ใช้ปุ่มคำสั่งเพื่อเริ่มการดำเนินการหรือชุดการดำเนินการ

ใช้ปุ่มคำสั่งเพื่อเริ่มการดำเนินการหรือชุดการดำเนินการ

คุณสามารถใช้ปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม Access เพื่อเริ่มการดำเนินการหรือชุดการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่เปิดฟอร์มอื่น เมื่อต้องการทำให้ปุ่มคำสั่งทำการดำเนินการ คุณต้องเขียนแมโครหรือลำดับเหตุการณ์และแนบกับคุณสมบัติ เมื่อคลิก ของปุ่มคำสั่ง คุณยังสามารถฝังแมโครได้โดยตรงลงในคุณสมบัติ เมื่อคลิก ของปุ่มคำสั่ง ซึ่งจะทำให้สามารถคัดลอกปุ่มคำสั่งไปยังฟอร์มอื่นได้โดยไม่สูญเสียการทำงานของปุ่ม

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

สร้างปุ่มโดยการลากแมโครไปยังฟอร์ม

สร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

กำหนดค่าปุ่มคำสั่ง

เพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

เมื่อใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่ทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การปิดฟอร์ม การเปิดรายงาน การค้นหาระเบียน หรือการเรียกใช้แมโคร

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้ตรวจสอบว่าเลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม รูปปุ่ม ไว้แล้ว

  รายการย่อ/ขยาย

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 4. ในตารางออกแบบ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกปุ่มคำสั่ง

  ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งจะเริ่มต้น

 5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง บนหน้าสุดท้าย ให้คลิก เสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างจะสร้างปุ่มคำสั่งที่ฝังแมโครในคุณสมบัติ เมื่อคลิก ของปุ่ม แมโครมีการดำเนินการที่จะทำงานที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้าง

ดูหรือแก้ไขแมโครฝังตัวในปุ่มคำสั่ง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่มีปุ่มคำสั่ง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม หรือ มุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกปุ่มคำสั่งเพื่อเลือก แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บ เหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ [แมโครฝังตัว] ควรแสดงอยู่ในกล่องคุณสมบัติ เมื่อคลิก คลิกที่ใดก็ได้ในกล่องคุณสมบัติ แล้วคลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่ด้านขวาของกล่อง

ตัวสร้างแมโครจะปรากฎขึ้น และแสดงการดำเนินการหรือชุดการดำเนินการที่รวมกันเป็นแมโครฝังตัว

ด้านบนของหน้า

สร้างปุ่มโดยการลากแมโครไปยังฟอร์ม

ถ้าคุณสร้างและบันทึกแมโครแล้ว คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโครได้อย่างง่ายดายโดยการลากแมโครจากบานหน้าต่างนำทางไปยังฟอร์มที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ค้นหาแมโครที่คุณต้องการให้เรียกใช้ปุ่มคำสั่งใหม่ แล้วลากแมโครไปยังฟอร์ม

  Access จะสร้างปุ่มคำสั่งโดยอัตโนมัติและใช้ชื่อแมโครเป็นคำอธิบายภาพของปุ่ม Access ยังแทรกชื่อแมโครในคุณสมบัติ เมื่อคลิก ของปุ่มคำสั่งเพื่อให้แมโครทำงานเมื่อคุณคลิกปุ่ม Access จะใช้ชื่อทั่วไปสำหรับปุ่ม ดังนั้น จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะพิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้นในคุณสมบัติ ชื่อ ของปุ่ม เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติของปุ่มคำสั่งพร้อมกับฟอร์มที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกปุ่ม แล้วกด F4

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ให้ดูบทความ สร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

สร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการวางปุ่มบนฟอร์ม แล้วตั้งค่าคุณสมบัติบางอย่าง

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ไว้

  รูปปุ่ม

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนฟอร์มที่คุณต้องการวางปุ่มคำสั่ง

  Access จะวางปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

  เนื่องจากไม่ได้เลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ไว้ Access จึงไม่ทำการดำเนินการอื่นๆ ถ้าตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเริ่มทำงานเมื่อคุณวางปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม คุณสามารถคลิก ยกเลิก ในตัวช่วยสร้างได้

 5. เมื่อเลือกปุ่มคำสั่งไว้แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 6. คลิกแท็บ ทั้งหมด เพื่อแสดงคุณสมบัติทั้งหมดของปุ่มคำสั่ง

 7. ตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อออกแบบปุ่มคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อ

