ใช้ธีมหลายชุดในหนึ่งงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอของคุณเพื่อให้ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งชุดรูปแบบ (เค้าโครงที่ประกอบด้วยสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์), งานนำเสนอของคุณต้องประกอบด้วยต้นแบบสไลด์หลายแบบ แต่ละต้นแบบประกอบด้วยชุดของเค้าโครงที่จะดำเนินการบนสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ของธีมของคุณ

แต่ละธีมจะสัมพันธ์กับชุดของเค้าโครง และแต่ละชุดของเค้าโครงที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบภาพนิ่งภาพเดียว ดังนั้น ต้นแบบภาพนิ่งสองจะมีสองชุดของเค้าโครง (ดีไซน์สอง) ที่คุณสามารถนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

ใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอใน PowerPoint 2016 และ 2013

งานนำเสนอของคุณในปัจจุบันมีต้นแบบสไลด์หนึ่งรายการ และมีการนำธีมไปใช้ เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่สอง ให้เพิ่มต้นแบบสไลด์อื่นที่มีธีมต่างกัน วิธีการมีดังนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก แทรกต้นแบบสไลด์

  เคล็ดลับ: ต้นแบบภาพนิ่งสองจะถูกแทรก และเลือกโดยอัตโนมัติ

 3. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก ธีม แล้วเลือกธีมจากรายการ

  แสดงตัวเลือกธีมสำหรับต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

  ต้นแบบภาพนิ่งที่คุณเพิ่มจะมีธีมแตกต่างจากอื่นต้นแบบสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกของคุณ คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

ใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอใน PowerPoint 2010 หรือ 2007

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ สไลด์ต้นแบบ ในกลุ่ม แก้ไขธีม ให้คลิก ธีม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำธีมที่มีอยู่ภายใน ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำธีมที่สร้างขึ้นใหม่ หรือธีมเดิมที่คุณปรับเปลี่ยนและบันทึกไว้แล้วไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกธีมที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานในแกลเลอรีธีมก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งธีมแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเองธีมใน SharePoint 2010 ดูกำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเองธีมใน SharePoint 2007 ดูกำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint 2007

  • เมื่อต้องการนำเอกสารที่ใช้ธีมที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นไปใช้ ให้คลิก เรียกดูธีม แล้วค้นหาตำแหน่งและเลือกธีมที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการนำต้นแบบที่สองและชุดของเค้าโครง เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์

 5. คลิกหลังเค้าโครงสุดท้าย คลิกธีม แล้ว เลือกชุดรูปแบบ ชุดของเค้าโครงใหม่จะปรากฏในลักษณะคุณเลือก

 6. ต่อไปจนกว่าคุณ และเสร็จแล้ว คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

ต้นแบบสไลด์หลายแบบ
ชุดรูปแบบสองที่ถูกนำไปใช้กับต้นแบบภาพนิ่งที่แยกต่างหากสองในงานนำเสนอหนึ่ง

เมื่อต้องการนำต้นแบบของคุณลงในสไลด์ใหม่

 • ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกลูกศรถัดจากสไลด์ใหม่ เมื่อต้องการกดรอปดาวน์ที่เลือกรูปขนาดย่อ

  ปุ่มสไลด์ใหม่
 • เลื่อนรูปขนาดย่อ คลิ กชุดรูปแบบและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ใหม่สำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

เมื่อต้องการนำต้นแบบของคุณลงในสไลด์ที่มีอยู่

 • คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 • ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกลูกศรถัดจากเค้าโครง เพื่อกดรอปดาวน์ที่เลือกรูปขนาดย่อ

  ปุ่มเค้าโครง
 • เลื่อนรูปขนาดย่อ คลิ กชุดรูปแบบและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรถัดจากเค้าโครงสำหรับส่วนที่เลือกของต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

ลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×