ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ตาราง

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

แบ่งมีปุ่มที่คุณสามารถคลิ กเพื่อกรองตารางหรือ pivottable นอกจากการกรองแบบด่วนแล้วแบ่งยังระบุสถานะการกรองปัจจุบันซึ่งจะทำให้เข้าใจสิ่งที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้อย่างง่ายดาย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูลในตารางหรือ PivotTable ได้อย่างง่ายดาย

สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตารางหรือ PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรกให้ไปที่แทรก>ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  แทรก Slicer
 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกแบ่งให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงจากนั้นเลือกตกลง

 4. ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูลที่คุณเลือก การคลิกที่ปุ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะนำตัวกรองไปใช้กับตารางหรือ PivotTable ที่ลิงก์โดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการให้กดCtrlค้างไว้แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการแสดง

  • เมื่อต้องการล้างตัวกรองของตัวแบ่งส่วนข้อมูลให้เลือกล้างตัวกรอง ลบ ในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 5. คุณสามารถปรับการกำหนดลักษณะตัวแบ่งส่วนข้อมูลของคุณในแท็บตัวแบ่งส่วนข้อมูล (ใน excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) หรือแท็บออกแบบ(excel ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่เก่ากว่า) บน ribbon

  หมายเหตุ: เลือกมุมของตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อปรับและปรับขนาด

 6. ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน PivotTable มากกว่าหนึ่งตัวให้ไปที่ตัวแบ่งส่วนการเชื่อมต่อรายงาน> >ตรวจสอบ pivottable ที่จะรวมจากนั้นเลือกตกลง

  หมายเหตุ: แบ่งสามารถเชื่อมต่อกับ pivottable ที่แชร์แหล่งข้อมูลเดียวกันเท่านั้น

คอมโพเนนต์ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

โดยปกติตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:องค์ประกอบของตัวแบ่งส่วนข้อมูล PivotTable

1. ส่วนหัวของตัวแบ่งส่วนข้อมูลระบุประเภทของรายการในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

2. ปุ่มตัวกรองที่ไม่ได้เลือกระบุว่ารายการไม่รวมอยู่ในตัวกรอง

3. ปุ่มตัวกรองที่เลือกระบุว่ารายการรวมอยู่ในตัวกรอง

4. ปุ่ม ล้างตัวกรอง จะนำตัวกรองออกโดยการเลือกรายการทั้งหมดในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

5. แถบเลื่อนช่วยในการเลื่อนเมื่อมีรายการมากกว่าที่แสดงอยู่ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลขณะนั้น

6. ตัวควบคุมการย้ายและการปรับขนาดเส้นขอบช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ซึ่งจะแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ PivotTable ให้คลิก แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูล PivotTable ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูลที่คุณเลือก

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกรอง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กด Command ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการกรอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ซึ่งจะแสดงแท็บ ตาราง

 2. บนแท็บ ตาราง ให้คลิก แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงขึ้นสำหรับทุกเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณเลือก

 5. ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลแต่ละตัว ให้คลิกที่รายการที่คุณต้องการกรอง

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กด Command ค้างไว้ แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการกรอง

 1. คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  ซึ่งจะแสดงแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 2. บนแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกสไตล์สีที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีตัวแบ่งส่วนใน PivotTable แล้ว คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนนั้นเพื่อกรอง PivotTable อื่นได้ โปรดทราบว่าจะสามารถใช้วิธีนี้ได้เมื่อทั้งสอง PivotTable ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันเท่านั้น

 1. ก่อนอื่น ให้สร้าง PivotTable ที่ยึดตามแหล่งข้อมูลเดียวกันกับ PivotTable ที่มีตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการนำไปใช้อีกครั้งอยู่แล้ว

 2. คลิกตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกันใน PivotTable อื่น

  ซึ่งจะแสดงแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 3. บนแท็บ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิก การเชื่อมต่อรายงาน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ PivotTable ที่คุณต้องการให้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลพร้อมใช้งาน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

  ซึ่งจะแสดงแท็บ วิเคราะห์ PivotTable

 2. คลิกแท็บ วิเคราะห์ PivotTable แล้วคลิก การเชื่อมต่อตัวกรอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของทุกเขตข้อมูล PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแล้วกด DELETE

 • กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นคลิก นำ <ชื่อของตัวแบ่งส่วนข้อมูล> ออก

โดยปกติตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:องค์ประกอบของตัวแบ่งส่วนข้อมูล PivotTable

1. ส่วนหัวของตัวแบ่งส่วนข้อมูลระบุประเภทของรายการในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

2. ปุ่มตัวกรองที่ไม่ได้เลือกระบุว่ารายการไม่รวมอยู่ในตัวกรอง

3. ปุ่มตัวกรองที่เลือกระบุว่ารายการรวมอยู่ในตัวกรอง

4. ปุ่ม ล้างตัวกรอง จะนำตัวกรองออกโดยการเลือกรายการทั้งหมดในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

5. แถบเลื่อนช่วยในการเลื่อนเมื่อมีรายการมากกว่าที่แสดงอยู่ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลขณะนั้น

6. ตัวควบคุมการย้ายและการปรับขนาดเส้นขอบช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของตัวแบ่งส่วนข้อมูล

หมายเหตุ: Excel สำหรับเว็บอนุญาตให้คุณใช้แบ่งที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันเดสก์ท็อปได้แต่ไม่สนับสนุนการสร้างแบ่งการแก้ไขแบ่งหรือการเลือกค่าหลายค่าในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแล้วกด DELETE

 • กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นคลิก นำ <ชื่อของตัวแบ่งส่วนข้อมูล> ออก

โดยปกติตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:องค์ประกอบของตัวแบ่งส่วนข้อมูล PivotTable

1. ส่วนหัวของตัวแบ่งส่วนข้อมูลระบุประเภทของรายการในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

2. ปุ่มตัวกรองที่ไม่ได้เลือกระบุว่ารายการไม่รวมอยู่ในตัวกรอง

3. ปุ่มตัวกรองที่เลือกระบุว่ารายการรวมอยู่ในตัวกรอง

4. ปุ่ม ล้างตัวกรอง จะนำตัวกรองออกโดยการเลือกรายการทั้งหมดในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

5. แถบเลื่อนช่วยในการเลื่อนเมื่อมีรายการมากกว่าที่แสดงอยู่ในตัวแบ่งส่วนข้อมูลขณะนั้น

6. ตัวควบคุมการย้ายและการปรับขนาดเส้นขอบช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

กรองข้อมูลใน PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×