ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มตารางใน Outlook 2016

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มตารางลงในข้อความอีเมลใน Outlook 2016 ได้ เพื่อให้วสามารถสื่อความหมายของข้อความของคุณได้ดีที่สุด คุณสามารถระบุจำนวนคอลัมน์และแถว กำหนดให้ตารางพอดีกับข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

เพิ่มตารางลงในข้อความที่สร้างขึ้นใหม่

 1. กด Ctrl+N เพื่อสร้างข้อความใหม่

 2. ไปเนื้อหาของกล่องข้อความอีเมล วางโฟกัสไว้ที่ที่คุณต้องการวางตาราง กด Alt+N, T จากนั้น I กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "จำนวนคอลัมน์"

 3. พิมพ์จำนวนของคอลัมน์ และกดแป้น Tab หนึ่งหรือสองครั้งจนกว่าคุณจะได้ยิน "จำนวนแถว"

 4. พิมพ์จำนวนแถว แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตรวจสอบปุ่มตัวเลือกความกว้างคอลัมน์คงที่แล้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือก ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ตรวจสอบปุ่มตัวเลือกแล้ว")

  เคล็ดลับ: Outlook มีตัวเลือกการปรับพอดีอัตโนมัติสามตัวเลือกสำหรับตารางของคุณ ความกว้างคอลัมน์คงที่ ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา และปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าต่าง

 5. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกของคุณจากนั้น "ตรวจสอบปุ่มตัวเลือกแล้ว"

 6. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

 7. โฟกัสจะอยู่ในเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตารางที่แทรกใหม่ คุณจะได้ยิน "ตารางที่หนึ่ง" จากนั้นจะได้ยินขนาดของตารางของคุณ ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “การแก้ไข”)

 8. เมื่อต้องการเพิ่มแถวส่วนหัวลงในตาราง ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่เซลล์ใดๆ ในตาราง กด Alt+J, T เพื่อเปิดแท็บออกแบบตาราง จากนั้นกด A เพื่อย้ายไปที่กล่องกาเครื่องหมายแถวส่วนหัว คุณจะได้ยิน "แถวส่วนหัว” จากนั้นจะได้ยินว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่หรือไม่

  หมายเหตุ: แถวส่วนหัวมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง แถวส่วนหัวช่วยให้ตัวอ่านหน้าจอสามารถเข้าใจตำแหน่งในตารางและนำทางได้อย่างเหมาะสม แถวส่วนหัวยังทำให้คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องของคอลัมน์ส่วนหัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่อ่านตาราง

  • ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายเอาไว้ ให้กด Esc เพื่อย้อนการโฟกัสกลับไปที่ตาราง

  • ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ให้กด Spacebar เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นกด Enter

 9. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตาราง ให้ใช้แป้น Tab หรือแป้นลูกศรต่างๆ พิมพ์ข้อมูลตารางในส่วนที่เหมาะสม ถ้าคุณเพิ่มแถวส่วนหัวในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มชื่อคอลัมน์ลงในตารางในขณะที่คุณกด tab เพื่อเลือนผ่านแถวแรกได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×