ใช้นโยบายกลุ่มเพื่อควบคุมการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้สำหรับผู้ดูแลระบบ IT จัดการ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ ในสภาพแวดล้อมWindows Server องค์กรที่ใช้Active Directory Domain Services (AD DS) ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ IT ดูซิงค์ไฟล์กับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใน Windowsสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการซิงค์OneDrive

จัดการนโยบายกลุ่มโดยใช้ OneDrive

 1. ติดตั้งล่าสุด่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive บนพีซีที่ใช้งาน Windows 10 นี้ดาวน์โหลดไฟล์.adml และ.admx

 2. เรียกดู%localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ไปยังโฟลเดอร์ย่อยสำหรับภาษาของคุณตามความเหมาะสม

  (ในกรณีBuildNumberถูกตั้งค่าไคลเอ็นต์ซิงค์แสดงหมายเลขบนแท็บเกี่ยวกับ)

  โฟลเดอร์ ADM ในไดเรกทอรีติดตั้ง OneDrive

 3. คัดลอกไฟล์.adml และ.admx และวางใน Store กลางของโดเมนของคุณ, \\ \sysvol\domain\Policies\PolicyDefinitionโดเมน, (โดเมนคือ ชื่อโดเมน เช่น corp.contoso.com), ในโฟลเดอร์ภาษาที่สอดคล้องกัน

 4. กำหนดการตั้งค่า จากตัวควบคุมโดเมน หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โดยใช้เครื่องมือการดูแลเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

 5. ลิงก์วัตถุนโยบายกลุ่มไปที่คอนเทนเนอร์ Active Directory (ไซต์ โดเมน หรือหน่วยงาน) สำหรับข้อมูล ดูวัตถุนโยบายกลุ่มการเชื่อมโยงกับคอนเทนเนอร์ Active Directory

 6. ใช้การกรองเพื่อจำกัดขอบเขตของนโยบายความปลอดภัย ตามค่าเริ่มต้น นโยบายจะถูกนำไปใช้กับวัตถุของผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในที่เก็บที่เชื่อมโยง แต่คุณสามารถใช้การกรองความปลอดภัยเพื่อจำกัดขอบเขตของนโยบายการแอปพลิเคชันชุดย่อยของผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูล ดูขอบเขตของ GPO การกรอง

วัตถุนโยบายกลุ่มOneDrive ทำงาน ด้วยการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์บนคอมพิวเตอร์ในโดเมนของคุณ

 • เมื่อคุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานนโยบาย คีย์รีจิสทรีสอดคล้องกันจะถูกอัปเดบนคอมพิวเตอร์ในโดเมนของคุณ ถ้าคุณเวอร์ชันที่ใหม่กว่าตั้งค่านโยบายกลับไปยังไม่ได้รับการกำหนดค่า ไม่มีการปรับเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีสอดคล้องกัน และเปลี่ยนการตั้งค่านโยบายมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หลังจากที่คุณกำหนดค่านโยบาย ใช้การตั้งค่าเปิดใช้งาน และปิดใช้งาน สำหรับนโยบายนั้นรวมยอด

 • ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ในการเขียนคีย์รีจิสทรีได้รับการปรับปรุง เมื่อคุณใช้แฟ้มล่าสุด คุณอาจลบคีย์รีจิสทรีที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

นโยบายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์

นโยบายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์สามารถพบได้ภายใต้ Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative คอมพิวเตอร์

นโยบายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มจัดการ

นโยบายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

นโยบายการเรียกการย้ายโฟลเดอร์ต่อไปนี้จะนำออก ถ้าคุณไม่เห็น ได้ คุณควรเร็ว ๆ นี้

หมายเหตุ: "SharePoint ภายในองค์กร URL ของเซิร์ฟเวอร์" และ "ตั้งค่าระดับความสำคัญ SharePoint แบบไฮบริดของลูกค้าที่ใช้ SharePoint Online (SPO) และ SharePoint ภายในองค์กรเซิร์ฟเวอร์" รวมอยู่ในไฟล์.adml และจะแสดงตัวอย่างในเร็ว ๆ นี้

อนุญาตให้มีการซิงค์บัญชีผู้ใช้ OneDrive สำหรับองค์กรที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซิงค์บัญชีผู้ใช้OneDrive สำหรับบางองค์กร โดยการระบุผู้เช่าอนุญาต id ของรายการ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดถ้าผู้ใช้พยายามจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้จากองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในรายการ ถ้าผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ ไฟล์จะหยุดการซิงค์

