ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล PivotTable

ใน Microsoft Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานเพื่อกรองข้อมูลใน PivotTable ได้ แต่ก็มองเห็นสถานะการกรองปัจจุบันได้ยาก เมื่อคุณกรองหลายรายการ ใน Excel คุณมีตัวเลือกในการใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูลได้ นอกจากการกรองด่วน ตัวแบ่งส่วนข้อมูลยังระบุสถานะการกรองปัจจุบันด้วย ซึ่งทำให้เข้าใจสิ่งที่แสดงใน PivotTable ที่กรองได้ง่าย

รูป Ribbon ของ Excel

เมื่อคุณเลือกรายการ รายการนั้นจะรวมอยู่ในตัวกรองและข้อมูลสำหรับรายการนั้นจะแสดงในรายงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกสิทธิชัยในเขตข้อมูลพนักงานขาย รายงานจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิชัยในเขตข้อมูลนั้นเท่านั้น

ในบทความนี้

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลคืออะไร

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน PivotTable ที่มีอยู

สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบสแตนด์อโลน

จัดรูปแบบตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลร่วมกันโดยการเชื่อมต่อกับ PivotTable อื่น

ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือลบตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลคืออะไร

ตัวแบ่งส่วนเป็นคอมโพเนนต์การกรองที่ใช้งานง่ายและมีชุดปุ่มที่ทำให้คุณสามารถกรองข้อมูลใน PivotTable ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเปิดรายการดรอปดาวน์เพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการกรอง

เมื่อคุณใช้ตัวกรอง PivotTable ทั่วไปเพื่อกรองหลายรายการ ตัวกรองจะระบุเฉพาะรายการที่ถูกกรองเท่านั้น และคุณต้องเปิดรายการดรอปดาวน์เพื่อค้นหารายละเอียดการกรอง อย่างไรก็ตาม ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะกำกับป้ายชื่อตัวกรองที่นำไปใช้และให้รายละเอียดเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลที่แสดงใน PivotTable ที่กรองได้ง่ายๆ

โดยทั่วไปตัวแบ่งส่วนข้อมูลมักเชื่อมโยงกับ PivotTable ที่มีการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลนั้นขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบสแตนด์อโลนที่อ้างอิงจาก ฟังก์ชัน Cube การประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) หรือสามารถเชื่อมโยงกับ PivotTable ในภายหลังได้

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงองค์ประกอบต่อไปนี้:องค์ประกอบของตัวแบ่งส่วนข้อมูล PivotTable

1. ส่วนหัวของตัวแบ่งส่วนข้อมูลระบุประเภทของรายการในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

2. ปุ่มตัวกรองที่ไม่ได้เลือกระบุว่ารายการไม่รวมอยู่ในตัวกรอง

3. ปุ่มตัวกรองที่เลือกระบุว่ารายการรวมอยู่ในตัวกรอง

4. ปุ่ม ล้างตัวกรอง จะนำตัวกรองออกโดยการเลือกรายการทั้งหมดในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

5. แถบเลื่อนช่วยในการเลื่อนเมื่อมีรายการมากกว่าที่แสดงอยู่ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลขณะนั้น

6. ตัวควบคุมการย้ายและการปรับขนาดเส้นขอบช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

มีหลายวิธีในการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล PivotTable ของคุณ ใน PivotTable ที่มีอยู่ คุณสามารถ:

 • สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ PivotTable

 • สร้างสำเนาของตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ PivotTable

 • ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่มีอยู่ที่เชื่อมโยงกับ PivotTable อื่น

นอกจากนี้หรือแทนที่จะสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน PivotTable ที่มีอยู่ คุณยังสามารถสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบสแตนด์อโลนที่สามารถอ้างอิงโดย ฟังก์ชัน Cube การประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) หรือคุณสามารถเชื่อมโยงกับ PivotTable ใดๆ ได้ในภายหลัง

