ใช้บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารเพื่อกู้คืนแฟ้มของ Office Starter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งโปรแกรม Office Starter กะทันหันก่อนที่คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อดำเนินเช่นนี้ สองสิ่งอาจเกิดขึ้น:

  • โปรแกรมจะเปิดแฟ้มเพื่อให้คุณสามารถทำงานของคุณต่อไปได้

  • บานหน้าต่างงาน การกู้คืนเอกสาร จะปรากฏขึ้น พร้อมกับรุ่นที่กู้คืนของแฟ้มของคุณถึงสามรุ่น คุณสามารถระบุได้ว่ารุ่นใดที่คุณต้องการเก็บไว้

การใช้บานหน้าต่างงาน การกู้คืนเอกสาร

เมื่อแฟ้มปิดโดยไม่คาดคิด บางครั้งบานหน้าต่างงาน การกู้คืนเอกสาร จะปรากฏพร้อมกับแฟ้มหนึ่งถึงสามแฟ้มที่คุณสามารถบันทึกได้

ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำงานกับบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารเมื่อบานหน้าต่างปรากฏขึ้น

บานหน้าต่าง การกู้คืนเอกสาร ที่แสดงไฟล์ที่กู้คืนใน Word

ในแต่ละแฟ้ม คุณสามารถเลือก เปิด, บันทึกเป็น หรือ ลบ

  1. ในรายการ แฟ้มที่มีให้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากแฟ้มที่กู้คืน

    • เมื่อต้องการดูแฟ้มรุ่นที่กู้คืน คลิกเปิด

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและสร้างแฟ้มรุ่นใหม่ ให้คลิก บันทึกเป็น

    • เมื่อต้องการลบรุ่นของแฟ้มของคุณที่กู้คืนนี้ ให้คลิก ลบ

  2. บันทึกและเก็บแฟ้มที่กู้คืนที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×