ในกล่องตัวเลือก คลิกแสดง ให้ใส่รหัสผู้เช่า

นโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" คือID ผู้เช่า)

เมื่อต้องการบล็อกองค์กรที่เฉพาะเจาะจงแทน ใช้ "บล็อกซิงค์บัญชีผู้ใช้OneDrive สำหรับองค์กรที่เฉพาะเจาะจง"

ตั้งค่านี้จะมีลำดับความสำคัญเหนือนโยบาย "บล็อกซิงค์บัญชีผู้ใช้OneDrive สำหรับองค์กรที่เฉพาะเจาะจง" ไม่ได้เปิดใช้งานนโยบายทั้งสองในเวลาเดียวกัน

บล็อกซิงค์บัญชีผู้ใช้ OneDrive สำหรับองค์กรที่เฉพาะเจาะจง   

นโยบายทำให้ผู้ใช้ออกจากการอัปโหลดไฟล์ไปยังองค์กรอื่นโดยการระบุรายการของบล็อกคุณถูกบล็อก id ของผู้เช่า ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดถ้าผู้ใช้พยายามจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้จากองค์กรที่ถูกบล็อก ถ้าผู้ใช้ที่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ไฟล์จะหยุดการซิงค์

ในกล่องตัวเลือก คลิกแสดง ให้ใส่รหัสผู้เช่า

นโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" คือID ผู้เช่า)

เมื่อต้องการระบุรายการขององค์กรที่ได้รับอนุญาตแทน ใช้ "อนุญาตการซิงค์บัญชีผู้ใช้OneDrive สำหรับองค์กรที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น"

ตั้งค่านี้จะทำงานถ้าคุณมีนโยบาย "อนุญาตให้ซิงค์OneDrive บัญชีผู้ใช้สำหรับเท่านั้นเฉพาะองค์กร" เปิดใช้งาน ไม่ได้เปิดใช้งานนโยบายทั้งสองในเวลาเดียวกัน

เปิดใช้งาน OneDrive แฟ้มอนดีมานด์   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมว่าOneDrive ไฟล์ตามความต้องการเปิดใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ ไฟล์อนดีมานด์ช่วยคุณประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ และลดเครือข่ายผลกระทบของการซิงค์ ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานผู้ฤดูใบไม้ร่วง 10 Windows update เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OneDrive ไฟล์อนดีมานด์

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ใหม่ที่ตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์จะดาวน์โหลดไฟล์แบบออนไลน์อย่างเดียวตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ Windows 10 ผู้ใช้จะมีเดียวกันซิงค์ลักษณะการทำงานเป็นผู้ใช้ของ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ และจะไม่สามารถเปิดใช้งานOneDrive ไฟล์อนดีมานด์ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดค่าการตั้งค่านี้OneDrive ไฟล์อนดีมานด์สามารถถูกเปิดใช้งาน หรือปิด โดยผู้ใช้เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "FilesOnDemandEnabled "=" dword:00000001"

ไซต์ทีมที่มีอยู่ไว้ล่วงหน้าด้วย OneDrive ไฟล์ตามความต้องโยกย้าย   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณแปลงซิงค์SharePoint ไฟล์ไปยังไฟล์แบบออนไลน์เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานOneDrive ไฟล์อนดีมานด์ เปิดใช้งานนโยบายนี้ช่วยคุณลดเครือข่ายและการใช้การจัดเก็บเฉพาะถ้าคุณมีหลายพีซีที่ซิงค์ไซต์ทีมเดียวกัน

ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ ไฟล์ในการซิงค์ไซต์ทีมจะเปลี่ยนเป็นไฟล์แบบออนไลน์อย่างเดียวตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ถูกเพิ่ม หรือปรับปรุงในไซต์ทีมในภายหลังจะสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์แบบออนไลน์อย่างเดียว เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DehydrateSyncedTeamSites "=" dword:00000001"

ป้องกันไม่ให้สร้างเครือข่ายจนกว่าผู้ใช้ลงใน OneDrive OneDrive   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตัว่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive (OneDrive.exe) จาก (ตรวจหาการปรับปรุง และอื่น ๆ) สร้างเครือข่ายจนถึงเครื่องหมายผู้ใช้ในการOneDrive หรือเริ่มการซิงค์ไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าสู่่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ภายในเครื่อง หรือเลือกซิงค์ไฟล์OneDrive หรือSharePoint บนคอมพิวเตอร์เครื่อง สำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์ให้เริ่มโดยอัตโนมัติ

