ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มการนัดหมายใน Outlook 2016

Outlook 2016 ทำให้ง่ายต่อการติดตามการนัดหมาย การประชุม และงาน หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มการนัดหมายในปฏิทินของคุณ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

เพิ่มการนัดหมายลงในปฏิทินของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดปฏิทิน Outlook จากทุกที่ใน Outlook 2016 ให้กด Ctrl+2

 2. กด Alt+H, N1 เพื่อเปิดหน้าต่างการนัดหมายว่างเปล่า โฟกัสจะอยู่บนกล่อง ชื่อเรื่อง

 3. คุณจะได้ยิน “แก้ไขชื่อเรื่อง ป้อนข้อความ” <!--_blank--> ป้อนชื่อเรื่อง

 4. กด Alt+L หรือคุณสามารถกดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปที่กล่อง ตำแหน่ง ได้ คุณจะได้ยิน “แก้ไขตำแหน่ง” (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “กล่องคำสั่งผสม กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้") <!--_blank--> พิมพ์ตำแหน่งสำหรับการนัดหมาย

 5. กด Alt+T เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ เวลาเริ่มต้น โฟกัสจะอยู่บนวันที่เริ่มต้นสำหรับการนัดหมาย

  สิ่งสำคัญ: Outlook สามารถเข้าใจข้อมูลวันที่ในฟอร์มต่างๆ มากมายได้

  • คุณสามารถพิมพ์คำธรรมดาแทนวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ วันนี้ พรุ่งนี้ ชื่อวันหยุดใดๆ ได้ คุณสามารถพิมพ์ได้แม้กระทั่ง เช่น สองสัปดาห์หลังจากวันพรุ่งนี้

  • คุณยังสามารถใช้รูปแบบที่ต่างๆ ได้เมื่อคุณพิมพ์วันที่จริง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ 25 เม.ย.,เมษายน 25, 25 เมษายน หรือ 4/25 ได้

   Outlook จะแปลความหมายรูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบมาตรฐาน MM/DD/YYYY โดยอัตโนมัติ

 6. หลังจากที่คุณพิมพ์วันที่แล้ว ให้กด Enter เปลี่ยนโฟกัสไปที่กล่อง เวลาเริ่มต้น คุณสามารถพิมพ์เวลาของวัน หรือคุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูเวลาต่างๆ ของวันจนกว่าคุณไปถึงเวลาที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าการนัดหมายของคุณกินเวลาทั้งวัน คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวันได้

  • กด Alt+D เพื่อย้ายไปที่กล่อง วันที่สิ้นสุด

  • กดแป้น Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปที่กล่องกาเครื่องหมาย เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการย้ายไปที่พื้นที่ บันทึกย่อ ให้กด Enter

 7. หลังจากที่คุณใส่เวลาเริ่มต้นแล้ว ให้กด Alt+D หรือกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ วันที่สิ้นสุด โฟกัสจะอยู่บนกล่องวันที่สิ้นสุด

 8. ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะใส่วันที่เดียวกับกล่อง วันเริ่มต้น เมื่อต้องการตอบรับในวันนี้ ให้กด Enter หรือ คุณสามารถพิมพ์ทับวันนี้ได้โดยใช้วิธีเดียวกับที่คุณใช้ในการพิมพ์ใน วันเริ่มต้น (ดูขั้นตอนที่ 4) เมื่อคุณพิมพ์ วันสิ้นสุด เสร็จแล้ว ให้กด Enter

 9. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ของบันทึกย่อ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขบันทึกย่อ" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "การแก้ไขข้อความ"), จากนั้นพิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการสำหรับการนัดหมาย

 10. เมื่อต้องการบันทึกการนัดหมาย ให้กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บการนัดหมาย

 11. กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มบันทึกและปิด แล้วกด Enter

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะลงในการนัดหมายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณได้ ถ้าบางคนพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ พวกเขาจะพบสิ่งนี้ และจะทราบว่าคุณว่างหรือไม่

 1. เปิดการนัดหมายในปฏิทินโดยเลือกการนัดหมายแล้วกด Enter

 2. เมื่อต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะ ให้กด Alt+H, B เพื่อไปยังเมนูดรอปดาวน์ ว่าง/ไม่ว่าง

 3. กดลูกศรลงเพื่อเรียกดู และกด Enter เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้: ว่าง ทำงานที่อื่น ไม่แน่นอน ไม่ว่าง และ ออกจาก Office

 4. บันทึกและปิดการนัดหมาย กด Alt+H กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังปุ่ม บันทึกและปิด แล้วกด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

เริ่มต้นใช้งานตัวอ่านหน้าจอใน Outlook 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดเวลาการประชุมใน Outlook 2016

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×