ตามค่าเริ่มต้น Access จะตั้งชื่อปุ่มคำสั่งใหม่ว่า Command ตามด้วยตัวเลข ตัวอย่างเช่น Command34 แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นที่แสดงถึงการทำงานของปุ่ม (ตัวอย่างเช่น cmdSalesReport หรือ CloseFormButton) ซึ่งช่วยให้คุณในภายหลัง ถ้าคุณต้องอ้างอิงถึงปุ่มในแมโครหรือลำดับขั้นตอน

คำอธิบายภาพ

พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการให้แสดงบนปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างเช่น รายงานยอดขาย หรือ ปิดฟอร์ม

หมายเหตุ: คำอธิบายภาพจะไม่แสดง ถ้าระบุรูปภาพไว้ในคุณสมบัติ รูปภาพ

เมื่อคลิก

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการให้ปุ่มคำสั่งเรียกใช้แมโครที่บันทึกไว้ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ แล้วคลิกชื่อแมโคร

 • เมื่อต้องการให้ปุ่มคำสั่งเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในหรือฟังก์ชัน VBA ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น =MsgBox("Hello World") หรือ =ฟังก์ชันของฉัน(อาร์กิวเมนต์)

 • เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้วคลิก ตัวสร้างนิพจน์

 • เมื่อต้องการเริ่มสร้างลำดับขั้นตอนที่ใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้วคลิก ตัวสร้างโค้ด เมื่ออต้องการสร้างแมโครฝังตัวใหม่ที่มีการดำเนินการที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งดำเนินการ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้วคลิก ตัวสร้างแมโคร

  หมายเหตุ: ฐานข้อมูล Access ที่มีโค้ด VBA ต้องได้รับสถานะเชื่อถือก่อนที่จะสามารถเรียกใช้โค้ดได้

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ ให้วางเคอร์เซอร์ในกล่องคุณสมบัติ แล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าปุ่มคำสั่ง

Access มีหลายวิธีในการกำหนดค่าปุ่มคำสั่ง ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดลักษณะและการทำงานที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแถวของปุ่มคำสั่งในการจัดเรียงแบบตารางหรือแบบเรียงซ้อน หรือคุณสามารถทำให้ปุ่มคำสั่งมีลักษณะคล้ายกับไฮเปอร์ลิงก์มากขึ้น

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างเค้าโครงปุ่มคำสั่งแนวนอน (ตาราง) หรือแนวตั้ง (เรียงซ้อน)    

   คุณสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งลงในเค้าโครงแบบตารางหรือแบบเรียงซ้อนเพื่อสร้างแถวหรือคอลัมน์ของปุ่มที่จัดแนวอย่างแม่นยำ จากนั้น คุณสามารถจัดตำแหน่งปุ่มเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ปรับเปลี่ยนฟอร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณยังสามารถนำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้กับทั้งแถวหรือคอลัมน์ของปุ่มคำสั่งพร้อมกัน และคุณสามารถแบ่งปุ่มได้โดยใช้เส้นตาราง

   1. คลิกขวาที่หนึ่งในปุ่มคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครง แล้วชี้ไปที่ เค้าโครง บนเมนูทางลัด

   2. คลิก แบบตาราง รูปปุ่ม เพื่อเริ่มแถวแนวนอนของปุ่ม หรือคลิก แบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม เพื่อสร้างคอลัมน์แนวตั้งของปุ่ม

    Access จะวาดเส้นขอบรอบๆ ปุ่มคำสั่งเพื่อระบุเค้าโครง แต่ละปุ่มจะถูกจับคู่กับป้ายชื่อที่คุณไม่สามารถลบได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถย่อป้ายชื่อให้เล็กที่สุด ถ้าไม่จำเป็น

    ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงปุ่มคำสั่งและป้ายชื่อที่เชื่อมโยงในเค้าโครงแบบตาราง โปรดทราบว่าป้ายชื่อจะอยู่ในส่วนถัดไปที่สูงกว่า ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ป้ายชื่อทำซ้ำระเบียนรายละเอียดแต่ละระเบียน

    ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงแบบตาราง

    ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงปุ่มคำสั่งและป้ายชื่อที่เชื่อมโยงในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ป้ายชื่อและปุ่มจะอยู่ในส่วนเดียวกันเสมอ

    ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

   3. เพิ่มปุ่มคำสั่งอื่นๆ ลงในเค้าโครงโดยการลากไปยังพื้นที่เค้าโครง เมื่อคุณลากปุ่มคำสั่งไปยังพื้นที่เค้าโครง Access จะวาดแถบการแทรกแนวนอน (สำหรับเค้าโครงแบบตาราง) หรือแถบการแทรกแนวตั้ง (สำหรับเค้าโครงแบบเรียงซ้อน) เพื่อระบุตำแหน่งที่จะวางปุ่มคำสั่งเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

