ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้ที่ติดต่อทางธุรกิจใน Business Contact Manager

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ระเบียนการติดต่อทางธุรกิจเพื่อจัดระเบียบ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณทำธุรกิจด้วยมากมาย

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างระเบียนใหม่ และกรอกฟอร์มติดต่อทางธุรกิจ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างระเบียนการติดต่อทางธุรกิจใหม่

แก้ไขระเบียนการติดต่อทางธุรกิจ

กรองรายการที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ

คุณสามารถทำดังต่อไปนี้กับระเบียน Business Contact:

 • เพิ่มได้ โดยใช้วิธีที่หลากหลาย

 • มอบหมายลูกค้าองค์กรให้กับพนักงานหรือผู้ร่วมงาน

 • ลิงก์บัญชีผู้ใช้เหล่านั้น
  โดยระเบียนการติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สำหรับการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจอย่าง น้อยหนึ่งไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร บันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนบัญชีผู้ใช้มีรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารสำหรับแต่ละรายการที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้นั้น

 • ลิงก์รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารกับที่ติดต่อทางธุรกิจ ติดตามข้อความอีเมล และกรองรายการของรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร
  คุณสามารถติดตามของกิจกรรมของคุณ (รวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อความอีเมล ตัวอักษร หรือไฟล์) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจของคุณบนหน้าประวัติในระเบียนติดต่อทางธุรกิจต่าง ๆ ได้

  คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียน Business Contact โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

 • แปลงติดต่อทางธุรกิจเป็นลูกค้าเป้าหมายหรือระเบียนอื่น ๆ ที่ยึดตามชนิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

 • แก้ไขข้อมูลในระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • กำหนดฟอร์มติดต่อทางธุรกิจ โดยการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลและรายการในรายการเขตข้อมูล
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มเอง หรือการสร้างฟอร์มอื่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจของคุณ ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

ด้านบนของหน้า

สร้างระเบียนการติดต่อทางธุรกิจใหม่

ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจสามารถช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับบุคคลที่คุณทำธุรกิจด้วย

ในส่วนนี้

เพิ่มระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง

นำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจจากโปรแกรมอื่น

ย้าย หรือคัดลอกลงใน Business Contact Manager ที่ติดต่อ Outlook

สร้างระเบียน Business Contact จากข้อความอีเมล

แปลงระเบียนลูกค้าเป้าหมายลงในระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

มีหลายวิธีในการรับข้อมูลลงในระเบียนติดต่อทางธุรกิจ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในระเบียน นำเข้าข้อมูลจาก Outlook หรือโปรแกรมอื่น และคัดลอกติดต่อของ Outlook

ข้อมูลที่สามารถรวมถึง:

 • ข้อมูลทางธุรกิจ เช่นบริษัทหรือองค์กรที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นวันเกิด

 • การสื่อสารประวัติรายการ เช่นข้อความอีเมลและการนัดหมาย

 • รายละเอียดที่คุณบันทึกไว้ในเขตข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มลงในฟอร์ม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดฟอร์มที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ โดยการเพิ่มเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไปยังธุรกิจของคุณ หรือย้ายส่วนเพื่อเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น florist ที่อาจสร้างเขตข้อมูลชื่อ "ดอกไม้ชื่นชอบ" และผู้เชี่ยวชาญที่ heating อาจสร้างเขตข้อมูลชื่อ "ตัวแบบเตาโดย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มเอง ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง

ใช้นาทีแค่เพื่อเปิดฟอร์มติดต่อทางธุรกิจว่าง และใส่ชิ้นแป้นไม่กี่ของข้อมูล บันทึกฟอร์มสร้างระเบียนติดต่อทางธุรกิจใหม่ เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ตามที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคล คุณสามารถเปิดระเบียนใหม่ และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

art

คุณจะสังเกตเห็นจำนวนมากความเหมือนระหว่างกลุ่มติดต่อทางธุรกิจและแบบฟอร์มที่ติดต่อ Outlook

เปิดฟอร์มติดต่อทางธุรกิจ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกตัวจัดการที่ติดต่อ

 2. บน Ribbon ในกลุ่มใหม่ คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มติดต่อทางธุรกิจที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

เช่นมากที่สุดของฟอร์มอื่น ๆ ฟอร์มติดต่อทางธุรกิจมีหน้าทั่วไปรายละเอียด และประวัติ

คุณสามารถกำหนดฟอร์มเอง โดยการย้ายส่วนและเขตข้อมูล การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล และการเพิ่มรายการลงในรายการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มเอง หรือการสร้างฟอร์มอื่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจของคุณ ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

