ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางใน Word 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มตารางในเอกสารของคุณ โดยการระบุขนาดหรือโดยการเลือกรูปแบบตารางที่ออกแบบเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แทรกตารางโดยระบุขนาด

คุณสามารถระบุขนาดของตารางได้ เช่น หมายเลขของคอลัมน์และแถว และความสูงและความกว้าง Word จะแทรกตารางแบบเส้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คุณจะต้องใส่แถวส่วนหัวลงในตาราง

 1. เลือกตำแหน่งในเอกสารของคุณตรงที่ที่คุณต้องการแทรกตารางใหม่

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้กด Alt+N, T จากนั้น I

 3. เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ในตาราง ให้กด Alt+C จากนั้นพิมพ์จำนวนคอลัมน์

 4. เมื่อต้องการระบุจำนวนแถว ให้กด Alt+R จากนั้น พิมพ์จำนวนแถวที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการใช้ขนาดเหล่านี้อีกครั้งในอนาคต ให้กด Alt+S เพื่อเลือกตัวเลือก จดจำขนาดสำหรับตารางใหม่

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้กดแป้น Tab เพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter แล้ว Word จะเพิ่มตารางลงในเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำให้ตารางสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และทำให้ตัวอ่านหน้าจอสามารถระบุคอลัมน์ของตารางได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องตั้งค่าแถวส่วนหัว

 7. เมื่อต้องการตั้งค่าแถวส่วนหัว ให้ไปที่ตารางในเอกสารของคุณแล้วเลื่อนไปที่เซลล์ใดๆ กด Alt+JT เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง คุณจะได้ยินชื่อของแท็บ

 8. กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องกาเครื่องหมายแถวส่วนหัว จากนั้นเลือก

 9. กดแป้น ESC เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร กดลูกศรลงเพื่อเลื่อนในเนื้อหาของตาราง

 10. ย้ายไปยังตาราง แล้วพิมพ์ข้อมูลของคุณลงในเซลล์ คุณจะได้ยินว่าคอลัมน์และแถวใดที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน และฟังว่าเซลล์ใดคือเซลล์ส่วนหัว

แทรกตาราง โดยการเลือกจากรูปแบบที่มีอยู่แล้ว

ถ้าคุณต้องการให้ Word ทำการจัดรูปแบบให้กับคุณ ให้เลือกรูปแบบที่มีให้หนึ่งรูปแบบจากเก้ารูปแบบสำหรับตาราง

 1. เลือกตำแหน่งในเอกสารของคุณตรงที่ที่คุณต้องการแทรกตารางใหม่

 2. เมื่อต้องการเลือกจากรูปแบบตารางที่มีให้ ให้กด Alt+N, T จากนั้น T เพื่อเปิดเมนู ตารางด่วน คุณสามารถเรียกดูจากรายการรูปแบบตารางที่มีให้ทั้งเก้ารูปแบบได้

 3. ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนไปตามรายการรูปแบบตาราง

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบตารางที่คุณต้องการ ให้กด Enter Word จะแทรกตารางที่เลือกลงในเอกสารของคุณ แล้ววางโฟกัสไว้ที่ด้านบนสุดของตารางที่แทรก

 5. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนผ่านเซลล์ต่างๆ แล้วพิมพ์ข้อมูลของคุณ

ลบตาราง

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ตารางอีกต่อไปแล้ว ให้ลบออกจากเอกสารของคุณ

 1. เปิดเอกสารของคุณ จากนั้นไปที่ตารางที่คุณต้องการลบ เมื่อโฟกัสอยู่ในตารางของคุณ คุณจะได้ยินการยืนยัน เช่น "ในตาราง 1" เมื่อโฟกัสย้ายออกจากตาราง คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าคุณออกจากตาราง

 2. ไปที่แท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง กด Alt จากนั้นกด J, L

 3. เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ให้กด D, T ตารางจะถูกลบ และโฟกัสย้อนกลับไปที่เอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อเพิ่มตารางลงในเอกสารของคุณได้ โดยการระบุขนาดหรือ โดยการเลือกรูปแบบตารางที่ออกแบบเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว และยังสามารถแปลงข้อความที่มีอยู่ให้เป็นตารางได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

แทรกตาราง

คุณสามารถระบุขนาดของตารางได้ตามจำนวนของคอลัมน์และแถว จากนั้น Word 2016 for Mac จะแทรกตารางแบบเส้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Word 2016 for Mac ทำการจัดรูปแบบให้กับคุณ ให้เลือกรูปแบบที่มีให้หนึ่งรูปแบบสำหรับตาราง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำให้ตารางสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และทำให้ตัวอ่านหน้าจอสามารถระบุคอลัมน์ของตารางได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องตั้งค่าแถวส่วนหัว

ระบุขนาดของตาราง

 1. วางเคอร์เซอร์ภายในเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกตารางใหม่

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 3. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยัง แทรก แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ในตาราง ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง แล้วกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินจำนวนที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการระบุจำนวนแถว ให้กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินจำนวนคุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกตารางที่มีขนาดที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Control+Option+Spacebar

  Word 2016 for Mac จะเพิ่มตารางลงในเอกสารของคุณและย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ด้านซ้ายบน Word จะเลือกแท็บ ออกแบบตาราง จากแถบเครื่องมือโดยอัตโนมัติ

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าตั้งค่าแถวส่วนหัวแล้ว ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ออกแบบตาราง เลือก แท็บ” แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แถวหัวเรื่อง เลือก กล่องกาเครื่องหมาย” ถ้าไม่ได้เลือก แถวส่วนหัว ให้กด Control+Option+Spacebar

