ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและ JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยทำให้รูปภาพสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณ

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ โดยการกด Alt+N, P

 3. เรียกดูตำแหน่งของรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกรูปภาพ จากนั้นกด Enter รูปภาพต้นฉบับจะถูกฝังลงในเอกสารของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวอ่านหน้าจออ่านได้อย่างถูกต้อง รูปภาพจะต้องอยู่แนวเดียวกับข้อความ

 4. โดยค่าเริ่มต้น Word 2016 จะแทรกรูปภาพแนวเดียวกับข้อความ อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Word 2016 for Mac จะไม่เป็นเช่นนั้น

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพอยู่แนวเดียวกับข้อความในเอกสาร ให้เลือกรูปภาพ จากนั้นกด Alt+JP เพื่อเปิด Ribbon จัดรูปแบบรูปภาพ

 5. กด PO จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเปิดปุ่ม จัดตำแหน่ง จากนั้นเลือก แนวเดียวกับข้อความ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดไฟล์ใหญ่ และทำให้เอกสารของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถลดขนาดเอกสารของคุณได้ โดยการลิงก์รูปภาพแทนการฝัง

  • ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้กด Tab ไปยังปุ่ม แทรก กดแป้นลูกศรลงเพื่อเข้าถึงเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก ลิงก์ไปยังไฟล์

แทรกรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถแทรกรูปภาพจากตำแหน่งที่ตั้งในเว็บได้

 1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ และค้นหารูปภาพออนไลน์ ให้กด Alt+N, F เพื่อเปิดกล่องค้นหารูปภาพของ Bing

 3. ในกล่องค้นหา Bing ที่ถูกเลือกไว้แล้ว ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายถึงรูปภาพที่คุณกำลังมองหา จากนั้นกด Enter

 4. กด Alt+ลูกศรขวา หรือ Alt+ลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนผ่านผลการค้นหา (ในโปรแกรมผู้บรรยาย แค่กดแป้นลูกศร) Word 2016 จะอธิบายรูปภาพแต่ละรูปตามที่เลือก

 5. เมื่อต้องการแทรกรูปที่เลือก ให้กด Alt+Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย แค่กด Enter) Word 2016 จะดาวน์โหลดและแทรกรูปภาพลงในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: สำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของรูปภาพออนไลน์ ให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเรียกดูบัญชีส่วนตัวของคุณ เช่น OneDrive, Facebook หรือ Flickr จากกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

หลังจากคุณแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทน

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ รูปแบบ ของเครื่องมือ รูปภาพ ให้กด Alt+JP จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะเข้าถึงปุ่ม จัดรูปแบบวัตถุ กด Enter เพื่อเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ คุณจะได้ยิน “เงา” เป็นตัวเลือกแรก โปรแกรมผู้บรรยายจะไม่พูดชื่อของบานหน้าต่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน “เงา” การนำทางของคีย์บอร์ดอาจวางโฟกัสของคุณไว้ในพื้นที่อื่น กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “เงา”

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ (หลังจากคุณได้ยิน “เงา”) ให้กด Shift+Tab เพื่อไปที่เมนูตัวเลือกเครื่องมือ คุณจะได้ยินชื่อตัวเลือกแต่ละตัวเลือกที่ถูกอ่านออกเสียง:

  • เอฟเฟ็กต์

  • เค้าโครงและคุณสมบัติ

  • รูปภาพ

  • สีเติมและเส้น

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่ม เค้าโครงและคุณสมบัติ ให้กดลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อปุ่ม จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยัง กล่องข้อความ ซึ่งเป็นตัวเลือกแรกในเมนู

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือก ข้อความแสดงแทน ให้กดแป้น Tab อีกครั้ง จากนั้นกดลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังกล่อง ชื่อเรื่อง

 6. พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อแสดงแทนสำหรับรูปภาพ ข้อความแสดงแทนควรอธิบายการกระทำหรือจุดประสงค์ของรูปภาพ ไม่ใช่รูปลักษณ์

 7. กดลูกศรลงอีกครั้งเพื่อย้ายไปยังกล่อง คำอธิบาย แล้วพิมพ์คำอธิบาย

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้กด ESC เพื่อกลับไปยังส่วนเนื้อหาในเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยทำให้รูปภาพสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน Word 2016 for Mac ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แทรก” แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รูปภาพ, เมนูย่อย” เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย รูปภาพ ให้กด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รูปภาพจากไฟล์” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบ รูปภาพจากไฟล์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตารางแถบข้าง”

