ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel 2016

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองตารางใน Excel 2016 โดยใช้คีย์บอร์ดและตัวอ่านหน้าจอได้ การเรียงลำดับข้อมูลช่วยให้คุณจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วขึ้น การกรองข้อมูลช่วยให้คุณเน้นไปที่ชุดข้อมูลเฉพาะ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในเวิร์กชีตขนาดใหญ่ s

ในบทความนี้

คีย์ลัดสำหรับการเรียงลำดับและการกรอง

ตารางนี้แสดงคีย์ลัดสำหรับการเรียงลำดับและการกรอง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

กรองช่วงของเซลล์ที่เลือกหรือล้างตัวกรองในช่วงของเซลล์

e

ปิดเมนูดรอปดาวน์การกรองอัตโนมัติในส่วนหัวของคอลัมน์

r

ค้นหาค่าสูงสุดหรือตํ่าสุดในช่วงของเซลล์หรือตาราง

r

เปิดเมนูดรอปดาวน์การกรองอัตโนมัติจากส่วนหัวของคอลัมน์

Alt+ลูกศรลง

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือจาก A ถึง Z

Alt+A, S+A หรือ Alt+ลูกศรลง, S

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หรือ Z ถึง A

Alt+A, S+D หรือ Alt+ลูกศรลง, O

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

Alt+A, S+S หรือ Alt+H, S, U

ปรับใช้การเรียงลำดับอีกครั้งหลังจากที่คุณเปลี่ยนข้อมูล

Ctrl+Alt+L (หรือ Alt+A, Y+3)

กรองตามสี กรองตามตัวเลขหรือข้อความ

Alt+ลูกศรลง, I

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Alt+ลูกศรลง, F

ใช้ฟังก์ชัน TRIM

Alt+M, T จากนั้นเลื่อนไปที่ TRIM r

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับใน Excel

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษร (A ไป Z หรือ Z ไป A) จำนวน (น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย) และวันที่และเวลา (เก่าสุดไปหาใหม่สุดหรือใหม่สุดไปหาเก่าสุด) ในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่า คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการคอลัมน์ (เช่น ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน การเรียงลำดับส่วนใหญ่คือการเรียงลำดับคอลัมน์ แต่คุณก็ยังสามารถเรียงลำดับตามแถวได้อีกด้วย

เมื่อคุณเรียงลำดับตาราง Excel จะบันทึกเกณฑ์ที่คุณใช้กับเวิร์กบุ๊ก เพื่อให้คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์ หรือสำหรับการเรียงลำดับที่ใช้เวลาสร้างนาน อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะทำงานได้สำหรับข้อมูลในตารางเท่านั้น จะไม่นำไปใช้กับช่วงของเซลล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับไปใช้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก เราขอแนะนำให้คุณใช้ตาราง

เรียงลำดับข้อความในตารางหรือช่วง

เรียงลำดับข้อความในตาราง
 1. นำทางไปยังแถวส่วนหัวในตาราง

 2. กดแป้นลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. กด Alt+ลูกศรลงเพื่อเปิดเมนูตัวกรอง จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่เมนู

 4. ตัวเลือกที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตัวเลขจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษรและตัวเลขจาก A ถึง Z และจาก Z ถึง A หรือเรียงตามสีได้

  ใช้ลูกศรลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกต่างๆ แล้วกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

เรียงลำดับข้อความในช่วง
 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. กด Alt+A แท็บ ข้อมูล จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ด้านบนของ Ribbon แท็บข้อมูล" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก แท็บข้อมูล"

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามลำดับอักษรและตัวเลขจากน้อยไปหามาก (เรียงลำดับจาก A ถึง Z) ให้กด S+ATo sort in ascending alphanumeric order (Sort A to Z), press S+A. •

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามลำดับอักษรและตัวเลขจากมากไปหาน้อย (เรียงลำดับจาก Z ถึง A) ให้กด S+D

ทำการเรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก
 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. กด Alt+H, S จากนั้น U กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับ" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับ แบบกำหนดเอง ปุ่มตกลง"

