่นสามารถใช้แบบออนไลน์- แต่จะมีฟีเจอร์เดียวเท่านั้น ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Access ดูที่บทความการสร้างแอป Access

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×