ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word เพื่อย้ายรูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word เพื่อย้ายรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยปกติแล้ว การย้ายหรือการจัดตำแหน่งรูปภาพใหม่บนหน้าใน Word นั้นง่ายเหมือนกับการลากด้วยเมาส์ของคุณ

แต่ในบางครั้งก็อาจใช้การไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายรูปภาพ ข้อความที่อยู่รอบๆ อาจเกิดความยุ่งเหยิงได้

หลักสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการคือการคลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง ดังนี้

ไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ:

  กล่อง ตัวเลือกเค้าโครง

  • เมื่อต้องการนำรูปภาพมาด้านหน้าของข้อความและตั้งค่าให้อยู่ที่จุดที่ต้องการในบางหน้า ให้คลิก ด้านหน้าของข้อความ (ภายใต้ มีการตัด) แล้วคลิก แก้ไขตำแหน่งบนหน้า

  • เมื่อต้องการตัดรอบๆ รูปภาพ แต่ให้รูปภาพย้ายขึ้นหรือลงเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ ให้คลิก สี่เหลี่ยม (ภายใต้ มีการตัด) แล้วคลิก ย้ายกับข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างการตัดข้อความ ให้ดู ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

รูปภาพนั้นอาจอยู่หลังวัตถุอื่น เช่น กลุ่มข้อความ

ตัวอย่างภาพที่อยู่หลังกลุ่มข้อความ

เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก:

 1. คลิก หน้าแรก > เลือก > บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ให้คลิกที่รูปภาพนั้น

เพิ่มพื้นหลังหรือลายน้ำ

เมื่อต้องการขยับรูปภาพทีละน้อย ให้เลือกรูปภาพนั้น แล้วกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุพร้อมกัน ให้จัดกลุ่มวัตถุเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้

 1. คลิกวัตถุแรก

 2. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่วัตถุอื่นๆ

 3. คลิกขวาที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ชี้ไป กลุ่ม แล้วคลิก กลุ่ม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถเลือกได้หลายรูปภาพหรือกลุ่ม จึงเป็นไปได้ว่า เค้าโครงของรูปภาพของคุณเป็นแบบอินไลน์ ด้วยข้อความด้วยเช่นกัน ถ้าใช่ โปรดดูการเปิดตัวเลือกเค้าโครงเมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพเพื่อเลือกใด ๆ ภายใต้โดยมีข้อความการตัด

สำหรับการควบคุมการจัดแนวและการจัดตำแหน่งรูปภาพ ให้ใช้กล่อง เค้าโครง เพื่อตั้งค่าการจัดแนวที่สัมพันธ์กับขอบกระดาษหรือคอลัมน์ การจัดตำแหน่งเป็นนิ้ว หรือการจัดตำแหน่งที่สัมพันธ์กันเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการวางรูปภาพโดยเว้นระยะห่างจากสิ่งอื่นตามที่ระบุ เช่น ขอบหน้ากระดาษ

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. คลิก ดูเพิ่มเติม แล้วทำการจัดแนวและจัดตำแหน่งการวางแนวบนแท็บ ตำแหน่ง

  ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกตำแหน่งบนแท็บ ตำแหน่ง ให้คลิกแท็บ การตัด แล้วคลิกตัวเลือกใดก็ได้ยกเว้นตัวเลือก แนวเดียวกับข้อความ

ถ้าคุณมีรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกว่าที่คุณต้องการซ้อนทับบนหน้า คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในกล่อง เค้าโครง

 1. คลิกรูปภาพ

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. คลิก ดูเพิ่มเติม

 4. บนแท็ฐ ตำแหน่ง ในกลุ่ม ตัวเลือก ทางด้านล่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการซ้อนทับ

 5. ทำซ้ำแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการเปิดใช้งานการซ้อนทับ

นอกจากการจัดแนวและการจัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้า คุณยังสามารถจัดแนวรูปภาพกับอีกรูปหนึ่ง หรือกับวัตถุอื่นๆ บนหน้า แม้ว่าการจัดแนวรูปภาพกับรูปภาพจะไม่พร้อมใช้งานจากไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง หรือกล่องโต้ตอบ เค้าโครง เป็นงานทั่วไปที่คุณอาจทำได้ขณะทำงานกับการจัดตำแหน่งและการจัดแนวรูปภาพ

