ใช้ที่เก็บชั่วคราวย้ายข้อความและกราฟิกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อใช้ที่เก็บชั่วคราว สามารถตัดการเลือกหนึ่งหรือมากกว่านั้นออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกันภายในข้อความอีเมลที่คุณกำลังเรียบเรียงได้ จากนั้นการเลือกทั้งหมดที่เพิ่มไปยังที่เก็บชั่วคราวสามารถวางเข้าด้วยกันได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มประโยคจากย่อหน้าหนึ่งของข้อความของคุณไปยังที่เก็บชั่วคราว จากนั้น ให้เลือกการเชื่อมโยงเว็บที่ปรากฏที่อื่นในข้อความและเพิ่มลงในที่เก็บชั่วคราว และท้ายสุด ให้เลือกที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ปรากฏในตำแหน่งที่สามในข้อความและเพิ่มไปยังที่เก็บชั่วคราว เมื่อที่เก็บชั่วคราวถูกวางไปยังตำแหน่งที่ตั้งในข้อความของคุณ การเลือกทั้งสามที่ถูกเพิ่มไปยังที่เก็บชั่วคราวจะถูกแทรก

แต่ละรายการที่จะถูกตัดออกจากข้อความจะถูกผนวกลงไปยังที่เก็บชั่วคราวจนกระทั่งคุณวางตัดเนื้อหาที่ถูกตัดในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในข้อความของคุณ รายการจะยังคงอยู่ในที่เก็บชั่วคราว ดังนั้นคุณจึงสามารถแทรกรายการเหล่านั้นซ้ำๆได้

  1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการย้าย แล้วกด Ctrl+F3

    หมายเหตุ: การย้ายรายการไปยังที่เก็บชั่วคราวคล้ายกับการใช้ Ctrl+X หรือ Cut การเลือกจะถูกเอาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน

  2. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละรายการเพิ่มเติมที่คุณต้องการย้ายไปยังที่เก็บชั่วคราว

  3. คลิกในข้อความซึ่งคุณต้องการแทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว แล้วกด Ctrl+Shift+F3

เก็บชั่วคราวถูกล้างครั้งถัดไปที่คุณเพิ่มส่วนที่เลือกไปยังที่เก็บชั่วคราวหลังจากที่วางจากเก็บชั่วคราว (Ctrl + Shift + F3)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×