ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลมีปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อกรองข้อมูลตาราง หรือข้อมูล PivotTable นอกจากการกรองอย่างรวดเร็วแล้ว ตัวแบ่งส่วนข้อมูลยังแสดงสถานะตัวกรองปัจจุบัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่แสดงใน PivotTable ที่กรอง

รูป Ribbon ของ Excel

เมื่อคุณเลือกรายการ รายการนั้นจะรวมอยู่ในตัวกรองและข้อมูลสำหรับรายการนั้นจะแสดงในรายงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกสิทธิชัยในเขตข้อมูลพนักงานขาย รายงานจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิชัยในเขตข้อมูลนั้นเท่านั้น

คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูลในตารางได้โดยง่าย

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง

 2. เลือกแทรก > ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  แทรก Slicer
 3. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 4. เลือกตกลง และปรับเปลี่ยนการกำหนดลักษณะตัวแบ่งส่วนข้อมูล เช่นคอลัมน์ภายใต้ตัวเลือก

  หมายเหตุ: หากต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการให้กด Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการให้แสดง เลือกและกดที่มุมของตัวแบ่งส่วนข้อมูลค้างไว้เพื่อปรับขนาด

 5. เลือกล้างตัวกรอง ลบ เมื่อต้องการล้างตัวกรองตัวแบ่งส่วนข้อมูล

แปลงข้อมูลลงในตาราง

 1. มีสี่วิธีในการแปลงข้อมูลลงในตาราง:

  หมายเหตุ: ในการใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล คุณต้องแปลงข้อมูลของคุณลงในตารางก่อน

  • กดCtrl + T

  • กดCtrl + l

  • เลือกหน้าแรก >จัดรูปแบบเป็นตาราง

  • เลือกแทรก >ตาราง

 2. เลือก ตกลง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ซึ่งจะแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ PivotTable ให้คลิก แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูล PivotTable ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูลที่คุณเลือก

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกรอง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กด Command ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการกรอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ซึ่งจะแสดงแท็บ ตาราง

 2. บนแท็บ ตาราง ให้คลิก แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณเลือก

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกรอง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กด Command ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการกรอง

 1. คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  ซึ่งจะแสดงแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 2. บนแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกสไตล์สีที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีตัวแบ่งส่วนใน PivotTable แล้ว คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนนั้นเพื่อกรอง PivotTable อื่นได้ โปรดทราบว่าจะสามารถใช้วิธีนี้ได้เมื่อทั้งสอง PivotTable ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันเท่านั้น

 1. ก่อนอื่น ให้สร้าง PivotTable ที่ยึดตามแหล่งข้อมูลเดียวกันกับ PivotTable ที่มีตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการนำไปใช้อีกครั้งอยู่แล้ว

 2. คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกันใน PivotTable อื่น

  ซึ่งจะแสดงแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. บนแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิก การเชื่อมต่อรายงาน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ PivotTable ที่คุณต้องการให้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลพร้อมใช้งาน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ซึ่งจะแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable

 2. คลิกแท็บ วิเคราะห์ PivotTable แล้วคลิก การเชื่อมต่อตัวกรอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของทุกเขตข้อมูล PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแล้วกด DELETE

 • กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นคลิก นำ <ชื่อของตัวแบ่งส่วนข้อมูล> ออก

โดยปกติตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:องค์ประกอบของตัวแบ่งส่วนข้อมูล PivotTable

1. ส่วนหัวของตัวแบ่งส่วนข้อมูลระบุประเภทของรายการในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

2. ปุ่มตัวกรองที่ไม่ได้เลือกระบุว่ารายการไม่รวมอยู่ในตัวกรอง

3. ปุ่มตัวกรองที่เลือกระบุว่ารายการรวมอยู่ในตัวกรอง

4. ปุ่ม ล้างตัวกรอง จะนำตัวกรองออกโดยการเลือกรายการทั้งหมดในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

5. แถบเลื่อนช่วยในการเลื่อนเมื่อมีรายการมากกว่าที่แสดงอยู่ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลขณะนั้น

6. ตัวควบคุมการย้ายและการปรับขนาดเส้นขอบช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

กรองข้อมูลใน PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×