ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาข้อความที่ มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงใน Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาข้อความที่ มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาข้อความระบุตำแหน่งสไตล์หรือการจัดรูปแบบจะถูกใช้ในเอกสารของคุณ และแทนที่ ด้วยอื่น เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ค้นหาสไตล์เฉพาะเจาะจง

ในบางครั้งคุณต้องการค้นหาข้อความที่ระบุลักษณะที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดในเอกสารของคุณ ตัวอย่างStrong หรือเน้น เพื่อให้คุณสามารถแทนที่ด้วยอื่น

 1. กด Ctrl+F คุณจะได้ยิน: “การนำทาง ค้นหาเอกสาร”

 2. กดแป้นลูกศรขวาคีย์ + SR จนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มเติมตัวเลือก ยุบ รายการเมนู กด Alt + ลูกศร เพื่อขยายเมนู แล้ว กด A เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง คุณได้ยินเสียง: "หน้าต่างค้นหาและแทน ตัวควบคุมการแก้ไข rich แก้ไข" โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความที่สิ่งที่ค้นหา

  เคล็ดลับ: Word จำการตั้งค่าการค้นหาคุณที่ใช้ล่าสุดในกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาสไตล์Strong และแทนที่ด้วยการเน้น เมื่อต้องการค้นหาตั้งค่าใหม่ก่อนที่จะค้นหาใหม่ กด Alt + O กด Alt + ขึ้นแป้นลูกศร นั้นแล้ว กด Alt + T เพื่อเลือกไม่มีการจัดรูปแบบ โฟกัสส่งกลับไปยังเขตข้อมูลการค้นหาสิ่งที่ ข้อความ

 3. กด Alt + O, S เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาสไตล์ คุณได้ยินเสียง: "ลักษณะหน้าต่างการค้นหา ค้นหาสิ่งที่ลักษณะ ไม่มีลักษณะ ไม่ได้เลือก"

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าผู้บรรยายทราบสไตล์คุณต้อง การ replace ตัวอย่างเช่น "เน้น แล้ว กด Enter เพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถข้ามไปยังสไตล์โดยตรง ด้วยการกดตัวอักษรตัวแรก ตัวอย่างเช่น กดEเพื่อข้ามการเน้น ถ้ามีลักษณะเพิ่มเติมที่ขึ้นต้น ด้วยตัวอักษรที่เลือก กดปุ่มซ้ำ ๆ จนกว่าผู้บรรยายทราบสไตล์คุณค้นหาค่า

 5. กด Alt + P เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บแทน คุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก สินค้าแท็บแทน" กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทนที่ ด้วย แก้ไขข้อความ"

  เคล็ดลับ: Word จำการตั้งค่าแทนที่คุณใช้ในกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาสไตล์Strong และแทนที่ด้วยการเน้น เมื่อต้องการแทนตั้งค่าใหม่ก่อนที่จะค้นหาใหม่ กด Alt + O กด Alt + ขึ้นแป้นลูกศร นั้นแล้ว กด Alt + T เพื่อเลือกไม่มีการจัดรูปแบบ โฟกัสส่งกลับไปยังเขตข้อมูลการแทนที่ด้วย ข้อความ

 6. กด Alt + O, S เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาสไตล์ คุณได้ยินเสียง: "ลักษณะหน้าต่างการค้นหา ค้นหาสิ่งที่ลักษณะ ไม่มีลักษณะ ไม่ได้เลือก"

 7. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าผู้บรรยายทราบสไตล์คุณต้องการ ใช้ ตัวอย่างเช่น "เน้น จากนั้น กด Enter เพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถข้ามไปยังสไตล์โดยตรง ด้วยการกดตัวอักษรตัวแรก ตัวอย่างเช่น กดEเพื่อข้ามการเน้น ถ้ามีลักษณะเพิ่มเติมที่ขึ้นต้น ด้วยตัวอักษรที่เลือก กดปุ่มซ้ำ ๆ จนกว่าผู้บรรยายทราบสไตล์คุณค้นหาค่า

