ใช้ตารางเพื่อจัดระเบียบในบันทึกย่อของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office OneNote 2007 คุณสามารถใช้ตารางเพื่อจัดระเบียบ และจัดเรียงข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกตาราง

เลือกส่วนของตาราง

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

ลบแถว คอลัมน์ หรือตารางทั้งหมด

แทรกตาราง

 1. ในบันทึกย่อของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนเมนูตาราง คลิกแทรกตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกตาราง ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถสร้างตารางรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการวาดนั้น บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแทรกตาราง รูปปุ่ม นั้นแล้ว ลากตัวชี้ลง และ ไปทางด้านขวาเพื่อระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนเส้นขอบตาราง คลิกในเซลล์ใด ๆ ในตาราง และ แล้ว บนเมนูตาราง เลือก หรือยกเลิกเลือกแสดงเส้นขอบ

ด้านบนของหน้า

การเลือกส่วนของตาราง

คุณสามารถเลือกอย่างรวดเร็วเซลล์ แถว และคอลัมน์ในตาราง ด้วยการลากตัวชี้เหนือเหล่านั้น ใช้คำสั่งเมนูต่อไปนี้เพื่อเลือกส่วนของตารางอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เลือกทำดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลือกทั้งตาราง คลิกในเซลล์ใด ๆ ของตาราง และบนเมนูตาราง คลิก การเลือกตาราง

 • การเลือกคอลัมน์ คลิกในเซลล์ใด ๆ ของคอลัมน์แล้ว บนเมนูตาราง คลิกคอลัมน์ที่เลือก ไว้

 • การเลือกแถว คลิกในเซลล์ใด ๆ ของแถว แล้ว บนเมนูตาราง คลิกเลือกแถว

 • เมื่อต้องการเลือกเซลล์ คลิกเซลล์ใด ๆ แล้ว บนเมนูตาราง คลิ กเซลล์ที่เลือก

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

เพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

 1. คลิกในเซลล์ด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการให้แถวใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. บนเมนู ตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแทรกแถวด้านบน เพื่อสร้างแถวใหม่อยู่เหนือเซลล์ตารางปัจจุบัน

  • คลิกแทรกแถวด้านล่าง เพื่อสร้างแถวใหม่ด้านล่างของเซลล์ตารางปัจจุบัน

   เคล็ดลับ: ในตารางที่มีหลายแถว คุณสามารถเพิ่มแถวเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเลือกจำนวนแถวที่คุณต้องการสร้างเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่สาม ก่อนอื่น ให้เลือกแถวที่มีอยู่สาม นั้นแล้ว คลิกแทรกแถวด้านบน หรือแทรกแถวด้านล่าง บนเมนูตาราง

เพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 1. คลิกในเซลล์ ไปทางซ้าย หรือด้านขวา ของตำแหน่งที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. บนเมนู ตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแทรกคอลัมน์ไปด้านซ้าย เพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่ทางด้านซ้ายของเซลล์ตารางปัจจุบัน

  • คลิกแทรกคอลัมน์ไปยังด้านขวา เพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่ทางด้านขวาของเซลล์ตารางปัจจุบัน

   เคล็ดลับ: ในตารางที่มีหลายคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการสร้างเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่สาม ก่อนอื่น ให้เลือกคอลัมน์ที่มีอยู่สาม นั้นแล้ว คลิกแทรกคอลัมน์ไปด้านซ้าย หรือแทรกคอลัมน์ไปยังด้านขวา บนเมนูตาราง

ด้านบนของหน้า

ลบแถว คอลัมน์ หรือตารางทั้งหมด

เลือกทำดังต่อไปนี้

 • เลือกแถวที่คุณต้องการลบ แล้ว บนเมนูตาราง คลิ กลบแถว

 • เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ แล้ว บนเมนูตาราง คลิ กลบคอลัมน์

 • คลิกในเซลล์ใด ๆ ของตารางคุณต้องการลบ แล้ว บนเมนูตาราง คลิ กลบตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×