ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้าง และปรับเปลี่ยนคนในทีม Microsoft

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้าง และปรับเปลี่ยนคนในทีม Microsoft

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Microsoft Teams ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างทีม แก้ไขรายละเอียดทีม และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม Microsoft Teams อยู่ซึ่งทั้งหมดของการสนทนาทีม ประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อจะมาพร้อมกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปยัง แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน NVDA เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NVDA ไปที่ NV Access | รับความช่วยเหลือ

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "เข้าร่วม หรือสร้างทีม" แล้ว กด Enter เพื่อเลือก

 3. กด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสร้างทีมของคุณ

 4. พิมพ์ชื่อทีมลงในกล่องข้อความชื่อของทีม นี้จำเป็นต้องใช้

 5. เมื่อต้องการพิมพ์คำอธิบายกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป คุณฟัง: "แก้ไขมีหลายบรรทัด" แล้ว พิมพ์คำอธิบายที่คุณต้องการ ไม่ทำก็

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ส่วนตัว" เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของทีม กด Enter เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 7. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกจัดประเภททีมนี้สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ เปลี่ยนการตั้งค่า" เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดประเภทของทีมของคุณ กด Enter เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกการจัดประเภท ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 8. กดแท็บจน กระทั่งคุณได้ยิน "ถัด" แล้ว กด Enter กล่องโต้ตอบ<ทีมชื่อ > เพิ่มสมาชิก เปิดขึ้น

 9. เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกของทีม พิมพ์ชื่อของสมาชิกในทีมแล้ว กด Enter

 10. เมื่อคุณเลือกสมาชิกทีมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่ม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มสมาชิกในทีม" และกด Enter ด้วย NVDA กด NVDA คีย์ + Enter

 11. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปิด" แล้ว กด Enter

 12. ทีมใหม่จะถูกสร้างขึ้น และโฟกัสย้ายไปยังช่องทางการทั่วไป เริ่มต้นสำหรับทีมนั้น

แก้ไขรายละเอียดของทีม

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดทีม ซึ่งรวมถึงชื่อทีม คำอธิบาย และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ" นำทางไปยังทีมคุณต้องการแก้ไข ด้วยขึ้น และ ลงแป้นลูกศร

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขทีม" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบแก้ไขทีม เปิดขึ้น

 5. แก้ไขชื่อทีม แล้วกดแป้น Tab ครั้งเดียว

 6. แก้ไขคำอธิบายทีม แล้วกดแป้น Tab ครั้งเดียว

 7. คุณได้ยินการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของทีม เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง กด Enter จาก นั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 8. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้วกด Enter

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในทีม และสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชม รหัสทีม และทีมหมดอายุ

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ" นำทางไปยังทีมที่การตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ด้วยขึ้น และ ลงแป้นลูกศร

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "จัดการทีม" และกด Enter

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ตั้งค่า" แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการนำทางระหว่างกลุ่มการตั้งค่าที่แตกต่างกัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการขยายประเภทการตั้งค่า กด Enter

 7. ภายในกลุ่มการตั้งค่า กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสภายในประเภท เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าต่าง ๆ ในกลุ่ม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างกล่องกาเครื่องหมาย กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ กด Enter เพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในทีม Microsoft ล่าสุด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ใช้Microsoft Teams บน Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ ไปอย่างราบรื่นทีมสร้าง แก้ไขรายละเอียดทีม และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม Microsoft Teams อยู่ซึ่งทั้งหมดของการสนทนาทีม ประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อจะมาพร้อมกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. เปิดMicrosoft Teams และกดคำสั่ง + 3 เพื่อไปยังมุมมองของทีม

 2. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "เข้าร่วม หรือสร้างทีม" กดส่งกลับ

 3. โฟกัสบนปุ่มสร้างทีม ได้ กดส่งกลับ คุณได้ยินเสียง: "สร้างทีมของคุณ"

 4. โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลname ทีม พิมพ์ชื่อสำหรับทีมของคุณ และกดแป้น Tab เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 5. คุณได้ยินเสียง: "ใส่คำอธิบายของทีม" พิมพ์คำอธิบายถ้าคุณต้อง และกดแป้น Tab เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 6. โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลความเป็นส่วนตัว คุณได้ยินเสียง: "ส่วนตัว - เฉพาะเจ้าของทีมสามารถเพิ่มสมาชิก" เมื่อต้องการยอมรับการตั้งค่า กดแป้น Tab เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นสาธารณะ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงของการตั้งค่า และกดกลับไปที่เลือก

 7. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จน กระทั่งคุณได้ยิน "ถัด" กดส่งกลับ

 8. ในทีมจะถูกสร้างขึ้น และคุณสามารถเริ่มเพิ่มสมาชิก พิมพ์ชื่อของสมาชิกในทีม ทำการค้นหา ตามที่คุณพิมพ์

 9. ใช้รายการแบบลง และขึ้นแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา กดกลับไปที่เลือก คุณได้ยินเสียงชื่อของสมาชิกทีม ตาม ด้วย "เลือก"