 8. กด Alt + A เพื่อแทนสไตล์แรกที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดด้วยสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบ Microsoft Word ปุ่มตกลง" กด Enter, Esc เพื่อปิดกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง แล้วส่งกลับโฟกัสไปยังเอกสาร

ค้นหาสำหรับการจัดรูปแบบเฉพาะเจาะจง

ในบางครั้งคุณต้องการค้นหาลักษณะที่ปรากฏของข้อความระบุในเอกสารของคุณ ตัวอย่างตัวหนา หรือตัวเอียง การจัดรูปแบบทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถแทนที่ด้วยอื่น

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบของ เช่น ข้อความตัวหนา ในเอกสารได้จากทุก นั้นจะเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรทุกมีใช้สไตล์Strong แต่ไม่ได้ในทางกลับกัน นี่คือเหตุผลที่เราขอแนะนำให้ใช้สไตล์แทนที่จะจัดรูปแบบด้วยตนเอง

 1. กด Ctrl+F คุณจะได้ยิน: “การนำทาง ค้นหาเอกสาร”

 2. กดแป้นลูกศรขวาคีย์ + SR จนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มเติมตัวเลือก ยุบ รายการเมนู กด Alt + ลูกศร เพื่อขยายเมนู แล้ว กด A เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง คุณได้ยินเสียง: "หน้าต่างค้นหาและแทน ตัวควบคุมการแก้ไข rich แก้ไข" โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความที่สิ่งที่ค้นหา

  เคล็ดลับ: Word จำการตั้งค่าการค้นหาคุณที่ใช้ล่าสุดในกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาตัวหนา การจัดรูปแบบ และแทนที่ด้วยตัวเอียง เมื่อต้องการค้นหาตั้งค่าใหม่ก่อนที่จะค้นหาใหม่ กด Alt + O กด Alt + ขึ้นแป้นลูกศร นั้นแล้ว กด Alt + T เพื่อเลือกไม่มีการจัดรูปแบบ โฟกัสส่งกลับไปยังเขตข้อมูลการค้นหาสิ่งที่ ข้อความ

 3. กด Alt + O, F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาแบบอักษร คุณได้ยินเสียง: "ค้นหาข้อความแก้ไขหน้าต่าง ฟอนต์ แบบอักษร"

 4. กด Alt + Y เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูสไตล์ฟอนต์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าผู้บรรยายทราบลักษณะแบบอักษรที่คุณต้องการแทน ตัวอย่างเช่น "เป็นตัวหนา" แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 5. กด Alt + P เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บแทน คุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก สินค้าแท็บแทน" กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทนที่ ด้วย แก้ไขข้อความ"

  เคล็ดลับ: Word จำการตั้งค่าแทนที่คุณใช้ในกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาตัวหนา การจัดรูปแบบ และแทนที่ด้วยตัวเอียง เมื่อต้องการแทนตั้งค่าใหม่ก่อนที่จะค้นหาใหม่ กด Alt + O กด Alt + ขึ้นแป้นลูกศร นั้นแล้ว กด Alt + T เพื่อเลือกไม่มีการจัดรูปแบบ โฟกัสส่งกลับไปยังเขตข้อมูลการแทนที่ด้วย ข้อความ

 6. กด Alt + O, F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาแบบอักษร คุณได้ยินเสียง: "ค้นหาข้อความแก้ไขหน้าต่าง ฟอนต์ แบบอักษร"

 7. กด Alt + Y เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูสไตล์ฟอนต์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าผู้บรรยายทราบลักษณะแบบอักษรที่คุณต้องการ ใช้ ตัวอย่างเช่น "ปกติ จากนั้น กด Enter เพื่อเลือก

 8. กด Alt + A เพื่อแทนที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดมีลักษณะแบบอักษรแรกด้วยสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบ Microsoft Word ปุ่มตกลง" กด Enter, Esc เพื่อปิดกล่องโต้ตอบค้นหาขั้นสูง แล้วส่งกลับโฟกัสไปยังเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×