ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกรูปภาพหรือสิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมใน Outlook

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกรูปภาพหรือสิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การบันทึกรูปฝังตัวหรือไฟล์ที่แนบมาจากข้อความอีเมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

บันทึกรูปภาพจากอีเมล

คุณสามารถบันทึกรูปภาพที่ฝังตัวในเนื้อความของข้อความอีเมอย่างง่ายดาย

 1. ในOutlook นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยรูปคุณต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ นั้นแล้ว กด Enter เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "รูป"

  หมายเหตุ: ถ้ามีหลายรูปที่ฝังตัวในอีเมล Narrator โทรหาทั้งหมดออกได้ "รูป" คุณสามารถขอให้ผู้ส่งเพื่อส่งเป็นสิ่งที่แนบมา เพื่อให้ชื่อไฟล์ต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการบันทึกสิ่งที่แนบมา อ้างอิงเพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบทสำหรับรูป คุณได้ยินเสียง: "ตัด รายการเมนู ปิดใช้งาน"

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกเป็นรูปภาพ รายการเมนู จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "การบันทึกไฟล์ ชื่อไฟล์ แก้ไข แก้ไข"

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์รูปภาพ

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

  รูปถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และโฟกัสส่งกลับไปกับอีเมล

บันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

ในบางครั้งคุณได้รับรูปหรือไฟล์อื่น ๆ เป็นสิ่งที่แนบมาอีเม คุณสามารถบันทึกทุกชนิดของสิ่งที่แนบมาในแบบเดียวกัน

 1. ในOutlook นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ นั้นแล้ว กด Enter เพื่อเปิดสมุดงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อกล่องจดหมายของการเรียกดู คุณฟัง "กับสิ่งที่แนบมา" ก่อนชื่อของผู้ส่งถ้าข้อความประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาอย่าง น้อยหนึ่ง

 2. กดแป้น Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เอกสารหน้าต่างใหม่ ตาม ด้วยชื่อและไฟล์ขนาดของสิ่งที่แนบมาแรก ถ้ามีสิ่งที่แนบมาหลาย Narrator บอกคุณว่า มีกี่ ตัวอย่างเช่น "1 ของสิ่งที่แนบมา 2"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสิ่งที่แนบมา ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้าย

 4. เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาที่เลือกในปัจจุบัน กด Alt + J, A, V ได้อีกด้วย คุณได้ยิน "บันทึกสิ่งที่แนบมา ชื่อไฟล์ ตาม ด้วยชื่อแฟ้มต้นฉบับ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดในครั้งเดียว ให้กด Alt + J, A ก คุณได้ยินเสียง: "บันทึกทั้งหมดสิ่งที่แนบมา ปุ่มตกลง สิ่งที่แนบมา รายการที่อัปเด" กด Enter เพื่อยืนยันการเลือก กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter สิ่งที่แนบมาทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และโฟกัสส่งกลับลงในรายการสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

  ไฟล์จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และโฟกัสส่งกลับลงในรายการสิ่งที่แนบมาในอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกไฟล์ที่แนบมาจากข้อความอีเมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

บันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากอีเม ด้วยกัน

 1. ในOutlook นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ นั้นแล้ว กด Enter เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ดาวน์โหลดทั้งหมด ปุ่ม" นั้นแล้วกดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "เลือกไดเรกทอรีสำหรับการบันทึกแฟ้ม"

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "Choose ปุ่ม แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "ปิดกล่องโต้ตอบ"

 4. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + สั่ง + ฟังก์ชัน + ซ้าย คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มปิด

 5. กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อปิดอีเมล และกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

  สิ่งที่แนบมาทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยชื่อแฟ้มเดิม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การบันทึกไฟล์ที่แนบมาจากข้อความอีเมไปยังไดรฟ์ของคุณ iCloud

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

บันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

 1. ในOutlook สำหรับ iOS นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึกของคุณ iCloud ไดรฟ์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์นั้น ย้ายโฟกัสไปกับอีเมล

  เคล็ดลับ: เมื่อกล่องจดหมายเข้า ของคุณในการเรียกดู คุณได้ยิน "มีสิ่งที่แนบมา" หลังของผู้ส่งข้อความและชื่อเรื่องถ้าข้อความประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาอย่าง น้อยหนึ่ง

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณพบสิ่งที่แนบมาแรก คุณได้ยินเสียงชื่อไฟล์และขนาดของสิ่งที่แนบมา แล้วตาม ด้วยหยุดชั่วคราวและ "สิ่งที่แนบมา" ถ้าสิ่งที่แนบมาแรกไม่ใช่คุณค้นหาค่า ปัดขวาจนกว่าคุณพบสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก

 3. แตะสองครั้งหน้าจอ Outlook สำหรับ iOS โหลดแสดงตัวอย่างของสิ่งที่แนบมา แสดงตัวอย่างจะพร้อมเมื่อคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มปิด"

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกไปยังไฟล์ ปุ่ม, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "iCloud ไดรฟ์ ระดับ 1 ยุบ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือก iCloud ไดรฟ์ ระดับ 1 ขยายออก"

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่ม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มปิด แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อกลับโฟกัสไปยังอีเมลที่

  สิ่งที่แนบมาถูกบันทึกไปยังไดรฟ์ของคุณ iCloud และคุณสามารถค้นหาในแอปไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การบันทึกรูปฝังตัวหรือไฟล์ที่แนบมาจากอีเมล

