ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Word 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 ด้วยคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Windows เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในเอกสารของคุณ โดย Word มีตัวเลือกต่างๆ มากมายสำหรับการลิงก์ คุณสามารถลิงก์ไปยังไฟล์ เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลเปล่า หรือคุณสามารถลิงก์จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งในเอกสารปัจจุบันก็ได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Word สามารถใส่ที่อยู่เว็บลงในไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรืออยู่อีเมลเช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Word จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ถ้าคุณต้องการเอาออก ให้ดูที่ เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

ลิงก์ไปยังไฟล์ เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลเปล่า

คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลได้

ลิงก์ไปยังไฟล์

 1. พิมพ์ข้อความลิงก์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสาร

  เคล็ดลับ: ข้อความลิงก์ควรมีความหมาย และให้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับปลายทางแก่ผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าลิงก์ไปยังไฟล์ ให้ใช้ชื่อเรื่องของเอกสารเป็นข้อความลิงก์ อย่าใช้ชื่อไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กด Alt+X เพื่อย้ายไปยังตัวเลือก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกดูไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กด Alt+U เพื่อเข้าถึงตัวเลือก โฟลเดอร์ปัจจุบัน แล้วใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกไฟล์

  • เมื่อต้องการเลือกดูไฟล์บนเว็บ ให้กด Alt+ B เพื่อเปิด หน้าที่เลือกดู แล้วใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งเว็บที่เยี่ยมชมก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการเลือกดูไฟล์ที่ใช้ล่าสุด ให้กด Alt+R เพื่อเปิด ไฟล์ล่าสุด แล้วใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกไฟล์

 4. กด Enter เพื่อเลือกไฟล์ แล้วคัดลอกที่อยู่ของไฟล์ไปยังกล่อง อยู่

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม ตกลง จากนั้นให้เลือก

  Word จะแทรกไฮเปอร์ลิงก์ลงในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

 • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังเว็บเพจ ให้วางเคอร์เซอรไว้ตรง์ที่คุณต้องการให้ลิงก์ในเอกสารของคุณ

 • กด Alt+N, I เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ โฟกัสจะไปอยู่ที่กล่อง ที่อยู

 • พิมพ์ที่อยู่เว็บของไซต์ปลายทาง แล้วกด Alt+t เพื่อใส่ข้อความลิงก์ที่แสดงในเอกสารของคุณ

 • ใส่ชื่อเรื่องของหน้าเว็บหรือวลีเชิงอธิบายในกล่อง ข้อความที่จะแสดง

  เคล็ดลับ: ข้อความลิงก์ควรอธิบายถึงปลายทางลิงก์ ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่องของเว็บเพจปลายทางสามารถใช้เป็นข้อความลิงก์ที่ดีได้ เมื่อบุคคลลิงก์ไปยังหน้านั้น ตัวอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องของหน้าแรก ซึ่งเป็นการยืนยันปลายทาง และทำให้ลิงก์มีประสบการณ์การเข้าถึงที่ดีขึ้น

 • กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม ตกลง จากนั้นให้เลือก

  Word จะใส่ลิงก์ในเอกสาร

ลิงก์ไปยังอีเมลใหม่

ในบางครั้ง คุณต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลในขณะที่พวกเขาอ่านเอกสารของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ผู้คนติดต่อมาที่สำนักงานของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณอาจเก็บรวบรวมคำติชมเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ที่คุณนำเสนอ Word ช่วยให้คุณเพิ่มลิงก์ลงในข้อความอีเมลในที่ที่คุณต้องการในเอกสารของคุณได้

 • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ในเอกสารของคุณที่เปิดข้อความอีเมลใหม่ ให้กด Alt+M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบข้อความอีเมล โฟกัสจะเปลี่ยนมาอยู่ที่กล่อง ที่อยู่อีเมล พร้อมให้คุณแก้ไข

 • พิมพ์ที่อยู่อีเมล แล้วกดแป้น Tab เพื่อไปที่กล่อง ชื่อเรื่อง

 • พิมพ์ชื่อเรื่องของอีเมลในกล่อง ชื่อเรื่อง จากนั้นกดแป้น Tab

 • แท็บอีกครั้งไปยังปุ่ม ตกลง แล้วเลือก การทำเช่นนี้จะเป็นการวางลิงก์ลงในเอกสารของคุณในลักษณะนี้ mailto: someone@contoso.com.