ถ้าไม่ได้ตั้งค่านี้่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive มาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Windows ถ้าคุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ไม่ส่งกลับค่าการตั้งค่าการกำหนดค่าไม่ การทำเช่นนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า และการตั้งค่าการกำหนดค่าสุดท้ายจะยังคงมีผล เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "PreventNetworkTrafficPreUserSignIn "=" dword:00000001"

ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดของด้านแบนด์วิดท์อัปโหลดที่ใช้ OneDrive.exe   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดของสูงอัปโหลดที่พร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive สามารถใช้เพื่ออัปโหลด (OneDrive เท่านั้นใช้แบนด์วิดท์นี้เมื่อกำลังซิงค์ไฟล์นั้น) แบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานไปยังคอมพิวเตอร์กำลังตฟี เปลี่ยน เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ให้ไคลเอ็นต์การซิงค์ตอบกลับเพิ่ม และลดความพร้อมใช้งานแบนด์วิดท์ในขณะที่ซิงค์ในเบื้องหลัง

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ขณะกำลังอัปโหลดไฟล์่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive วัดมากน้อยเพียงเนื้อหาจะถูกอัปโหลดและวิธีใช้เวลานานสำหรับระยะเวลาของ 60 วินาทีระบุสูงมากที่สุดอัปโหลดไปยังบริการในขณะนั้น อัปโหลดสูงสุดสูงจะขึ้นอยู่กับสูงสุดได้จากสังเกตค่าสูงในระหว่างช่วงเวลาวัด

อัปโหลดคำนวณสูง

หมายเหตุ: ค่าความสูงมากที่สุดที่ได้รับในบางครั้งอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าที่คาดหมายเนื่องจากปริมาณการใช้งานอื่นที่ควบคุมปริมาณกลไกที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณอาจใช้

ค่าจากการคำนวณนี้จะคูณ ด้วยเปอร์เซ็นต์คุณเลือกในกล่องด้านแบนด์วิดท์ (จาก 10-99) และถูกใช้เป็นทุนสูง 10 นาทีถัดไป หลังจาก 10 นาที ไคลเอ็นต์การซิงค์จะดำเนินการวัด 60 วินาทีอื่น และดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของค่าสูงอัปโหลดสูงสุดใหม่สำหรับงวดที่วัด อัปโหลดสูงไม่มีการควบคุมปริมาณในระหว่างช่วงเวลาการวัด 60 วินาที และอนุญาตให้แฟ้มที่จะอัปโหลดที่สูงพร้อมใช้งานมากที่สุด ซึ่งช่วยให้สถานการณ์สมมติที่สำคัญสอง ขั้นแรก ไฟล์ขนาดเล็กมากจะรับอัปโหลดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากจะสามารถทำให้พอดีในช่วงที่ไคลเอ็นต์การซิงค์กำลังวัดความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้ Second สำหรับอัปโหลดใด ๆ ใช้เวลานาน ซิงค์จะทำให้เหมาะสมความเร็วในการอัปโหลดต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไว้ ด้วยการตั้งค่านี้

ต่ำเปอร์เซ็นต์คุณตั้งค่า ยาวจะใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์การอัปโหลดไฟล์ เราขอแนะนำค่า ของ 50% หรือสูงกว่า เปอร์เซ็นต์สูงสุดของค่าเริ่มต้นคือ 99% ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนอัตราการอัปโหลด โดยการเปิดการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ แล้วคลิกแท็บเครือข่าย

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็นตัวเลขจาก 10 ถึง 99 ตัวอย่าง:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage "=" dword:000000 32"

คีย์รีจิสทรีข้างต้นตั้งค่าเปอร์เซ็นต์สูงอัปโหลด 50% โดยใช้ค่าเลขฐานสิบหกสำหรับ 50 ซึ่งเป็น 00000032

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน แบนด์วิดท์เครือข่ายที่คุณต้องการสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์และควบคุมสูงซิงค์ ดูใช้เครือข่ายที่วางแผนสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

การกำหนดค่าอย่างเงียบ ๆ OneDrive โดยใช้ข้อมูลประจำตัว Windows 10 หรือโดเมน   

สิ่งสำคัญ: ADAL เดี๋ยวนี้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้นโยบายนี้หรือคีย์รีจิสทรีเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด และเปิดใช้งานแยกต่างหาก

นโยบายนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่า่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive อย่างเงียบ ๆ โดยใช้บัญชีผู้ใช้หลักของ Windows บน Windows 10 และข้อมูลประจำตัวของโดเมน บน Windows 7 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ OneDrive.exe จะพยายามลงชื่อเข้าใช้เพื่อทำงาน หรือโรงเรียนของบัญชีผู้ใช้ใช้ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ นั้นจะตรวจสอบเนื้อที่ว่างในดิสก์ก่อนที่จะซิงค์ และถ้ารูปมีขนาดใหญ่OneDrive จะพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถเลือกโฟลเดอร์ของพวกเขา ค่าเกณฑ์ของมุมที่ได้รับพร้อมท์ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าโดยใช้ DiskSpaceCheckThresholdMB OneDrive จะพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บัญชีผู้ใช้นั้นจะไม่พยายามกำหนดค่าสภาพ

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ และผู้ใช้ OneDrive ก่อนหน้าสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์ Business ไคลเอ็นต์การซิงค์ใหม่จะพยายามเข้าควบคุมซิงค์ ไคลเอ็นต์การซิงค์ใหม่จะพยายามนำเข้าการตั้งค่าการซิงค์ของผู้ใช้จากไคลเอ็นต์การซิงค์ก่อนหน้า

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ จะไม่มีพยายามOneDrive โดยอัตโนมัติลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "SilentAccountConfig "=" dword:00000001"

นโยบายนี้สามารถใช้ได้กับ DiskSpaceCheckThresholdMB ตลอดจน DefaultRootDir

โปรดให้เราทราบถ้าคุณมีคำติชมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ หรือพบปัญหาใด ๆ คลิกขวาที่ไอคอนOneDrive ในพื้นที่การแจ้งเตือน และคลิก "รายงานปัญหา" โปรดแท็กคำติชมใด ๆ กับ "SilentConfig" เพื่อที่จะถูกส่งคำติชมของคุณโดยตรงกับวิศวกรที่ทำงานกับฟีเจอร์นี้

กำหนดค่าขนาด OneDrive สูงสุดสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ   

ตั้งค่านี้จะใช้ร่วมกับ SilentAccountConfig ผู้ใช้ที่มีOneDrive ที่มากกว่าค่าเกณฑ์ที่ระบุ (เป็นเมกะไบต์) จะได้รับพร้อมท์ให้เลือกโฟลเดอร์ที่พวกเขาต้องการซิงค์ก่อน่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive (OneDrive.exe) ดาวน์โหลดไฟล์

ในกล่องตัวเลือก คลิกแสดง ให้ใส่ ID ผู้เช่าและขนาดสูงสุดเป็นเมกะไบต์ (ตั้งแต่ 0 ถึง 4294967295 เท่านั้น)

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(อยู่ที่ไหน "1111-2222-3333-4444" ID ผู้เช่าและ 0005000 ตั้งค่าขีดจำกัด 5000 เมกะไบต์)

พร้อมท์ผู้ใช้สามารถย้าย Windows ที่ทราบเกี่ยวกับโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive   

ตั้งค่านี้แสดงหน้าต่าง "ตั้งค่าการป้องกันของโฟลเดอร์ที่สำคัญ" ที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถย้ายของพวกเขาเอกสาร รูปภาพ และโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปไปยัง OneDrive

แผงเริ่มการป้องกันโฟลเดอร์ OneDrive

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ให้ ID ของผู้เช่า ผู้ใช้ที่จะซิงค์ OneDrive ของพวกเขาจะเห็นหน้าต่าง "การตั้งค่าการป้องกันของโฟลเดอร์ที่สำคัญ" เมื่อพวกเขากำลังลงชื่อเข้าใช้ ถ้าพวกเขาปิดหน้าต่าง การแจ้งเตือนจะปรากฏในศูนย์กิจกรรมจนกว่าพวกเขาย้ายโฟลเดอร์รู้จักสามทั้งหมด ถ้าผู้ใช้มีอยู่แล้วเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ของพวกเขารู้จักกับบัญชีผู้ใช้ OneDrive แตกต่างกัน พวกเขาจะได้รับพร้อมท์โดยตรงโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้สำหรับองค์กรของคุณ (ออกจากแฟ้มที่มีอยู่เบื้องหลัง)

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านี้ หน้าต่าง "การตั้งค่าการป้องกันของโฟลเดอร์ที่สำคัญ" จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ของคุณ

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMOptInWithWizard" = "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" คือID ผู้เช่า)

เปลี่ยนเส้นทางที่ทราบเกี่ยวกับโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive Windows อย่างเงียบ ๆ   

ตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ของคุณเอกสาร รูปภาพ และโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปไปOneDrive โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ นโยบายนี้ทำงานเมื่อไม่มีโฟลเดอร์ที่ทราบแล้วทั้งหมด และ ในโฟลเดอร์ที่มีการเปลี่ยนเส้นทางไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นOneDrive เราขอแนะนำให้ใช้นโยบายนี้ร่วมกับ "พร้อมท์ผู้ใช้เพื่อย้ายโฟลเดอร์เพื่อOneDrive ที่ทราบของ Windows"

เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ ต่อ ๆ จะไม่มีการตรวจสอบสำหรับโฟลเดอร์ที่ทราบว่าง แทน โฟลเดอร์ที่ทราบแล้วจะถูกเปลี่ยนเส้นทาง และเนื้อหาภายในเหล่านั้นจะถูกย้าย

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ให้ ID ของผู้เช่า คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หลังจากโฟลเดอร์ของพวกเขาได้ถูกเปลี่ยนเส้นทาง

ข้อความการป้องกันด้วย Onedrive

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านี้ โฟลเดอร์ที่ทราบแล้วของผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถอย่างเงียบ ๆ เปลี่ยนเส้นทางเพื่อOneDrive

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMSilentOptIn" = "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" คือID ผู้เช่า)

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMSilentOptInWithNotification

การตั้งค่านี้เป็น 1 แสดงการแจ้งให้ทราบหลังการเปลี่ยนเส้นทางประสบความสำเร็จ

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนเส้นทางของพวกเขา Windows ที่ทราบเกี่ยวกับโฟลเดอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของพวกเขา   

ตั้งค่านี้บังคับให้ผู้ใช้สามารถเก็บของพวกเขาเอกสาร รูปภาพ และนำทางไปยัง OneDrive โฟลเดอร์บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ปุ่ม "หยุดการป้องกัน" ในหน้าต่าง "การตั้งค่าการป้องกันของโฟลเดอร์ที่สำคัญ" จะถูกปิดใช้งาน และผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดถ้าพวกเขาพยายามหยุดการซิงค์โฟลเดอร์ที่ทราบแล้ว

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ที่ทราบของพวกเขากลับไปยังคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMBlockOptOut "=" dword:00000001"

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้าย Windows ของพวกเขาที่ทราบเกี่ยวกับโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive   

ตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้ายของพวกเขาเอกสาร รูปภาพ และโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปไปยังใด ๆ OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ: การย้ายโฟลเดอร์รู้จักกับบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลOneDrive ถูกบล็อกอยู่แล้วบนพีซีที่เข้าร่วมโดเมน

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับพร้อมท์กับหน้าต่าง "ตั้งค่าการป้องกันของโฟลเดอร์ที่สำคัญ" และคำสั่ง "เริ่มป้องกัน" จะถูกปิดใช้งาน ถ้าผู้ใช้ได้ย้ายโฟลเดอร์ของพวกเขาทราบ ไฟล์ในโฟลเดอร์เหล่านั้นจะยังคงอยู่ในOneDrive นโยบายนี้จะมีผลถ้าคุณได้เปิดใช้งาน "พร้อมท์ผู้ใช้สามารถย้าย Windows ที่ทราบเกี่ยวกับโฟลเดอร์เพื่อOneDrive "หรือ "อย่างเงียบ ๆ เปลี่ยนเส้น ทางโฟลเดอร์เพื่อOneDrive ที่ทราบของ Windows "

ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะย้ายโฟลเดอร์ที่ทราบของพวกเขา

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMBlockOptIn "=" dword:00000001"

นโยบายการกำหนดค่าผู้ใช้

นโยบายการกำหนดค่าผู้ใช้สามารถพบได้ภายใต้ Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative ผู้ใช้

ตั้งค่า OneDrive ในการจัดการตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม

นโยบายการกำหนดค่าผู้ใช้ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์OneDrive   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าเส้นทางที่ระบุเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์OneDrive เมื่อผู้ใช้ไปถึงยินดีต้อนรับสู่OneDrive ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางอยู่ใต้% userprofile %

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ตำแหน่งโฟลเดอร์OneDrive – <ผู้เช่าชื่อ >ภายในเครื่องจะเริ่มต้นไปยังเส้นทางที่คุณระบุ คุณต้องคลิแสดง ในกล่องตัวเลือก เพื่อระบุ ID ของผู้เช่าและเส้นทาง

นโยบายนี้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เป็นสตริงที่ระบุเส้นทางไฟล์

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "1111-2222-3333-4444 "=" {ผู้ใช้ path }"

("1111-2222-3333-4444" คือ ID ผู้เช่า)

