ใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อจัดหัวเรื่อง และจัดเรียงข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มุมมองเค้าร่างช่วยคุณจัดการโครงสร้างและหัวเรื่องของเอกสารโดยไม่ได้รับการสูญหายไปในข้อความ ในมุมมองเค้าร่าง (คลิกมุมมอง >เค้าร่าง ), คุณใช้เครื่องมือเค้าร่าง เพื่อย้าย และแก้ไขหัวเรื่อง เปลี่ยนระดับหัวเรื่อง และย้ายข้อความรอบ นอกจากนี้คุณสามารถควบคุมรายละเอียดมากน้อยเพียงคุณเห็น

หมายเหตุ: การสร้างเค้าร่างจากสิ่งใดแทนที่จะเริ่มต้นด้วยเอกสารที่มีอยู่เป็นกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ดูที่การสร้างเค้าร่างตั้งแต่เริ่มต้นถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ

เพียงครั้งเดียวคุณอยู่ในมุมมองเค้าร่างต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานบนเอกสารของคุณ:

เมื่อต้องการ…

ให้ทำดังนี้

คีย์ลัด

สร้างหัวเรื่อง

เลือกเนื้อความ ในมุม มองเค้าร่าง และภายใต้กำหนดเค้าร่าง ในเครื่องมือเค้าร่าง ให้คลิกที่กล่องระดับเค้าร่าง และเลือกหัวเรื่องระดับที่คุณต้องการ

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

แก้ไขหัวเรื่อง

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง และทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

เปลี่ยนระดับหัวเรื่อง

ภายใต้กำหนดเค้าร่าง ในเครื่องมือเค้าร่าง ให้คลิกลูกศรขวา และซ้ายถัดจากกล่องระดับเค้าร่าง เพื่อเลื่อนระดับ หรือลดระดับหัวเรื่อง

Alt + Shift + ลูกศรซ้ายหรือ Alt + Shift + ลูกศรขวา

ย้ายข้อความขึ้นหรือลง

เลือกข้อความ และคลิกลูกศรขึ้น หรือลูกศรภายใต้กำหนดเค้าร่าง ลง

Alt + Shift + ลูกศรขึ้นหรือ Alt + Shift + ลูกศรลง

ขยายหรือยุบข้อความ

เลือกหัวเรื่องและคลิกการ + หรือ - ภายใต้กำหนดเค้าร่าง

Alt + Shift + เครื่องหมายบวกหรือ Alt + Shift + เครื่องหมาย

แสดงหรือซ่อนบางหัวเรื่อง

ในกล่อง แสดงระดับ ใน กำหนดเค้าร่าง ให้เลือกหัวเรื่องระดับต่ำสุดที่คุณต้องการแสดง ระดับที่ต่ำกว่าที่คุณเลือกทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้

Alt + Shift +nหัวเรื่องทั้งหมดที่แสดงขึ้นเป็นระดับหัวเรื่องn

แสดงบรรทัดแรกของข้อความหรือข้อความทั้งหมด

ภายใต้กำหนดเค้าร่าง เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องแสดงแรกบรรทัดเท่านั้น

Alt + Shift + L

มุมมองเค้าร่างปิด

ภายใต้กำหนดเค้าร่าง คลิก X ที่ปุ่มปิดมุมมองเค้าร่าง

สลับไปยังมุมมองอื่น

คลิกมุมมอง แล้วคลิกชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสลับไปยัง เช่นเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือโหมดการอ่าน

Alt + Ctrl + P สำหรับมุมมองการพิมพ์ Ctrl + Alt + N สำหรับมุมมองแบบร่าง Ctrl + Alt + O เพื่อกลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×