 10. เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกรายอื่น พิมพ์ชื่อของพวกเขา กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการและกลับไปที่เลือก

 11. เมื่อคุณได้เลือกสมาชิกทีมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่ม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มสมาชิกในทีม" และกดส่งกลับ

 12. คุณได้ยินเสียง: "ผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมดถูกเรียบร้อยแล้วเพิ่ม <ทีมชื่อ > " กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปิด" กดส่งกลับ ตอนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในทีม และแชนเนลทั่วไป ของทีมเปิดขึ้นในมุมมองเนื้อหา

แก้ไขรายละเอียดของทีม

คุณสามารถแก้ไขค่าชื่อ คำอธิบาย และความเป็นส่วนตัวของทีม

 1. ในMicrosoft Teams กดคำสั่ง + 3 เพื่อเปิดมุมมองของทีม

 2. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + Shift + ลูกเมื่อต้องการใส่รายการของทีมและช่องทางต่าง ๆ

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางลงในรายการ เมื่อถึงทีมที่คุณต้อง กด Spacebar

 4. เมนูเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณเข้าถึงตัวเลือกแก้ไขทีม และกดส่งกลับ

 5. กล่องโต้ตอบสำหรับการแก้ไขทีมชื่อ คำอธิบาย และความเป็นส่วนตัวตั้งค่าเปิดขึ้น กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการใส่ข้อความ พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว กดลูกศรลง หรือแป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการเลือก กดส่งกลับ

 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณพบปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดส่งกลับ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และปิดกล่องโต้ตอบ

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม

ในการตั้งค่าทีม คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปภาพทีม จัดการสิทธิ์ สร้างรหัสทีมเพื่อแชร์กับบุคคลที่ต้องการเข้าร่วมกับทีม และเปิดใช้งานสนุกสิ่งต่าง ๆ เช่น Giphy ได้

 1. ในMicrosoft Teams กดคำสั่ง + 3 เพื่อเปิดมุมมองของทีม

 2. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + Shift + ลูกเมื่อต้องการใส่รายการของทีมและช่องทางต่าง ๆ

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางลงในรายการ เมื่อถึงทีมที่คุณต้อง กด Spacebar

 4. เมนูเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณเข้าถึงตัวเลือกจัดการทีม กดส่งกลับ

 5. กดแป้นลูกศรขวาจน กระทั่งคุณได้ยิน "ตั้งค่า" กดส่งกลับ

 6. เมื่อต้องการนำทางไปยังกลุ่มการตั้งค่า กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วกดส่งกลับ

 7. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของการตั้งค่าหรือตัวเลือกในกลุ่มแรก ถ้ามีการตั้งค่าเพิ่มเติม คุณสามารถนำทาง ระหว่างโดยใช้แบบลง หรือแป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย กด Spacebar เมื่อต้องการเลือกปุ่ม กดส่งกลับ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในทีม Microsoft ล่าสุด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย Microsoft ทีม

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ใช้Microsoft Teams for Windows 10 S ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างทีม แก้ไขรายละเอียดทีม และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม คุณอาจต้องการสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างทีม

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • คุณสามารถเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัดจากภายในMicrosoft Teams อย่างง่ายดาย กด Ctrl + E จะส่งไปยังเขตข้อมูลการค้นหา พิมพ์/keysจากนั้น กด Enter

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองทีม กด Ctrl + Shift + 3 คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ"

 2. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "เข้าร่วม หรือสร้างทีม" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "สร้างทีม"

 3. กด Alt + Enter คุณได้ยินเสียง: "ชื่อทีม Enter" พิมพ์ชื่อสำหรับทีมของคุณ

 4. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ใส่คำอธิบายของทีม" พิมพ์คำอธิบายสำหรับทีมของคุณ

 5. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ความเป็นส่วนตัว"

 6. เมื่อต้องการขยายเมนูความเป็นส่วนตัว กด Alt + ลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกความเป็นส่วนตัว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter

 7. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ถัด" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "การค้นหา และเลือกสมาชิกเพื่อเพิ่มลงใน <ทีมชื่อ >"

 8. พิมพ์ชื่อของติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในทีมของคุณ รายการของผลลัพธ์การค้นหาจะถูกอัปเดขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อต้องการเรียกดูรายการของผลลัพธ์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน ชื่อคุณต้อง แล้ว กด Enter ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มลงในทีม

 9. เมื่อคุณทำมาแสดงรายชื่อสมาชิกในทีม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มสมาชิกในทีม" แล้ว กด Enter ขณะนี้มีการเพิ่มติดต่อไปยังทีมของคุณ

 10. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองทีม กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปิด" แล้ว กด Enter

แก้ไขรายละเอียดของทีม

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดทีม ซึ่งรวมถึงชื่อทีม คำอธิบาย และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + Shift + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ" นำทางไปยังทีมคุณต้องการแก้ไข ด้วยขึ้น และ ลงแป้นลูกศร