หน้าทั่วไป

ส่วนติดต่อทางธุรกิจ

 1. ใส่ชื่อและตำแหน่งงานของติดต่อทางธุรกิจ เลือกชื่อไฟล์ให้เป็น ตามที่คุณต้องมี Outlook ในฟอร์มที่ติดต่อ

  ชื่อเต็ม เป็นเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องเท่านั้น การเพิ่มข้อมูลไปยังเขตข้อมูลอื่นหรือไม่ก็

 1. มอบหมายให้ติดต่อทางธุรกิจ     การกำหนดให้ติดต่อทางธุรกิจกับพนักงานอื่น ในเขตข้อมูลมอบหมายให้ คลิกชื่อของพนักงาน

  หมายเหตุ: ชื่อในรายการมอบหมายให้ ทั้งพนักงานกับใครและคุณได้แชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

  ส่วนข้อมูลบริษัท

  คุณสามารถใช้เขตข้อมูลบริษัท หรือบัญชีผู้ใช้ เขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บชื่อของบริษัทของติดต่อทางธุรกิจ ใช้เขตข้อมูลบริษัทถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ระเบียน

  ส่วนของบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง

  art

 1. ลิงก์ติดต่อทางธุรกิจกับบัญชีผู้ใช้     คลิกบัญชีผู้ใช้ การลิงก์ติดต่อทางธุรกิจไปยังแอบัญชีผู้ใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกบัญชีผู้ใช้การลิงก์ไปยังที่ติดต่อทางธุรกิจนี้ คลิกบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กเชื่อมโยงกับ
  คือค่าของลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังบัญชีผู้ใช้ ที่ติดต่อสื่อสารประวัติของติดต่อทางธุรกิจจะแสดงอยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนบัญชีผู้ใช้ ถ้าที่ติดต่อทางธุรกิจมากกว่าหนึ่งถูกลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้เดียวกัน ประวัติสื่อสารของแต่ละรายการที่ติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงยังอยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสารของบัญชีผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูประวัติการสื่อสารทั้งหมด และที่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกระเบียนการเชื่อมโยง ดูลิงก์ระเบียนใน Business Contact Manager

  ส่วน โทรศัพท์ตัวเลข ที่อยู่อินเทอร์เน็ต และนามบัตร

 3. ใส่อีเมล และที่อยู่เว็บเพจ หมายเลขโทรศัพท์ business และที่อยู่บ้าน ใส่ข้อมูลที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์นามบัตร เหมือนกับที่คุณเลือกในฟอร์มที่มีที่ติดต่อ Outlook
  มีลูกศรถัดจากชื่อเขตข้อมูล (เช่นอีเมล ) หมายความว่า คุณสามารถทำให้รายการหลายรายการในเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใส่มากกว่าหนึ่งที่อยู่สำหรับติดต่อทางธุรกิจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นอยู่ทางไปรษณีย์ เพื่อสร้างรายชื่อที่ถูกใช้ในระหว่างการจดหมายเวียน

  ส่วนข้อมูลแหล่งที่มา

  art

 4. ในส่วน ข้อมูลแหล่งที่มา ให้ใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลต่อไปนี้

  • แหล่งข้อมูล     คลิกวิธีหรือการดำเนินการโดยการติดต่อทางธุรกิจนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ สำหรับตัวอย่าง โฆษณา หรือ word ปาก

  • เริ่มต้นด้วย     คลิกปุ่มนี้เพื่อเลือกกิจกรรมทางการตลาดหรือระเบียนทางธุรกิจอื่น ๆ (เช่นการติดต่อทางธุรกิจอื่น) ที่นำมานี้ที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังธุรกิจของคุณ

   เคล็ดลับ: ใส่ชื่อของกิจกรรมทางการตลาดได้Business Contact Manager for Outlook เพื่อติดตามชนิดและหมายเลขของระเบียนที่เป็นผลมาจากกิจกรรม นอกจากนี้เชื่อมโยงกับระเบียนกิจกรรมทางการตลาดไปยังติดต่อทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ดูตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใน Business Contact Manager ของคุณ

   ส่วนข้อคิดเห็น

 5. ในส่วนข้อคิดเห็น พิมพ์บันทึกย่อ วางข้อคิดเห็นจากไฟล์อื่น ๆ หรือ แนบไฟล์ รายการ Outlook หรือนามบัตร

  art

  เคล็ดลับ: ถ้าเพื่อนร่วมงานมากกว่าหนึ่งทำงานกับติดต่อทางธุรกิจ อาจมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการเห็นเมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็น คลิกเพิ่มการประทับเวลา การบันทึกวันและเวลาของแต่ละรายการ

