ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความในเอกสารของคุณ คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างคำในย่อหน้าเพื่อให้ขอบด้านซ้ายหรือขวาเท่ากันได้อย่างรวดเร็ว

Word 2016 จะอธิบายการจัดแนวแตกต่างกันไปตามโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น เมื่อต้องการฟังคำอธิบายของการจัดแนวข้อความของคุณใน JAWS ให้กด Insert+F ในโปรแกรมผู้บรรยาย และกด Caps Lock+0 โปรดดูเอกสารประกอบโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

จัดแนวข้อความชิดซ้าย

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+L หรือกด Alt+H จากนั้นกด A, L

จัดแนวข้อความชิดขวา

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+R หรือกด Alt+H จากนั้นกด A, R

จัดข้อความกึ่งกลาง

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+ E หรือกด Alt+H จากนั้นกด A, C

จัดข้อความชิดขอบ

ข้อควรระวัง: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวที่ต่างกัน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+ J

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านซ้าน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กด Alt+P จากนั้นกด I, L

 3. ในพื้นที่ การเยื้อง ในกล่อง ซ้าย ให้พิมพ์จำนวนนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกแบบเพิ่มหรือลดทีละ 1/10 นิ้ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุหน่วยอื่นนอกจากนิ้ว ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยหน่วยการวัด เช่น 12 pt สำหรับ 12 จุด 1 cm สำหรับ 1 เซนติเมตร หรือ 15 px สำหรับ 15 พิกเซล

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Enter

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านขวา

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กด Alt+P จากนั้นกด I, R

 3. ในพื้นที่ การเยื้อง ในกล่อง ขวา ให้พิมพ์จำนวนนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกแบบเพิ่มหรือลดทีละ 1/10 นิ้ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุหน่วยอื่นนอกจากนิ้ว ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยหน่วยการวัด เช่น 12 pt สำหรับ 12 จุด 1 cm สำหรับ 1 เซนติเมตร หรือ 15 px สำหรับ 15 พิกเซล

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Enter

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัดหรือต้องการทราบเกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ลองใช้กล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกจากผลการค้นหา เช่น พิมพ์ จัดแนวข้อความ สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ่ม จัดแนวชิดขวา ผลลัพธ์บางรายการอาจเป็นเมนูย่อยที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้เส้นในโปรแกรมอ่านหน้าจอการตั้งค่าระยะห่าง และย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวของข้อความ โดยทั่วไปแล้ว Word for Mac จะจัดแนวข้อความตามแนวนอนจากระยะขอบด้านซ้ายและปล่อยให้ระยะขอบด้านขวาไม่เท่ากัน คุณสามารถจัดกลึ่งกลาง จัดชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดข้อความชิดขอบเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้า เพื่อให้ขอบด้านซ้ายและขวาเท่ากันได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารให้อยู่ในการจัดแนวที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังเมนู การจัดแนว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกในเมนู การจัดแนว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  ตารางต่อไปนี้จะสรุปตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดรูปแบบการวางแนวย่อหน้าได้

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  เลือก

  จัดแนวข้อความไปทางซ้าย

  ซ้าย

  จัดแนวข้อความไปทางขวา

  ขวา

  การจัดกึ่งกลางข้อความ

  จัดตรงกลาง

  จัดชิดขอบข้อความ

  จัดชิดขอบ

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

  ข้อควรระวัง: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวอื่น

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเยื้อข้อความตามจำนวนเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบด้าซ้ายหรือขวาของหน้าได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ก่อนหน้าข้อความ"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางขวา ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: "หลังข้อความ"

  เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับเปลี่ยนการเยื้องโดยการเพิ่มทีละ 1/10 นิ้ว ประกาศขนาดการเยื้อง

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้แล้วกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้เส้นในโปรแกรมอ่านหน้าจอการตั้งค่าระยะห่าง และย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for iOS ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความ Word for iOS จัดแนวข้อความตามแนวนอนบนระยะขอบซ้าย และปล่อยให้ระยะขอบขวาไม่ตรงกันโดยทั่วไป คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

จัดแนวกำหนดลักษณะที่ปรากฏและการวางแนวของขอบของย่อหน้า: ข้อความ ชิดซ้าย จัด ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือจัดเต็มแนว คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารของคุณเพื่อจัดตำแหน่งที่คุณต้องใช้อย่างรวดเร็ว

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่งสถานีอ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ถ้าจำเป็น เพื่อปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางซ้าย ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "จัดชิดปุ่ม left แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางขวา ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "จัดชิดปุ่ม right แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความกึ่งกลาง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดเต็มแนวข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความชิดขอบ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