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ตำแหน่งโฟลเดอร์OneDrive – <ผู้เช่าชื่อ >ภายในเครื่องจะเริ่มต้นไปยัง% userprofile %

หมายเหตุ: ตัวแปร% logonuser %สภาพแวดล้อมจะไม่ทำงานผ่านนโยบายกลุ่ม เราขอแนะนำให้คุณใช้% username %แทน

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์OneDrive ของพวกเขา   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของตน

เมื่อต้องการใช้นโยบายนี้ คุณต้องใส่ID ผู้เช่าของคุณในตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม ในกล่องตัวเลือก คลิกแสดง เพื่อใส่ ID ผู้เช่า และใส่ 1 เพื่อเปิดใช้งานนโยบายหรือ 0 เพื่อปิดใช้งานได้

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา "OneDrive – {ชื่อผู้เช่า}" โฟลเดอร์ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างOneDrive ระหว่างได้ ซึ่งบังคับให้ผู้ใช้สามารถใช้ในตำแหน่งเริ่มต้น หรือ ถ้าคุณได้ตั้งค่าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์OneDriveมั่นใจได้ผู้ใช้ทั้งหมดมีโฟลเดอร์ภายในเครื่องOneDrive ของพวกเขาในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุไว้

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "1111-2222-3333-4444 "=" dword:00000001"

("1111-2222-3333-4444" คือ ID ผู้เช่า)

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่ซิงค์ระหว่างยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างOneDrive

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการโอนสายเรียกโฟลเดอร์ (เช่นโฟลเดอร์เอกสาร) เพื่อOneDrive Windows ดูที่การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ที่ทราบแล้วไปยัง OneDrive for Business

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การซิงโครไนซ์บัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคล   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถบล็อกผู้ใช้ออกจากการซิงค์ไฟล์กับพื้นที่เก็บข้อมูลOneDrive ที่พวกเขาได้รับไมโครซอฟท์ บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ซิงค์บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลOneDrive เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync "=" dword:00000001"

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ จะมีป้องกันผู้ใช้จากการตั้งค่าความสัมพันธ์ซิงค์สำหรับบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลOneDrive ของพวกเขา ถ้าพวกเขาได้ก่อนหน้านี้ถูกซิงค์บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลOneDrive จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาเริ่มไคลเอ็นต์การซิงค์ แต่แฟ้มของพวกเขายังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ซิงค์บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลOneDrive

ตั้งค่าแบนด์วิดท์ที่อัปโหลดสูงสุดที่ใช้ OneDrive.exe   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าอัตราส่วนสูงอัปโหลดสูงสุดเป็นกิโลไบต์ (KB) / วินาทีสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive อัตราส่วนขั้นต่ำคือ 50 KB/sec และอัตราส่วนสูงสุดคือ KB 100000/sec ต่ำอัตราสูงอัปโหลดที่คุณกำหนดค่า ยาวคอมพิวเตอร์ OneDrive.exe จะดำเนินการเพื่ออัปโหลดไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น อัตราสูงอัปโหลดถูกจำกัด และสามารถกำหนดค่า โดยผู้ใช้ได้โดยตรงในไคลเอ็นต์การซิงค์ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้จะใช้อัตราส่วนสูงอัปโหลดสูงสุดที่คุณระบุ และผู้ใช้จะไม่สามารถอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ด้วยตนเอง โปรดสังเกตว่า OneDrive.exe มีจะมีผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อกำหนดค่าที่ระบุในการตั้งค่านี้นำไปใช้ ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอัตราการอัปโหลดสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของตน โดยการเปิดการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ แล้วคลิกแท็บเครือข่ายได้

เราขอแนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะ ในกรณีที่ข้อจำกัดการเข้าถึงที่เข้มงวดจำเป็น เช่นเมื่อคุณเริ่มต้นการปรับใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ในองค์กรของคุณ เราไม่แนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่านี้เนื่องเนื่องจากจะลดประสิทธิภาพไคลเอ็นต์ซิงค์ และส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ คุณต้องใส่แบนด์วิดท์ (ตั้งแต่ 1 ถึง 100000) ในกล่องด้านแบนด์วิดท์

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็นตัวเลขจาก 50 ผ่าน 100000 ตัวอย่าง:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit "=" dword:000000 32"

คีย์รีจิสทรีข้างต้นตั้งค่าขีดจำกัดอัตราสูงอัปโหลด KB แสดง 50/sec โดยใช้ค่าเลขฐานสิบหกสำหรับ 50 ซึ่งเป็น 00000032

