ใช้ธีมหลายชุดในหนึ่งงานนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งธีม (เค้าโครงที่ประกอบด้วยสี แบบอักษร และลักษณะพิเศษ), เพิ่มต้นแบบภาพนิ่งอื่น และการนำธีมไปใช้กับต้นแบบภาพนิ่งใหม่

ใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอใน PowerPoint 2016 และ 2013

งานนำเสนอของคุณในปัจจุบันมีต้นแบบสไลด์หนึ่งรายการ และมีการนำธีมไปใช้ เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่สอง ให้เพิ่มต้นแบบสไลด์อื่นที่มีธีมต่างกัน วิธีการมีดังนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก แทรกต้นแบบสไลด์

  ต้นแบบสไลด์ที่สองจะถูกแทรกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย

 3. เมื่อเลือกต้นแบบสไลด์ใหม่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อแล้ว บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ของ Ribbon ให้เลือก ธีม แล้วเลือกธีมจากรายการ

  แสดงตัวเลือกธีมสำหรับต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

  ต้นแบบสไลด์ที่คุณเพิ่มจะมีธีมที่แตกต่างจากต้นแบบสไลด์อื่นๆ ในงานนำเสนอของคุณ

 4. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดต้นแบบสไลด์

ธีมใหม่ที่คุณเพิ่งเลือกยังไม่ถูกนำไปใช้กับสไลด์ แต่ในตอนนี้ คุณมีสองธีมที่แตกต่างกันที่คุณสามารถนำไปใช้กับสไลด์ได้ ดูสองขั้นตอนทางด้านล่าง แล้วใช้ธีมและต้นแบบสไลด์ใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่ม

ใช้หลายธีมในงานนำเสนอใน PowerPoint 2010 หรือ 2007

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ สไลด์ต้นแบบ ในกลุ่ม แก้ไขธีม ให้คลิก ธีม

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำธีมที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกธีมที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำธีมที่สร้างขึ้นใหม่ หรือธีมเดิมที่คุณปรับเปลี่ยนและบันทึกไว้แล้วไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกธีมที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานในแกลเลอรี ธีม เท่านั้น ถ้าคุณอย่างธีมแบบกำหนดเองหนึ่งรายการหรือมากกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าธีมใน SharePoint 2010 ให้ดู กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPoint สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าธีมใน SharePoint 2007 ให้ดู กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPoint 2007

  • เมื่อต้องการนำเอกสารที่ใช้ธีมที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นไปใช้ ให้คลิก เรียกดูธีม แล้วค้นหาตำแหน่งและเลือกธีมที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการนำต้นแบบที่สองและชุดเค้าโครงไปใช้ ให้ไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าโครงใน มุมมองต้นแบบสไลด์

 5. คลิกหลังจากเค้าโครงสุดท้าย คลิก ธีม แล้วเลือกธีม เค้าโครงชุดใหม่จะปรากฏในสไตล์ที่คุณเลือก

 6. ดำเนินการต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้น แล้วคลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ในตอนนี้ คุณมีสองธีมให้เลือกใช้ในงานนำเสนอนี้ แต่ธีมใหม่ที่คุณเลือกยังไม่ถูกนำไปใช้กับสไลด์ ดูสองขั้นตอนทางด้านล่าง แล้วใช้ธีมและต้นแบบสไลด์ใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่ม

สองต้นแบบสไลด์ในงานนำเสนอเดียว
หนึ่งงานนำเสนอมีสองต้นแบบสไลด์ แต่ละต้นแบบมีธีมที่ถูกนำไปใช้ต่างกัน

เมื่อต้องการนำธีมไปใช้กับสไลด์ใหม่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ภายใต้ สไลด์ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก สไลด์ใหม่ เพื่อเปิดแกลเลอรีของรูปขนาดย่อของเค้าโครงสไลด์

  ปุ่ม สไลด์ใหม่
 2. เลื่อนดูรูปขนาดย่อ แล้วคลิกธีมและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ใหม่สำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

เมื่อต้องการนำธีมไปใช้กับสไลด์ที่มีอยู่

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ สไลด์ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก เค้าโครง เพื่อแสดงการเลือกรูปขนาดย่อ

  ปุ่ม เค้าโครง
 3. เลื่อนดูรูปขนาดย่อ แล้วคลิกธีมและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเค้าโครงสำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

ลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×