ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวเรื่องใน Word 2016

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word เมื่อคุณใช้หัวเรื่องที่มีสไตล์หัวเรื่อง ตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยใช้โปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง ให้ติดต่อผู้ผลิตเทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) ของคุณ

ในหัวข้อนี้

เหตุผลสำคัญในการใช้สไตล์หัวเรื่อง

ต่อไปนี้เป็นข้อดีบางอย่างที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณนำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

  • ตัวอ่านหน้ารู้จำหัวเรื่อง ส่วนใหญ่จะสามารถทำรายการหัวเรื่องสำหรับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูหัวเรื่องและใช้สำหรับการนำทางได้

  • เครื่องมือบทสนทนาที่แปลงเอกสาร Word เป็นรูปแบบอื่น เช่น Braille, HTML หรือ PDF จะรู้จำสไตล์หัวเรื่อง และนำแท็กบทสนทนาที่ถูกต้องไปใช้กับหัวเรื่อง ซึ่งหมายความว่าหัวเรื่องในเอกสาร Word ของคุณ จะถูกแท็กอย่างถูกต้องในเอกสารที่แปลงแล้ว

  • Word จะเพิ่มหัวเรื่องไปยังบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งคุณสามารถใช้นำทางด่วนไปยังส่วนอื่นๆ ของเอกสารได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้หัวเรื่องจากบานหน้าต่างนำทางเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเอกสารและการออกแบบได้ เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนำทาง ให้กด Alt+W จากนั้นกด K

  • Word สามารถสร้างสารบัญสำหรับเอกสารของคุณที่มีรายการหัวเรื่องเป็นบทที่สามารถนำทางได้

  • การดำเนินการทั้งเอกสารต่างๆ เช่น ฟอนต์ของธีม การรู้จำสไตล์หัวเรื่อง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้ฟอนต์ของธีมกับรูปแบบหัวเรื่อง ให้ดู ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ใน Word 2016

การนำสไตล์หัวเรื่องไปใช้ด้วยแป้นพิมพ์ลัด

ถ้าคุณทราบสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการนำไปใช้ คุณสามารถใช้เพียงแป้นพิมพ์ลัดได้ ตารางนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับสไตล์หัวเรื่องที่ใช้บ่อยที่สุดบางรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์ปกติไปใช้

Ctrl+Shift+N

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้ จากแกลเลอรีสไตล์

หัวเรื่องจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเนื้อหาแก่ผู้อ่าน หัวเรื่องจะแยกชนิดต่างๆ ของเนื้อหาในเอกสารของคุณ และช่วยผู้อ่านค้นหาข้อมูล เมื่อคุณใช้สไตล์หัวเรื่องเพื่อสร้างหัวเรื่อง Word จะสร้างสารบัญอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบเอกสารใหม่ และจัดรูปแบบการออกแบบของเอกสารใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบหัวเรื่องแต่ละรายการในเอกสารด้วยตนเอง

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

  1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการให้เป็นหัวเรื่อง

  2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกลุ่ม สไตล์ ให้กด Alt+H, L

  3. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านสไตล์ในกล่องกลุ่ม สไตล์ ให้กดแป้น Tab Word จะพูดชื่อสไตล์แต่ละสไตล์

  4. เมื่อ Word พูดชื่อสไตล์ที่คุณต้องการนำไปใช้ ให้กด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอความช่วยเหลือสำหรับการใช้งานตัวอ่านหน้าจอกับ Word 2016

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×