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขทีม" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบแก้ไขทีม เปิดขึ้น

 5. แก้ไขชื่อทีม แล้วกดแป้น Tab ครั้งเดียว

 6. แก้ไขคำอธิบายทีม แล้วกดแป้น Tab ครั้งเดียว

 7. คุณได้ยินการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของทีม เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง กด Enter จาก นั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 8. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้วกด Enter

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในทีม และสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชม รหัสทีม และทีมหมดอายุ

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + Shift + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ" นำทางไปยังทีมที่การตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ด้วยขึ้น และ ลงแป้นลูกศร

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "จัดการทีม" แล้วกด Enter

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ตั้งค่า" แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าที่แตกต่างกัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการขยายประเภทการตั้งค่า กด Enter

 7. ภายในกลุ่มการตั้งค่า กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสภายในประเภท เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าต่าง ๆ ในกลุ่ม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างกล่องกาเครื่องหมาย กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ กด Enter เพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในทีม Microsoft ล่าสุด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Teams

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ใช้Microsoft Teams บนเว็บ ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างทีม แก้ไขรายละเอียดทีม และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม Microsoft Teams อยู่ซึ่งทั้งหมดของการสนทนาทีม ประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อจะมาพร้อมกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน NVDA เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NVDA ไปที่ NV Access | รับความช่วยเหลือ

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Teams บนเว็บ เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Microsoft Teams บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Microsoft Teams บนเว็บ

 • ถ้าคุณใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ ใช้โปรแกรมผู้บรรยายเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอ ใช้ JAWS ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Chrome

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. เกี่ยวกับการเปิดแอป กด Ctrl + Shift + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "เข้าร่วม หรือสร้างทีม" แล้ว กด Enter

 3. คุณได้ยินเสียง: "สร้างทีม" กด Enter

 4. คุณได้ยินเสียง: "ชื่อทีม Enter" ใส่ชื่อสำหรับทีม

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขมีหลายบรรทัด" ใส่คำอธิบายสำหรับทีม และกดแป้น Tab

 6. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ส่วนตัว" เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของทีม กด Enter เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกความเป็นส่วนตัว ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือก และกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 7. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ทีมนี้ถูกจัดประเภทสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ เปลี่ยนการตั้งค่า" เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดประเภทของทีมของคุณ กด Enter กด Enter เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกการจัดประเภท ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือก และกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 8. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ถัดไป"

 9. คุณได้ยินเสียง: "เริ่มพิมพ์ชื่อ รายชื่อการแจกจ่าย หรือกลุ่มความปลอดภัยเพื่อเพิ่มลงในทีมของคุณ"

 10. เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกของทีม พิมพ์ชื่อของพวกเขา คุณได้ยินเสียง: "การปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหา" ใช้ลูกศรลง และค่าลูกศรเพื่อย้ายไปยังรายการของคำแนะนำที่ตรงกันกับชื่อคุณใส่ แล้วกด Enter เพื่อเลือกเหล่านั้น คุณสามารถเลือกสมาชิกหลายวิธีนี้

 11. เมื่อคุณเลือกสมาชิกทีมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่ม กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่ม" แล้วกด Enter

 12. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปิด" แล้ว กด Enter

 13. ในทีมจะถูกสร้างขึ้น และคุณจะนำไปแชนเนลทั่วไป เริ่มต้นสำหรับทีมนั้น

แก้ไขรายละเอียดของทีม

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดทีม ซึ่งรวมถึงชื่อทีม คำอธิบาย และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + Shift + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ" นำทางไปยังทีมคุณต้องการแก้ไข ด้วยขึ้น และ ลงแป้นลูกศร

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขทีม" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบแก้ไขทีม เปิดขึ้น

 5. แก้ไขชื่อทีม แล้วกดแป้น Tab ครั้งเดียว

 6. แก้ไขคำอธิบายทีม แล้วกดแป้น Tab ครั้งเดียว

 7. คุณได้ยินการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของทีม เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง กด Enter จาก นั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 8. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้วกด Enter

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในทีม และสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชม รหัสทีม และทีมหมดอายุ

 1. ในMicrosoft Teams กด Ctrl + Shift + 3 ในการเข้าถึงมุมมองของทีม

 2. คุณได้ยินเสียง: "ทีมและช่องทางต่าง ๆ ของรายการ" นำทางไปยังทีมที่การตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ด้วยขึ้น และ ลงแป้นลูกศร

 3. กด Spacebar เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "จัดการทีม" แล้วกด Enter

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ตั้งค่า" แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าที่แตกต่างกัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการขยายประเภทการตั้งค่า กด Enter

 7. ภายในกลุ่มการตั้งค่า กดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสภายในประเภท เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่าต่าง ๆ ในกลุ่ม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างกล่องกาเครื่องหมาย กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ กด Enter เพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในทีม Microsoft ล่าสุด

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Teams

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×