ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดเวลาการประชุมใน Outlook 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดเวลาการประชุมใน Outlook 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้คีย์บอร์ดของคุณและผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อจัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น ตรวจสอบเพื่อดูว่าบุคคลที่คุณเชิญมีเวลาว่างเมื่อใด ทำให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการประชุม และร้องขอการตอบกลับจากบุคคลที่คุณเชิญใน Outlook 2016

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

ในหัวข้อนี้

จัดกำหนดการการประชุมและเชิญบุคคลเข้าประชุม

 1. เมื่อต้องการสร้างคำเชิญการประชุมจากที่ใดก็ได้ใน Outlook 2016 (เช่น อีเมล ปฏิทิน หรืองาน) ให้กด Ctrl+Shift+Q หน้าต่าง การประชุม จะเปิดขึ้น โฟกัสย้ายไปที่เขตข้อมูลข้อความ ถึง ในคำเชิญ และคุณจะได้ยิน: “ถึง, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ถึง, กำลังแก้ไข"

 2. เมื่อต้องการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ให้พิมพ์ชื่อบุคคล และให้ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยถ้าคุณทราบ

  Outlook จะค้นหาบุคคลที่ตรงกันจากสมุดรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการนำทางไปยังคำแนะนำ ให้ใช้แป้นลูกศรลง คุณจะได้ยินชื่อและที่อยู่ขณะที่คุณย้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยืนยันที่อยู่อีเมล คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ เพื่อค้นหาได้ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ ให้กด Alt+H เพื่อไปที่แท็บ การประชุม กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบชื่อ" แล้วกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังชื่อแรกในผลการค้นหา และคุณจะได้ยินชื่อ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปในรายการ แล้วกด Enter เพื่อเลือกชื่อและที่อยู่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูชื่อที่แนะนำ ให้ใช้แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกชื่อ ให้กด Enter

 4. กดแป้น Tab เพื่อไปยังเขตข้อมูลข้อความ หัวข้อ คุณจะได้ยิน: "หัวข้อ, กำลังแก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "หัวข้อ, แก้ไข" แล้วพิมพ์หัวข้อของการประชุม

 5. กดแป้น Tab อีกครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้ยิน: "ตำแหน่งที่ตั้งสามารถแก้ไขได้, แก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ตำแหน่งที่ตั้ง, คำสั่งผสมแก้ไข" จากนั้นให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ เลือกห้อง: ห้องทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจองห้อง

  • เมื่อต้องการย้ายปุ่ม ห้อง… ในขณะที่โฟกัสอยู่ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ปุ่มห้อง...”

  • เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกห้อง ให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปที่กล่อง ค้นหา และคุณจะได้ยิน “เลือกห้อง, ห้องทั้งหมด, ค้นหา, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "คอลัมน์ค้นหา, แก้ไข"

  • เมื่อต้องการค้นหาห้องที่พร้อมใช้งานในรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปที่รายการ คุณจะได้ยินชื่อห้องที่เลือก พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งานของห้อง และหมายเลขโทรศัพท์

  • เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการห้อง ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการจองห้องที่เลือกอยู่ในขณะนี้สำหรับการประชุมของคุณ ให้กด Enter

  • กด Enter อีกครั้งเพื่อย้ายโฟกัสกลับไปยังการเชิญ คุณจะได้ยินหัวข้อของการประชุมตามด้วย “ปุ่มห้อง...”

 6. เมื่อต้องการระบุระยะเวลาของการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยิน "วันที่เริ่มต้น, กำลังแก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "วันที่เริ่มต้น, แก้ไข" ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลจะมีวันและวันที่ที่สร้างคำเชิญเข้าร่วมประชุม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมประชุมเมื่อใดก่อนที่คุณจะบันทึกหรือส่งการเชิญเข้าร่วมประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

  ใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประชุม:

  • ถ้าการประชุมใช้เวลาทั้งวัน ให้พิมพ์วันที่ของการประชุมแล้วกดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดวัน" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดวัน, ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าว ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "เลือกอยู่"

  • ถ้าการประชุมมีระยะเวลาไม่เต็มวัน ให้พิมพ์วันที่ของการประชุม แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "เวลาเริ่มต้น" พิมพ์เวลาเริ่มต้นของการประชุม แล้วกด Enter

   โฟกัสจะย้ายไปที่กล่องข้อความ เวลาสิ้นสุด และคุณจะได้ยิน "เวลาสิ้นสุด"

 7. เมื่อต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดของการประชุม พิมพ์เวลาสิ้นสุดของการประชุม แล้วกด Enter

 8. เมื่อต้องการส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. จากหน้าต่าง การประชุม กด Alt+H แล้วกด U เพื่อเปิด ระบบจัดการกำหนดการ คุณจะได้ยิน: "กล่องรายการผู้เข้าร่วมทั้งหมด" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องรายการ, ผู้เข้าร่วมทั้งหมด”