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

บันทึกรูปภาพจากอีเมล

คุณสามารถบันทึกรูปภาพที่ฝังตัวในเนื้อความของอีเมไปยังไดรฟ์ Google อย่างง่ายดาย

 1. ในOutlook สำหรับ Android นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยรูปคุณต้องการบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณพบรูปฝังตัว TalkBack มักจะทราบนั้นเป็นสตริงข้อความยาวของตัวอักษรและตัวเลข ตามด้วย: "กราฟิก"

 3. แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เปิด ด้วย แสดงรายการ 1 ถึง 2 ของ 2 " จำนวนของตัวเลือกอาจแตกต่างกัน

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "รูปถ่าย" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Downloading รายการ"

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน "อนุญาตให้มีรูปถ่ายเพื่อเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ" ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "อนุญาต ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "บันทึกส่งเสริม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "การแชร์ บันทึกไปยังไดรฟ์" ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของเอกสาร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน "ไดรฟ์อนุญาตให้เข้าถึงรูปถ่ายสื่อ ไฟล์ และบนอุปกรณ์ของคุณ" ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "อนุญาต ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ชื่อไฟล์เริ่มต้น พิมพ์ชื่อใหม่ในเขตข้อมูล

 8. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก และปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง "ไฟล์เดียวอัปโหลด" เมื่อได้รับการบันทึกรูป

 9. ปัดนิ้วลงนั้นซ้ายเพื่อกลับโฟกัสไปยังอีเมล

  รูปถูกบันทึกไปยังไดรฟ์ Google ของคุณ

บันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

ในบางครั้งคุณได้รับรูปหรือไฟล์อื่น ๆ เป็นสิ่งที่แนบมาอีเม คุณสามารถบันทึกทุกชนิดของสิ่งที่แนบมาในแบบเดียวกัน

 1. ในOutlook สำหรับ Android นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณพบสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก TalkBack ทราบของสิ่งที่แนบมาแต่ละชนิดไฟล์ ชื่อ และขนาด

 3. ปัดนิ้วขวาครั้ง คุณได้ยิน "ไฟล์แอคชันสำหรับ ตาม ด้วยชื่อแฟ้ม แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "การบันทึกการอุปกรณ์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน "อนุญาตให้ Outlook ในการเข้าถึงรูปถ่ายสื่อ ไฟล์ และบนอุปกรณ์ของคุณ" ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "อนุญาต ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วลงนั้นซ้ายเพื่อกลับโฟกัสไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

  สิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ และคุณสามารถค้นหาในแอปดาวน์โหลด

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้จดหมาย Outlook ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกไฟล์ที่แนบมาจากข้อความอีเมลงในอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

บันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

 1. ในจดหมาย Outlook นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์นั้น ย้ายโฟกัสไปจุดเริ่มต้นของอีเมล

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อย้ายโฟกัสไปยังส่วนหัวของข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา คุณได้ยินชื่อไฟล์และขนาดของสิ่งที่แนบมาแรก ถ้าสิ่งที่แนบมาแรกไม่ใช่คุณค้นหาค่า ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณพบสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก

 3. แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนู ป็อปอัพ แบบกำหนดเอง"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือกแอป อุปกรณ์นี้ 1 ของ 2" จำนวนของแอปที่พร้อมใช้งานอาจแตกต่างกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาเมื่อต้องการของคุณOneDrive แทน ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "OneDrive" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เบราว์เซอร์ เอกสาร" ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ดาวน์โหลด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ถัดไป ปุ่มแถบแอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก และปุ่มแถบแอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  สิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด บนอุปกรณ์ของคุณ และโฟกัสส่งกลับไปกับอีเมล คุณสามารถเรียกดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดของคุณ ด้วยแอปFile Explorer

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกไฟล์ที่แนบมา ตัวอย่างรูป จากอีเมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

บันทึกสิ่งที่แนบมาจากอีเมล

 1. ในOutlook Web App นำทางไปยังอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ นั้นแล้ว กด Ctrl + F6 เพื่อย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างการอ่าน คุณได้ยิน "บานหน้าต่างการอ่าน ตาม ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขของสิ่งที่แนบมา

  เคล็ดลับ: เมื่อกล่องจดหมายของการเรียกดู คุณฟัง "แฟ้มที่แนบมา" หลังชื่อของผู้ส่งถ้าข้อความประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาอย่าง น้อยหนึ่ง

 2. กด Enter คุณได้ยินเสียง: "การสนทนาสิ่งที่แนบมา เลือก"

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อค้นหาใด ๆ ของสิ่งที่แนบมา นั้นแล้ว กด Enter

 4. กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อและไฟล์ขนาดของสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก และตาม ด้วย "การเชื่อมโยง ปิดใช้งาน"

 5. กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาครั้งเดียว คุณได้ยินเสียง: "การดำเนินการเพิ่มเติม ปุ่มยุบ" กด Enter

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "เมนูสินค้า ดาวน์โหลด" นั้นแล้วกด Enter คุณได้ยิน "การแจ้งเตือนข้อความ สิ่งที่คุณต้องการทำงาน ตาม ด้วยชื่อของสิ่งที่แนบมา

 7. กด Caps Lock+แป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึก" จากนั้น กด Enter

 8. เมื่อผู้บรรยายทราบว่า ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จ กด Enter เพื่อยกเลิกการแจ้งเตือน

 9. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "แนะนำเครื่องมือ ปิด และกลับไปยังอีเมล, " แล้ว กด Enter เพื่อกลับโฟกัสไปยังบานหน้าต่างการอ่าน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×