 1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก จัดแนว แล้วเลือกตัวเลือก เช่น กึ่งกลาง ด้านบน หรือด้านล่าง

จุดยึดวัตถุ ไอคอนจุดยึดวัตถุ จะระบุตำแหน่งของรูปภาพหรือวัตถุที่สัมพันธ์กับข้อความในเอกสารของคุณ จุดยึดจะไม่ปรากฎขึ้นสำหรับรูปภาพแบบอินไลน์ วัตถุแบบอินไลน์จะยึดอยู่กับตำแหน่งภายในข้อความที่ถูกแทรกและถูกระบุคล้ายกับอักขระข้อความ “แนวเดียวกับข้อความ”

ตัวเลือกการล้อมรอบอื่นๆ ทั้งหมด (สี่เหลี่ยม ล้อมรอบ ผ่าน ด้านบนและด้านล่าง ด้านหลังของข้อความ ด้านหน้าของข้อความ) จะถูกยึดกับตำแหน่งเฉพาะในเอกสาร จุดยึดจะระบุย่อหน้าที่มีวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกรูปภาพ แล้วคลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง เพื่อค้นหาวิธีการแทรกรูปภาพของคุณ

ไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกรูปภาพและไม่ได้เป็นแนวเดียวกับข้อความ แต่คุณไม่เห็นจุดยึดวัตถุ คุณสามารถตรวจสอบว่าจุดยึดจะแสดงด้วยวิธีสองวิธี:

 • แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ: บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน ¶

 • แสดงจุดยึดเสมอ: คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > แสดง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จุดยึดวัตถุ

เนื่องจากจุดยึดเป็นการระบุตำแหน่งที่สัมพันธ์ของรูปภาพง่ายๆ ที่มองเห็นได้บนหน้า จึงไม่สามารถนำออกได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการลองใช้ตัวเลือกการตัดข้อความต่างๆ คุณจะพบความคล่องตัวทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดตำแหน่งรูปภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดยึด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างการตัดข้อความ ให้ดู ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ถ้าคุณต้องการทำให้แน่ใจว่ารูปภาพยังคงอยู่ แม้ว่าข้อความรอบๆ จะถูกลบ คุณสามารถล็อกจุดยึดของรูปภาพได้

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

 2. คลิกไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง

 3. คลิก ดูเพิ่มเติม จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือก ล็อกจุดยึด

  หมายเหตุ: เนื่องจากจุดยึดจะไม่ถูกนำไปใช้กับรูปภาพที่วางอยู่ในแนวเดียวกกับข้อความ การล็อกจุดยึดและตัวเลือกการจัดตำแหน่งอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปภาพแบบอินไลน์

ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในเอกสารของคุณ ขณะที่ใช้ Word Online คุณสามารถตัดและวางเพื่อย้ายภาพในเอกสาร และคุณสามารถนำการจัดรูปแบบย่อหน้าไปใช้ เช่นการเว้นระยะห่างแนวตั้งและการจัดกึ่งกลาง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถย้ายรูปภาพที่ถูกแทรกขณะใช้ Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป ถ้าคุณรูปภาพที่การตัดข้อความหรือตำแหน่งถาวรบนหน้า

ถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพ และคุณมี Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Word เพื่อเปิดเอกสารของคุณใน Word และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเค้าโครง

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl+S เพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม จากนั้น คุณสามารถเปิดเอกสารอีกครั้งใน Word Online และทำการแก้ไขต่อ Word Online จะยังคงรักษาการตั้งค่าเค้าโ๕รงที่คุณนำไปใช้ใน Word เวอร์ชันเดสก์ท็อปไว้

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้ หรือ ซื้อ ได้ที่ Office.com

หมายเหตุ:  แอป Office Online จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เยี่ยมชม บล็อก Office Online สำหรับข่าวสารและการประกาศล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

ครอบตัดรูปภาพหรือรูปร่างด้วยการเติมรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×