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน แบนด์วิดท์เครือข่ายที่คุณต้องการสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์และควบคุมสูงซิงค์ ดูใช้เครือข่ายที่วางแผนสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ในแอปการแชร์สำหรับไฟล์ Office และการเขียนร่วม   

นโยบายนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารต่าง ๆ ในเวลาจริง และแชร์เอกสารเหล่านั้นจาก Office 2016 และ Office 2103 บนเดสก์ท็อป เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients "=" dword:00000001"

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ จะแสดงแท็บOffice ในการตั้งค่าการซิงค์OneDrive และเลือก "ใช้ Office 2016 เพื่อซิงค์Office ไฟล์ที่ I เปิด" ตามค่าเริ่มต้น

สกรีนช็อตของแท็บ Office ในการตั้งค่าสำหรับ OneDrive for Business ไคลเอ็นต์การซิงค์ใหม่

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ แท็บOffice จะถูกซ่อนในไคลเอ็นต์การซิงค์ และการเขียนร่วมในแอปแชร์สำหรับไฟล์Office และถูกปิดใช้งาน การตั้งค่าผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการจัดการไฟล์ Office ในข้อขัดแย้ง จะทำหน้าที่เป็นปิดใช้งาน และในกรณีข้อขัดแย้งไฟล์ สำเนาทั้งสองจะถูกเก็บไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าในไคลเอ็นต์การซิงค์ ดูใช้ Office 2016 เพื่อซิงค์ไฟล์ Office ที่ฉันเปิด

ความล่าช้าในการอัปเด OneDrive.exe จนกว่าคลื่นวางจำหน่ายที่สอง   

เราปล่อยอัปเด OneDrive.exe ในวงแหวนที่สอง โทรหาแรก "การผลิต เป็นค่าเริ่มต้น โดยทั่วไปนำหนึ่งถึงสองสัปดาห์ทั้งหมดเริ่มใช้งานออกจากการโทรหานี้ หลังจากที่เราเสร็จสิ้นการย้อนออกจากการโทรผลิต ปล่อยเพื่อโทรหาที่สอง "Enterprise" เลือกโทร Enterprise ช่วยให้คุณได้ถึง 60 วันเพื่อเตรียมสำหรับการปรับปรุง และควบคุมของพวกเขาปรับใช้ภายในองค์กรของคุณ เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate "=" dword:00000001"

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้OneDrive ไคลเอ็นต์การซิงค์ในโดเมนของคุณ (รวมถึงผู้ใช้สำหรับการซิงค์บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล) จะปรับปรุงในระหว่างการโทรที่สอง

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ไคลเอ็นต์การซิงค์OneDrive จะถูกอัปเดตในทันทีที่มีการปรับปรุงในระหว่างการโทรแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนึ่ง ๆ จะแจ้งเตือนการอัปเดตและวิธีไคลเอ็นต์การซิงค์ตรวจหาโปรแกรมอัปเด ดูกระบวนการอัปเดไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการจัดการไฟล์ Office ในข้อขัดแย้ง   

นโยบายนี้กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่างเวอร์ชันไฟล์Office 2016 ในระหว่างการซิงโครไนซ์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการผสานการเปลี่ยนแปลง หรือเก็บสำเนาทั้งสอง ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าไคลเอ็นต์การซิงค์เพื่อ fork ไฟล์ และเก็บสำเนาทั้งสองเสมอ (ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับOffice 2016 เท่านั้น กับเวอร์ชันก่อนหน้าของOffice ไฟล์คือ forked เสมอ และมีเก็บสำเนาทั้งสอง) เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile "=" dword:00000001"

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการผสานการเปลี่ยนแปลง หรือเก็บสำเนาทั้งสอง ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าไคลเอ็นต์การซิงค์เพื่อ fork ไฟล์เสมอ และเก็บสำเนาทั้งสองดังที่แสดงด้านล่าง

แท็บ Office ของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการซิงค์

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ แล้วไฟล์คือ forked เสมอ และมีเก็บสำเนาทั้งสองในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการซิงค์ การตั้งค่าการกำหนดค่าในไคลเอ็นต์การซิงค์ถูกปิดใช้งาน

คุณต้องเปิดใช้งานนโยบายการ "เขียนร่วมและในแอปกำลังแชร์สำหรับไฟล์ Office" เพื่อเปิดใช้งานนโยบายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าในไคลเอ็นต์การซิงค์ ดูใช้ Office 2016 เพื่อซิงค์ไฟล์ Office ที่ฉันเปิด

