ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถเลือกและแก้ไขข้อความ หรือย้ายและลบข้อความทีละอักขระหรือส่วนที่ใหญ่ขึ้นได้

Word 2016 มีตัวตรวจสอบการสะกดในตัวที่จะช่วยตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word 2016

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

หลังจากที่คุณเพิ่มข้อความลงในเอกสารของคุณแล้ว อย่าลืมบันทึกงานของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดูที่ บันทึกเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารใหม่ หรือเอกสารเปล่า ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนูไฟล์ จากนั้น N สำหรับใหม่

 2. เลือกเทมเพลตจากแกลเลอรี ทางลัดสำหรับค่าเริ่มต้น (เอกสารเปล่า) คือ L

  คุณจะได้การยินยืนยันว่าคุณได้เปิดแท็บ ไฟล์ และได้สร้างเอกสารใหม่ เมื่อเปิดเอกสารใหม่แล้ว โฟกัสจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เอกสารดังกล่าว

 3. เริ่มพิมพ์

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดบรรทัดหรือย่อหน้า แล้วเริ่มบรรทัดหรือย่อหน้าใหม่ ให้กด Enter

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word ที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนูไฟล์ จากนั้นกด O เพื่อเปิด ซึ่งจะเป็นการเปิดรายการตำแหน่งไฟล์ เช่น OneDrive และพีซีของคุณ การเปิดจะเริ่มที่รายการเอกสารที่สร้างล่าสุด

 2. กดลูกศรลงเพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง หรือกดแป้น Tab เพื่อไปยังรายการไฟล์ล่าสุด

 3. กดแป้น Tab เพื่อตั้งโฟกัสไว้ในรายการ จากนั้นกดลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการ เลือกเอกสารที่คุณต้องการเปิด จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดไฟล์

 4. หลังจากที่ไฟล์เปิดขึ้น คุณจะได้ยินชื่อไฟล์ จากนั้น "แก้ไข" เพื่อให้คุณทราบว่าจุดโฟกัสได้เปลี่ยนแปลง

  วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความใหม่ จากนั้นเริ่มพิมพ์

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้บันทึกงานของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณพิมพ์ค้างไว้เมื่อคุณปิดเอกสารในครั้งสุดท้าย ให้กด Shift+F5

แทนที่ข้อความที่มีอยู่ในเอกสาร Word

 • เลือกข้อความที่คุณต้องการแทนที่ แล้วเริ่มพิมพ์ คุณจะได้ยินเสียงข้อความที่เลือก Word 2016 จะแทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความที่คุณพิมพ์

ย้ายข้อความในเอกสาร Word

ย้ายคำ ประโยค หรือย่อหน้าจากตำแหน่งหนึ่งในเอกสารไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความอีกครั้ง หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณ ให้บันทึกงานของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดูที่ บันทึกเอกสาร Word

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย แล้วกด Ctrl+X

 2. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ แล้วกด Ctrl+V

ลบข้อความในเอกสาร Word

คุณสามารถลบอักขระเดียว หรือกลุ่มข้อความขนาดใหญ่ได้

ลบอักขระทีละตัว

 1. วางเคอร์เซอร์ถัดจากอักขระคุณต้องการลบ

 2. ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบอักขระทางซ้ายของเคอร์เซอร์ของคุณ ให้กดแป้น Backspace

  • เมื่อต้องการลบอักขระทางขวาของเคอร์เซอร์ของคุณ ให้กดแป้น Delete

ลบคำ ประโยค ย่อหน้า และอื่นๆ

 1. วางเคอร์เซอร์ถัดจากข้อความที่คุณต้องการลบ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ จากนั้นกดแป้น Delete

บันทึกเอกสาร Word

หลังจากที่คุณพิมพ์เสร็จแล้ว คุณสามารถบันทึกงานของคุณในตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ใดๆ ที่คุณมี เช่น ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือใน OneDrive

หมายเหตุ: เป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกงานของคุณบ่อยๆ แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเสร็จ การทำตามแนวทางนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายได้

บันทึกไฟล์ใหม่ หรือบันทึกไฟล์ที่มีอยู่ ด้วยชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ใหม่หรือบันทึกไฟล์ที่มีอยู่ด้วยชื่อใหม่ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้กด Alt+ F, A Word จะเปิดแผง บันทึกเป็น ใน Backstage แล้วแสดงรายการของตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

 2. กดแป้น Tab เพื่อตั้งโฟกัสไว้บนรายการ จากนั้นใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกดูรายการ

 3. กด Enter เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ถ้าคุณนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ตำแหน่งที่ตั้ง คุณอาจต้องกด Enter อีกครั้งเพื่อไปยังรายการไฟล์

  เมื่อกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เปิดขึ้น ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ใหม่ จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อไปที่ปุ่ม บันทึก แล้วเลือก

บันทึกไฟล์ที่มีอยู่

 • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้กด Alt+F, S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวเรื่องใน Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×