เนื่องจากแต่ละตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณสร้างถูกออกแบบมาเพื่อกรองเขตข้อมูล PivotTable ที่ระบุ จึงเป็นไปได้ว่าคุณจะสร้างมากกว่าหนึ่งตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรอง PivotTable

หลังจากที่คุณสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะปรากฏบนแผ่นงานควบคู่ไปกับ PivotTable และแสดงแบบเป็นชั้นถ้าคุณมีตัวแบ่งส่วนข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถย้ายตัวแบ่งส่วนข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่นบนแผ่นงาน และปรับขนาดตามต้องการ

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่แสดงเป็นชั้นๆ

เมื่อต้องการกรองข้อมูล PivotTable คุณเพียงแค่คลิกปุ่มในตัวแบ่งส่วนข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปุ่ม

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลพร้อมด้วยตัวกรองที่เลือก

การจัดรูปแบบตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อให้มีลักษณะที่สอดคล้องกัน

เมื่อต้องการสร้างรายงานที่ดูเป็นมืออาชีพหรือแค่จับคู่รูปแบบของตัวแบ่งส่วนข้อมูลกับรูปแบบของ PivotTable ที่เชื่อมโยงกัน คุณสามารถนำสไตล์ตัวแบ่งส่วนไปใช้เพื่อให้มีลักษณะที่สอดคล้องกัน โดยนำสไตล์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอันหนึ่งที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวแบ่งส่วนข้อมูลไปใช้ คุณสามารถจับคู่ธีมสีที่นำไปใช้กับ PivotTable ได้อย่างใกล้เคียง สำหรับลักษณะแบบกำหนดเอง คุณก็สามารถสร้างสไตล์ตัวแบ่งส่วนข้อมูลของคุณเองได้เหมือนกับที่คุณสร้างสไตล์ PivotTable แบบกำหนดเอง

การใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลร่วมกันระหว่าง PivotTable

เมื่อคุณมี PivotTable ที่แตกต่างกันจำนวนมากในรายงานเดียว เช่นรายงานข่าวกรองธุรกิจ (BI) ที่คุณกำลังทำงานด้วย เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องการใช้ตัวกรองเดียวกันกับ Pivottable เหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณสร้างใน PivotTable หนึ่งกับ PivotTable อื่นได้ ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำตัวกรองสำหรับแต่ละ PivotTable

เมื่อคุณใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล คุณกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับ PivotTable อื่นที่มีตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจะปรากฏใน PivotTable ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวแบ่งส่วนข้อมูลนั้นทันที ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลประเทศใน PivotTable1 เพื่อกรองข้อมูลสำหรับประเทศที่ระบุ PivotTable2 ที่ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลนั้นด้วยเช่นกันจะแสดงข้อมูลสำหรับประเทศเดียวกัน

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่เชื่อมต่อกับและใช้ใน PivotTable มากกว่าหนึ่งรายการเรียกว่าตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ใช้ใน PivotTable เดียวเท่านั้นเรียกว่าตัวแบ่งส่วนข้อมูลภายใน PivotTable มีตัวแบ่งส่วนข้อมูลทั้งแบบภายในและแบบที่ใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน PivotTable ที่มีอยู่

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  การกระทำนี้จะแสดงเครื่องมือ PivotTable โดยเพิ่มแท็บ ตัวเลือก และ ออกแบบ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูล PivotTable ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูลที่คุณเลือก

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกรอง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการกรอง

ด้านบนของหน้า

สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบสแตนด์อโลน

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตัวกรอง ให้คลิก ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ ในกล่อง แสดง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้คลิก การเชื่อมต่อทั้งหมด การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการการเชื่อมต่อที่ใช้ล่าสุด ให้คลิก การเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊กนี้

   รายการนี้สร้างขึ้นจากการเชื่อมต่อที่คุณได้กำหนดและสร้างโดยใช้กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล หรือที่คุณได้เลือกให้เป็นการเชื่อมต่อจากกล่องโต้ตอบนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ไฟล์การเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

