ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่ออ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมใน Outlook 2016

อ่านการการเรียกประชุมได้อย่างรวดเร็ว และตอบกลับได้ใน Outlook 2016 โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดและตัวอ่านหน้าจอ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ตอบรับคำขอการประชุมจากรายการข้อความ

 1. ในกล่อง รายการข้อความ ให้วางโฟกัสบนคำขอการประชุม

 2. เมื่อต้องการอ่านคำขอการประชุม ให้กด F6 โฟกัสจะย้ายไปที่บานหน้าต่างการอ่าน และคุณจะได้ยินเสียงอ่านข้อความ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านข้อความต่างๆ ใช้แป้นลูกศร

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่คำขอการประชุมในกล่อง รายการข้อความ ให้กด Shift+F6

 4. กดรูปดาวบนแป้นตัวเลข (หรือ Shift+F10) เมนูกลุ่มจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูคลิกขวา เมนูกลุ่ม" เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธ ให้ใช้คีย์ลัดเหล่านี้

  • เมื่อต้องการยอมรับ ให้กด C, C จากนั้น Enter

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ ให้กด E, Enter

  • เมื่อต้องการตอบรับอย่างไม่แน่นอน ให้กด N, Enter

 5. กล่องโต้ตอบ Microsoft Outlook จะเปิดขึ้นพร้อมวางโฟกัสไว้บนปุ่ม ตกลง และคุณจะได้ยิน "การประชุมนี้ได้รับการตอบรับ” “การประชุมนี้ถูกปฏิเสธ” หรือ "การประชุมนี้ถูกตอบรับอย่างไม่แน่นอน" ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก

 6. เมื่อต้องการแก้ไขการตอบกลับของคุณก่อนที่จะส่ง ส่งการตอบกลับของคุณทันที (การเลือกตามค่าเริ่มต้น) หรือเลือกทีจะไม่ส่งการตอบกลับ ให้ใช้คีย์ลัดเหล่านี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขการตอบกลับก่อนส่ง ให้กด E

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับทันที ให้กด S

  • เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ส่งการตอบกลับ ให้กด D

 7. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

เปิดและตอบรับคำขอการประชุม

 1. ในกล่อง รายการข้อความ ให้วางโฟกัสบนคำขอการประชุม

 2. เมื่อต้องการอ่านคำขอการประชุม ให้กด F6 โฟกัสจะย้ายไปที่บานหน้าต่าง การอ่าน และคุณจะได้ยินเสียงอ่านข้อความ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านข้อความต่างๆ ใช้แป้นลูกศร

 3. ด้วยคำขอการประชุมที่เปิดอยู่ ให้กด Alt+H แท็บ การประชุม จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "Ribbon ด้านบน แท็บการประชุม" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่างการประชุม")

 4. เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธ ให้ใช้คีย์ลัดต่างๆ

  • เมื่อต้องการยอมรับ ให้กด C

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ ให้กด N

  • เมื่อต้องการตอบรับอย่างไม่แน่นอน ให้กด J

 5. เมื่อคุณได้ยิน "เมนู แก้ไขคำตอบก่อนส่ง" เมื่อต้องการเลือกการตอบกลับของคุณ ให้ใช้คีย์ลัด

  • เมื่อต้องการแก้ไขการตอบกลับก่อนส่ง ให้กด E

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยไม่แก้ไข ให้กด S

  • เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ส่งการตอบกลับ ให้กด D

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถเสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุมได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×