 3. กด Tab เพื่อไปที่ปุ่ม ตัวเลือก และกด Spacebar เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ กล่องกาเครื่องหมายตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กเล็ก" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่างตัวเลือกการเรียงลำดับ กล่องกาเครื่องหมายตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กเล็ก")

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กเล็ก

 5. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับ" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับ แบบกำหนดเอง ปุ่มตัวเลือก"

 6. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคอลัมน์ที่คุณเรียงลำดับมีทั้งตัวเลขและตัวอักษร คุณอาจต้องจัดรูปแบบทั้งหมดให้เป็นข้อความ มิฉะนั้น Excel จะเรียงลำดับตัวเลขขึ้นก่อน จากนั้นเรียงลำดับข้อความ เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูล ให้เลือกข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ แล้วกด Alt+H, F, N ใช้แป้นลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปยังแท็บตัวเลข แล้วใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปยังรายการประเภท และกดลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวอักษร" กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: 

 • <!--_blank--> เมื่อคุณนำเข้าหรือคัดลอกข้อมูลจากตำแหน่งอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจมีพื้นที่ว่างด้านหน้าแทรกอยู่ก่อนข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ "Sue Lidman" อาจถูกใส่เป็น "(ช่องว่าง)(ช่องว่าง)Sue Lidman"

 • ถ้าคุณใช้ตัวอ่านหน้าจอ คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับช่องว่าง เนื่องจาก JAWS จะไม่อ่านพื้นที่ว่างในเซลล์

 • เพื่อช่วยให้คุณค้นหาช่องว่างเหล่านั้นได้ Excel จะวางเซลล์ที่มีช่องว่างข้างหน้าไว้ที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ที่เรียงลำดับ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับตัวเลข
 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. กด Alt+A แท็บ ข้อมูล จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ด้านบนของ Ribbon แท็บข้อมูล" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก แท็บข้อมูล")

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ให้กด S+A

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ให้กด S+D

ตรวจสอบว่าตัวเลขถูกเก็บเอาไว้เป็นตัวเลข
 1. กด Alt+H, F+N กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่างการจัดรูแบบเซลล์")

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ ตัวเลข ให้ใช้แป้นลูกศรซ้าย (หรือกด Ctrl+Tab) คุณจะได้ยิน "แท็บตัวเลข"

 3. กดแป้น Tab รายการ ประเภท จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ประเภท โคลอน กล่องรายการ ทั่วไป" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ทั่วไป หนึ่งในสิบสอง")

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวเลข”

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ให้แตะปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

เรียงลำดับวันที่และเวลา

 1. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีวันที่หรือเวลา

 2. กด Alt+A แท็บ ข้อมูล จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ด้านบนของ Ribbon แท็บข้อมูล" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก แท็บข้อมูล")

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด ให้กด S+A

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด ให้กด S+D •

  • เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับไปใช้ใหมหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือกเซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้นกด Ctrl+Alt+L

เรียงลำดับตามคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์

คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในคอลัมน์หนึ่งหรือแถวหนึ่ง แล้วเรียงลำดับอีกคอลัมน์หนึ่งหรืออีกแถวหนึ่งภายในกลุ่มของค่าที่เท่ากันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนกและคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ เมื่อต้องการเรียงลำดับตามแถว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัว ถูกล้างออกในกล่องโต้ตอบการเรียงลำดับ

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลอย่างน้อยสองคอลัมน์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตารางที่มีอย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. กด Alt+A, S+S กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับ" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับ แบบกำหนดเอง ปุ่มตกลง"

 3. กดแป้น Tab เพื่อไปที่กล่องคำสั่งผสม คอลัมน์: เรียงลำดับตาม และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดของการเรียงลำดับ ให้กด tab เพื่อไปที่กล่องคำสั่งผสม เรียงลำดับ แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้น

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามข้อความ ตัวเลข หรือวันและเวลา ให้เลือก ค่า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรูปแบบ ให้เลือก สีเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนเซลล์