    การเพิ่มปุ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อน

    เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ ตัวควบคุมจะถูกเพิ่มลงในเค้าโครง

    ปุ่มที่ถูกเพิ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อน

   4. ย้ายส่วนของปุ่มคำสั่งขึ้นหรือลงภายในเค้าโครงแบบตาราง    ถ้าคุณต้องการเก็บปุ่มคำสั่งไว้ในเค้าโครงแบบตาราง แต่ต้องการย้ายปุ่มคำสั่งไปยังส่วนอื่นของฟอร์ม (ตัวอย่างเช่น จากส่วน รายละเอียด ไปยังส่วน ส่วนหัวของฟอร์ม) ให้ทำดังต่อไปนี้:

    1. เลือกปุ่มคำสั่ง

    2. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนแท็บ จัดเรียง

     ปุ่มคำสั่งจะย้ายขึ้นหรือลงไปยังส่วนถัดไป แต่จะยังคงอยู่ภายในเค้าโครงแบบตาราง ถ้ามีตัวควบคุมอยู่ในตัวแหน่งที่คุณกำลังย้ายตัวควบคุมอยู่ก่อนแล้ว ตัวควบคุมทั้งสองตัวจะสลับตำแหน่งกัน

     หมายเหตุ: คำสั่ง ย้ายขึ้น และ ย้ายลง จะถูกปิดใช้งานสำหรับเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

   5. ย้ายทั้งเค้าโครงปุ่มคำสั่ง    

    1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งใดก็ได้ในเค้าโครง

     ตัวเลือกเค้าโครงจะปรากฎที่มุมมองซ้ายบนของเค้าโครง

    2. ลากตัวเลือกเค้าโครงเพื่อย้ายเค้าโครงไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • เพิ่มเส้นตารางลงในเค้าโครงปุ่มคำสั่ง    

   1. เลือกที่ปุ่มคำสั่งใดก็ได้ในเค้าโครง

   2. คลิกคำสั่ง เส้นตาราง บนแท็บ จัดเรียง แล้วคลิกสไตล์เส้นตารางที่คุณต้องการ

  • ทำให้ปุ่มคำสั่งโปร่งใส    

   เมื่อทำให้ปุ่มคำสั่งโปร่งใส คุณสามารถวางไว้เหนือวัตถุใดก็ได้บนฟอร์มของคุณ และให้วัตถุนั้นมีการทำงานของปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างเช่น คุณมีรูปภาพที่คุณต้องการแบ่ง พื้นที่ที่คลิกได้ ซึ่งแต่ละส่วนจะเริ่มแมโครที่ต่างกัน คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการวางปุ่มคำสั่งโปร่งใสหลายปุ่มเหนือรูปภาพ

   1. คลิกปุ่มคำสั่งที่คุณต้องทำให้โปร่งใส แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของปุ่มคำสั่ง

   2. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ โปร่งใส

   3. เลือก ใช่ ในรายการดรอปดาวน์

    คุณยังคงสามารถดูเค้าร่างของปุ่มคำสั่งในมุมมองออกแบบได้ แต่จะไม่เห็นปุ่มในมุมมองฟอร์ม

    หมายเหตุ: การตั้งค่าคุณสมบัติ โปร่งใส ของปุ่มคำสั่งเป็น ใช่ ต่างกับการตั้งค่าคุณสมบัติ การมองเห็น เป็น ไม่ใช่ การดำเนินการทั้งสองอย่างจะซ่อนปุ่มคำสั่ง แต่การตั้งค่าคุณสมบัติ โปร่งใส เป็น ใช่ จะทำให้ยังคงใช้งานปุ่มได้ การตั้งค่าคุณสมบัติ การมองเห็น เป็น ไม่ใช่ จะปิดการใช้งานปุ่ม

  • ทำให้ปุ่มคำสั่งปรากฎเป็นไฮเปอร์ลิงก์    

   ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถซ่อนปุ่มคำสั่งแต่แสดงคำอธิบายภาพได้ ผลลัพธ์คือบางอย่างที่คล้ายกับป้ายชื่อ แต่มีการทำงานเหมือนกับปุ่มคำสั่ง คุณยังสามารถขีดเส้นใต้ข้อความในคำอธิบายภาพ และเปลี่ยนสีเพื่อทำให้ปรากฎเป็นไฮเปอร์ลิงก์

   1. คลิกปุ่มคำสั่งเพื่อเลือก แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

