ใช้ตัวเชื่อมต่อ web part

ใช้ตัวเชื่อมต่อ web part

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มหน้าทันสมัยไปยังไซต์คุณเพิ่ม และการกำหนดเองของweb part สำหรับซึ่งเป็นสำเร็จรูปของหน้าของคุณ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ตัวเชื่อมต่อ web part

หมายเหตุ: 

ตัวเชื่อมต่อให้เป็นวิธีง่าย ๆ เพื่อขอรับข้อความ การแจ้งเตือน และ การแจ้งให้ทราบจากบริการภายนอกของคุณโปรดบนหน้าไซต์ทีมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม คุณสามารถแสดงอัปเดตจากบริการเช่น Trello, Facebook และขวาเพิ่มเติมบนหน้าของคุณ คุณสามารถแสดงการแจ้งเตือนเมื่อสิ่งใหม่ ๆ ที่ถูกประกาศในตัว RSS ตัวดึงข้อมูล แสดงการแจ้งให้ทราบจาก JIRA หรือ GitHub และแม้แต่แสดงสรุปจากหน่วยงานขายและวิเคราะห์ Google

ตัวเชื่อมต่ออยู่ลงในที่หลากหลายประเภทให้เหมาะสมกับทุกชนิดของผู้ใช้และทีม จากข้อมูลผู้ปฏิบัติงานมุ่งความสนใจ (BingNews, RSS) หรือประสิทธิภาพการทำงาน (Trello, Asana) ไปที่เครื่องมือ automation นักพัฒนา, (BuildKite), และต่อไปเรื่อย ๆ รายการของตัวเชื่อมต่อมีการปรับปรุงเป็นบริการใหม่เสมอ และจะถูกเพิ่มในเครื่องมือ

เพิ่มตัวเชื่อมต่อหน้าของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปได้โดยตรงจากกล่องเครื่องมือ web part ถ้าคุณไม่เห็นตัวเชื่อมต่อที่คุณต้อง คุณสามารถเพิ่ม web part Office 365 Connectorเพื่อค้นหาตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้านบน หรือด้าน ล่าง web part ตัวที่มีอยู่ หรือภาย ใต้ภูมิภาคชื่อเรื่อง คลิ เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า จากนั้น คลิกปุ่มขยาย ปุ่มขยาย บนกล่องเครื่องมือ web part

 3. ในรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ web part คลิกตัวเชื่อมต่อ

 4. เลือกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้อง ทำตามคำแนะนำการตั้งค่าตัวเชื่อมต่อ แล้ว คลิกบันทึก

  ตัวเชื่อมต่อทั้งหมดที่ไม่ถูกรวมในแบบเดียวกัน บางสามารถกำหนดค่าทั้งหมดจากภายใน web part ที่เชื่อมต่อ ในขณะที่ผู้อื่นจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าบางค่าบนไซต์ของผู้ให้บริการออก ส่วนใหญ่จะมีตัวเลือกที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับบริการ

  นี่คือตัวอย่างของหน้าจอการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ BingNews:

  กำหนดค่าการเชื่อมต่อ Bing

เพิ่ม web part Office 365 Connector

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเชื่อมต่อที่คุณกำลังมองหาในกล่องเครื่องมือ web part คุณสามารถเพิ่ม web part Office 365 Connector และสามารถเข้าถึงหลายตัวเชื่อมต่อที่เพิ่มเติม

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้านบน หรือด้าน ล่าง web part ตัวที่มีอยู่ หรือภาย ใต้ภูมิภาคชื่อเรื่อง คลิก เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า จากนั้นOffice 365 Connector web part

 3. คลิก เพิ่ม

  ตัวเชื่อมต่อ web part
 4. เรียกดูรายการของตัวเชื่อมต่อ เมื่อคุณค้นหาคุณต้อง เลือกเพิ่ม หรือการกำหนดค่า

  สกรีนช็อตของรายการของตัวเชื่อมต่อกับปุ่มเพิ่มที่ถูกเน้น

 5. ทำตามคำแนะนำการตั้งค่าตัวเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กบันทึก

  ตัวเชื่อมต่อทั้งหมดที่ไม่ถูกรวมในแบบเดียวกัน บางสามารถกำหนดค่าทั้งหมดจากภายใน web part ที่เชื่อมต่อ ในขณะที่ผู้อื่นจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าบางค่าบนไซต์ของผู้ให้บริการออก ส่วนใหญ่จะมีตัวเลือกที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับบริการ

  นี่คือตัวอย่างของหน้าจอการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ BingNews:

  กำหนดค่าการเชื่อมต่อ Bing

เปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของรายการที่แสดงใน web part และคุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวเชื่อมต่อโดยใช้บานหน้าต่างคุณสมบัติ web part

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. คลิกแก้ไข Web part แก้ไขปุ่ม ทางด้านซ้ายของ web part

  บานหน้าต่างคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
 3. ใน web part คุณสมบัติบานหน้าต่างทางด้านขวา ใส่จำนวนรายการที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องแสดงรายการหลายครั้ง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าของตัวเชื่อมต่อ คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อ ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการบนหน้าการตั้งค่าสำหรับตัวเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กบันทึก

เอาตัวเชื่อมต่อ

เราขอแนะนำให้ คุณเอาตัวเชื่อมต่อขั้นแรก แล้ว เอา web part ถ้าคุณไม่เอาตัวเชื่อมต่อขั้นแรก ข้อความจะยังคงสามารถส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของกลุ่ม

ถ้าคุณเอาตัวเชื่อมต่อโดยไม่เอา web part ข้อมูลที่ได้ส่งจะยังคงสามารถแสดงใน web part แต่ข้อมูลจะไม่สามารถปรับปรุง

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. คลิกแก้ไข Web part แก้ไขปุ่ม ทางด้านซ้ายของ web part

 3. ใน web part คุณสมบัติบานหน้าต่างทางด้านขวา คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อ

 4. คลิกเอาออก บนหน้าการตั้งค่าสำหรับตัวเชื่อมต่อ คุณอาจต้องการคลิกเอาออก อีกครั้ง ในหน้าจอถัดไป ถ้าได้รับพร้อมท์

 5. หลังจากที่คุณได้เอาตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถลบ web part โดยการคลิกลบ ลบ web part คอน ทางด้านซ้ายของ web part

หมายเหตุ: ข้อความที่เก่ากว่า 90 วันโดยอัตโนมัติจะถูกเอาออก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แอปการเชื่อมต่อกับกลุ่มของคุณใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×