ใช้มุมมองผู้นำเสนอ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

มุมมองผู้นำเสนอช่วยให้คุณจัดการสไลด์ของคุณในขณะที่คุณนำเสนอ โดยการติดตามจำนวนเวลาได้ผ่านไปแล้ว สไลด์ใดเป็นถัดไป และแสดงบันทึกย่อที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น (ขณะยัง ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกย่อการประชุมตามที่คุณนำเสนอ) มีการแสดงหนึ่ง คุณสามารถฝึกงานนำเสนอของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ มีสองแสดง ผู้ชมของคุณเห็นงานนำเสนอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอื่น

มุมมองผู้นำเสนอมีเครื่องมือต่อไปนี้:

เครื่องมือของผู้นำเสนอ PowerPoint

คำบรรยายภาพ 1 นาฬิกา

คำบรรยายภาพ 2 สไลด์ปัจจุบันในมุมมองของผู้ชม

คำบรรยายภาพ 3 สไลด์ถัดไป (หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไป)

คำบรรยายภาพ 4 เวลาที่ใช้แสดงตัวจับเวลา

คำบรรยายภาพ 5 บันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับแต่ละสไลด์

คำบรรยายภาพ 6 บันทึกย่อการประชุมที่ใช้ในขณะที่คุณนำเสนอ

ให้เลือกทำดังนี้

ใช้มุมมองผู้นำเสนอที่ มีจอแสดงผลเดียว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มต้น

 2. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้เครื่องมือผู้นำเสนอ คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เครื่องมือของผู้นำเสนอ

ใช้มุมมองผู้นำเสนอกับแสดงสอง

มีสองแสดง ผู้ชมของคุณเห็นนำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอื่น

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่าสำหรับแสดงสอง คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การเล่นการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกเริ่ม

แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากภาพนิ่งที่เลือกในปัจจุบัน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มต้น

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์หนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือ สไลด์ แท็บสไลด์ และแท็บไอคอน เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง

 2. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การเล่นการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การเล่นการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกแสดงแบบกำหนดเอง นั้นแล้ว คลิกแสดงแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเล่น

แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสนอแบบกำหนดเองจะถูกแสดงรายการ คลิกแก้ไขแสดงแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

เคล็ดลับ: 

 1. ในมุมมองผู้นำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนซึ่งแสดงว่า เป็นมุมมองผู้นำเสนอบน — เพียงแค่คลิกสลับแสดง ได้ เมื่อต้องการสลับแสดงอีก ย้ายเมาส์ไปทางขวาจนกระทั่งตัวชี้ปรากฏบนหน้าจอ แล้ว คลิ กสลับแสดง อีกครั้ง

 2. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอ คลิกจบการทำงานนำเสนอ หรือกด ESC

มุมมองผู้นำเสนออยู่บนหน้าจอไม่ถูกต้อง

ถ้ามุมมองผู้นำเสนอแสดงบนหน้าจอที่คาดการณ์ คุณสามารถคลิสลับแสดงเมื่อต้องการสลับกลับไป

 1. ย้ายเมาส์ไปทางขวาจนกระทั่งตัวชี้ปรากฏบนหน้าจอ

 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ คลิกสลับแสดง

ไปยังสไลด์ถัดไป หรือก่อนหน้า

เมื่อต้องการไปยังสไลด์ถัดไป หรือก่อนหน้า คุณสามารถคลิตัวควบคุมสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอในมุมมองผู้นำเสนอ หรือคุณสามารถใช้เดียวกันแป้นพิมพ์หรือเมาส์คำที่คุณใช้เมื่อการนำเสนอสไลด์ แบบเต็มหน้าจอที่คาดการณ์

 • ภายใต้สไลด์ปัจจุบัน คลิกลูกศรขวา หรือซ้าย ปุ่ม ไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป หรือก่อนหน้า

  เหตุใดกำลังสไลด์ของฉันเลื่อนโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

  ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณ และกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ สไลด์อาจถูกตั้งไว้ล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การกำหนดเวลาตามที่คุณนำเสนอ คุณสามารถปิดใช้งานเหล่านั้น บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลา

ข้ามไปยังสไลด์

 1. ย้ายเมาส์ไปด้านล่างของหน้าจอ บานหน้าต่างนำสไลด์จะปรากฏขึ้น

  มุมมอง ผู้นำเสนอ, ตัวนำทางสไลด์

 2. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการไปยัง

หยุดชั่วคราว เริ่ม หรือตั้งค่าตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาที่แสดงจำนวนเวลาที่ผ่านมาในขณะที่คุณนำเสนอทั้งหมด ตัวจับเวลาเริ่มต้นในครั้งแรกที่คุณเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหยุดชั่วคราว และเริ่มตัวจับเวลาแล้ว ถ้าคุณต้องการหยุดการนำคำถามจากผู้ชม หรือหยุดพักในระหว่างงานนำเสนอของคุณ

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

หยุดชั่วคราวตัวจับเวลา

คลิก ปุ่ม หยุดตัวจับเวลาชั่วขณะ

เริ่มต้น หรือต่อตัวจับเวลา

คลิก ปุ่ม เริ่มตัวจับเวลา

ตั้งค่าตัวจับเวลาเป็นศูนย์

คลิก ปุ่ม ตั้งค่าตัวจับเวลาใหม่

เหตุใดกำลังสไลด์ของฉันเลื่อนโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณ และกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ สไลด์อาจถูกตั้งไว้ล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การกำหนดเวลาตามที่คุณนำเสนอ คุณสามารถปิดใช้งานเหล่านั้น บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลา

จดบันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ

ทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณสามารถเห็นใด ๆ ของผู้บรรยายบันทึกย่อที่ คุณใส่สำหรับสไลด์ปัจจุบันเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ

 • คลิกภายในบานหน้าต่างบันทึกย่อทางด้านขวา จากนั้น พิมพ์บันทึกย่อการประชุมของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจากมุมมองผู้นำเสนอ บันทึกย่อการประชุมปรากฏด้านล่างบันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์นั้น

เปลี่ยนเวลาบนนาฬิกา

นาฬิกาแสดงเวลาที่มีการตั้งค่าสำหรับคอมพิวเตอร์ในการกำหนดลักษณะของระบบ

 1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

 2. ภายใต้ระบบ คลิกวันและเวลา แล้ว เปลี่ยนไป และเวลาที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แสดงงานนำเสนอของคุณ

บันทึกการนำเสนอสไลด์

ทดสอบและตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์

สร้าง และนำเสนอแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×