ใช้มุมมองรายการในแอป Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อต้องการดูข้อมูลจากแอป Access ของคุณในเค้าโครงฟอร์ม ใช้มุมมองรายการ (หรือที่เรียกว่ารายละเอียดของรายการมุมมอง) เมื่อคุณเพิ่มตารางใหม่ลงในแอปของคุณ หรือนำเข้าข้อมูลลงในแอปของคุณ Access สร้างมุมมองรายการสำหรับแต่ละตารางโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถสร้างมุมมองรายการเพิ่มเติมสำหรับตารางของคุณ มุมมองรายการมีกล่องค้นหาที่มีอยู่แล้วภายดังนั้นจึงสามารถมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาหรือตัวกรองสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มุมมองรายการจะมีประโยชน์สำหรับการดูรายละเอียดของระเบียน และเพิ่ม แก้ไข หรือการลบระเบียนออกจากตาราง คุณเลือกระเบียนเพื่อดู หรือแก้ไขในตัวควบคุมรายการทางด้านซ้ายของมุมมองรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตารางลงในแอป Access ดูที่สร้างแอป Access

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่นำไปใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป ดูสร้างฟอร์ม Access

มุมมองรายการ

เมื่อ Access สร้างมุมมองรายการใหม่ โดยอัตโนมัติสร้างตัวควบคุมบนมุมมองแต่ละเขตข้อมูลในตาราง เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง Access เพิ่มตัวควบคุมใหม่สำหรับเขตข้อมูลนั้นลงในมุมมองรายการได้ด้วย ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบลงในมุมมองรายการ เช่นการย้าย หรือปรับขนาดตัวควบคุม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ Access ไม่เพิ่มตัวควบคุมใหม่ไปยังมุมมองรายการเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง ในกรณีนี้ คุณจะต้องการเพิ่มตัวควบคุมใหม่ไปยังมุมมองรายการเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมอง

เพิ่มมุมมองรายการใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มมุมมองรายการใหม่ลงในตาราง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกชื่อคำบรรยายตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้น คลิกปุ่ม เพิ่มมุมมองใหม่ (เครื่องหมายบวก)

  เพิ่มมุมมองรายการจากไคลเอ็นต์ Access

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มมุมมองใหม่ ใส่ชื่อสำหรับมุมมองในกล่องชื่อมุมมอง การตั้งค่าชนิดมุมมอง รายละเอียดของรายการ และเลือกชื่อตารางในกล่องแหล่งระเบียน

 4. คลิกหน้าแรก >เปิดใช้แอป เพื่อเปิดมุมมองรายการในเบราว์เซอร์

 5. คลิกชื่อตาราง >รายการ เพื่อเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลในมุมมองนี้

ด้านบนของหน้า

ใช้ปุ่มการกระทำในมุมมองรายการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนใหม่: คลิกปุ่มแอคชันเพิ่ม ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ พิมพ์ในข้อมูล และจากนั้น คลิกที่ปุ่มการกระทำ ปุ่ม บันทึกการกระทำ บนแถบการกระทำ บันทึก

 • เมื่อต้องการแก้ไขระเบียน: คลิกบันทึกจากรายการ จากนั้น คลิกแก้ไข ปุ่ม แก้ไขการกระทำ บนแถบการกระทำ ปุ่มการกระทำ

 • เมื่อต้องการลบระเบียน: คลิกบันทึกจากรายการ จากนั้น คลิกลบ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ ปุ่มการกระทำ

 • เมื่อต้องการยกเลิกใด ๆ ปรับเปลี่ยนข้อมูลของระเบียนที่ยังไม่ได้บันทึก: คลิกที่ปุ่มการกระทำ ปุ่ม ยกเลิกการกระทำ บนแถบการกระทำ ยกเลิก

แถบการกระทำในมุมมองรายการ

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับปุ่มแอคชันในแอป Access

ด้านบนของหน้า

กรองข้อมูลในมุมมองรายการ

คุณสามารถใช้กล่องค้นหาเมื่อต้องการกรองรายการ ตัวอย่างเช่น เพื่อค้นหารายการที่ มีอักขระ "แอ" พิมพ์อักขระในกล่องกรองรายการ แล้วกด Enter เข้าถึงตัวกรองข้ามหลายเขตข้อมูล ในตัวอย่างนี้ ผลลัพธ์เป็น "Alan" และ "อัญชนา"

