ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

คุณสามารถพิมพ์ใน Excel 2016 โดยใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ คีย์ลัดช่วยให้คุณพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการด้วยวิธีที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

พิมพ์ใน Excel

 1. ในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วกด Ctrl+P (หรือ Ctrl+F2)

 2. Excel จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสอยู่บนปุ่มพิมพ์ และคุณจะได้ยิน "มุมมอง Backstage กล่องกลุ่มพิมพ์ ปุ่มพิมพ์" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ปิด ปุ่มพิมพ์")

  • เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาหนึ่งขุด ให้กด Enter (หรือ Alt+P+P)

  • เมื่อต้องการพิมพ์สำเนามากกว่าหนึ่งชุด ให้กด Alt+P+N กล่องคำสั่งผสม สำเนา จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "สำเนาเครื่องหมายจุดคู่ แก้ไขกล่องหมุน" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "สำเนา 1 ถูกเลือก")

   เมื่อต้องการเลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือพิมพ์ตัวเลข แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์อื่น ให้กด Alt+P+I เพื่อเปิดกล่องคำสั่งผสม เครื่องพิมพ์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกหรือเพิ่มเครื่องพิมพ์หรือแฟกซ์ใหม่เพื่อส่งรายงานสเปรดชีต (Excel จะวางโฟกัสบนชื่อของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Windows โดยอัตโนมัติ)

  • เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่ ให้กดคีย์ลัดสำหรับตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ (หรือกดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของกล่องคำสั่งผสมที่มีตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter) ตัวเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าและคีย์ลัดคือ:

   ตัวเลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

   ทางลัด

   กล่องคำสั่งผสม สิ่งที่พิมพ์: ใช้เพื่อเลือกระหว่างการพิมพ์เฉพาะเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ (เลือกอยู่) ในเวิร์กบุ๊ก (ค่าเริ่มต้น) เวิร์กบุ๊กทั้งหมด เซลล์ที่เลือกปัจจุบันในเวิร์กชีตปัจจุบัน หรือตารางที่เลือกในปัจจุบันในเวิร์กชีตปัจจุบัน

   Alt+P+A

   กล่องหมุน หน้า: ใช้เพื่อจำกัดสิ่งที่พิมพ์ให้เป็นช่วงของหน้าที่คุณพิมพ์ในกล่องเหล่านี้ หรือเลือกใช้ปุ่มตัวหมุน

   Alt+P+H สำหรับหน้าแรกในช่วง

   Alt+P+J สำหรับหน้าสุดท้ายในช่วง

   กล่องคำสั่งผสม การพิมพ์แบบสองด้าน: ใช้เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ

   Alt+P+D

   กล่องคำสั่งผสม การตรวจทาน: ใช้เพื่อว่าจะตรวจทานสำเนาหรือไม่  

   Alt+P+C

   กล่องคำสั่งผสม การวางแนว: ใช้เพื่อเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ แนวตั้งหรือแนวนอน

   Alt+P+O

   กล่องคำสั่งผสม ขนาดหน้ากระดาษ : ใช้เพื่อเปลี่ยนการเลือกขนาดกระดาษ

   Alt+P+L

   กล่องคำสั่งผสม ระยะขอบ: ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือ เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือก ระยะขอบแบบกำหนดเอง เพื่อกำหนดระยะขอบด้วยตนเอง กด A

   Alt+P+M

   กล่องคำสั่งผสม ปรับให้พอดี: ใช้เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์หน้ากระดาษที่ขนาดจริง หรือลดขนาดให้พอดีกับหนึ่งหน้า

   Alt+P+S

 3. เมื่อคุณทำการเลือกของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Alt+P, P (หรือกดปุ่ม Tab เพื่อไปยังปุ่ม พิมพ์ และกด Enter)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์ลัดใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใน Excel 2016

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×