ใช้พจนานุกรมการแยกเมื่อต้องการเปลี่ยนการสะกดคำที่ต้องการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์บางสถานการณ์ที่การบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้ตั้งค่าสถานะของคำใดคำหนึ่งว่าเป็นการสะกดผิดจะมีประโยชน์มาก ถึงแม้ว่าคำนั้นจะแสดงรายการอยู่ในพจนานุกรมหลักว่าเป็นคำที่สะกดถูกต้องก็ตาม

  • คำหยาบโลนหรือคำที่น่าอายมิฉะนั้น— ขณะทำงานกับงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint คุณอาจเผลอพิมพ์pubicแทนที่เป็นสาธารณะ

  • แนวทางของสไตล์ที่คุณหรือแผนกของคุณต้องการติดตามนั่นคือตัวอย่างtheaterเป็นคำที่สะกดถูกต้อง แต่คำแนะนำสไตล์ของแผนกของคุณจำเป็นต้องใช้ word การสะกดtheatre

พจนานุกรมการแยกมีผลต่อตัวตรวจสอบการสะกดอย่างไร

หลังจากที่คุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการแยก ตัวตรวจสอบการสะกด:

  • ตั้งค่าสถานะคำนั้นทุกครั้งที่คุณตรวจสอบการสะกด

  • แนะนำคำว่าเป็นการแก้ไขการตั้งค่าสถานะคำ

การค้นหาและปรับเปลี่ยนพจนานุกรมการแยกของภาษาหนึ่งๆ

  1. เรียกดูC:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

  2. ค้นหาพจนานุกรมการแยกที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ตัวอย่าง พจนานุกรมการแยกสำหรับเราภาษาอังกฤษคือExcludeDictionaryEN0409.lex

  3. คลิกขวาไฟล์ คลิกเปิดด้วย แล้ว เลือกตัวแก้ไขข้อความเช่น NotePad

  4. เพิ่มแต่ละคำที่คุณต้องการพจนานุกรมการตั้งค่าสถานะ

  5. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก แล้ว คลิ กจบการทำงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×