ใช้บุ๊กมาร์กใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บุ๊กมาร์ก จะระบุคำ ส่วน หรือตำแหน่งเฉพาะในเอกสารที่คุณตั้งชื่อและระบุการอ้างอิงในอนาคต เช่น คุณอาจสร้างบุ๊กมาร์กเพื่อระบุข้อความที่คุณต้องการแก้ไขในภายหลัง แทนที่การเลื่อนผ่านเอกสารไปยังตำแหน่งของข้อความ คุณสามารถไปยังข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บุ๊กมาร์ก

คั่นหน้าตำแหน่งที่ต้องการ

 1. เลือกข้อความ เลือกรูปภาพ หรือวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์ก

 2. บนแท็บแทรก คลิกบุ๊กมาร์ก

  มีการเน้น บุ๊กมาร์ก บนแท็บ แทรก

 3. ภายใต้ ชื่อบุ๊กมาร์ก ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อ แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ:  ชื่อบุ๊กมาร์กต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และมีความยาวได้สูงสุด 40 อักขระ และต้องไม่มีช่องว่าง บุ๊กมาร์กอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือขีดล่าง ( _ )

ไปยังบุ๊กมาร์ก

หลังจากสร้างบุ๊กมาร์กของคุณแล้ว คุณสามารถข้ามไปยังบุ๊กมาร์กเหล่านั้นได้ตลอดเวลา หรือเพิ่มลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กดังกล่าวภายในเอกสารของคุณได้

ข้ามไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

 2. ภายใต้ไปยังสิ่ง คลิกบุ๊กมาร์ก

 3. ภายใต้ชื่อบุ๊กมาร์ก Enter คลิบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการ

 4. คลิกไปยัง แล้ว คลิ กปิด เมื่อต้องการดูบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณ

ลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังตำแหน่งที่สร้างบุ๊กมาร์กไว้ในเอกสารเดียวกันได้

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้มีไฮเปอร์ลิงก์

 2. ควบคุม + คลิกข้อความหรือวัตถุ แล้ว คลิ กเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ คลิเอกสารนี้ จากนั้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากบุ๊กมาร์ก

  กล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ มีแท็บเอกสารนี้และบุ๊กมาร์กที่ถูกเน้น

 4. ในรายการ เลือกบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำบนหน้าจอที่ปรากฏเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์เอง ให้คลิก คำแนะนำบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติ ดูสร้างหรือแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ

แสดงบุ๊กมาร์กในเอกสาร

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในส่วนการเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร คลิกมุมมอง

 3. ภายใต้แสดงในเอกสาร เลือกกล่องถัดจากบุ๊กมาร์ก

  กำหนดลักษณะของมุมมองจะแสดง ด้วยบุ๊กมาร์กที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: Word แสดงคั่นหน้าบนข้อความหรือรูปภาพเป็นวงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบรายการนั้น Word แสดงคั่นหน้าของตำแหน่งที่ตั้งเป็นรูปตัว i วงเล็บเหลี่ยมและฉัน-beams ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อมีพิมพ์เอกสาร

 4. คลิกวงกลมสีแดงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบมุมมอง

ลบบุ๊กมาร์ก

 1. คลิก แทรก > บุ๊กมาร์ก

 2. คลิกชื่อบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลบ คลิก ลบ จากนั้นคลิก ปิด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบทั้งคั่นหน้า และข้อความ หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับที่คั่นหน้า ในเอกสาร เลือกข้อความหรือวัตถุ นั้นแล้ว กด DELETE

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มที่คั่นหน้า

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบุ๊กมาร์ก

 3. ในเมนู แทรก ให้คลิก บุ๊กมาร์ก

 4. ภายใต้ ชื่อบุ๊กมาร์ก ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อ

  หมายเหตุ:  ชื่อบุ๊กมาร์กต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และมีความยาวได้สูงสุด 40 อักขระ และต้องไม่มีช่องว่าง บุ๊กมาร์กอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือขีดล่าง ( _ )

 5. คลิก เพิ่ม

ไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

 3. ในรายการ ไปที่ไหน ให้คลิก บุ๊กมาร์ก

 4. ในเมนูป็อปอัพ ใส่ชื่อบุ๊กมาร์ก ให้คลิกบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการ คลิก ไปที่ จากนั้นคลิก เลือก

แสดงบุ๊กมาร์กในเอกสาร

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร
  คลิกมุมมอง มุมมองปุ่ม การกำหนดลักษณะ  

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะของ Word คุณต้องมีเอกสารเปิดอยู่

 2. ภายใต้ แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บุ๊กมาร์ก

  หมายเหตุ: บุ๊กมาร์กที่ถูกกำหนดให้กับรายการ จะปรากฏในวงเล็บ ([ ]) บุ๊กมาร์กที่ถูกกำหนดให้กับตำแหน่ง จะปรากฏเป็น I-beam จะไม่พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บและ I-beam

ลบบุ๊กมาร์ก

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเมนู แทรก ให้คลิก บุ๊กมาร์ก

 3. คลิกชื่อบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลบ คลิก ลบ จากนั้นคลิก ปิด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบทั้งคั่นหน้า และข้อความ หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับที่คั่นหน้า ในเอกสาร เลือกข้อความหรือวัตถุ นั้นแล้ว กด DELETE

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรืออัปเดตการอ้างอิงโยง

สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×