ใช้ตัวแปรในตารางข้อมูลเพื่อค้นหาหลายๆ คำตอบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการใส่ตัวเลขที่ต่างกันลงไปในเซลล์ คุณสามารถหาคำตอบที่แตกต่างกันให้กับโจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่ดีคือการใช้ฟังก์ชัน PMT กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาเงินกู้ (ในช่วงหลายเดือน) ที่ต่างกันในการคำนวณจำนวนเงินกู้ที่คุณสามารถนำมาใช้ซื้อบ้านหรือรถยนต์ คุณจะใส่ตัวเลขของคุณลงในช่วงของเซลล์ที่เรียกว่าตารางข้อมูล

สำหรับตารางข้อมูลนี้อยู่ในช่วงของเซลล์ B2:D8 คุณสามารถเปลี่ยนค่าจำนวนเงินกู้ใน B4 และการผ่อนชำระรายเดือนในคอลัมน์ D ให้อัปเดตได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้อัตราดอกเบี้ย 3.75% ค่า D2 จะส่งกลับค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน $1,042.01 โดยใช้สูตร =PMT(C2/12,$B$3,$B$4)

ช่วงของเซลล์ B2:D8 คือตารางข้อมูล

คุณสามารถใช้ตัวแปรหนึ่งหรือสองตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรและสูตรที่คุณต้องการทดสอบ

ใช้การทดสอบด้วยหนึ่งตัวแปรเพื่อดูว่าค่าของตัวแปรหนึ่งที่ต่างกันในสูตรจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนค่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับการชำระค่าจำนองรายเดือนได้โดยใช้ฟังก์ชัน PMT คุณใส่ค่าตัวแปร (อัตราดอกเบี้ย) ในคอลัมน์หรือแถวหนึ่ง และผลลัพธ์จะแสดงในคอลัมน์หรือแถวที่ติดกัน

ในเวิร์กบุ๊กที่แสดงผลตามจริงนี้ เซลล์ D2 มีสูตรการชำระเงิน =PMT(C2/12,$B$3,$B$4) เซลล์ B3 เป็นเซลล์ตัวแปรที่คุณสามารถใส่ระยะเวลาที่ต่างกันลงไป (จำนวนของงวดการชำระเงินรายเดือน) ในเซลล์ D2 ฟังก์ชัน PMT ใช้อัตราดอกเบี้ย 3.75%/12 ที่ 360 เดือน และเงินกู้ $225,000 และคำนวณการชำระรายเดือนเป็นจำนวน $1,042.01

ใช้การทดสอบด้วยสองตัวแปรเพื่อดูว่าค่าของตัวแปรสองตัวที่ต่างกันในสูตรจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทดสอบการรวมกันของอัตราดอกเบี้ยและจำนวนงวดชำระเงินรายเดือนในการคำนวณการชำระค่าจำนอง

ในเวิร์กบุ๊กที่แสดงผลตามจริงนี้ เซลล์ D2 มีสูตรการชำระเงิน =PMT($B$3/12,$B$2,B4) ซึ่งใช้เซลล์ตัวแปรสองเซลล์คือ B2 และ B3 ในเซลล์ C2 ฟังก์ชัน PMT ใช้อัตราดอกเบี้ย 3.875%/12 ที่ 360 เดือน และเงินกู้ $225,000 และคำนวณการชำระรายเดือนเป็นจำนวน $1,058.03

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×