 • เมื่อต้องการใช้ลิงก์เพื่อส่งอีเมล ให้เลือกลิงก์ในเอกสารเพื่อเปิดข้อความ โฟกัสจะย้ายไปที่เนื้อหาของอีเมลใหม่ พร้อมที่จะใส่ข้อความ

ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสารปัจจุบัน

เมื่อต้องการลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสารปัจจุบัน คุณต้องสร้างบุ๊กมาร์กที่ทำหน้าที่เป็นปลายทางลิงก์ก่อน จากนั้น คุณสามารถแทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กได้

สร้างบุ๊กมาร์ก

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณ

 1. เมื่อต้องการบุ๊กมาร์กตำแหน่งปลายทาง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถใช้หัวเรื่อง เลือกข้อความ หรือเลือกรูปภาพเป็นปลายทางได้

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บุ๊กมาร์ก ให้กด Alt+N, K โฟกัสจะย้ายไปที่กล่อง ชื่อบุ๊กมาร์ก

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับบุ๊กมาร์กใหม่

  สิ่งสำคัญ: ชื่อบุ๊กมาร์กจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ขีดล่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น Dev_Report_2

 4. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อบุ๊กมาร์กเพื่อให้ Word ใช้งาน ให้กด Alt+A

  การทำเช่นนี้จะปิดกล่องโต้ตอบ บุ๊กมาร์ก

แทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. ในเอกสาร ให้ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ลิงก์ปรากฏขึ้น

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ โดยการกด Alt+N, I

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กด Alt+A เพื่อเลือกตัวเลือก วางในเอกสารนี้

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกดูรายการของบุ๊กมาร์กสำหรับเอกสารนี้ แล้วกด Enter เพื่อเลือกบุ๊กมาร์ก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม ตกลง จากนั้นให้เลือก

  Word จะแทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังปลายทางของบุ๊กมาร์กของคุณ

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

ในบางครั้ง คุณอาจเปลี่ยนใจได้ นี่คือวิธีการเอาไฮเปอร์ลิงก์ออกจากเอกสาร

 1. เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกข้อความหรือรูปภาพที่เชื่อมกับไฮเปอร์ลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กด Alt+N, I

 3. เมื่อต้องการเอาไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือกออก ให้กด Alt+R กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะปิดลง และไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออกจากข้อความหรือรูปภาพที่เลือก ข้อความหรือรูปภาพนั้นจะยังคงอยู่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้เว็บหรือที่อยู่อีเมลที่คุณพิมพ์เป็นไฮเปอร์ลิงก์ ในทันทีที่คุณกด Spacebar หรือ Enter ให้ยกเลิกการกระทำล่าสุดโดยการกด Ctrl+Z ถ้าคุณกด Ctrl+Z ครั้งที่สอง Word ลบข้อความทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในเอกสารของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลเปล่าได้ หรือ คุณยังสามารถลิงก์จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งในเอกสารปัจจุบันได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Word สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Word จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์ เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลเปล่า

คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลได้

ลิงก์ไปยังไฟล์

 1. วางเคอร์เซอรไว้ตรงที่คุณต้องการให้ลิงก์ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการลิงก์ไปยังไฟล์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่บนแท็บ ... จาก 3” จากนั้นใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดู เว็บเพจหรือไฟล์ กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเลือกไฟล์ที่จะลิงก์ ให้กด Tab เพื่อเรียกดู เลือก... แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่อลิงก์ จะเปิดขึ้น ใช้ Tab เพื่อเรียกดูส่วนในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเรียกดูรายการ ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการนำทางระหว่างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ให้ใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่ออยู่ที่ไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “เปิด, ปุ่ม” กด Spacebar เพื่อเลือก ไฟล์จะถูกเลือกและกล่องโต้ตอบจะปิด

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงแทนที่อยู่ ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง แก้ไขข้อความ” พิมพ์ข้อความ

