ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มการนัดหมายใน Outlook

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มการนัดหมายใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเพิ่มการนัดหมายปฏิทินของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกการนัดหมาย และให้ผู้อื่นทราบความพร้อมใช้งานของคุณสำหรับการประชุม

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มการนัดหมายลงในปฏิทินของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดปฏิทิน Outlook จากทุกที่ใน Outlook 2016 ให้กด Ctrl+2

 2. กด Alt + H, N1 เพื่อเปิดหน้าต่างการนัดหมายที่ว่างเปล่า โฟกัสอยู่บนกล่องเรื่อง

 3. คุณได้ยิน "หัวเรื่องที่แก้ไข พิมพ์ในข้อความ" พิมพ์ชื่อเรื่อง

 4. กด Alt + L หรือคุณสามารถกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องตำแหน่งที่ตั้ง คุณได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งแก้ไข" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง "กล่องคำสั่งผสม แก้ไขกล่องคำสั่งผสม ") พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการนัดหมาย

 5. กด Alt + T เพื่อย้ายไปยังพื้นที่เวลาเริ่มต้น โฟกัสอยู่บนวันเริ่มต้นสำหรับการนัดหมาย

  เคล็ดลับ: Outlook สามารถเข้าใจข้อมูลวันที่ในฟอร์มต่างๆ มากมายได้

  • คุณสามารถพิมพ์คำธรรมดาแทนวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ วันนี้ พรุ่งนี้ ชื่อวันหยุดใดๆ ได้ คุณสามารถพิมพ์ได้แม้กระทั่ง เช่น สองสัปดาห์หลังจากวันพรุ่งนี้

  • คุณยังสามารถใช้รูปแบบที่ต่างๆ ได้เมื่อคุณพิมพ์วันที่จริง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ 25 เม.ย.,เมษายน 25, 25 เมษายน หรือ 4/25 ได้

   Outlook จะแปลความหมายรูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบมาตรฐาน MM/DD/YYYY โดยอัตโนมัติ

 6. หลังจากที่คุณพิมพ์ในตารางวัน กด Enter เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องเวลาเริ่มต้น คุณสามารถพิมพ์ได้ในเวลาของวัน หรือคุณสามารถใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันจนกว่าคุณถึงค่าที่ คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าการนัดหมายของคุณกินเวลาทั้งวัน คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวันได้

  • กด Alt+D เพื่อย้ายไปที่กล่อง วันที่สิ้นสุด

  • กดแป้น Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปที่กล่องกาเครื่องหมาย เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการย้ายไปที่พื้นที่ บันทึกย่อ ให้กด Enter

 7. หลังจากที่คุณใส่เวลาเริ่มต้นแล้ว ให้กด Alt+D หรือกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ วันที่สิ้นสุด โฟกัสจะอยู่บนกล่องวันที่สิ้นสุด

 8. ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะใส่วันที่เดียวกับกล่อง วันเริ่มต้น เมื่อต้องการตอบรับในวันนี้ ให้กด Enter หรือ คุณสามารถพิมพ์ทับวันนี้ได้โดยใช้วิธีเดียวกับที่คุณใช้ในการพิมพ์ใน วันเริ่มต้น (ดูขั้นตอนที่ 4) เมื่อคุณพิมพ์ วันสิ้นสุด เสร็จแล้ว ให้กด Enter

 9. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ของบันทึกย่อ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขบันทึกย่อ" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "การแก้ไขข้อความ"), จากนั้นพิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการสำหรับการนัดหมาย

 10. เมื่อต้องการบันทึกการนัดหมาย ให้กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บการนัดหมาย

 11. กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มบันทึกและปิด แล้วกด Enter

คัดลอกการนัดหมายที่มีอยู่

เมื่อคุณคัดลอกการนัดหมายที่มีอยู่ในปฏิทินของคุณ ข้อมูลทั้งหมดซึ่งรวมถึงลิงก์การประชุมแบบออนไลน์ใด ๆ ซึ่งจะคัดลอก และเพิ่มการนัดหมายใหม่ที่คุณสร้าง

 1. กด Ctrl + 2 เพื่อไปยังปฏิทิน Outlook

 2. โฟกัสอยู่บนวันนี้ เมื่อต้องการนำทางไปข้างหน้า หรือข้างหลังในปฏิทิน ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการข้ามระหว่างเหตุการณ์ในปฏิทิน กดแป้น Tab เพื่อไปข้างหน้าและ Shift + Tab เพื่อไปที่ย้อนหลัง

 3. เมื่อการนัดหมายที่คุณต้องการคัดลอก Ctrl + C. JAWS กดทราบ: "คัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด" โปรแกรมผู้บรรยายทราบคำสั่ง

 4. นำทางไปยังวันและเวลาที่คุณต้องการจัดกำหนดการการนัดหมายใหม่ที่ และกด Ctrl + V. JAWS ทราบ: "วางเลือกออกจากคลิปบอร์ด" โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: " <เวลา วัน > เหตุการณ์หนึ่ง"

  การนัดหมายใหม่จะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ ชื่อเรื่องของการนัดหมายใหม่เริ่มต้น ด้วย "คัดลอก" แต่ถ้าคุณต้องการแก้ไข

 5. เมื่อต้องการเปิดการนัดหมายสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม กดแป้น Tab นั้นแล้ว กด Ctrl + O เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Alt + H, A, V เมื่อต้องการบันทึก และปิด

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะลงในการนัดหมายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณได้ ถ้าบางคนพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ พวกเขาจะพบสิ่งนี้ และจะทราบว่าคุณว่างหรือไม่

 1. เปิดการนัดหมายในปฏิทินโดยเลือกการนัดหมายแล้วกด Enter

 2. เมื่อต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะ ให้กด Alt+H, B เพื่อไปยังเมนูดรอปดาวน์ ว่าง/ไม่ว่าง

 3. กดลูกศรลงเพื่อเรียกดู และกด Enter เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้: ว่าง ทำงานที่อื่น ไม่แน่นอน ไม่ว่าง และ ออกจาก Office

 4. บันทึกและปิดการนัดหมาย กด Alt+H กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังปุ่ม บันทึกและปิด แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×