ใช้ที่เก็บชั่วคราวย้ายข้อความและกราฟิกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใช้ที่เก็บชั่วคราว สามารถตัดการเลือกหนึ่งหรือมากกว่านั้นออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกันภายในข้อความอีเมลที่คุณกำลังเรียบเรียงได้ จากนั้นการเลือกทั้งหมดที่เพิ่มไปยังที่เก็บชั่วคราวสามารถวางเข้าด้วยกันได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มประโยคจากย่อหน้าหนึ่งของข้อความของคุณไปยังที่เก็บชั่วคราว จากนั้น ให้เลือกการเชื่อมโยงเว็บที่ปรากฏที่อื่นในข้อความและเพิ่มลงในที่เก็บชั่วคราว และท้ายสุด ให้เลือกที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ปรากฏในตำแหน่งที่สามในข้อความและเพิ่มไปยังที่เก็บชั่วคราว เมื่อที่เก็บชั่วคราวถูกวางไปยังตำแหน่งที่ตั้งในข้อความของคุณ การเลือกทั้งสามที่ถูกเพิ่มไปยังที่เก็บชั่วคราวจะถูกแทรก

แต่ละรายการที่จะถูกตัดออกจากข้อความจะถูกผนวกลงไปยังที่เก็บชั่วคราวจนกระทั่งคุณวางตัดเนื้อหาที่ถูกตัดในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในข้อความของคุณ รายการจะยังคงอยู่ในที่เก็บชั่วคราว ดังนั้นคุณจึงสามารถแทรกรายการเหล่านั้นซ้ำๆได้

  1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการย้าย แล้วกด Ctrl+F3

    หมายเหตุ: การย้ายรายการไปยังที่เก็บชั่วคราวคล้ายกับการใช้ Ctrl+X หรือ Cut การเลือกจะถูกเอาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน

  2. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละรายการเพิ่มเติมที่คุณต้องการย้ายไปยังที่เก็บชั่วคราว

  3. คลิกในข้อความซึ่งคุณต้องการแทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว แล้วกด Ctrl+Shift+F3

เก็บชั่วคราวถูกล้างครั้งถัดไปที่คุณเพิ่มส่วนที่เลือกไปยังที่เก็บชั่วคราวหลังจากที่วางจากเก็บชั่วคราว (Ctrl + Shift + F3)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×