ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้นโยบายการปิดไซต์และการลบ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไซต์ SharePoint สามารถทวีถ้าคุณไม่ลบได้เมื่อพวกเขากำลังไม่จำเป็นต้องใช้ได้อย่างรวดเร็ว การรักษาไซต์ที่ล้าสมัยรอบจะพื้นที่จัดเก็บ ยากเพื่อให้บุคคลอื่นค้นหาข้อมูลปัจจุบัน และอาจระวังเหตุผลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในฐานะไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้นโยบายไซต์เพื่อช่วยให้การควบคุมไซต์ proliferation นโยบายไซต์กำหนดวงจรชีวิตของไซต์ โดยการระบุ เมื่อไซต์จะถูกปิด และจะถูกลบ นโยบายไซต์จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับองค์กรที่อนุญาตให้มีขนาดใหญ่กลุ่มของผู้ใช้สร้างไซต์ด้วยตนเอง พวกเขาอาจจำเป็นต้องใช้คุณสามารถเลือกนโยบายไซต์เมื่อคุณสร้างไซต์

หมายเหตุ: ถ้าไซต์คอลเลกชันจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มความ Office 365 ตัวเลือกในการสร้างนโยบายไซต์จะไม่สามารถแสดงในเมนูการตั้งค่าไซต์

ปิดไซต์หมายความว่า ไม่เข้าใช้ไซต์และสามารถจะถูกลบตามกำหนดการ ไซต์ทดไม่ปรากฏใน places เช่น Delve แต่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนไซต์ทดและเนื้อหา โดยใช้ URL เพื่อเข้าถึงไซต์

สร้างนโยบายของไซต์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างนโยบายไซต์ที่มีอยู่ในทุกไซต์ในไซต์คอลเลกชัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน และเปิดไซต์รากของไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์  

 3. ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชัน คลิกไซต์นโยบาย

 4. คลิกสร้าง จากนั้น เลือกตัวเลือก:

  ปิด หรือลบไซต์โดยอัตโนมัติ ถ้านโยบาย ด้วยตัวเลือกนี้จะนำไปใช้กับไซต์ ต้องลบไซต์เจ้าของไซต์ด้วยตนเอง

  ลบไซต์โดยอัตโนมัติ ถ้านโยบาย ด้วยตัวเลือกนี้จะนำไปใช้กับไซต์ เจ้าของไซต์ต้องปิดไซต์ด้วยตนเอง แต่แล้ว ไซต์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ นโยบายที่ลบไซต์โดยอัตโนมัติระบุกฎสำหรับการลบไซต์ และมีตัวเลือกต่อไปนี้

  • การกระทำที่ทริกเกอร์ไซต์ที่จะลบออก และระยะเวลาที่จะรอหลังจากเกิดทริกเกอร์ขึ้นก่อนการลบไซต์ ทริกเกอร์สามารถเป็นได้ทั้งการสร้างไซต์หรือการปิดไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างนโยบายที่จะลบไซต์สามเดือนหลังจากที่ไซต์ปิดไปแล้ว หรือนโยบายที่จะลบไซต์หนึ่งปีหลังจากที่ไซต์ถูกสร้างขึ้น

  • ว่าจะมีSharePoint ส่งอีเมลไปยังเจ้าของไซต์ระยะเวลาก่อนไซต์จะกำหนดถูกลบ

  • สามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เจ้าของไซต์เลื่อนการลบไซต์ออกไป

  ปิด และลบไซต์โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ทำให้ตัวเลือกเดียวกันสำหรับวิธีการลบไซต์ และนอกจากนี้ คุณจะต้องระบุระยะหลังจากเวลาที่สร้างของไซต์จะถูกปิด

  เรียกใช้เวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติเพื่อจัดการการปิดไซต์ จากนั้น กดลบโดยอัตโนมัติ (พร้อมใช้งานกับบางแผนและเวอร์ชัน) ตัวเลือกนี้ทำให้ตัวเลือกเดียวกันสำหรับวิธีการลบไซต์ ได้นอกจากนี้ คุณจะต้องระบุเวิร์กโฟลว์เพื่อเรียกใช้การปิดไซต์ เมื่อเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ SharePoint ปิดไซต์ คุณสามารถระบุชื่อของเวิร์กโฟลว์ ระยะหลังจากที่ไซต์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ และเลือกได้ว่าจะเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ใหม่เป็นระยะ ๆ จนกว่าไซต์ถูกปิด

 5. เมื่อต้องการทำราก ไซต์และไซต์ย่อยทั้งหมดแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อไซต์รากปิด เลือกไซต์คอลเลกชันจะสามารถอ่านได้เฉพาะ เมื่อถูกปิดอยู่

 6. คลิก ตกลง

ปิดไซต์ด้วยตนเอง หรือไซต์ปิดแล้วเปิดอีกครั้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของไซต์

 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์  

 3. ภายใต้การดูแลไซต์ คลิกปิดไซต์และการลบ

 4. เมื่อต้องการปิดไซต์ คลิกปิดไซต์นี้เดี๋ยวนี้ เมื่อต้องการเปิดอีกครั้ง คลิกเปิดไซต์นี้

เลือกนโยบายสำหรับไซต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของไซต์

 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์  

 3. ภายใต้การดูแลไซต์ คลิกปิดไซต์และการลบ

 4. ถัดจากนโยบายสำหรับไซต์ นโยบาย นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: การปิดไซต์และวันของการลบไซต์บนหน้าแสดงด้านล่างนี้ได้โดยประมาณ ไซต์ถูกปิด หรือถูกลบ โดยงานตัวจับเวลาที่ทำงานรายสัปดาห์ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้น ไซต์จะปิด หรือลบภายในหนึ่งสัปดาห์ของวันแสดงอยู่บนหน้าไซต์ปิดและลบ

ปิดไซต์และการลบหน้าแสดงวัน

ลบไซต์ด้วยตนเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของไซต์

 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์  

 3. ภายใต้การกระทำในไซต์ คลิกลบไซต์นี้

 4. คลิก ลบ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบไซต์คอลเลกชัน ดูลบไซต์คอลเลกชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×