   2. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ สไตล์ย้อนกลับ

   3. ในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือก โปร่งใส

    เนื้อหาของปุ่มคำสั่งจะถูกซ่อน แต่จะยังคงแสดงคำอธิบายภาพ

   4. เมื่อต้องการขีดเส้นใต้หรือเปลี่ยนสีข้อความในคำอธิบายภาพ ให้ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ ออกแบบ

    คำสั่งที่พร้อมใช้งานในกลุ่มฟอนต์ของ Access

  • สร้างปุ่มยกเลิก    

   1. คลิกปุ่มคำสั่ง แล้วกด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

   2. ในกล่องคุณสมบัติ ยกเลิก ให้คลิก ใช่

    เมื่อคุณสมบัติ ยกเลิก ของปุ่มคำสั่งถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และฟอร์มเป็นฟอร์มที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้จะสามารถเลือกปุ่มคำสั่งได้โดยการคลิก กดปุ่ม ESC หรือกด ENTER เมื่อปุ่มคำสั่งมี โฟกัส เมื่อคุณสมบัติ ยกเลิก ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ สำหรับปุ่มคำสั่งเดียว คุณสมบัตินั้นจะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ โดยอัตโนมัติสำหรับปุ่มคำสั่งอื่นๆ บนฟอร์ม

    เมื่อต้องการทำให้ปุ่ม ยกเลิก ทำการยกเลิกการดำเนินการทั้งหมดที่ทำในฟอร์มหรือกล่องโต้ตอบ คุณต้องเขียนแมโครหรือลำดับเหตุการณ์และแนบกับคุณสมบัติ เมื่อคลิก ของปุ่ม

    หมายเหตุ: สำหรับฟอร์มที่อนุญาตกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่น การลบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีในการทำปุ่ม ยกเลิก เป็นปุ่มคำสั่งเริ่มต้นของฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ยกเลิก และคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น เป็น ใช่

  • แสดงรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง    ในกล่องคุณสมบัติ รูปภาพ ของปุ่มคำสั่ง ให้พิมพ์เส้นทางและชื่อไฟล์ของไฟล์รูปภาพ (เช่น ไฟล์ .bmp, .ico หรือ .dib) ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเส้นทางหรือชื่อไฟล์ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเปิดตัวสร้างรูปภาพ

   ตัวสร้างรูปภาพ

   คลิก เรียกดู เพื่อค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้ หรือ คลิกหนึ่งในรูปภาพในรายการ รูปภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อแสดงตัวอย่างรูปภาพที่สร้างขึ้นอย่างมืออาชีพที่คุณสามารถใช้ได้ ถ้าคุณพบรูปภาพที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มลงในปุ่มคำสั่ง

   ตามค่าเริ่มต้น Access จะตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดรูปภาพ เป็น ฝังตัว เมื่อคุณกำหนดกราฟิกให้กับคุณสมบัติ รูปภาพ ของปุ่มคำสั่ง การใช้การตั้งค่านี้จะสร้างสำเนาของรูปภาพและจัดเก็บในไฟล์ฐานข้อมูล Access การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในภายหลังกับรูปภาพต้นฉบับจะไม่แสดงในปุ่มคำสั่ง เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังรูปภาพต้นฉบับเพื่อให้แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปภาพในปุ่มคำสั่ง ให้เปลี่ยนคุณสมบัติ ชนิดรูปภาพ เป็น ลิงก์ คุณต้องเก็บรูปภาพต้นฉบับไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม ถ้าคุณย้ายหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพ Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล และปุ่มคำสั่งจะแสดงคำอธิบายภาพแทนรูปภาพ

  • แสดงทั้งรูปภาพและคำอธิบายภาพบนปุ่มคำสั่ง    

   คุณสามารถแสดงทั้งคำอธิบายภาพและรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. เพิ่มรูปภาพลงในปุ่มคำสั่งโดยใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้ก่อนหน้าในส่วนนี้

   2. เลือกปุ่มคำสั่ง ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดง

   3. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้พิมพ์คำอธิบายภาพที่คุณต้องการในกล่องคุณสมบัติ คำอธิบายภาพ

   4. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ในกล่องคุณสมบัติ การจัดเรียงคำอธิบายภาพของรูปภาพ แล้วเลือกการจัดเรียงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายภาพทางด้านล่างของรูปภาพ ให้เลือก ด้านล่าง เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายภาพทางด้านขวาของรูปภาพ ให้เลือก ด้านขวา เมื่อต้องการทำให้การจัดเรียงยึดตามตำแหน่งของระบบ ให้เลือก ทั่วไป เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คำอธิบายภาพจะปรากฎทางด้านขวาสำหรับภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา และจะปรากฎทางด้านซ้ายสำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×