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โดยใช้คุณลักษณะการนำแฟ้มระยะไกลเพื่อเข้าถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถบล็อกผู้ใช้ออกจากการใช้ฟีเจอร์ตัวดึงข้อมูลเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชี Microsoft ของตัวเองเพื่อ OneDrive.exe ฟีเจอร์การนำการอนุญาตให้ผู้ใช้ไปยัง OneDrive.com เลือกคอมพิวเตอร์ Windows ที่อยู่ในสถานะออนไลน์ในขณะนี้งาน่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive และการเข้าถึงไฟล์ส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจากคอมพิวเตอร์นั้น ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถใช้คุณลักษณะการนำมาใช้

มีการตั้งค่าสอง - หนึ่งสำหรับคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิตและ 64 บิตคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ตั้งค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ค่าคีย์ 1

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled "=" dword:00000001"

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled "=" dword:00000001"

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ จะมีป้องกันผู้ใช้จากการใช้คุณลักษณะการนำมาใช้

ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถใช้คุณลักษณะการนำมาใช้

ตั้งค่าแบนด์วิดท์ดาวน์โหลดสูงสุดที่ใช้ OneDrive.exe   

นโยบายนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าอัตราส่วนสูงดาวน์โหลดสูงสุดเป็นกิโลไบต์ (KB) / วินาทีสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive อัตราส่วนขั้นต่ำคือ 50 KB/sec และอัตราส่วนสูงสุดคือ KB 100000/sec ต่ำอัตราสูงดาวน์โหลดที่คุณกำหนดค่า ยาวคอมพิวเตอร์ OneDrive.exe จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ใหม่

ตามค่าเริ่มต้น อัตราส่วนสูงดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด และสามารถกำหนดค่า โดยผู้ใช้ได้โดยตรงในไคลเอ็นต์การซิงค์ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้จะใช้อัตราส่วนสูงดาวน์โหลดสูงสุดที่คุณระบุ และผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนการดาวน์โหลดการจัดอันดับการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ด้วยตนเอง หมายเหตุ ว่า OneDrive.exe มีจะมีผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้สามารถใช้การกำหนดค่าที่ระบุในการตั้งค่านี้ ถ้าคุณปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอัตราส่วนดาวน์โหลดสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของตน โดยการเปิดการตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ แล้วคลิกแท็บเครือข่ายได้

เราขอแนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่านี้ในกรณีที่ไฟล์อนดีมานด์จะไม่ได้เปิดใช้งานและข้อจำกัดการเข้าถึงที่เข้มงวดอยู่ที่จำเป็นต้องมี เช่นเมื่อคุณเริ่มปรับใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ในองค์กรของคุณ หรือเปิดใช้งานซิงค์ไซต์ทีม เราไม่แนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่านี้เนื่องเนื่องจากจะลดประสิทธิภาพไคลเอ็นต์ซิงค์ และส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ คุณต้องใส่แบนด์วิดท์ (ตั้งแต่ 1 ถึง 100000) ในกล่องด้านแบนด์วิดท์

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็นตัวเลขจาก 50 ผ่าน 100000 ตัวอย่าง:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] " Dword:000000 "=" DownloadBandwidthLimit 32"

คีย์รีจิสทรีข้างต้นตั้งค่าขีดจำกัดอัตราสูงดาวน์โหลด KB แสดง 50/sec โดยใช้ค่าเลขฐานสิบหกสำหรับ 50 ซึ่งเป็น 00000032

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน แบนด์วิดท์เครือข่ายที่คุณต้องการสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์และควบคุมสูงซิงค์ ดูใช้เครือข่ายที่วางแผนสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นบทช่วยสอนในเครื่องหมาย OneDrive ในประสบการณ์การใช้งาน   

ตั้งค่านี้ช่วยให้คุณป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เริ่มบทช่วยสอนบนเว็บที่ส่วนท้ายของOneDrive เรียกใช้ประสบการณ์การใช้งานครั้งแรก ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะไม่เห็นบทช่วยสอนเมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา ถ้าคุณปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าการตั้งค่านี้ บทช่วยสอนจะปรากฏขึ้น

เปิดใช้งานนโยบายนี้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 1

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisableTutorial "=" dword:00000001"

ดูเพิ่มเติม

ปรับใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ในสภาพแวดล้อมขององค์กร

ป้องกันผู้ใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์การติดตั้ง

อนุญาตให้ซิงค์บนคอมพิวเตอร์ที่รวมเข้ากับโดเมนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

บล็อกซิงค์ชนิดไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×