ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อพิมพ์เวิร์กชีต เวิร์กบุ๊ก และเซลล์ที่เลือก แป้นพิมพ์ลัดจะช่วยให้คุณพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการด้วยวิธีที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 1. ในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วกด Ctrl+P (หรือ Ctrl+F2)

 2. Excel จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสอยู่บนปุ่มพิมพ์ และคุณจะได้ยิน “มุมมอง Backstage, กล่องกลุ่มพิมพ์, ปุ่มพิมพ์” (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ปิด, ปุ่มพิมพ์")

  • เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาหนึ่งขุด ให้กด Enter (หรือ Alt+P+P)

  • เมื่อต้องการพิมพ์สำเนามากกว่าหนึ่งชุด ให้กด Alt+P+N กล่องคำสั่งผสม สำเนา จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "สำเนาเครื่องหมายจุดคู่ แก้ไขกล่องหมุน" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "สำเนา 1 ถูกเลือก")

   เมื่อต้องการเลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือพิมพ์ตัวเลข แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์อื่น ให้กด Alt+P+I เพื่อเปิดกล่องคำสั่งผสม เครื่องพิมพ์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกหรือเพิ่มเครื่องพิมพ์หรือแฟกซ์ใหม่เพื่อส่งรายงานสเปรดชีต (Excel จะวางโฟกัสบนชื่อของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Windows โดยอัตโนมัติ)

  • เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้กดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ (หรือกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของกล่องคำสั่งผสมที่มีตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter) ตัวเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าและแป้นพิมพ์ลัดคือ:

   ตัวเลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

   ทางลัด

   กล่องคำสั่งผสม สิ่งที่พิมพ์: ใช้เพื่อเลือกระหว่างการพิมพ์เฉพาะเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ (เลือกอยู่) ในเวิร์กบุ๊ก (ค่าเริ่มต้น) เวิร์กบุ๊กทั้งหมด เซลล์ที่เลือกปัจจุบันในเวิร์กชีตปัจจุบัน หรือตารางที่เลือกในปัจจุบันในเวิร์กชีตปัจจุบัน

   Alt+P+A

   กล่องหมุน หน้า: ใช้เพื่อจำกัดสิ่งที่พิมพ์ให้เป็นช่วงของหน้าที่คุณพิมพ์ในกล่องเหล่านี้ หรือเลือกใช้ปุ่มตัวหมุน

   Alt+P+H สำหรับหน้าแรกในช่วง

   Alt+P+J สำหรับหน้าสุดท้ายในช่วง

   กล่องคำสั่งผสม การพิมพ์แบบสองด้าน: ใช้เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ

   Alt+P+D

   กล่องคำสั่งผสม การตรวจทาน: ใช้เพื่อว่าจะตรวจทานสำเนาหรือไม่  

   Alt+P+C

   กล่องคำสั่งผสม การวางแนว: ใช้เพื่อเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ แนวตั้งหรือแนวนอน

   Alt+P+O

   กล่องคำสั่งผสม ขนาดหน้ากระดาษ : ใช้เพื่อเปลี่ยนการเลือกขนาดกระดาษ

   Alt+P+L

   ระยะขอบของ กล่องคำสั่งผสม: ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกระยะขอบแบบกำหนดเอง ในการกำหนดระยะขอบ กดก

   Alt+P+M

   กล่องคำสั่งผสม ปรับให้พอดี: ใช้เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์หน้ากระดาษที่ขนาดจริง หรือลดขนาดให้พอดีกับหนึ่งหน้า

   Alt+P+S

 3. เมื่อคุณทำการเลือกของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Alt+P, P (หรือกดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม พิมพ์ แล้วกด Enter)

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใน Excel 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac ในการพิมพ์เวิร์กชีต เวิร์กบุ๊ก และเซลล์ที่เลือก แป้นพิมพ์ลัดจะช่วยให้คุณพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น Excel 2016 จะถูกตั้งค่าให้พิมพ์เวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องง่ายที่จะปรับการตั้งค่าเพื่อพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. ในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ ให้กด Command + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์

 2. เมื่อต้องการฟังรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน ให้กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “เครื่องพิมพ์, ปุ่มป็อปอัพ” แล้วกด Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อฟังชื่อของแต่ละเครื่องพิมพ์

 4. เมื่อคุณได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ ให้กด Return

 5. กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณไปถึงกล่อง สำเนา จากนั้น ให้พิมพ์สำเนาตามจำนวนที่คุณต้องการพิมพ์

 6. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั้งเวิร์กบุ๊ก, ปุ่มตัวเลือก” แล้วกด Return

 7. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์”

 8. กด VO + Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

การพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุด

กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะไม่แสดงการตั้งค่าการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูตัวเลือกการพิมพ์ที่ซ่อนอยู่ ให้กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงรายละเอียด” จากนั้น ให้กด Return เพื่อทำให้ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมพร้อมใช้งาน

