ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่ใน Word 2016

คุณสามารถสร้างเอกสาร Word หรือเปิดเอกสารที่อยู่อยู่แล้วจากเดสก์ท็อป หรือจากเอกสาร Word ใดก็ได้ที่คุณกำลังทำงานอยู่

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยใช้โปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง ให้ติดต่อผู้ผลิตเทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) ของคุณ

ในหัวข้อนี้

สร้างและเปิดเอกสาร Word

เมื่อต้องการสร้างเอกสารเป็นเอกสารเปล่าหรือเทมเพลตใดก็ตามที่คุณเลือก คุณสามารถใช้กล่องค้นหา Windows ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ใน Word คุณสามารถสร้างเอกสารจากเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้โดยตรง

สำหรับการเข้าถึงด่วน ให้ปักหมุด Word ลงในหน้าจอเริ่ม หรือแถบงาน หลังจาก Word ถูกปักหมุดลงในหน้าจอเริ่ม หรือแถบงานของคุณ คุณสามารถย้ายไปยังปุ่ม Word ได้และเมื่อต้องการเปิด Word ให้กด Enter

ปักหมุด Word ลงในหน้าจอเริ่ม หรือแถบงาน
 1. ในมุมมองรายการเดสก์ท็อปของคุณ ให้กด Tab ไปยังปุ่ม เริ่ม แล้วกด Enter

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแอปทั้งหมด” แล้วกด Enter

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “Word 2016”

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทคลิกขวา ให้กดปุ่ม Windows Context+F10

 5. เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มขวาสุด ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม”:

  • เมื่อต้องการปักหมุด Word ลงในหน้าจอเริ่มของคุณ ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการปักหมุด Word ลงในแถบงานของคุณ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าจะได้ยิน “ปักหมุดที่แถบงาน” แล้วกด Enter

ใช้กล่องค้นหาบนเดสก์ท็อปเพื่อเปิดเอกสาร
 1. เมื่อโฟกัสอยู่ที่เดสก์ท็อป ให้กด Tab ไปยังกล่อง ค้นหา หรือแค่กดแป้น Windows

 2. พิมพ์ “word 2016” แล้วกด Enter Word จะวางโฟกัสบนการเลือกเอกสารเปล่าในแกลเลอรีเอกสาร

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสาร Word ใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารจากเทมเพลตอื่นในแกลเลอรีเอกสาร ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเทมเพลตที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเทมเพลตและเปิดเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลตนั้น ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเรียกดูเทมเพลตเพิ่มเติม ให้เปิดกล่องค้นหาสำหรับเขตข้อมูลแก้ไขเทมเพลตออนไลน์ กด Alt+S จากนั้นพิมพ์ชนิดของเทมเพลตที่คุณต้องการ (เช่น รายงานของนักเรียน หรืองบประมาณ) แล้วกด Enter

สร้างเอกสารจากภายใน Word
 • เมื่อต้องการเปิดเอกสาร Word ที่เป็นเอกสารเปล่า ให้กด Alt+F+N, L

 • เมื่อต้องการเปิดเอกสารในเทมเพลตอื่น ให้กด Alt+F+N กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เอกสารเปล่า” เมื่อต้องการย้ายไปยังเทมเพลตที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศร จากนั้นกด Enter

 • เมื่อต้องการเรียกดูเทมเพลตออนไลน์ ให้กด Alt+F+N, S พิมพ์ชนิดเทมเพลตที่คุณต้องการแล้วกด Enter เมื่อคุณได้ยินผลลัพธ์ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปิดเอกสาร Word ที่มีอยู่

ถ้าคุณทราบชื่อที่แน่นอน หรือชื่อบางส่วนของเอกสาร ให้ใช้ปุ่มค้นหา ถ้าคุณจำชื่อของเอกสารไม่ได้ คุณสามารถเปิดรายการของเอกสารใน Word หรือในเอกสาร Word เพื่อค้นหาเอกสารได้

ใช้ปุ่มค้นหาบนเดสก์ท็อปของคุณ
 1. เมื่อโฟกัสอยู่บนเดสก์ท็อป ให้กดแป้น Tab เพื่อไปที่ปุ่มค้นหาบนเว็บและ Windows

 2. กด Spacebar จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

 3. ในรายการค้นหา ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณได้จะได้ยินชื่อของเอกสารของคุณในรายการ (การจับคู่ที่ดีที่สุดจะอยู่ด้านบนสุดของรายการ)

 4. กด Enter

ใช้มุมมอง Backstage ใน Word
 1. เมื่อโฟกัสอยู่บนเดสก์ท็อป ให้กด Tab ไปยังกล่องค้นหา

 2. พิมพ์ word 2016

 3. ในรายการค้นหา ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน “Word 2016” จากนั้นกด Enter

 4. มุมมอง Backstage ใน Word (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “หน้าต่าง Word”) จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนการเลือกเอกสารเปล่า เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการล่าสุด ให้กดแป้น Tab

 5. เมื่อต้องการค้นหาเอกสารในรายการล่าสุด ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการล่าสุดจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเอกสาร จากนั้นกด Enter

  เมื่อต้องการค้นหาเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6

 6. เมื่อต้องการค้นหาเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ใช้ลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิดเอกสารอื่น” มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสที่เมนูไฟล์ ในเมนูไฟล์ ให้กดลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด” จากนั้นกด Enter จากนั้นให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในรายการที่เปิด ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา (เช่น OneDrive ของคุณ ไซต์ SharePoint หรือพีซีของคุณ) จากนั้นกด Enter

  2. ในกล่องกลุ่มที่คุณเลือก ให้ย้ายไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ โดยใช้แป้นลูกศรลง

  3. เมื่อคุณได้ยินชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ ให้กด Enter

เปิดเอกสารจากภายใน Word
 1. กด Alt+F, O เพื่อเลือกแท็บเปิด ในเมนูไฟล์ จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังรายการไฟล์

 2. Word จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในกลุ่มล่าสุด เมื่อต้องการค้นหาเอกสาร ให้กด Enter นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังเปิดได้ ให้กด Enter จากนั้นกด Tab ไปยังกลุ่มล่าสุดของคุณ

  ในกล่องกลุ่มเอกสารล่าสุด ให้ใช้ลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเอกสาร จากนั้นกด Enter

 3. เมื่อต้องการค้นหาเอกสารในกลุ่มอื่น ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการเปิด จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา (เช่น OneDrive ของคุณ ไซต์ SharePoint หรือพีซีของคุณ)

  • เมื่อคุณได้ยินชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา ให้กด Enter

  • ในกล่องกลุ่มที่คุณเลือก ให้ย้ายไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิด โดยใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง

  • เมื่อคุณได้ยินชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้กด Enter

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดเอกสาร Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดเมนูบริบทคลิกขวาบนเดสก์ท็อป

แป้นดอกจันในคีย์บอร์ดตัวเลข หรือใช้แป้นบริบท Windows+F10

เปิดเอกสาร Word ใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่าจากภายใน Word

Alt+F+N, L

เปิดเอกสาร Word ใหม่ในเทมเพลตใดก็ตามจากภายใน Word

Alt+F+N

ค้นหาเทมเพลตออนไลน์จากภายใน Word

Alt+F+N,S

เปิดเอกสาร Word ที่มีอยู่จากภายใน Word

Alt+F+O แล้วกดแป้น Tab

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือสำหรับการใช้งานตัวอ่านหน้าจอกับ Word 2016

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×