Office

ใช้ตัวแบ่งส่วนการเปลี่ยนเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบในส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบหนึ่งหน้าหรือหลายหน้าในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางเค้าโครงบางส่วนของหน้าแบบคอลัมน์เดียวให้เป็นสองคอลัมน์ได้ เป็นต้น คุณสามารถแยกบทต่างๆ ในเอกสารของคุณได้เพื่อให้ลำดับเลขหน้าในแต่ละบทเริ่มต้นด้วย 1 นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับส่วนในเอกสารของคุณได้อีกด้วย

ตัวอย่างเอกสารที่มีตัวแบ่งส่วน

1. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นคอลัมน์เดียว นี่คือรูปแบบคอลัมน์เริ่มต้นใน Microsoft Office Word

2. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นคอลัมน์ที่สอง เมื่อต้องการย้ายข้อความลงในเค้าโครงแบบสองคอลัมน์ เน้นข้อความคุณต้องการปรากฏในคอลัมน์ที่สอง คลิกเค้าโครงหน้า (ใน Office 2007, Office 2010 และ Office 2013) หรือเค้าโครง (ใน Office 2016), แล้วในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกลูกศรภายใต้ คอลัมน์ และคลิกสอง

ในบทความนี้

ชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณสามารถแทรก

เปลี่ยนเค้าโครงเอกสาร หรือจัดรูปแบบ

เอาการเปลี่ยนแปลงของเค้าโครงของเอกสาร

ชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณสามารถแทรกได้

ตัวแบ่งส่วนจะใช้สำหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงในเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบในส่วนของเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่อไปนี้ได้สำหรับแต่ละส่วน

 • ระยะขอบ

 • ขนาดกระดาษหรือการวางแนว

 • แหล่งกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์

 • เส้นขอบหน้ากระดาษ

 • การจัดแนวข้อความตามแนวตั้งบนหน้ากระดาษ

 • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • คอลัมน์

 • การใส่หมายเลขหน้า

 • การใส่หมายเลขบรรทัด

 • เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

  หมายเหตุ: 

  • ตัวแบ่งหน้าจะควบคุมการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่นำหน้าตัวแบ่งส่วนนั้น เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณจะลบการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนตัวแบ่งนั้นด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ตามมา และจะใช้การจัดรูปแบบส่วนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแยกบทต่างๆ ของเอกสารโดยใช้ตัวแบ่งส่วน แล้วลบตัวแบ่งส่วนนั้นที่ตอนต้นของบทที่ 2 บทที่ 1 และบทที่ 2 ก็จะมาอยู่ในส่วนเดียวกัน และใช้การจัดรูปแบบที่ก่อนหน้านี้ใช้เฉพาะในบทที่ 2

  • ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมการจัดรูปแบบของส่วนสุดท้ายในเอกสารของคุณจะไม่แสดงเป็นส่วนของเอกสารนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเอกสาร ให้คลิกในย่อหน้าสุดท้ายของเอกสารนั้น

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณสามารถแทรกได้ (ในภาพประกอบแต่ละภาพ เส้นประคู่แสดงถึงตัวแบ่งส่วน)

คำสั่ง หน้าถัดไป จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าถัดไป ตัวแบ่งส่วนชนิดนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับการเริ่มบทใหม่ในเอกสาร

ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป

คำสั่ง ต่อเนื่อง จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่บนหน้าเดียวกัน ตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่องมีประโยชน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบบนหนึ่งหน้า เช่น จำนวนคอลัมน์ที่ต่างกัน

ตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง

คำสั่ง หน้าคู่ หรือ หน้าคี่ จะแทรกตัวแบ่งหน้าและเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปที่เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ถ้าคุณต้องการให้บทต่างๆในเอกสารเริ่มต้นบนหน้าคี่หรือหน้าคู่เสมอ ให้ใช้ตัวเลือกตัวแบ่งส่วน หน้าคี่ หรือ หน้าคู่

ตัวแบ่งส่วน หน้าคี่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงเอกสารหรือการจัดรูปแบบ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

  คุณอาจต้องการเลือกส่วนของเอกสารรอบบริเวณที่จะแทรกคู่ตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (หรือแท็บเค้าโครง ใน Office 2016), ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วน ให้คลิกชนิดตัวแบ่งส่วนที่เหมาะสมกับชนิดของการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการทำ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังแยกเอกสารเป็นบทต่างๆ คุณอาจต้องการให้แต่ละบทเริ่มต้นบนหน้าคี่ คลิก หน้าคี่ ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วน

ด้านบนของหน้า

การเอาการเปลี่ยนแปลงในเค้าโครงเอกสารออก

ตัวแบ่งส่วนจะกำหนดตำแหน่งที่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในเอกสารเกิดขึ้น เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณจะลบการจัดรูปแบบส่วนสำหรับข้อความที่อยู่ก่อนตัวแบ่งส่วนนั้นไปด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ตามมา และจะใช้การจัดรูปแบบของส่วนนั้น

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมอง แบบร่างเพื่อที่คุณจะมองเห็นตัวแบ่งส่วนที่เป็นเส้นประคู่ได้

 1. เลือกตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการลบ

 2. กด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×