พิมพ์เวิร์กชีตเดียว

เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตเดียวในเวิร์กบุ๊กของคุณ แทนที่จะพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก:

 1. ในแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Command + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 2. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, ปุ่มตัวเลือก” แล้วกด Return

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์”

 4. กด VO + Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

พิมพ์เวิร์กชีตที่ติดกันสองเวิร์กชีตหรือมากกว่า

คุณสามารถพิมพ์หลายเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กได้โดยไม่ต้องพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก วิธีการ:

 1. เลือกแท็บของเวิร์กชีตแรกที่คุณต้องการพิมพ์

 2. กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อนำทางไปยังแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการพิมพ์ ปล่อยแป้น Shift

 3. กด Command + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 4. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์"

 5. กด VO + Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

พิมพ์เซลล์ที่เลือก

เมื่อต้องการพิมพ์ส่วนที่เลือกของเซลล์ที่เน้น:

 1. ในเวิร์กชีตของคุณ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. กด Command + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนที่เลือก, ปุ่มตัวเลือก” แล้วกด Return

 4. กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์"

 5. กด VO + Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

เมื่อต้องการพิมพ์ตาราง Excel โดยใช้ VoiceOver:

 1. ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อนำทางไปยังเซลล์ใดก็ได้ในตาราง

 2. กด VO + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนที่เลือก, ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Return

 4. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์"

 5. กด VO + Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

พิมพ์หน้าหรือช่วงหน้าที่เฉพาะ

เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าหรือช่วงหน้าที่ระบุ:

 1. กด Command + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 2. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ช่วงหน้า, ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Spacebar

 3. กด VO + ลูกศรขวา หนึ่งครั้ง

 4. ใส่หมายเลขหน้าหรือช่วงหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 5. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์"

 6. กด VO + Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

ตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้าน

ตามค่าเริ่มต้น Excel 2016 จะถูกตั้งค่าให้พิมพ์ด้านเดียว เลือกการพิมพ์แบบสองด้านเพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สำเนาและหน้า, กล่องป็อปอัพ”

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เค้าโครง” แล้วกด Return

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “สองด้าน, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก” แล้วกด Return

ปรับมาตราส่วนแผ่นงานให้พอดีกับความกว้างหน้ากระดาษ

ฟีเจอร์มาตราส่วนแผ่นงานสามารถย่อหรือขยายเวิร์กชีตของคุณได้ ดังนั้น จึงปรับให้พอดีกับความสูงและความกว้างของกระดาษได้ดียิ่งขึ้น

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ" กด Return เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บหน้า" แล้วกด Spacebar

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "พอดีกับ, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Return

 4. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ความกว้างของหน้าตามกล่อง" ใส่ตัวเลข 1 เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้สเปรดชีตมีความกว้างหนึ่งหน้า

 5. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ความสูงของหน้าตามกล่อง" ใส่ตัวเลข 0 เพื่อให้ไม่สามารถระบุค่าได้

ปรับมาตราส่วนแผ่นงาน

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ" กด Return เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บหน้า" แล้วกด Spacebar

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปรับ, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Return

 4. กด VO + ลูกศรขวา หนึ่งครั้ง แล้ว กด Spacebar เพื่อฟังตัวเลือกเปอร์เซ็นต์

 5. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อสลับตัวเลือกเปอร์เซ็นต์เพื่อย่อหรือขยายสเปรดชีตของคุณ เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้กด Return

พิมพ์โดยไม่มีเส้นตารางหรือพาดหัว

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ" กด Return เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บหน้า" แล้วกด Spacebar

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "พิมพ์เส้นตาราง, กล่องกาเครื่องหมายที่เลือก" กด Return เพื่อยกเลิกการเลือกกล่อง ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์แผ่นงานของคุณพร้อมเส้นตาราง

 4. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "พิมพ์หัวเรื่อง, กล่องกาเครื่องหมายที่เลือก" กด Return เพื่อยกเลิกการเลือกกล่อง ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์แผ่นงานของคุณพร้อมส่วนหัว

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ" กด Return เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บหน้า" แล้วกด Spacebar

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Return

 4. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ขนาดกระดาษ, กล่องป็อปอัพ" แล้วกด Spacebar

 5. ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อสลับขนาดหน้ากระดาษ เมื่อคุณได้ยินขนาดที่ต้องการ ให้กด Return

ตั้งค่าให้เรียงทีละชุด

เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาของเวิร์กบุ๊กของคุณหลายชุด ให้ตั้งค่าฟีเจอร์เรียงทีละชุดเพื่อให้พิมพ์สำเนาหนึ่งชุดที่สมบูรณ์ก่อนที่จะพิมพ์ชุดถัดไป (แทนที่จะพิมพ์สำเนาจำนวน X ของหน้า 1 และสำเนาจำนวน X ของหน้า 2 เป็นต้น)

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เรียงทีละชุด, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก” แล้วกด Return

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ” แล้วกด Return

 2. กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "<การวางแนวปัจจุบัน>, การวางแนว" แล้วกด Spacebar