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วป้อนข้อมูล คลิกบันทึก และปิด

ด้านบนของหน้า

หน้ารายละเอียด

 1. บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด เพื่อแสดงหน้ารายละเอียด

 2. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลงาน และข้อมูล เช่นวันเกิด สถานะการชำระเงิน ว่าระเบียนจะเปิดใช้งาน และเลือกวิธีที่คุณต้องการติดต่อสื่อสาร

หน้าประวัติ

 1. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ เพื่อแสดงหน้าประวัติ

 2. เพิ่มหรือดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อความอีเมล บันทึกย่อธุรกิจ หรือการนัดหมาย

  ฉันจะเพิ่มรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร

  1. ภายใต้ บันทึกการติดต่อสื่อสาร ให้คลิก สร้าง แล้วคลิกชนิดของรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

  2. พิมพ์ข้อมูลบนฟอร์ม แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

 3. ถ้าคุณต้องการค้นหารายการใดเป็นพิเศษ คุณสามารถค้นหาหรือกรองรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารได้

  1. ฉันจะค้นหารายการบันทึกการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร

   • ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา ไอคอนค้นหา

    หมายเหตุ: มีเพียงเขตข้อมูล เรื่อง และ ลิงก์ไปยัง เท่านั้นที่ถูกค้นหา เมื่อต้องการแสดงรายการข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมด เช่น ข้อความอีเมล ให้ใช้ตัวกรอง

  2. ฉันจะกรองรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร

   • บน Ribbon, ให้คลิกแท็บ มุมมอง

   • ในกลุ่ม ตัวกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิกที่ชนิดของตัวกรอง เช่น ชนิดของรายการ ที่คุณต้องการนำไปใช้ แล้วคลิกที่ตัวกรอง

    • คลิก ตัวกรอง แล้วเลือกเกณฑ์สำหรับตัวกรอง

     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ให้ดูที่ การกรองระเบียนใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

นำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจจากโปรแกรมอื่น

คุณสามารถนำเข้า ติดต่อทางธุรกิจและชนิดอื่น ๆ ของระเบียนจากโปรแกรมเช่น ACT ! และ Microsoft Excel ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ หรือโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ดูนำเข้าข้อมูลของคุณลงใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ย้าย หรือคัดลอกลงใน Business Contact Manager ที่ติดต่อ Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกปุ่ม ที่ติดต่อ

 2. ในรายการติดต่อ คลิกติดต่อที่คุณต้องการย้ายไปยังBusiness Contact Manager for Outlook
  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

  เมื่อต้องการคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณไปยัง Business Contact Manager นำโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณลงในที่ติดต่อทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้า ดูนำเข้าข้อมูลของคุณลงใน Business Contact Manager

 3. บน Ribbon ในกลุ่มธุรกิจ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ย้ายติดต่อ   

   1. คลิกสร้างระเบียน

   2. ชี้ไปที่ย้ายไปยัง Business Contact Manager แล้ว คลิ กที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือชนิดของระเบียนที่คุณต้องการ

  • คัดลอกติดต่อ   

   1. คลิกสร้างระเบียน

   2. ชี้ไปที่คัดลอกไปยัง Business Contact Manager แล้ว คลิ กที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือชนิดของระเบียนที่คุณต้องการ

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณบนโทรศัพท์มือถือของคุณเช่นเดียวกับที่ติดต่อ Outlook ของคุณ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจการรวมที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ดูเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณได้จากระยะไกล: ใช้การซิงโครไนซ์ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถสิ้นสุดค่ากับระเบียนที่ซ้ำกันในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณถ้ามีการเปิดใช้งานฟีเจอร์การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ฟีเจอร์การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจมีระเบียน Business Contact ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อที่ติดต่อจะถูกย้าย หรือคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ พวกเขาจะแสดงในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณเป็นที่ติดต่อทางธุรกิจเกินไป

ด้านบนของหน้า

สร้างระเบียน Business Contact จากข้อความอีเมล

คุณสามารถสร้างระเบียน Business Contact จากข้อความอีเมลจากลูกค้ารายใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกกล่องจดหมายเข้า

 2. คลิกสองครั้งที่ข้อความอีเมลเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ธุรกิจ ให้คลิก สร้างระเบียน