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด แถบข้าง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงปุ่มแถบข้าง” จากนั้นกด Spacebar

  โฟกัสจะย้ายไปยังรายการตำแหน่งที่ตั้งโปรด เช่น ไฟล์ทั้งหมดของฉัน หรือ เอกสาร VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งตามที่คุณย้าย

 6. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้กด Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการใส่โฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

 7. เมื่อเลือกไฟล์ที่ถูกต้อง เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Enter หรือ Control+Option+Spacebar รูปภาพจะถูกแทรกลงในเอกสาร

แทรกรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

การค้นหาและการแทรกคลิปอาร์ตหรือรูปภาพจากทรัพยากรออนไลน์อื่นๆ โดยตรงจาก Word 2016 for Mac ขณะนี้ยังไม่ได้รับการรองรับใน Word 2016 for Mac อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถเพิ่มรูปภาพออนไลน์ลงในเอกสารของคุณโดยการค้นหารูปภาพออนไลน์ บันทึกสำเนาไว้ภายใน จากนั้นแทรกสำเนาภายในในเอกสาร

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ www.bing.com โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาของ Bing

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญสำหรับชนิดของรูปภาพที่คุณกำลังค้นหา แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาไปยังรูปภาพเท่านั้น ในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing ให้กด Option+Tab เพื่อนำทางไปยังแท็บ รูปภาพ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในตัวกรอง สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของ Creative Commons ทั้งหมด (เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่) หรืออาจเลือกดูรูปทั้งหมด หากคุณเลือก ทั้งหมด ผลการค้นหาจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแสดงรูปทั้งหมดใน Bing คุณต้องรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อเข้าใจตัวเลือกในการให้สิทธิ์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ กรองรูปตามประเภทของสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. กด Option+Tab เพื่อนำทางไปยังผลลัพธ์รูปภาพ คุณจะได้ยิน: “ลิงก์, ค้นหา”

 5. เมื่อต้องการเปิดรูปภาพขนาดเต็ม ให้กด Enter

 6. เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ ให้กด Option+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์” ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter แล้วกด Command+S

 7. กล่องโต้ตอบ ส่งออกเป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก ให้กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่มป็อปอัพ ตำแหน่ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

  เคล็ดลับ: บันทึกรูปภาพใน เอกสาร ของคุณเพื่อทำให้ง่ายขึ้นในการแทรกลงในเอกสาร Word

 8. ใน Word 2016 for Mac ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ จากนั้นใช้เมนู แทรก ในแถบเมนู แทรกรูปภาพที่คุณบันทึก เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทรกรูปภาพที่บันทึกไว้ภายใน ให้ดู แทรกรูปภาพหรือรูปถ่ายจากคอมพิวเตอร์

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพ

หลังจากคุณแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเลือกรูปภาพในWord ให้วางเคอร์เซอร์ด้านหน้ารูปภาพ จากนั้นกด Shift ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ ให้กด Shift+Command+1 คุณจะได้ยิน: “จัดรูปแบบรูปภาพ, บานหน้าต่างงาน”

 3. เมื่อต้องการเปิดแท็บ เค้าโครงและคุณสมบัติ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บและ “คุณกำลังอยู่บนแท็บ, ภายในพื้นที่การเลื่อน” จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เค้าโครงและคุณสมบัติ, เลือกแท็บอยู่” เมื่อต้องการเลือกแท็บ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการไปยังตัวเลือก ข้อความแสดงแทน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ข้อความแสดงแทน, ยุบอยู่” เมื่อต้องการขยายตัวเลือก ข้อความแสดงแทน ให้กด Spacebar

 5. ไปที่เขตข้อมูล ชื่อเรื่อง ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “ชื่อเรื่อง” พิมพ์ชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ ข้อความแสดงแทนควรอธิบายการกระทำหรือจุดประสงค์ของรูปภาพ ไม่ใช่รูปลักษณ์

 6. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูล คำอธิบาย ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์คำอธิบาย

 7. เมื่อคุณพิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายเสร็จแล้ว เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังรูปภาพในเอกสาร ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อรูปภาพและ “รายการเค้าโครง”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×