   รายการนี้สร้างขึ้นจากโฟลเดอร์ แหล่งข้อมูลของฉัน ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานจากไฟล์การเชื่อมต่อที่เข้าถึงจากเครือข่าย ให้คลิก ไฟล์การเชื่อมต่อในเครือข่าย

   รายการนี้ถูกสร้างขึ้นจากไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล (DCL) บนไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือ Microsoft SharePoint Server 2010 DCL มีไลบรารีเอกสารในไซต์ SharePoint Foundation ที่มีคอลเลกชันของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) โดยทั่วไปแล้ว DCL ตั้งค่าโดยผู้ดูแลไซต์ที่ยังสามารถกำหนดค่าไซต์ SharePoint ให้แสดงไฟล์ ODC จาก DCL นี้ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อภายนอก ได้อีกด้วย

   เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ คลิก เรียกดูเพิ่มเติม จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเลือก แหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุ    ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท ไฟล์การเชื่อมต่อในเครือข่าย หรือ ไฟล์การเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ไฟล์การเชื่อมต่อจะถูกคัดลอกลงในเวิร์กบุ๊กเป็นการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กใหม่ และจะใช้เป็นข้อมูลการเชื่อมต่อใหม่

 3. ภายใต้ เลือกการเชื่อมต่อ ให้คลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการแล้วคลิก เปิด

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 5. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูลที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 1. คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  ซึ่งจะแสดง เครื่องมือตัวแบ่งส่วนข้อมูล โดยเพิ่มแท็บ ตัวเลือก

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกสไตล์ที่ต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลร่วมกันโดยการเชื่อมต่อกับ PivotTable อื่น

คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลร่วมกับ PivotTable อื่นโดยการเชื่อมต่อกับ PivotTable นั้น คุณยังสามารถแทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูลจาก PivotTable อื่นโดยการเชื่อมต่อกับ PivotTable นั้นได้อีกด้วย

ทำให้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลพร้อมใช้งานใน PivotTable อื่น

 1. คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกันใน PivotTable อื่น

  ซึ่งจะแสดง เครื่องมือตัวแบ่งส่วนข้อมูล โดยเพิ่มแท็บ ตัวเลือก

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิก การเชื่อมต่อ PivotTable

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อ PivotTable ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ PivotTable ที่คุณต้องการให้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลพร้อมใช้งาน

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจาก PivotTable อื่น

 1. สร้างการเชื่อมต่อกับ PivotTable ที่มีตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน โดยทำดังนี้:

  1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก การเชื่อมต่อที่มีอยู่

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ ในกล่อง แสดง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก การเชื่อมต่อทั้งหมด ไว้

   เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ คลิก เรียกดูเพิ่มเติม จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเลือก แหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  3. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ภายใต้ เลือกวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูลนี้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้คลิก รายงาน PivotTable

 2. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูลจาก PivotTable อื่น

  การกระทำนี้จะแสดงเครื่องมือ PivotTable โดยเพิ่มแท็บ ตัวเลือก และ ออกแบบ

 3. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศร แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นคลิก การเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายของตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการใช้งาน

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกรอง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการให้แสดง

  หมายเหตุ   PivotTable ทั้งหมดที่ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลร่วมกันจะแสดงสถานะการกรองเดียวกันในทันที

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือลบตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ถ้าคุณไม่ต้องการตัวแบ่งส่วนข้อมูลอีก คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจาก PivotTable หรือคุณสามารถลบออกได้

ยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  การกระทำนี้จะแสดงเครื่องมือ PivotTable โดยเพิ่มแท็บ ตัวเลือก และ ออกแบบ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศร แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นคลิก การเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของทุกเขตข้อมูล PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ลบตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแล้วกด DELETE

 • คลิกขวาที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นคลิก นำ <ชื่อของตัวแบ่งส่วนข้อมูล> ออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×