 4. คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือชนิดของระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการสร้าง โดยใช้อยู่อีเมบนบรรทัดจาก ของข้อความ

คุณสามารถสร้างที่ติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่อีเมลในข้อความ โดยการคลิกขวาชื่อ ชี้ไปที่สร้างใน Business Contact Manager แล้ว คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

แปลงระเบียนลูกค้าเป้าหมายลงในระเบียนติดต่อทางธุรกิจ หรือแปลงลูกค้าเป้าหมายลงในติดต่อทางธุรกิจ

โดยทั่วไป ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับถูกเก็บไว้ในระเบียนลูกค้าเป้าหมาย เมื่อบุคคลนั้นกลาย เป็นลูกค้าจริง คุณสามารถแปลงเป้าหมายลงในระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

คุณยังสามารถแปลงติดต่อทางธุรกิจไปยังลูกค้าเป้าหมายหรือชนิดระเบียนอื่นที่ยึดตามชนิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

คุณสามารถสร้างชนิดระเบียนใหม่เช่นพนักงานหรือผู้จัดจำหน่าย โดยเริ่มต้นด้วยฟอร์มติดต่อทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างชนิดระเบียนใหม่ ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การจัดการโครงการ

 2. ในพื้นที่ทำงาน คลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย

 3. คลิกสองครั้งที่ระเบียนที่คุณต้องการแปลง

 4. บน Ribbon ในกลุ่มการแก้ไข คลิกแปลงเพื่อ แล้ว คลิ กติดต่อทางธุรกิจ

 5. แก้ไขระเบียนใหม่ตามความเหมาะสม

 6. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

แก้ไขระเบียนการติดต่อทางธุรกิจ

เมื่อคุณทำธุรกิจ ด้วยที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา อาจรวมถึงวิธีการที่จะติดต่อ ต้องผู้ช่วยของเขาชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ และอื่น ๆ เก็บค่า ด้วยขั้นตอนนี้ข้อมูลคือ งานรายวันที่คุณสามารถทำให้ง่ายขึ้น ด้วยการอัปเดต และการบันทึกระเบียนของ Business Contact ต่อเนื่อง คุณสามารถเปิดระเบียน Business Contact เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล หรือเมื่อต้อง การดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารเช่นข้อความอีเมลที่เชื่อมโยงไปยังติดต่อทางธุรกิจ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การจัดการโครงการ

 2. ในพื้นที่ทำงาน ให้คลิกแท็บที่ติดต่อทางธุรกิจ แล้ว:

  • เลื่อนไปยังติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการเปิด แล้ว ดับเบิลคลิ ก

   หรือ

  • ใช้กล่องค้นหาให้พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับติดต่อทางธุรกิจที่คุณกำลังมองหา แล้ว ดับเบิลคลิกที่ระเบียน

 3. เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลตามความเหมาะสม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีอยู่อีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถมั่นใจว่า ข้อความอีเมล และโทร จากบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน ในกลุ่มการแก้ไข คลิกการติดตามอีเมล แล้ว คลิกจัดการลิงก์และติดตาม เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับอยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียนโดยอัตโนมัติ ดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกบันทึก และปิด

เคล็ดลับ: มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าแก้ไขจำนวนมาก คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของเขตข้อมูลในหลายระเบียนการติดต่อทางธุรกิจ นี่คือสะดวก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใส่ที่อยู่เว็บสำหรับที่ติดต่อทางธุรกิจโหลที่ทั้งหมดทำงานที่บริษัทเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขระเบียนหลายพร้อมกัน ดูที่แก้ไขระเบียนหลายพร้อมกันใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

กรองรายการที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูทั้งหมดของที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ แทน คุณสามารถกรองรายการที่ติดต่อทางธุรกิจใด ๆ เพื่อที่คุณเห็นเฉพาะระเบียนที่คุณสนใจ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การจัดการโครงการ

 2. ในพื้นที่ทำงาน คลิกขวาแท็บที่ติดต่อทางธุรกิจ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนแท็บ คลิกตัวกรอง

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวกรองที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • ตัวกรองอย่างง่าย     เลือก หรือยกเลิกเลือกประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  • ตัวกรองขั้นสูง     สร้างตัวกรองที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเลือกของคุณ

รายการที่ถูกกรองนี้สามารถใช้เพื่อสร้างแท็บกำหนดเอง รายการโทร หรือรายชื่อผู้รับจดหมาย จะยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานของรายงานหรือโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน ดูรายงานการใช้และแผนภูมิใน Business Contact Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ดูที่การใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×