   หมายเหตุ: จัดแนวที่เลือกในปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก <จัดแนว > ปุ่ม"

   หมายเหตุ: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวอื่น

 4. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบซ้าย หรือขวาของหน้า

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่งสถานีอ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลดตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้เส้นในโปรแกรมอ่านหน้าจอการตั้งค่าระยะห่าง และย่อหน้าใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for Android ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความ Word for Android จัดแนวข้อความตามแนวนอนบนระยะขอบซ้าย และปล่อยให้ระยะขอบขวาไม่ตรงกันโดยทั่วไป คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

จัดแนวกำหนดลักษณะที่ปรากฏและการวางแนวของขอบของย่อหน้า: ข้อความ ชิดซ้าย จัด ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือจัดเต็มแนว คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารของคุณเพื่อจัดตำแหน่งที่คุณต้องใช้อย่างรวดเร็ว

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่ง TalkBack อ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด และไปที่แท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" ทางจากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความให้ปัดนิ้วซ้าย ขวาจน กว่าคุณได้ยิน "จัดชิดสลับ left แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความให้ปัดนิ้ว right ขวาจน กว่าคุณได้ยิน "จัดชิดสลับ right แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ศูนย์ สวิตช์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดเต็มแนวข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ชิดขอบ สวิตช์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: จัดแนวที่เลือกในปัจจุบันถูกประกาศเป็น "ถูกเลือก <จัดแนว > สลับ"

  หมายเหตุ: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวอื่น

 4. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบซ้าย หรือขวาของหน้า

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่ง TalkBack อ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการเยื้อง แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลดการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้เส้นในโปรแกรมอ่านหน้าจอการตั้งค่าระยะห่าง และย่อหน้าใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ ข้อความที่จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดระยะขอบซ้าย หรือขวาบน หรือจัดข้อความเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความ left ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงปุ่มจัดชิดซ้าย""ปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความ ขวา ปัดขวาจนกว่าคุณฟังปุ่มจัดชิดขวา""ปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องจัดข้อความ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงปุ่มกึ่งกลาง""ปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

จัดข้อความชิดขอบ

หมายเหตุ: จัดข้อความอาจเป็นเรื่องยากการอ่านสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพอ่านเช่น dyslexia เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงที่เป็นไปได้ เลือกสไตล์การจัดแนวที่แตกต่างกัน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปิด จัดเต็มแนว ปุ่ม" นั้นแล้วแตะสองครั้งหน้าจอเพื่อจัดแนวย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้เส้นในโปรแกรมอ่านหน้าจอการตั้งค่าระยะห่าง และย่อหน้าใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีการนำทางไป Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ ได้อย่างรวดเร็วข้อความกึ่งกลาง จัดชิดกับระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะแม้

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความเหลืออยู่เลย กด Ctrl + L

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดขวา กด Ctrl + R

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ กด Ctrl + E

จัดข้อความชิดขอบ

หมายเหตุ: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวอื่น

 1. วางจุดใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดชิดขอบ

 2. กด Ctrl + J เพื่อจัดเต็มแนวข้อความเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาคู่

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านซ้าน

 1. วางจุดใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows จากนั้น กด P ฉัน ประเภททั่วไป เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องด้านซ้าย ของพื้นที่ที่เยื้อง

 3. พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว และกด Enter หรือใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนการเยื้องในคราวละของ 1/10 นิ้วโดยประมาณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุการเยื้องในหน่วยเซนติเมตร พิมพ์ตัวเลขตาม ด้วย "เซนติเมตร"

การเยื้องจากระยะขอบด้านขวา

 1. วางจุดใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows จากนั้น กด P ฉัน R. เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องด้านขวา ของพื้นที่ที่เยื้อง

 3. พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว และกด Enter หรือใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนการเยื้องในคราวละของ 1/10 นิ้วโดยประมาณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุการเยื้องในหน่วยเซนติเมตร พิมพ์ตัวเลขตาม ด้วย "เซนติเมตร"

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัด หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ลองใช้กล่องบอกสิ่งที่คุณต้องการทำ

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องบอกสิ่งที่คุณต้องการทำ กดแป้นโลโก้ Alt + Windows นั้นแล้ว กด Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "จัดแนวข้อความ" สำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องเช่นปุ่มจัดชิดขวา ผลลัพธ์บางอย่างอาจย่อย ด้วยตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เลือกระหว่างผลลัพธ์การค้นหา ด้วยขึ้น และแป้นลูกศรลง และเลือกตัวเลือก ด้วยการกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้เส้นในโปรแกรมอ่านหน้าจอการตั้งค่าระยะห่าง และย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×