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Enter เพื่อเปิดเมนูเมนูดรอปดาวน์ ตัวเลือก คุณจะได้ยิน: "เมนู" กดแป้นลูกศรลงเพื่อไปยังรายการต่างๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน: "เลือกอัตโนมัติ, ยุบอยู่, รายการเมนู" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "เมนูย่อยเลือกอัตโนมัติ" แล้วกด Enter เพื่อเปิดเมนูย่อย

 3. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางในเมนูย่อย คุณจะได้ยินตัวเลือกในขณะที่คุณเลื่อน เช่น "บุคคลและทรัพยากรทั้งหมด" หรือ "บุคคลทั้งหมดและทรัพยากรหนึ่งรายการ" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เลือกอัตโนมัติ จะเลือกเวลาว่างถัดไปที่ตรงตามตัวเลือกที่คุณเลือก ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินวันและเวลาที่เสนอ และชื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน และสถานะเวลาว่าง เช่น "Anna Lidman, ว่าง" ใน JAWS เมื่อต้องการฟังเวลาว่างของผู้เข้าร่วมแต่ละคน ให้เรียกดูกล่องรายการผู้ร่วมประชุม

 5. เลือกตัวเลือกเหล่านี้ 1 ตัวเลือก

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและกลับไปยังฟอร์มเชิญ ให้กด Alt+H, P, P ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำเชิญ ให้ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปตามเขตข้อมูลคำเชิญ

  • เมื่อต้องการกลับไปยัง เลือกอัตโนมัติ เพื่อค้นหาตัวเลือกอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้ โปรดสังเกตว่าในกรณีส่วนใหญ่โฟกัสจะยังคงอยู่ที่ปุ่ม ตัวเลือก และคุณสามารถกด Enter ได้ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือก"

ทำให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 1. ในหน้าต่างคำเชิญ การประชุม ให้กด Alt+H แล้วกด E เพื่อย้ายไปเปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของการนัดหมาย ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “กิจวัตรของการนัดหมาย เริ่ม, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กิจวัตรของการนัดหมาย คอลัมน์เริ่ม” นอกจากนี้คุณจะได้ยินเวลาเริ่มของการประชุมอีกด้วย

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องกลุ่ม รูปแบบกิจวัตร ให้กดแป้น Tab เมื่ออยู่ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของการนัดหมาย จนกระทั่งคุณได้ยินรูปแบบที่เลือกในขณะนี้ ("รายวัน" "รายสัปดาห์" "รายเดือน" หรือ "รายปี")

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาและเลือกรูปแบบกิจวัตร ให้ใช้แป้นลูกศร คุณสามารถเลือกตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ตัวเลือกวัน

   เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายวัน ให้กด Alt+D ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายวัน” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายวัน"

   • ทุกวันทำงาน

    กดแป้น Tab จากนั้นเมื่อต้องการย้ายโฟกัสและเลือกตัวเลือก ทุกวันทำงาน ให้กดแป้น Alt+K คุณจะได้ยิน “ทุกวันทำงาน”

   • ทุก 2-3 วัน

    เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม ทุก ให้กด Alt+V คุณจะได้ยิน “ทุก” เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความวัน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ทุก, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” จากนั้นให้พิมพ์จำนวนวัน (เช่น เมื่อต้องการระบุว่าการประชุมจะเกิดขึ้นทุก 2 วัน ให้พิมพ์ 2) แล้วกด Enter

  • ตัวเลือกสัปดาห์

   • รายสัปดาห์

    เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายสัปดาห์ ให้กด Alt+W ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายสัปดาห์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายสัปดาห์"

   • ทุก 2-3 สัปดาห์

    เลือกตัวเลือก ทุกสัปดาห์ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความ กิจวัตรทุก ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “กิจวัตรทุกสัปดาห์” จากนั้นให้พิมพ์จำนวนสัปดาห์ (เช่น เมื่อต้องการระบุว่าการประชุมจะเกิดขึ้นทุก 3 สัปดาห์ ให้พิมพ์ 3)

  • ตัวเลือกเดือน

   • รายเดือน

    เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายเดือน ให้กด Alt+M ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายเดือน” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายเดือน"

   • ทุก 2-3 เดือน

    เลือกตัวเลือก รายเดือน เมื่อต้องการตั้งค่ากิจวัตรของการประชุม ให้กดแป้น Tab 3 ครั้ง คุณจะได้ยิน: "วัน ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ทุกๆ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ เดือน" จากนั้นให้พิมพ์จำนวนเดือน (เช่น เมื่อต้องการระบุให้การประชุมเกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ให้พิมพ์ 3)

  • รายปี

   เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายปี ให้กด Alt+Y ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายปี” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายปี"

  หลังจากเลือกตัวเลือกกิจวัตรแล้ว เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่ออ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมใน Outlook 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×