 6. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

 1. วางเคอร์เซอรไว้ตรงที่คุณต้องการให้ลิงก์ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการลิงก์ไปยังเว็บเพจ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่บนแท็บ ... จาก 3” จากนั้นใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดู เว็บเพจหรือไฟล์ กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูล ที่อยู่ ให้กด Tab ซ้ำๆ คุณจะได้ยิน: “ที่อยู่ แก้ไขข้อความ” พิมพ์ที่อยู่เว็บของไซต์ปลายทาง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงแทนที่อยู่ ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง แก้ไขข้อความ” พิมพ์ข้อความ

 5. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

ลิงก์ไปยังอีเมลใหม่

ใน Word คุณยังสามารถสร้างลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมลได้อีกด้วย ใช้ลิงก์เพื่อเปิดแอป จดหมาย ของคุณอย่างรวดเร็ว แล้วส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุ

 1. วางเคอร์เซอรไว้ตรงที่คุณต้องการให้ลิงก์ในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการลิงก์ไปยังอีเมล ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่บนแท็บ ... จาก 3” จากนั้น ให้ใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดู ที่อยู่อีเมล กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ที่อยู่อีเมล: พิมพ์ที่อยู่อีเมล

 4. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องให้กับอีเมล ให้กด Tab เพื่อไปยังเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องของอีเมล

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงแทนที่อยู่อีเมล (mailto:someone@contoso.com) กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง แก้ไขข้อความ” แล้วพิมพ์ข้อความ

 6. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสารปัจจุบัน

เมื่อต้องการลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสารปัจจุบัน คุณต้องสร้างบุ๊กมาร์กที่ทำหน้าที่เป็นปลายทางลิงก์ก่อน แล้วแทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กได้

สร้างบุ๊กมาร์ก

 1. เมื่อต้องการบุ๊กมาร์กปลายทาง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเลือกข้อความ รูปภาพ หรือตารางเป็นปลายทางได้

 2. ไปที่แท็บ แทรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ลิงก์ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลิงก์, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Spacebar

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “บุ๊กมาร์ก, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar กล่องโต้ตอบ บุ๊กมาร์ก จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อบุ๊กมาร์ก พิมพ์ชื่อบุ๊กมาร์ก

  สิ่งสำคัญ: ชื่อบุ๊กมาร์กจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ขีดล่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น Dev_Report_2

 5. เมื่อต้องการสร้างบุ๊กมาร์ก ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดและบุ๊กมาร์กจะถูกสร้างขึ้น

แทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. วางเคอร์เซอรไว้ตรงที่คุณต้องการให้ลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการลิงก์ไปยังตำแหน่งในเอกสาร ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่บนแท็บ ... จาก 3” ใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดู เอกสารนี้ กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. กดแป้น Tab เพื่อนำทางไปยังเส้นตารางเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่ง เช่น หัวเรื่อง และ บุ๊กมาร์ก ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง เมื่อต้องการขยายรายการ ให้กดแป้นลูกศรขวา ชื่อจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้าง หัวเรื่อง ให้นำหนึ่งในสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับข้อความที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการไป เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้ ในแท็บ หน้าแรก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อสไตล์ เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์ กด Control+Option+ลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้กด Control+Option+Spacebar

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงแทนชื่อบุ๊กมาร์ก ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง แก้ไขข้อความ” พิมพ์ข้อความ

 5. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เว็บหรือที่อยู่อีเมลที่คุณพิมพ์เป็นไฮเปอร์ลิงก์ ในทันทีที่คุณกด Spacebar หรือ Enter ให้ยกเลิกการกระทำล่าสุดโดยการกด Command+Z คุณยังสามารถนำไฮเปอร์ลิงก์ออกจากข้อความได้โดยไม่ต้องลบข้อความ

 1. ในเอกสาร ให้เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการนำออก

 2. เมื่อต้องการนำลิงก์ออก ให้กด Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น แล้วกด Tab เพื่อเรียกดู นำลิงก์ออก เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 3. กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะปิดลง และไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออกจากข้อความ ข้อความจะยังคงอยู่และสไตล์จะถูกเปลี่ยนเป็น ปกติ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×