 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างโหมดแนวตั้งและแนวนอน ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่ต้องการ ให้กด Return

เปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ" กด Return เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. กด VO + ลูกศรขวา เพื่อนำทางผ่านกล่องโต้ตอบไปยัง ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 3. กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าจะได้ยินตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ซึ่งได้แก่: "ปกติ, ปุ่มตัวเลือก, กว้าง, ปุ่มตัวเลือก, แคบ, ปุ่มตัวเลือก, และระยะขอบแบบกำหนดเอง" กด Return เพื่อทำการเลือกของคุณ

 4. ถ้าคุณเลือกระยะขอบแบบกำหนดเอง ให้ใช้ VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องความกว้าง" ใส่ความกว้างระยะขอบ จากนั้น ให้กด VO + ลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ความสูงระยะขอบ" ใส่ความสูงระยะขอบ

 5. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางสเปรดชีตบนหน้า ให้นำทางไปยังระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้น ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กึ่งกลางของหน้า, แนวนอน, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Spacebar

 6. กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กึ่งกลางของหน้าแนวตั้ง, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Spacebar

พิมพ์เป็น PDF

ฟีเจอร์พิมพ์เป็น PDF จะไม่พิมพ์เวิร์กชีตของคุณจริงๆ แต่จะแปลงเวิร์กชีตเป็น PDF แทน ซึ่งคุณสามารถบันทึก ส่งอีเมล หรือพิมพ์ได้

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด VO + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "PDF กล่องป็อปอัพ" แล้วกด Spacebar

 2. กดลูกศรลงเพื่อฟังตัวเลือกของคุณ ได้แก่ "บันทึกเป็น PDF, บันทึกเป็น PostScript, เพิ่ม PDF ลงใน iBooks, ส่งอีเมลเป็น PDF, บันทึกเป็น Adobe PDF, บันทึก PDF ลงในโฟลเดอร์ผู้รับบนเว็บ, ส่ง PDF เป็นข้อความ และบันทึก PDF ลงใน Evernote"

 3. เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่ต้องการ ให้กด Return

ดูเพิ่มเติม

ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Excel 2016 for Mac

งานพื้นฐานใน Excel 2016 for Mac ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel 2016 ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel จาก iPhone หรือ iPod Touch ของคุณโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPront

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ iOS และเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Airprint ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเดียวกัน

 2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" แตะสองครั้งที่ปุ่ม ไฟล์ เพื่อเปิดเมนู ไฟล์

 3. ในเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" แตะสองครั้งที่ปุ่ม พิมพ์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ศูนย์การพิมพ์ คุณจะได้ยิน "ศูนย์การพิมพ์"

 4. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน "AirPrint" แตะสองครั้งบนหน้าจอของคุณ คุณจะได้ยิน "ตัวเลือกการพิมพ์"

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องพิมพ์, เลือกเครื่องพิมพ์" อุปกรณ์ iOS ของคุณจะตรวจหาเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Airprint ภายในระยะของเครือข่ายแบบไร้สายของคุณ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแสดงรายการของเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Airprint ที่พร้อมใช้งาน

 6. ปัดไปทางขวาบนอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะอ่านชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เลือก แตะสองครั้งเพื่อพิมพ์เอกสาร Excel ของคุณ

 7. เมื่อต้องการยกเลิกงานที่พิมพ์อยู่ ให้ไปที่ปุ่ม หน้าแรก บนหน้าจอของคุณแล้วแตะสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ศูนย์การพิมพ์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอของคุณ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยกเลิกการพิมพ์" แล้วแตะสองครั้ง ยกเลิกการพิมพ์ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณมีงานที่กำลังพิมพ์อยู่หรืองานที่รอพิมพ์อยู่ในคิวเท่านั้น

การตั้งค่าการพิมพ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันตามฟีเจอร์ของเครื่องพิมพ์ของคุณและเวอร์ชันของอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ตั้งค่าสิ่งที่พิมพ์

เลือกระหว่างการพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ก เฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ หรือส่วนที่เลือกในปัจจุบัน เปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่" แตะสองครั้งเพื่อแสดงเมนู แล้วปัดไปทางขวาเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์

จำนวนสำเนา

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สำเนา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

เลือกสีที่พิมพ์

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ตัวเลือกบนเมนูนี้คือ สี และ ขาวดำ ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งเพื่อใช้งาน

ส่วนหัวของตาราง

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนหัวของตาราง" แตะสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน Excel จะพิมพ์แถวส่วนหัวเดียวกันทางด้านบนของแต่ละหน้าในเวิร์กบุ๊กของคุณ

พิมพ์ช่วง

ใช้ พิมพ์ช่วง เพื่อพิมพ์ทุกหน้าในเวิร์กบุ๊กของคุณหรือเลือกเพียงบางหน้าที่จะพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ช่วง" แล้วแตะสองครั้ง คุณจะได้ยิน "ช่วงหน้า, เลือกทุกหน้าอยู่" ส่วนที่เลือกเริ่มต้นคือ ทุกหน้า ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขหน้าหรือช่วงหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน

ขนาดกระดาษ

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ขนาดกระดาษ" แล้วแตะสองครั้งเพื่อแสดงเมนู ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดกระดาษที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้ง ขนาดกระดาษทั่วไปจะมีจดหมาย เอกสารทางกฎหมายและ A4

การวางแนวหน้ากระดาษ

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การวางแนว" แล้วแตะสองครั้งเพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกเมนูจะมี แนวตั้ง และ แนวนอน ปัดไปทางขวาเพื่อทำการเลือก แล้วแตะสองครั้ง

หมายเลขหน้า

ตัวเลือกนี้จะแทรกหมายเลขหน้าบนแต่ละแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "หมายเลขหน้า" แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Excel for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Excel for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

พิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. แตะปุ่ม ไฟล์ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ คุณจะได้ยิน "แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน, แตะสองครั้งแล้วค้างไว้เพื่อกดค้าง" แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเมนู ไฟล์ คุณจะได้ยิน "เมนูไฟล์เปิดอยู่"

 2. แตะปุ่ม พิมพ์ คุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน, แตะสองครั้งแล้วค้างไว้เพื่อกดค้าง" แตะสองครั้งที่ปุ่ม พิมพ์

 3. ในครั้งแรกที่คุณพิมพ์ใน Excel for Android กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นและ TalkBack จะอ่านข้อความ "อนุญาตให้ Excel ใช้บริการออนไลน์จาก Microsoft ในการจัดเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์หรือไม่" แตะปุ่ม อนุญาต คุณจะได้ยิน "ปุ่มอนุญาต, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน, แตะสองครั้งแล้วค้างไว้เพื่อกดค้าง" แตะสองครั้งเพื่อดำเนินต่อแล้วเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

  หมายเหตุ: Excel for Android จำเป็นต้องใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft ในการพิมพ์ ถ้าคุณแตะและแตะสองครั้งที่ปุ่ม ไม่อนุญาต บนกล่องโต้ตอบบริการออนไลน์ คุณจะย้อนกลับไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณโดยไม่พิมพ์ แตะ แล้วแตะสองครั้งที่ไฮเปอร์ลิงก์ เรียนรู้เพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการการพิมพ์ออนไลน์

 4. ถ้าคุณเคยอนุญาตให้ Excel ใช้บริการออนไลน์ กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้นหลังจากที่คุณแตะสองครั้งที่ปุ่ม พิมพ์ บนเมนู ไฟล์

 5. ขณะที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ เปิดอยู่ คุณจะได้ยิน "พิมพ์, กำลังเตรียมไฟล์ให้พร้อมสำหรับการพิมพ์, กดยกเลิกเพื่อหยุด" แตะ แล้วแตะสองครั้งที่ลิงก์ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการพิมพ์

 6. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดูส่วนการตั้งค่าการพิมพ์ทางด้านล่าง

 7. เมื่อคุณเลือกเครื่องพิมพ์ ปุ่ม พิมพ์ จะปรากฎขึ้นใกล้กับมุมขวาบนของหน้าจอ แตะปุ่ม พิมพ์ TalkBack จะพูดว่า "ปุ่มพิมพ์, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งเพื่อพิมพ์

ตัวเลือกการพิมพ์

ด้วยข้อยกเว้นของการเลือกเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ ให้ทำตามคำแนะนำในส่วนก่อนหน้าจนกว่าคุณจะไปถึงกล่องโต้ตอบ พิมพ์

แตะ สำเนาขนาดกระดาษ หรือลูกศรทางด้านล่างของการตั้งค่าเหล่านี้ ถ้าคุณแตะลูกศร คุณจะได้ยิน "จุดจับการขยาย, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" ถ้าคุณแตะ สำเนา หรือ ขนาดกระดาษ คุณจะได้ยิน "สรุป, สำเนา 1 ชุด, กระดาษขนาดจดหมาย, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" คุณอาจมีการตั้งค่าเริ่มต้นอื่นที่ไม่ใช่ 1 และจดหมาย โดยขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ แตะสองครั้งที่จุดจับขยายสำเนา หรือ ขนาดกระดาษ เพื่อเปิดตัวเลือกการพิมพ์ คุณจะได้ยิน "ขยายตัวเลือกการพิมพ์แล้ว"

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้แตะรายการดรอปดาวน์ของเครื่องพิมพ์ คุณจะได้ยิน "รายการดรอปดาวน์, (ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เลือก), แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลง" แตะสองครั้งเพื่อเปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน แตะ แล้วแตะสองครั้งที่ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเพื่อเลือก

 • เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้แตะ แล้วแตะสองครั้งที่ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด จากรายการดรอปดาวน์ ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด แตะ แล้วแตะสองครั้งที่ เพิ่มเครื่องพิมพ์

