ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word 2016

คุณสามารถแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพ โดยการใช้ตัวอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยทำให้รูปภาพสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยใช้โปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง ให้ติดต่อผู้ผลิตเทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) ของคุณ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

แทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณ

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ โดยการกด Alt+N, P

 3. เรียกดูตำแหน่งของรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกรูปภาพ จากนั้นกด Enter รูปภาพต้นฉบับจะถูกฝังลงในเอกสารของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวอ่านหน้าจออ่านได้อย่างถูกต้อง รูปภาพจะต้องอยู่แนวเดียวกับข้อความ

 4. โดยค่าเริ่มต้น Word 2016 จะแทรกรูปภาพแนวเดียวกับข้อความ อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Word 2016 for Mac จะไม่เป็นเช่นนั้น

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพอยู่แนวเดียวกับข้อความในเอกสาร ให้เลือกรูปภาพ จากนั้นกด Alt+JP เพื่อเปิด Ribbon จัดรูปแบบรูปภาพ

 5. กด PO จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเปิดปุ่ม จัดตำแหน่ง จากนั้นเลือก แนวเดียวกับข้อความ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดไฟล์ใหญ่ และทำให้เอกสารของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถลดขนาดเอกสารของคุณได้ โดยการลิงก์รูปภาพแทนการฝัง

  • ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้กด Tab ไปยังปุ่ม แทรก กดแป้นลูกศรลงเพื่อเข้าถึงเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก ลิงก์ไปยังไฟล์

แทรกรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถแทรกรูปภาพจากตำแหน่งที่ตั้งในเว็บได้

 1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ และค้นหารูปภาพออนไลน์ ให้กด Alt+N, F เพื่อเปิดกล่องค้นหารูปภาพของ Bing

 3. ในกล่องค้นหา Bing ที่ถูกเลือกไว้แล้ว ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายถึงรูปภาพที่คุณกำลังมองหา จากนั้นกด Enter

 4. กด Alt+ลูกศรขวา หรือ Alt+ลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนผ่านผลการค้นหา (ในโปรแกรมผู้บรรยาย แค่กดแป้นลูกศร) Word 2016 จะอธิบายรูปภาพแต่ละรูปตามที่เลือก

 5. เมื่อต้องการแทรกรูปที่เลือก ให้กด Alt+Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย แค่กด Enter) Word 2016 จะดาวน์โหลดและแทรกรูปภาพลงในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: สำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของรูปภาพออนไลน์ ให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเรียกดูบัญชีส่วนตัวของคุณ เช่น OneDrive, Facebook หรือ Flickr จากกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

หลังจากคุณแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทน

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือ รูปภาพ ให้กด Alt+JP จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะเข้าถึงปุ่ม จัดรูปแบบวัตถุ กด Enter เพื่อเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ คุณจะได้ยิน “เงา” เป็นตัวเลือกแรก โปรแกรมผู้บรรยายจะไม่พูดชื่อของบานหน้าต่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน “เงา” การนำทางของคีย์บอร์ดอาจวางโฟกัสของคุณไว้ในพื้นที่อื่น กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “เงา”

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ (หลังจากคุณได้ยิน “เงา”) ให้กด Shift+Tab เพื่อไปที่เมนูตัวเลือกเครื่องมือ คุณจะได้ยินชื่อตัวเลือกแต่ละตัวเลือกที่ถูกอ่านออกเสียง:

  • เอฟเฟ็กต์

  • เค้าโครงและคุณสมบัติ

  • รูปภาพ

  • สีเติมและเส้น

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่ม เค้าโครงและคุณสมบัติ ให้กดลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อปุ่ม จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยัง กล่องข้อความ ซึ่งเป็นตัวเลือกแรกในเมนู

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือก ข้อความแสดงแทน ให้กดแป้น Tab อีกครั้ง จากนั้นกดลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังกล่อง ชื่อเรื่อง

 6. พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อแสดงแทนสำหรับรูปภาพ ข้อความแสดงแทนควรอธิบายการกระทำหรือจุดประสงค์ของรูปภาพ ไม่ใช่รูปลักษณ์

 7. กดลูกศรลงอีกครั้งเพื่อย้ายไปยังกล่อง คำอธิบาย แล้วพิมพ์คำอธิบาย

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้กด ESC เพื่อกลับไปยังส่วนเนื้อหาในเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือสำหรับการใช้งานตัวอ่านหน้าจอกับ Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

