Office

ใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อจัดการหัวเรื่อง และจัดเรียงข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มุมมองเค้าร่างช่วยคุณจัดการโครงสร้างและหัวเรื่องของเอกสารโดยไม่ได้รับการสูญหายไปในข้อความ ในมุมมองเค้าร่าง (คลิกมุมมอง >เค้าร่าง ), คุณใช้เครื่องมือเค้าร่าง เพื่อย้าย และแก้ไขหัวเรื่อง เปลี่ยนระดับหัวเรื่อง และย้ายข้อความรอบ นอกจากนี้คุณสามารถควบคุมรายละเอียดมากน้อยเพียงคุณเห็น

หมายเหตุ: การสร้างเค้าร่างจากสิ่งใดแทนที่จะเริ่มต้นด้วยเอกสารที่มีอยู่เป็นกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมด ดูที่การสร้างเค้าร่างตั้งแต่เริ่มต้นถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ

เพียงครั้งเดียวคุณอยู่ในมุมมองเค้าร่างต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานบนเอกสารของคุณ:

เมื่อต้องการ…

ให้ทำดังนี้

แป้นพิมพ์ลัด

สร้างหัวเรื่อง

เลือกเนื้อความ ในมุม มองเค้าร่าง และภายใต้กำหนดเค้าร่าง ในเครื่องมือเค้าร่าง ให้คลิกกล่องระดับเค้าร่าง และเลือกหัวเรื่องระดับที่คุณต้องการ

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

แก้ไขหัวเรื่อง

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง และทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

เปลี่ยนระดับหัวเรื่อง

ภายใต้กำหนดเค้าร่าง ในเครื่องมือเค้าร่าง คลิกที่ลูกศรขวา และซ้ายถัดจากกล่องระดับเค้าร่าง เพื่อเลื่อนระดับ หรือลดระดับหัวเรื่อง

Alt + Shift + ลูกศรซ้ายหรือ Alt + Shift + ลูกศรขวา

ย้ายข้อความขึ้นหรือลง

เลือกข้อความ และคลิกลูกศรขึ้น หรือลูกศรภายใต้เค้าร่าง ลง

Alt + Shift + ลูกศรขึ้นหรือ Alt + Shift + ลูกศรลง

ขยายหรือยุบข้อความ

เลือกหัวเรื่อง และคลิกการ + หรือ - ภายใต้กำหนดเค้าร่าง

Alt + Shift + เครื่องหมายบวกหรือ Alt + Shift + เครื่องหมาย

แสดงหรือซ่อนบางหัวเรื่อง

ในกล่อง แสดงระดับ ใน กำหนดเค้าร่าง ให้เลือกหัวเรื่องระดับต่ำสุดที่คุณต้องการแสดง ระดับที่ต่ำกว่าที่คุณเลือกทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้

Alt + Shift +nหัวเรื่องทั้งหมดที่แสดงขึ้นเป็นระดับหัวเรื่องn

แสดงบรรทัดแรกของข้อความหรือข้อความทั้งหมด

ภายใต้กำหนดเค้าร่าง เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องแสดงแรกบรรทัดเท่านั้น

Alt+Shift+L

มุมมองเค้าร่างปิด

ภายใต้กำหนดเค้าร่าง คลิก X ที่ปุ่มปิดมุมมองเค้าร่าง

สลับไปยังมุมมองอื่น

คลิกมุมมอง และคลิกชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสลับไปยัง เช่นเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือโหมดการอ่าน

Alt + Ctrl + P สำหรับมุมมองการพิมพ์ Ctrl + Alt + N สำหรับมุมมองแบบร่าง Ctrl + Alt + O เพื่อกลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×