 • ตามค่าเริ่มต้น Excel for Android จะมี บันทึกเป็น PDF และ บันทึกลงใน Google Drive เป็นตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ซึ่งการพิมพ์เป็น PDF จะบันทึกลงในโทรศัพท์หรือบัญชี Google Drive ของคุณตามลำดับ เมื่อหนึ่งในเครื่องพิมพ์เหล่านี้ถูกเลือก บางตัวเลือกจะไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น สำเนา จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อเลือก บันทึกเป็น PDF ไว้ และ พิมพ์สองด้าน จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อเลือกตัวเลือกเครื่องพิมพ์ไว้

เลือกจำนวนสำเนา

จากเมนู ตัวเลือกการพิมพ์ ที่ขยาย ให้แตะกล่องแก้ไข สำเนา คุณจะได้ยิน "1, กล่องแก้ไขสำหรับสำเนา, แตะสองครั้งเพื่อใส่ข้อความ, แตะสองครั้งแล้วค้างไว้เพื่อกดค้าง" แตะสองครั้งแล้วใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์ด้วยแป้นตัวเลขบนคีย์บอร์ด

พิมพ์แบบสีหรือแบบขาวดำ

จากเมนู ตัวเลือกการพิมพ์ ที่ขยาย ให้แตะรายการดรอปดาวน์ สี คุณจะได้ยิน "สีรายการดรอปดาวน์, สำหรับสี, แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยน" แตะสองครั้งแล้วแตะสี ขาวดำ หรือตัวเลือกที่พร้อมใช้งานอื่นๆ รายการจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อคุณแตะที่รายการ คุณจะได้ยิน "เลือกอยู่, (รายการที่เลือก), แตะสองครั้งเพื่อสลับ"

พิมพ์หน้ากระดาษแบบด้านเดียวหรือสองด้าน

จากเมนู ตัวเลือกการพิมพ์ ที่ขยาย ให้แตะรายการดรอปดาวน์ สองด้าน คุณจะได้ยิน "รายการดรอปดาวน์, (ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน), สำหรับพิมพ์สองด้าน, แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลง" แตะสองครั้งที่รายการ จากนั้น ให้แตะแล้วแตะสองครั้งส่วนที่คุณเลือก

เลือกขนาดกระดาษ

จากเมนู ตัวเลือกการพิมพ์ ที่ขยาย ให้แตะรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ TalkBack จะพูดว่า "รายการดรอปดาวน์, (ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน), สำหรับขนาดกระดาษ, แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลง" แตะสองครั้งเพื่อเปิดรายการ เลื่อนดูรายการด้วยนิ้วสองนิ้ว แล้วแตะขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ แตะสองครั้งที่ส่วนที่เลือกเพื่อตั้งค่าขนาดกระดาษ

ตั้งค่าการวางแนว

จากเมนู ตัวเลือกการพิมพ์ ที่ขยาย ให้แตะรายการดรอปดาวน์ การวางแนว คุณจะได้ยิน "รายการดรอปดาวน์, (ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน) สำหรับการวางแนว, แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลง" แตะสองครั้งเพื่อเปิดรายการ จากนั้น ให้แตะแล้วแตะสองครั้งที่ แนวตั้ง หรือ แนวนอน เพื่อเลือก

ตั้งค่าช่วงหน้าที่จะพิมพ์

จากเมนู ตัวเลือกการพิมพ์ ที่ขยาย ให้แตะรายการดรอปดาวน์ หน้า คุณจะได้ยิน "รายการดรอปดาวน์, (ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน), สำหรับหน้า, แตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลง" แตะสองครั้ง จากนั้น ให้แตะแล้วแตะสองครั้งที่ ทั้งหมด เพื่อพิมพ์ทุกหน้า แตะแล้วแตะสองครั้งที่ ช่วง เพื่อใส่ช่วงหน้าในกล่องแก้ไข พิมพ์ในหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยหน้าที่จะพิมพ์จากกล่องโต้ตอบ พิมพ์ จากกล่องโต้ตอบ ให้แตะรูปภาพของหน้า คุณจะได้ยิน "เลือกอยู่ (หรือไม่ได้เลือกอยู่) X จาก Y หน้า, กล่องกาเครื่องหมาย, แตะสองครั้งเพื่อสลับ" แตะสองครั้งที่แต่ละหน้าเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก พิมพ์หน้าที่เลือก ไม่พิมพ์หน้าที่ไม่ได้เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้ TalkBack เพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel for Android

งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ มีอยู่ใน Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel 2016 ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows หรือ Job Access With Speech (JAWS) สำหรับ Windows เพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วกด Ctrl+P

 2. เฟรม พิมพ์ จะเปิดขึ้น Excel จะวางโฟกัสบนปุ่ม พิมพ์ และคุณจะได้ยิน “มุมมอง Backstage, กล่องกลุ่มพิมพ์, ปุ่มพิมพ์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” เท่านั้น)

 3. เมื่อต้องการระบุจำนวนสำเนาเพื่อพิมพ์ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องหมุน สำเนา หรือกด Alt+P, N ก็ได้ คุณจะได้ยิน “สำเนา, ทวิภาค, แก้ไขกล่องหมุน” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “สำเนา, กำลังแก้ไข 1”) ในตัวควบคุมแบบหมุน สำเนา ให้พิมพ์จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์ หรือใช้ลูกศรขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนสำเนา กด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

