ใช้ฟังก์ชัน Val เพื่อแปลงค่าข้อคามเป็นตัวเลข

ใช้ฟังก์ชัน Val เพื่อแปลงค่าข้อคามเป็นตัวเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชัน Val() สามารถดึงข้อมูลข้อความ (สตริง) ใดๆ จากเขตข้อมูลที่มีทั้งข้อความและตัวเลขอยู่รวมกันได้ และจะส่งกลับค่าตัวเลขเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ในเขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลระยะทางที่ใช้เป็น 30 ไมล์ แต่คุณต้องการดึงข้อมูลตัวเลข คุณอาจจะใช้ Val (“ชื่อเขตข้อมูล”) แบบนี้

Val (“mileage”)

ฟังก์ชัน Val() จะหยุดอ่านสตริงทันทีที่พบอักขระที่ฟังก์ชันไม่รู้จักว่าเป็นตัวเลข ดังนั้น สัญลักษณ์และอักขระ เช่น เครื่องหมายดอลลาร์และจุลภาค ซึ่งมักจะถูกคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตัวเลข ฟังก์ชันจะไม่รู้จัก

หมายเหตุ: ตัวคั่นทศนิยมที่ถูกต้องเพียงตัวเดียวที่ฟังก์ชัน Val() รู้จัก คือ (.) ถ้าคุณใช้ตัวคั่นทศนิยมอื่น เหมือนบางโปรแกรมประยุกต์สากลใช้ ให้ใช้ ฟังก์ชัน CDbl แทน

วิธีอื่นเพื่อใช้สำหรับฟังก์ชัน Val() คือเมื่อทำแบบสอบถามในตารางสองตาราง ตัวอย่างเช่น ตาราง 1 หมายเลขจะถูกเก็บ เป็นเขตข้อมูลข้อความ และ ในตาราง 2 จะถูกเก็บไว้เป็นเขตข้อมูลตัวเลขในตารางสองออก เมื่อต้องการเชื่อมต่อ และแบบสอบถามตารางทั้งสอง ข้อมูลชนิดต้องคล้ายกัน ดังนั้น คุณจะใช้ฟังก์ชัน VAL() การแปลงเขตข้อมูล ID ในตาราง 1 ดังนี้:

ConvertedID: Val([FieldName]) 

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Val ในนิพจน์ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับนิพจน์ ดูวิธีการสร้างนิพจน์หรือคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มฟังก์ชันในนิพจน์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันดูวิธีใช้สำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน คุณสมบัติ แมโครแอ คชัน และคำสำคัญ SQL

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×