ใช้ตัวแก้ไขสมการใน Excel 2007 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กับสูตรทางคณิตศาสตร์เอกสารบนแผ่นงาน คุณสามารถแทรก หรือแก้ไขสมการเป็นวัตถุ โดยใช้ตัวแก้ไขสมการ Microsoft ได้

สมการ

คุณสามารถสร้างสมการ ด้วยการเลือกสัญลักษณ์จากสมการแถบเครื่องมือ และ ด้วยการพิมพ์ตัวแปรและตัวเลข ในแถวบนสุดของแถบเครื่องมือสมการ คุณสามารถเลือกจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 150 มากกว่า ในแถวด้านล่าง คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตหรือกรอบงานที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ เช่นเศษส่วน ทัวร์อินทิกรัล และปริพันธ์ หลากหลาย ตัวแก้ไขสมการที่มีสัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่บนแป้นพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรกรีกและสัญลักษณ์ราก) ในแบบตรรกะจัดกลุ่มเพื่อให้คุณสามารถสร้างสมการได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถสร้างสมการใน Microsoft Office Word แล้ว คัดลอก และแทรกสมการที่เป็นของวัตถุลงในเวิร์กชีตของคุณ คุณอาจพบว่า ตัวแก้ไขสมการใน Word ง่ายในการค้นหาสัญลักษณ์และโครงสร้างที่คุณต้องการ Word มียังแกลเลอรีของสมการที่ใช้กันทั่วไปที่คุณได้อย่างง่ายดายสามารถคัดลอก และวางลงในแผ่นงานของคุณ

สูตร Excel และสูตรทางคณิตศาสตร์ที่คล้ายกัน

รูปภาพก่อนหน้า ในเซลล์ A2 และ A3 ประกอบด้วยสูตร Excel ที่ส่งกลับค่า วัตถุสมการที่ express ฟังก์ชันเดียวกันในทางคณิตศาสตร์ฝังอยู่ด้าน บนสุดของ B2:C2 เซลล์ที่อยู่ติดกัน (สูตรที่คำนวณมูลค่าในอนาคตของ 10000 ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยทบต้นรายปีตามช่วงปีที่สาม) และด้าน บนสุดของเซลล์ B3 (สูตรที่คำนวณค่ารากที่สองของ 729) วัตถุเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเซลล์ และไม่ต้องดำเนินการกระทำใด ๆ ซึ่งคุณสามารถนึกถึงการเหล่านั้นเป็นรูปภาพของข้อความที่อธิบายสูตรในเซลล์ในคอลัมน์ a

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกสมการด้วยตัวแก้ไขสมการ

แก้ไขสมการในตัวแก้ไขสมการ

สร้างสมการใน Word

แทรกสมการด้วยตัวแก้ไขสมการ

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนแผ่นงานที่คุณต้องการแทรกสมการ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบวัตถุ คลิกแท็บสร้างใหม่

 4. ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกMicrosoft 3.0 สมการ

  ถ้าไม่พร้อมใช้งานตัวแก้ไขสมการ คุณอาจต้องติดตั้ง

  ติดตั้งตัวแก้ไขสมการ

  1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

  3. ในกล่องที่ติดตั้งโปรแกรม คลิกMicrosoft Office < ชุด > 2007 หรือMicrosoft Office Excel 2007โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือ เป็นแต่ละโปรแกรม แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง

  4. บนด้านเปลี่ยนแปลงของคุณติดตั้ง Microsoft Office < ชุด > 2007 จอ คลิกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก จากนั้น คลิกทำต่อไป

  5. บนแท็บตัวเลือกการติดตั้ง คลิกตัวบ่งชี้ขยาย (+) อยู่ถัดจากเครื่องมือ Office

  6. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวแก้ไขสมการ แล้ว คลิ กเรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

  7. คลิก ทำต่อไป

  8. หลังจากการติดตั้งตัวแก้ไขสมการเสร็จสมบูรณ์ รีสตาร์Office Excel 2007

 5. ในกล่องโต้ตอบวัตถุ คลิกตกลง

 6. ใช้สัญลักษณ์ เทมเพลต หรือกรอบงานบนแถบเครื่องมือสมการ เพื่อแก้ไขสมการ

  ถ้าคุณอยากให้อธิบาย ทำต่อไปนี้:

  1. เลือก และคลิกขวาวัตถุสมการ

  2. ชี้ไปที่วัตถุสมการ แล้ว คลิ กเปิด

  3. คลิกหัวข้อวิธีใช้ตัวแก้ไขสมการ บนเมนูวิธีใช้

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังแผ่นงาน คลิกที่เซลล์ใด ๆ ว่างเปล่า

ด้านบนของหน้า

แก้ไขสมการในตัวแก้ไขสมการ

 1. บนแผ่นงาน ดับเบิลคลิกที่วัตถุสมการที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ใช้สัญลักษณ์ เทมเพลต หรือกรอบงานบนแถบเครื่องมือสมการ เพื่อแก้ไขสมการ

  ถ้าคุณอยากให้อธิบาย ทำต่อไปนี้:

  1. เลือก และคลิกขวาวัตถุสมการ

  2. ชี้ไปที่วัตถุสมการ แล้ว คลิ กเปิด

  3. คลิกหัวข้อวิธีใช้ตัวแก้ไขสมการ บนเมนูวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังแผ่นงาน คลิกที่เซลล์ใด ๆ ว่างเปล่า

ด้านบนของหน้า

สร้างสมการใน Word

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร Word

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มสัญลักษณ์ คลิกสมการ

  ซึ่งแสดงเครื่องมือสมการ เพิ่มแท็บออก แบบ

 3. บนแท็บออกแบบ ใช้สัญลักษณ์และแบบโครงสร้างเพื่อสร้างสมการของคุณ

 4. เมื่อต้องการคัดลอกสมการ เลือก แล้วกด CTRL + C

 5. การวางสมการลงในเวิร์กชีตของคุณ แผ่นงานที่เปิดใช้งาน แล้วกด CTRL + V

เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงตัวอย่างของสมการที่มีอยู่ภายในแกลเลอรี ด้วยการคลิกลูกศรที่ด้านล่างของคำสั่งสมการ (แท็บแทรก กลุ่มสัญลักษณ์ หรือ แท็บออกแบบ กลุ่มเครื่องมือ )

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×