 4. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังตัวควบคุม เครื่องพิมพ์ หรือกด Alt+P, I ก็ได้ คุณจะได้ยินชื่อเครื่องพิมพ์ที่เลือก ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการเครื่องพิมพ์ (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เลือกชื่อของเครื่องพิมพ์” หมายเลขเครื่องพิมพ์ที่เลือก และจำนวนเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน)

 5. ถ้าคุณไม่ได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ให้กดลูกศรลงเพื่อย้ายไปตามตัวเลือกเครื่องพิมพ์ หลังจากตัวเลือกเครื่องพิมพ์ คุณจะเข้าถึงลิงก์ เพิ่มเครื่องพิมพ์ และตัวเลือก พิมพ์เป็นไฟล์

 6. กด Enter เมื่อคุณได้ยิน "เพิ่มเครื่องพิมพ์" เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหาเครื่องพิมพ์ แล้วใช้ Tab เพื่อนำทาง กด Spacebar เมื่อคุณได้ยิน "พิมพ์ไปยังไฟล์" เพื่อเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อคุณเลือกปุ่ม พิมพ์ กล่องโต้ตอบ File Explorer จะเปิดขึ้นและแสดงพร้อมท์ให้คุณระบุชื่อไฟล์

 7. กด Tab เพื่อย้ายไปยังกลุ่ม การตั้งค่า เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละตัวเลือก

 8. กด Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม พิมพ์ หรือกด Alt+P, P เลือกปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

การตั้งค่าการพิมพ์

ในกลุ่ม การตั้งค่า คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกหลายตัวเลือกเมื่อพิมพ์ได้:

ตั้งค่าสิ่งที่พิมพ์

เมื่อต้องการเลือกระหว่างการพิมพ์เฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ในเวิร์กบุ๊ก ทั้งเวิร์กบุ๊ก หรือส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม สิ่งที่พิมพ์ หรือกด Alt+P, A คุณจะได้ยิน "สิ่งที่พิมพ์, (ตัวเลือกที่เลือก), กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้" กด Enter แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์

เมื่อต้องการละเว้นพื้นที่การพิมพ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ใช้ลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือก สิ่งที่พิมพ์ จนกว่าคุณจะได้ยิน "ละเว้นพื้นที่การพิมพ์, ยกเลิกการเลือกรายการเมนู" กด Spacebar เพื่อตรวจสอบรายการเมนู ละเว้นพื้นที่พิมพ์

ตั้งค่าช่วงหน้า

เมื่อต้องการตั้งค่าช่วงที่จะพิมพ์ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องหมุน หน้า หรือ กด Alt+P, H สำหรับกล่องหมุนของหน้าแรก หรือ Alt+P, J สำหรับหมุนกล่องของหน้าสุดท้าย คุณจะได้ยิน "หน้า, แก้ไข"

 • ในกล่องของหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ หรือใช้ลูกศรขึ้นเพื่อเลือกหมายเลขหน้า

 • ในกล่องของหน้าสุดท้าย ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าสุดท้ายที่คุณต้องการพิมพ์ หรือใช้ลูกศรขึ้นเพื่อเลือกหมายเลขหน้า

ตั้งค่าการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน

เมื่อต้องการตั้งค่าการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน ให้กด Alt+P, D คุณจะได้ยิน “พิมพ์ด้านเดียว, 1 จาก 3” ในรายการพิมพ์ด้านเดียว ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ (ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านเท่านั้น) ถ้าคุณเลือกการพิมพ์สองด้าน คุณจะได้ยิน “พิมพ์ทั้งสองด้าน”

ตั้งค่าการเรียงและการเย็บเล่ม

คุณจะเห็นตัวเลือกการเรียง ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนเท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าให้เรียงทีละชุด ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม เรียงทีละชุด หรือกด Alt+P, C จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกเรียงทีละชุด (คุณจะได้ยิน "เรียงทีละชุด, 1 จาก 2") หรือไม่เรียงทีละชุด (คุณจะได้ยิน “ไม่เรียงทีละชุด”) แล้วกด Enter

คุณจะยังเห็นตัวเลือกการเย็บเล่ม ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการเย็บเล่ม เมื่อต้องการตั้งค่าการเย็บเล่ม ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม การเย็บเล่ม แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัวเลือก ไม่เย็บเล่ม ลวดเย็บหนึ่งตัว หรือลวดเย็บสองตัว

ตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษ

เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม การวางแนว หรือกด Alt+P, O คุณจะได้ยิน "การวางแนว" กดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกการวางแนวในแนวตั้ง (คุณจะได้ยิน "การวางแนวในแนวตั้ง") หรือการวางแนวในแนวนอน (คุณจะได้ยิน "การวางแนวในแนวนอน")

ตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ

เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม ขนาดหน้ากระดาษ หรือกด Alt+P, L คุณจะได้ยิน "ขนาดหน้ากระดาษ" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกขนาดหน้าที่คุณต้องการ คุณจะได้ยินขนาดหน้ากระดาษหรือขนาดกระดาษสำหรับแต่ละรายการขนาดที่พร้อมใช้งาน

เลือกลิงก์ ขนาดหน้ากระดาษเพิ่มเติม จากด้านล่างของรายการเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ สำหรับขนาดหน้ากระดาษเพิ่มเติมหรือตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ

เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม ระยะขอบ หรือกด Alt+P เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดระยะของแบบกำหนดเอง ให้กดลูกศรลงผ่านตัวเลือกระยะขอบทั้งหมด หลังจากรายการระยะขอบ คุณจะมาถึงลิงก์ ระยะขอบแบบกำหนดเอง กด Enter เพื่อเลือกลิงก์

M. คุณจะได้ยิน "ระยะขอบ" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกระยะขอบปกติ (คุณจะได้ยิน "ระยะขอบปกติ") ระยะขอบแคบ (คุณจะได้ยิน "ระยะขอบแคบ") หรือระยะขอบกว้าง (คุณจะได้ยิน "ระยะขอบกว้าง")

ตั้งค่ามาตราส่วนหน้า

เมื่อต้องการตั้งค่ามาตราส่วนหน้ากระดาษ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม ปรับให้พอดี หรือกด Alt+P, S คุณจะได้ยิน "ปรับให้พอดี" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกมาตราส่วนหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการตั้งค่ามาตราส่วนหน้าแบบกำหนดเอง ให้กดลูกศรลงผ่านตัวเลือก ปรับมาตราส่วนให้พอดี ทั้งหมด หลังจากรายการ คุณจะมาถึงลิงก์ ตัวเลือกการปรับมาตราส่วนแบบกำหนดเอง กด Enter เพื่อเลือกลิงก์

ตั้งค่าหน้ากระดาษ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ และแผ่นงาน ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังลิงก์ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่ด้านล่างของเฟรม พิมพ์ คุณจะได้ยิน "ไฮเปอร์ลิงก์การตั้งค่าหน้ากระดาษ" กด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Excel Mobile ใน Windows 10

ใช้แป้นพิมพ์ลัดกับคีย์บอร์ดภายนอกใน Excel Mobile สำหรับ Windows 10

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel Online ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows ในการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel Online

ในหัวข้อนี้

พิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. กดแป้น Alt + Windows เพื่อแสดง Ribbon คุณจะได้ยิน "เลือก, รายการแท็บหน้าแรก" กด F ตามด้วย P แล้วกด P อีกครั้งเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online คุณจะได้ยิน "การตั้งค่าการพิมพ์กล่องโต้ตอบ, เน้นรายการที่เลือก, แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, ปุ่มตัวเลือก"

 2. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ของ Excel Online ที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" กด Enter เพื่อเลือกปุ่ม พิมพ์ แล้วเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบพิมพ์, เครื่องพิมพ์" ตามด้วยเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบันของคุณ

 3. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ของ Edge ที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่สามของหน้านี้ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" กด Enter เพื่อเลือกปุ่ม พิมพ์ แล้วพิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ

การตั้งค่าการพิมพ์

เลือกสิ่งที่พิมพ์

เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online คุณจะได้ยิน "การตั้งค่าการพิมพ์กล่องโต้ตอบ, เน้นรายการที่เลือก, แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, ปุ่มตัวเลือก" เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่ใช้งาน ไว้ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเปลี่ยนปุ่มตัวเลือกเป็น ทั้งเวิร์กบุ๊ก หรือ ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน สำหรับแต่ละปุ่มตัวเลือก คุณจะได้ยิน "เลือกอยู่" แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ ทั้งเวิร์กบุ๊ก หรือส่วนที่เลือกในปัจจุบัน "ปุ่มตัวเลือก" กด Tab เพื่อย้ายไปยังการตั้งค่าอื่นหรือไปยังปุ่ม พิมพ์

ตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษ

ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ถูกเลือก, แนวตั้ง, ปุ่มตัวเลือก" ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับการตั้งค่า การวางแนวหน้ากระดาษ ระหว่างปุ่มตัวเลือก แนวตั้ง และ แนวนอน​​

เลือกขนาดกระดาษ

ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือก" ตามด้วยชื่อและคำอธิบายของค่าเริ่มต้นหรือขนาดกระดาษที่เลือกไว้ก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้ยิน "เลือก, จดหมาย, 8.5 x 11, กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปตามขนาดกระดาษที่พร้อมใช้งานจนกว่าคุณจะได้ยินจนาดที่คุณต้องการ กด Tab เพื่อนำทางไปยังการตั้งค่าอื่นหรือไปยังปุ่ม พิมพ์