 9. กด F6 เพื่อย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ

 10. พิมพ์ข้อมูลของคุณลงในเซลล์ กด Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป หรือ Shift+Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า ถ้าคุณกด Tab ในเซลล์สุดท้าย แถวตารางใหม่จะถูกสร้างขึ้น

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำทางในเซลล์ตารางได้โดยการกดแป้น Control+Option+ลูกศร ตามทิศทางที่คุณต้องการย้าย

จัดรูปแบบตารางโดยใช้รูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. สร้างตารางตามที่อธิบายใน ระบุขนาดตาราง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ภายในตาราง

 2. เมื่อคุณแทรกตาราง ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ออกแบบตาราง เลือก แท็บ” แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เส้นตาราง เลือก ปุ่ม”

 3. เมื่อต้องการเลือกจากรูปแบบตารางที่มีอยู่ภายใน ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อนำไปใช้

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังตาราง ให้กด F6

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวตาราง

คุณสามารถขยายตารางของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ภายในตาราง แล้วใช้แป้น Control+Option+ลูกศร เพื่อนำทางภายในตารางเพื่อค้นหาตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ออกแบบตาราง เลือก แท็บ” แล้วกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เค้าโครง แท็บ”

 3. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแท็บ เค้าโครง

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

  • “แทรกด้านบน ปุ่ม” จะเพิ่มแถวทางด้านบนของแถวปัจจุบัน

  • “แทรกด้านล่าง ปุ่ม” จะเพิ่มแถวทางด้านล่างของแถวปัจจุบัน

  • “แทรกด้านซ้าย ปุ่ม” จะแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบัน

  • “แทรกด้านขวา ปุ่ม” จะแทรกคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบัน

 5. กด Control+Option+Spacebar เพื่อแทรกรายการที่เลือกลงในตาราง

ลบตาราง

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ตารางอีกต่อไปแล้ว ให้ลบออกจากเอกสารของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ออกแบบตาราง เลือก แท็บ" หรือ "เค้าโครง เลือก แท็บ"

  Word จะจำแท็บที่คุณใช้ล่าสุดเมื่อทำงานกับตาราง ถ้าคุณอยู่บนแท็บ ออกแบบตาราง ให้กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแท็บ เค้าโครง

 3. บนแท็บ เค้าโครง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบ ปุ่มเมนู” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบตาราง” แล้วกด Control+Option+Spacebar

แก้ไขคุณสมบัติตาราง

นอกจากการใช้รูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติแต่ละรายการของตารางได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดการจัดแนวข้อควา ความสูงของแถว ความกว้างของคอลัมน์ หรือเขียนข้อความแสดงแทนเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถเข้าถึงตารางได้ง่ายขึ้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ในตารางที่คุณต้องการแก้ไข

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ออกแบบตาราง เลือก แท็บ" หรือ "เค้าโครง เลือก แท็บ"

  Word จะจำแท็บที่คุณใช้ล่าสุดเมื่อทำงานกับตาราง ถ้าคุณอยู่บนแท็บ ออกแบบตาราง ให้กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแท็บ เค้าโครง

 3. บนแท็บ เค้าโครง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “คุณสมับติ ปุ่ม” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. เมนู คุณสมบัติตาราง มีห้าแท็บ

  • ตาราง

  • แถว

  • คอลัมน์

  • เซลล์

  • ข้อความแสดงแทน

  ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาแท็บที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแท็บนั้น

 5. กดปุ่ม Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกบนแท็บที่เลือก VoiceOver จะบอกวิธีในการเข้าถึงแต่ละตัวเลือก ตัวอย่างเช่น บนแท็บ ตาราง คุณสามารถกำหนดการจัดแนวข้อความให้กับทั้งตารางได้

 6. เมื่อต้องการสลับไปยังแท็ฐอื่น ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บปัจจุบันอีกครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อค้นหาแท็บที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar

 7. เมื่อต้องการปิดเมนู คุณสมบัติตาราง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลงเริ่มต้น” แล้วกด Control+Option+Spacebar ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กด Esc เพื่อออกจากเมนู

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังปุ่ม คุณสมบัติ

 8. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังตาราง ให้กด F6

แปลงข้อความเป็นตาราง

คุณสามารถสร้างตารางโดยการแปลงข้อความปกติเป็นตาราง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีข้อความบางส่วนที่เป็นตารางในโปรแกรมอื่น แต่สูญเสียการจัดรูปแบบเมื่อคัดลอกข้อความลงใน Word 2016 for Mac

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลง

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ข้อความควรมีคอลัมน์ที่แบ่งกันด้วย Tab และแถวที่แบ่งด้วย Enter

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 3. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยัง แทรก แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. กดลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แปลงข้อความเป็นตาราง” แล้วกด Control+Option+Spacebar

  เมนู แปลงข้อความเป็นตาราง จะเปิดขึ้น

 6. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกในเมนู Word จะมีจำนวนคอลัมน์และแถวที่เหมาะสมกับข้อความที่เลือกที่สุด แต่คุณสามารถเปลี่ยนแต่ละค่าได้ VoiceOver จะบอกวิธีในการเข้าถึงแต่ละตัวเลือก

 7. เมื่อต้องการปิดเมนู แปลงข้อความเป็นตาราง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลงเริ่มต้น” แล้วกด Control+Option+Spacebar ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กด Esc เพื่อออกจากเมนู

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังแถบเครื่องมือ

 8. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสาร ให้กด F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×