ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word เพื่อย้ายรูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word เพื่อย้ายรูปภาพ

โดยปกติแล้ว การย้ายหรือการจัดตำแหน่งรูปภาพใหม่บนหน้าใน Word นั้นง่ายเหมือนกับการลากด้วยเมาส์ของคุณ

แต่ในบางครั้งก็อาจใช้การไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายรูปภาพ ข้อความที่อยู่รอบๆ อาจเกิดความยุ่งเหยิงได้

หลักสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการคือการคลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง ดังนี้

ไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ:

  กล่อง ตัวเลือกเค้าโครง

  • เมื่อต้องการนำรูปภาพมาด้านหน้าของข้อความและตั้งค่าให้อยู่ที่จุดที่ต้องการในบางหน้า ให้คลิก ด้านหน้าของข้อความ (ภายใต้ มีการตัด) แล้วคลิก แก้ไขตำแหน่งบนหน้า

  • เมื่อต้องการตัดรอบๆ รูปภาพ แต่ให้รูปภาพย้ายขึ้นหรือลงเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ ให้คลิก สี่เหลี่ยม (ภายใต้ มีการตัด) แล้วคลิก ย้ายกับข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างการตัดข้อความ ให้ดู ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

รูปภาพนั้นอาจอยู่หลังวัตถุอื่น เช่น กลุ่มข้อความ

ตัวอย่างภาพที่อยู่หลังกลุ่มข้อความ

เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก:

 1. คลิก หน้าแรก > เลือก > บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ให้คลิกที่รูปภาพนั้น

เพิ่มพื้นหลังหรือลายน้ำ

เมื่อต้องการขยับรูปภาพทีละน้อย ให้เลือกรูปภาพนั้น แล้วกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุพร้อมกัน ให้จัดกลุ่มวัตถุเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้

 1. คลิกวัตถุแรก

 2. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่วัตถุอื่นๆ

 3. คลิกขวาที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ชี้ไป กลุ่ม แล้วคลิก กลุ่ม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถจัดกลุ่มหรือเลือกรูปภาพหลายภาพได้ แสดงว่าเค้าโครงของรูปภาพอาจเป็นแบบอินไลน์กับข้อความ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดดู เปิดตัวเลือกเค้าโครง เพื่อเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพเป็นตัวเลือกใดก็ได้ภายใต้ ด้วยการตัดข้อความ

สำหรับการควบคุมการจัดแนวและการจัดตำแหน่งรูปภาพ ให้ใช้กล่อง เค้าโครง เพื่อตั้งค่าการจัดแนวที่สัมพันธ์กับขอบกระดาษหรือคอลัมน์ การจัดตำแหน่งเป็นนิ้ว หรือการจัดตำแหน่งที่สัมพันธ์กันเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการวางรูปภาพโดยเว้นระยะห่างจากสิ่งอื่นตามที่ระบุ เช่น ขอบหน้ากระดาษ

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. คลิก ดูเพิ่มเติม แล้วทำการจัดแนวและจัดตำแหน่งการวางแนวบนแท็บ ตำแหน่ง

  ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกตำแหน่งบนแท็บ ตำแหน่ง ให้คลิกแท็บ การตัด แล้วคลิกตัวเลือกใดก็ได้ยกเว้นตัวเลือก แนวเดียวกับข้อความ

ถ้าคุณมีรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกว่าที่คุณต้องการซ้อนทับบนหน้า คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในกล่อง เค้าโครง

 1. คลิกรูปภาพ

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. คลิก ดูเพิ่มเติม

 4. บนแท็ฐ ตำแหน่ง ในกลุ่ม ตัวเลือก ทางด้านล่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการซ้อนทับ

 5. ทำซ้ำแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการเปิดใช้งานการซ้อนทับ

นอกจากการจัดแนวและการจัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้า คุณยังสามารถจัดแนวรูปภาพกับอีกรูปหนึ่ง หรือกับวัตถุอื่นๆ บนหน้า แม้ว่าการจัดแนวรูปภาพกับรูปภาพจะไม่พร้อมใช้งานจากไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง หรือกล่องโต้ตอบ เค้าโครง เป็นงานทั่วไปที่คุณอาจทำได้ขณะทำงานกับการจัดตำแหน่งและการจัดแนวรูปภาพ