ตั้งค่ามาตราส่วนหน้ากระดาษ

ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ปรับขนาด, ไม่ปรับขนาด, กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้" ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกระหว่าง ไม่ปรับขนาดปรับแผ่นงานให้พอดีกับหนึ่งหน้าปรับคอลัมน์ทั้งหมดให้พอดีกับหนึ่งหน้า และ ปรับแถวทั้งหมดให้พอดีกับหนึ่งหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงแต่ละรายการเมื่อคุณเน้นรายการ เมื่อคุณเลือกมาตราส่วนที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลอื่นในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์

ตั้งค่าการตั้งค่าการพิมพ์ของ Microsoft Edge

ไปที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge โดยการเลือกปุ่ม พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online หรือกด Ctrl + P จากเวิร์กบุ๊ก Excel Online ของคุณเพื่อไปที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge โดยตรง

หมายเหตุ: การตั้งค่าการพิมพ์ที่แสดงในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge และการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานผ่านไฮเปอร์ลิงก์ การตั้งค่าเพิ่มเติม จะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบัน การตั้งค่าบางอย่างทางด้านล่างอาจไม่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณ

เลือกเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณไปที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบพิมพ์, เครื่องพิมพ์" ตามด้วยเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบันของคุณ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่เลือก คุณจะได้ยินชื่อของแต่ละเครื่องพิมพ์เมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge จะเปลี่ยนไปตามแต่ละเครื่องพิมพ์ที่เลือก

ตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษ

กด Tab เพื่อย้ายไปยังรายการดรอปดาวน์ การวางแนว คุณจะได้ยิน "การวางแนว, แนวตั้ง, กล่องคำสั่งผสม" กดลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนเป็น แนวนอน คุณจะได้ยิน "แนวนอน" กดปุ่ม Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลอื่นในกล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ: การวางแนว ยังสามารถตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online ได้ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนตั้งการตั้งค่าการพิมพ์ของ Excel Online ทางด้านบน การวาง อาจยังพร้อมใช้งานเป็นการตั้งค่าหลังจากเลือกไฮเปอร์ลิงก์ การตั้งค่าเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge

ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์

กด Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล สำเนา คุณจะได้ยิน "สำเนา, กำลังแก้ไข, 1" พิมพ์สำเนาตามจำนวนที่คุณต้องการพิมพ์ คุณยังสามารถกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มสำเนา" กด Enter เพื่อเพิ่มจำนวนสำเนาครั้งละหนึ่ง เมื่อเลือกสำเนาสองชุดหรือมากกว่า ปุ่ม ลดจำนวนสำเนา จะให้คุณสามารถลดจำนวนสำเนาลงได้ครั้งละหนึ่งชุด

เลือกหน้าที่จะพิมพ์

กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม หน้า คุณจะได้ยิน "หน้า" ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน "กล่องคำสั่งผสม" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกระหว่าง ทั้งหมดหน้าปัจจุบัน และ ช่วงหน้า ถ้าคุณเลือก ช่วงหน้า เขตข้อมูล ช่วง จะปรากฎขึ้น กด Tab คุณจะได้ยิน "ช่วงหน้า, แก้ไข" พิมพ์ช่วงหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

ตั้งค่ามาตราส่วนหน้า

กด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม มาตราส่วน คุณจะได้ยิน "มาตราส่วน" ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน "กล่องคำสั่งผสม" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือก ย่อให้พอดี หรือเปอร์เซ็นต์มาตราส่วน

ตั้งค่าระยะขอบ

กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ระยะขอบ" ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน "กล่องคำสั่งผสม" เลื่อนไปมาระหว่าง ปกติแคบปานกลาง และ กว้าง ด้วยแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อตั้งค่าระยะขอบ คุณจะได้ยินชื่อของแต่ละการตั้งค่าที่เลือก

เพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน "กล่องคำสั่งผสม" ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือก ปิด เพื่อไม่พิมพ์หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือ เปิด เพื่อพิมพ์หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คุณจะได้ยิน "ปิด" หรือ "เปิด" เมื่อคุณเลื่อนดูแต่ละตัวเลือก

การตั้งค่าเพิ่มเติม

กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ลิงก์ตั้งค่าเพิ่มเติม" แล้วกด Spacebar เพื่อเข้าสู่กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าเพิ่มเติม การตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบนี้จะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่เลือก การตั้งค่าที่ทำได้ ได้แก่ เรียงทีละชุดการเย็บเล่มหลายหน้าต่อหนึ่งแผ่นชนิดกระดาษ โหมดสี และ ถาดป้อนกระดาษ ยังมีการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การวางแนว และ ขนาดกระดาษ ที่สามารถแก้ไขได้ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการพิมพ์ ของ Excel Online หรือกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge กด Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างการตั้งค่า แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในกล่องคำสั่งผสมแต่ละกล่อง เมื่อคุณปรับการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลง" กด Enter เพื่อย้อนกลับไปยังกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของ Edge

ดูเพิ่มเติม

สร้างตารางใน Excel Online เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

เพิ่มข้อคิดเห็นลงในเวิร์กชีตของ Excel Online โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ มีอยู่ใน Excel

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×