ใช้ Word 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยทำให้รูปภาพสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน Word 2016 for Mac ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แทรก” แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รูปภาพ, เมนูย่อย” เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย รูปภาพ ให้กด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รูปภาพจากไฟล์” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบ รูปภาพจากไฟล์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตารางแถบข้าง”

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด แถบข้าง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงปุ่มแถบข้าง” จากนั้นกด Spacebar

  โฟกัสจะย้ายไปยังรายการตำแหน่งที่ตั้งโปรด เช่น ไฟล์ทั้งหมดของฉัน หรือ เอกสาร VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งตามที่คุณย้าย

 6. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้กด Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการใส่โฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

 7. เมื่อเลือกไฟล์ที่ถูกต้อง เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Enter หรือ Control+Option+Spacebar รูปภาพจะถูกแทรกลงในเอกสาร

แทรกรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

การค้นหาและการแทรกคลิปอาร์ตหรือรูปภาพจากทรัพยากรออนไลน์อื่นๆ โดยตรงจาก Word 2016 for Mac ขณะนี้ยังไม่ได้รับการรองรับใน Word 2016 for Mac อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถเพิ่มรูปภาพออนไลน์ลงในเอกสารของคุณโดยการค้นหารูปภาพออนไลน์ บันทึกสำเนาไว้ภายใน จากนั้นแทรกสำเนาภายในในเอกสาร

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ www.bing.com โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาของ Bing

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญสำหรับชนิดของรูปภาพที่คุณกำลังค้นหา แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาไปยังรูปภาพเท่านั้น ในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing ให้กด Option+Tab เพื่อนำทางไปยังแท็บ รูปภาพ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในตัวกรอง สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของ Creative Commons ทั้งหมด (เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่) หรืออาจเลือกดูรูปทั้งหมด หากคุณเลือก ทั้งหมด ผลการค้นหาจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแสดงรูปทั้งหมดใน Bing คุณต้องรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อเข้าใจตัวเลือกในการให้สิทธิ์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ กรองรูปตามประเภทของสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. กด Option+Tab เพื่อนำทางไปยังผลลัพธ์รูปภาพ คุณจะได้ยิน: “ลิงก์, ค้นหา”

 5. เมื่อต้องการเปิดรูปภาพขนาดเต็ม ให้กด Enter

 6. เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ ให้กด Option+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์” ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter แล้วกด Command+S

 7. กล่องโต้ตอบ ส่งออกเป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก ให้กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่มป็อปอัพ ตำแหน่ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

  เคล็ดลับ: บันทึกรูปภาพใน เอกสาร ของคุณเพื่อทำให้ง่ายขึ้นในการแทรกลงในเอกสาร Word

 8. ใน Word 2016 for Mac ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ จากนั้นใช้เมนู แทรก ในแถบเมนู แทรกรูปภาพที่คุณบันทึก เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทรกรูปภาพที่บันทึกไว้ภายใน ให้ดู แทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

หลังจากคุณแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเลือกรูปภาพในWord ให้วางเคอร์เซอร์ด้านหน้ารูปภาพ จากนั้นกด Shift ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ ให้กด Shift+Command+1 คุณจะได้ยิน: “จัดรูปแบบรูปภาพ, บานหน้าต่างงาน”

 3. เมื่อต้องการเปิดแท็บ เค้าโครงและคุณสมบัติ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บและ “คุณกำลังอยู่บนแท็บ, ภายในพื้นที่การเลื่อน” จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เค้าโครงและคุณสมบัติ, เลือกแท็บอยู่” เมื่อต้องการเลือกแท็บ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการไปยังตัวเลือก ข้อความแสดงแทน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ข้อความแสดงแทน, ยุบอยู่” เมื่อต้องการขยายตัวเลือก ข้อความแสดงแทน ให้กด Spacebar

 5. ไปที่เขตข้อมูล ชื่อเรื่อง ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “ชื่อเรื่อง” พิมพ์ชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ ข้อความแสดงแทนควรอธิบายการกระทำหรือจุดประสงค์ของรูปภาพ ไม่ใช่รูปลักษณ์

 6. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูล คำอธิบาย ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์คำอธิบาย

 7. เมื่อคุณพิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายเสร็จแล้ว เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังรูปภาพในเอกสาร ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อรูปภาพและ “รายการเค้าโครง”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×