 5. เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามค่า ให้กด tab เพื่อไปที่กล่องคำสั่งผสม ลำดับ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับค่าข้อความและตัวเลข ให้เลือก จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก จากนั้นกด tab ไปยังกล่องคำสั่งผสม ลำดับ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก อยู่ด้านบน หรือ อยู่ด้านล่าง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ ให้กด tab เพื่อไปยังปุ่ม เพิ่มระดับ แล้วกด Enter แล้ว จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

 7. เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับคอลัมน์ไปใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือกเซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้นกด Ctrl+Alt+L (Ctrl+Alt+L จะไม่นำการเรียงลำดับแถวไปใช้ใหม่

เคล็ดลับสำหรับปัญหาการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าที่ส่งกลับโดยสูตรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อัปเดตอยู่เสมอ

 • เลิกซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่เคลื่อนย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่เคลื่อนย้ายมาเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล เราขอแนะนำให้ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถว

 • ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่ง ลำดับของการจัดเรียงจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าตำแหน่งที่เหมาะสมใน การตั้งค่าพื้นที่ หรือ ตัวเลือกพื้นที่และภาษา ในแผงควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง โดยปกติแล้ว จะเป็นการดีที่สุดที่คุณจะมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ค่าในส่วนหัวจะไม่รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดส่วนหัวเพื่อให้ค่าในส่วนหัวรวมหรือไม่รวมอยู่ในการเรียงลำดับ

 • เมื่อไม่ต้องการรวมแถวแรกของข้อมูลไว้ในการเรียงลำดับเนื่องจากเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ให้กด Alt+H, S จากนั้น U ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับแบบกำหนดเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

 • เมื่อต้องการรวมแถวแรกของข้อมูลไว้ในการเรียงลำดับเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ให้กด Alt+H, S จากนั้น U ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับแบบกำหนดเอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลของคุณในตาราง Excel จะเพิ่มเมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ ลงในแต่ละส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถเปิดเมนูนี้เพื่อทำการกรองอย่างรวดเร็วได้ เมื่อต้องการเอาเมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ ออกจากส่วนหัวของคอลัมน์ ให้เลือกส่วนหัวแล้วกด Ctrl+Shift+L

 1. ในส่วนหัวของตารางของคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง ให้กด Alt+ลูกศรลง เมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "พิมพ์คำค้นหา เมนู" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "กลุ่ม")

 2. บนเมนู ตัวกรองอัตโนมัติ ถ้าคอลัมน์มีตัวเลข ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปmuj ตัวกรองตัวเลข แล้วกด Enter ถ้าคอลัมน์มีรายการข้อความ ให้ย้ายไปที่ ตัวกรองข้อความ แล้วกด Enter เมนูย่อยจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เท่ากับ"

 3. เมื่อต้องการเลื่อนไปที่ตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรแล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่างตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง")

 4. พิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขการกรองของคุณ

  ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แสดงตัวเลขที่มีค่ามากกว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ให้เลือก มากกว่าหรือเท่ากับ จากนั้นใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องคำสั่งผสมถัดไป

  เมื่อต้องการกรองด้วยเงื่อนไขสองเงื่อนไข ให้ใส่เงื่อนไขการกรองลงในกล่องคำสั่งผสมทั้งสองชุด จากนั้นเลือก และ เพื่อให้ทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง หรือเลือก หรือ เพื่อให้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ให้แตะปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

กรองข้อมูลในช่วง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Ctrl+Shift+L. Excel จะเพิ่มเมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ ลงในเซลล์แรกในช่วง

 3. เลือกเซลล์ที่มีเมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ

 4. กด Alt+ลูกศรลง เมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "พิมพ์คำค้นหา เมนู" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "กลุ่ม")

 5. ใช้แป้นลูกศรและแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ

 6. เมื่อคุณทำการเลือกของคุณเสร็จแล้ว ให้กด tab เพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

เมื่อต้องการล้างตัวกรอง ให้เลือกเซลล์ใดๆ ในช่วง จากนั้นกด Ctrl+Shift+L

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel 2016

คีย์ลัดใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×