การใช้กล่องค้นหาในมุมมองรายการ

เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองที่ไม่มีการกรอง ให้คลิก "x" ในกล่องค้นหา

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมในการค้นหาข้อมูลในมุมมองรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณกำลังดู ระเบียนในมุมมองรายการ พิมพ์อักขระทับ / เป็นแป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังการค้นหาในกล่องนั้น

ด้านบนของหน้า

ลบมุมมองรายการ

เมื่อต้องการลบมุมมองรายการที่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิ กมุมมองรายการ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กลบ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ
 4. คลิกใช่ เพื่อลบมุมมองรายการ หรือคลิกไม่มี เพื่อยกเลิกการลบ

หมายเหตุ: การลบมุมมองรายการเอาออก จากรายการของมุมมองที่แนบมากับตาราง และ จาก บานหน้าต่างนำทาง คุณไม่สามารถยกเลิกการลบมุมมองรายการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพในมุมมองรายการ

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในแอป Access, Access ใช้รายการเป็นคำอธิบายมุมมอง คำอธิบายนี้จะไม่ชื่อจริงของวัตถุมุมมองรายการที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถเปลี่ยนคำอธิบายของมุมมองรายการเป็นบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเมื่อต้องการถูกใจของคุณ เปลี่ยนคำอธิบายของมุมมองรายการเปลี่ยนชื่อของวัตถุมุมมองรายการที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคำอธิบายภาพในมุมมองรายการ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิ กมุมมองรายการ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ
 4. พิมพ์ชื่อคำอธิบายของมุมมองรายการใหม่ จากนั้น กด Enter

  คำอธิบายภาพมุมมองรายการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
 5. คลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายภาพของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของมุมมองรายการที่ด้านบนของหน้าจอ คลิก และคำอธิบายค้างไว้ แล้วลากไปทางขวาหรือซ้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ด้านบนของหน้า

ทำสำเนาของมุมมองรายการ

ถ้าคุณต้องการทำสำเนาของมุมมองรายการเหมือนกัน คุณสามารถใช้คุณลักษณะซ้ำกันในแอป Access

เมื่อต้องการทำสำเนาของมุมมองรายการ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใน Access

 2. คลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในตัวเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คลิ กมุมมองรายการ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กทำซ้ำ

  เมนู การตั้งค่า ที่มี เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ
 4. พิมพ์ชื่อของสำเนาใหม่ของมุมมองรายการในกล่องชื่อของการทำซ้ำ โปรดสังเกตว่า วัตถุแต่ละมุมมองในบานหน้าต่างนำทางต้องไม่ซ้ำกัน

 5. เลือกตารางเพื่อกำหนดนี้ในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสำเนา กล่อง เมื่อคุณกำหนดสำเนาของมุมมองไปยังตาราง Access แสดงชื่อคำอธิบายมุมมองเมื่อคุณคลิกที่ชื่อคำอธิบายของตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  กล่องโต้ตอบ มุมมองที่ซ้ำกัน แสดงชื่อของกล่องที๋ซ้ำกันและตำแหน่งที่ตั้งของกล่องซ้ำกัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดสำเนาของมุมมองไปยังตารางที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลือก [แบบสแตนด์อโลน/ป็อปอัพ] ในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับกล่องซ้ำ เมื่อคุณทำสำเนาของมุมมองเป็นมุมมองแบบสแตนด์อโลน Access แสดงวัตถุ ใน บานหน้าต่างนำทาง แต่ไม่ได้อยู่ ในรายการของมุมมองที่กำหนดให้กับตาราง เมื่อต้องการเปิดมุมมองแบบสแตนด์อโลนในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณต้องใช้แมโครแอคชัน OpenPopup

 6. คลิกตกลง เพื่อสร้างสำเนาใหม่ของมุมมองรายการ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการสร้างสำเนาของมุมมองรายการ

 7. คลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในรายการของมุมมอง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×