Office

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใน Office for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

พจนานุกรมแบบกำหนดเองจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่งานของคุณต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทาง เช่นข้อตกลงทางกฎหมาย อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีชื่อของที่ติดต่อของที่ทำงานเพื่อให้คุณทราบว่า คุณจะสะกดชื่อของพวกเขาได้ถูกต้องเสมอ

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบการสะกด ก็จะมีการเปรียบเทียบคำในเอกสารของคุณกับคำที่อยู่ในพจนานุกรมหลัก พจนานุกรมหลักนี้ประกอบด้วยคำทั่วๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจไม่รวมถึงชื่อเฉพาะ คำศัพท์ทางเทคนิค หรือคำย่อ นอกจากนี้ คำบางคำในพจนานุกรมหลักอาจใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างไปจากในไฟล์ของคุณ การเพิ่มคำหรือการกำหนดตัวพิมพ์ใหญ่ลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำเหล่านั้นว่าสะกดผิด คุณสามารถสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพิ่มเติมเพื่อเป็นส่วนเสริมพจนานุกรมเริ่มต้นที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Office for Mac

หมายเหตุ: การตั้งค่าพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณเปลี่ยนแปลงในแอป Office for Mac แอปหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั้งหมด เช่น ถ้าคุณตั้งค่าพจนานุกรมแบบกำหนดเองหลายแบบใน Word จากนั้นคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เมื่อคุณเปิด PowerPoint หรือ Excel ในครั้งถัดไป

เพิ่มคำจากเอกสารของคุณลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. ในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก การสะกดและไวยากรณ์

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะไม่สามารถเปิดได้ ถ้าไม่มีการตรวจพบการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มมีอยู่แล้วในพจนานุกรม

 3. ในเมนู เพิ่มคำไปยัง เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการเพิ่มคำของคุณ

 4. คลิก เพิ่ม

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ใน Word

คุณสามารถบันทึกพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ในทุกตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าถึงพจนานุกรมของคุณ คุณสามารถบันทึกไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้

หมายเหตุ: ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างใน Word จะถูกใช้โดยแอปพลิเคชัน Office for Mac ตัวอื่นได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเอกสารอยู่

  ถ้าไม่ได้เปิดเอกสาร ขั้นตอนถัดไปจะไม่ทำงาน

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. คลิก ใหม่

  สิ่งสำคัญ: ถ้ากล่องโต้ตอบ แปลงไฟล์ หรือ การแปลงไฟล์ เปิดขึ้น ให้คลิก ตกลง โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ (การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อความที่ถูกต้อง การเข้ารหัสอื่น ๆ: Unicode 5.1 (Little-Endian))

 6. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ Office for Mac เริ่มต้นใช้งานพจนานุกรมนั้นสำหรับการตรวจการสะกดโดยอัตโนมัติ

 7. คลิก บันทึก แล้วคลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

นำเข้าพจนานุกรมแบบกำหนดเองใน Word

กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานซึ่งแอปพลิเคชันสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการสะกดได้ ถ้าพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้  เช่น พจนานุกรมที่คุณซื้อมาจากบริษัทอื่น  ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการอยู่ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม คุณก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเอกสารอยู่

  ถ้าไม่ได้เปิดเอกสาร ขั้นตอนถัดไปจะไม่ทำงาน

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. คลิก เพิ่ม แล้วค้นหา และดับเบิลคลิกที่พจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าพจนานุกรมแบบกำหนดเองไม่มีนามสกุลของชื่อไฟล์ .dic บนเมนูป็อปอัพ เปิดใช้งาน คลิก ไฟล์ทั้งหมด

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเองใน Word

คุณสามารถแก้ไขพจนานุกรมแบบกำหนดเองใน Word ได้ คุณสามารถเปลี่ยนคำที่อยู่ในพจนานุกรม หรือเพิ่มคำเพิ่มเติม เมื่อคุณแก้ไขพจนานุกรมแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม Word จะไม่เริ่มต้นใช้งานพจนานุกรมโดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกตัวพจนานุกรม เวอร์ชันแก้ไขแล้วของพจนานุกรม มีให้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเอกสารอยู่

  ถ้าไม่ได้เปิดเอกสาร ขั้นตอนถัดไปจะไม่ทำงาน

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. คลิกชื่อพจนานุกรมที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก แก้ไข

  ถ้าคุณเห็นข้อความว่า Word หยุดการตรวจการสะกดเมื่อคุณแก้ไขพจนานุกรม คลิก ตกลง และถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบ การแปลงไฟล์ - พจนานุกรมแบบกำหนดเอง คลิก ตกลง

  สิ่งสำคัญ: ถ้ากล่องโต้ตอบ แปลงไฟล์ หรือ การแปลงไฟล์ เปิดขึ้น ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ — เพียงแค่คลิก ตกลง (การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อความที่ถูกต้อง การเข้ารหัสอื่นๆ: Unicode 5.1 (Little-Endian))

 6. ในไฟล์พจนานุกรม ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นบนเมนู ไฟล์ คลิก บันทึก 

  หมายเหตุ: คุณต้องพิมพ์แต่ละคำที่คุณเพิ่มบนบรรทัดแยกต่างหาก

 7. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ปิด

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ แอปพลิเคชันจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้แอปพลิเคชันใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเอกสารอยู่

  ถ้าไม่ได้เปิดเอกสาร ขั้นตอนถัดไปจะไม่ทำงาน

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด คลิก พจนานุกรม

 5. คลิกชื่อของพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ ภาษา คลิกภาษาคุณต้องการเชื่อมโยงกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณติดตั้ง Office ๒๐๑๖ for Mac เพื่อเรียกใช้แบบเคียงข้างกันด้วย Office for Mac ๒๐๑๑พจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆที่คุณเพิ่มและเปิดใช้งานใน Office for Mac ๒๐๑๑จะถูกคัดลอกไปยัง Office ๒๐๑๖ for Mac โดยอัตโนมัติ ถ้า Office พบพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งพจนานุกรมเริ่มต้นคุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ ถ้าคุณเห็นข้อความนี้เพียงแค่เลือกไฟล์หรือไฟล์แล้วคลิกเลือกเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Office ๒๐๑๖ for Mac รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้ Office ๒๐๑๖ for Mac บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันกับ Office for Mac ๒๐๑๑ให้ดูติดตั้ง office บนพีซีหรือ mac ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแก้ไขหรือปิดการแก้ไขอัตโนมัติ

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

การตรวจสอบการสะกดจะไม่จดจำคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×