 1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก จัดแนว แล้วเลือกตัวเลือก เช่น กึ่งกลาง ด้านบน หรือด้านล่าง

จุดยึดวัตถุ ไอคอนจุดยึดวัตถุ จะระบุตำแหน่งของรูปภาพหรือวัตถุที่สัมพันธ์กับข้อความในเอกสารของคุณ จุดยึดจะไม่ปรากฎขึ้นสำหรับรูปภาพแบบอินไลน์ วัตถุแบบอินไลน์จะยึดอยู่กับตำแหน่งภายในข้อความที่ถูกแทรกและถูกระบุคล้ายกับอักขระข้อความ “แนวเดียวกับข้อความ”

ตัวเลือกการล้อมรอบอื่นๆ ทั้งหมด (สี่เหลี่ยม ล้อมรอบ ผ่าน ด้านบนและด้านล่าง ด้านหลังของข้อความ ด้านหน้าของข้อความ) จะถูกยึดกับตำแหน่งเฉพาะในเอกสาร จุดยึดจะระบุย่อหน้าที่มีวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกรูปภาพ แล้วคลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง เพื่อค้นหาวิธีการแทรกรูปภาพของคุณ

ไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกรูปภาพและไม่ได้เป็นแนวเดียวกับข้อความ แต่คุณไม่เห็นจุดยึดวัตถุ คุณสามารถตรวจสอบว่าจุดยึดจะแสดงด้วยวิธีสองวิธี:

 • แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ: บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน ¶

 • แสดงจุดยึดเสมอ: คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > แสดง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จุดยึดวัตถุ

เนื่องจากจุดยึดเป็นการระบุตำแหน่งที่สัมพันธ์ของรูปภาพง่ายๆ ที่มองเห็นได้บนหน้า จึงไม่สามารถนำออกได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการลองใช้ตัวเลือกการตัดข้อความต่างๆ คุณจะพบความคล่องตัวทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดตำแหน่งรูปภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดยึด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างการตัดข้อความ ให้ดู ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ถ้าคุณต้องการทำให้แน่ใจว่ารูปภาพยังคงอยู่ แม้ว่าข้อความรอบๆ จะถูกลบ คุณสามารถล็อกจุดยึดของรูปภาพได้

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. คลิก ดูเพิ่มเติม จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือก ล็อกจุดยึด

  หมายเหตุ: เนื่องจากจุดยึดจะไม่ถูกนำไปใช้กับรูปภาพที่วางอยู่ในแนวเดียวกกับข้อความ การล็อกจุดยึดและตัวเลือกการจัดตำแหน่งอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปภาพแบบอินไลน์

ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในเอกสารของคุณ ขณะที่ใช้ Word Online คุณสามารถตัดและวางเพื่อย้ายภาพในเอกสาร และคุณสามารถนำการจัดรูปแบบย่อหน้าไปใช้ เช่นการเว้นระยะห่างแนวตั้งและการจัดกึ่งกลาง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถย้ายรูปภาพที่ถูกแทรกขณะใช้ Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป ถ้าคุณรูปภาพที่การตัดข้อความหรือตำแหน่งถาวรบนหน้า

ถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพ และคุณมี Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Word เพื่อเปิดเอกสารของคุณใน Word และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเค้าโครง

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl+S เพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม จากนั้น คุณสามารถเปิดเอกสารอีกครั้งใน Word Online และทำการแก้ไขต่อ Word Online จะยังคงรักษาการตั้งค่าเค้าโ๕รงที่คุณนำไปใช้ใน Word เวอร์ชันเดสก์ท็อปไว้

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้ หรือ ซื้อ ได้ที่ Office.com

เคล็ดลับ:  แอป Office Online จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เยี่ยมชม บล็อก Office Online สำหรับข่าวสารและการประกาศล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

ครอบตัดรูปภาพหรือรูปร่างด้วยการเติมรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×