ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อขยาย หรือออก จากบันทึกย่อใน OneNote

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อขยาย หรือออก จากบันทึกย่อใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ OneNote 2016 กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อขยายหรือย่อหน้า คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของสิ่งที่แสดงบนหน้าได้ชั่วคราวโดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบของหน้าดังกล่าวยุ่งเหยิง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

คุณสามารถขยายหรือลดเนื้อหาของหน้าบนแท็บ Ribbon มุมมอง ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อย่อหรือขยายหน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการขยายหน้าปัจจุบัน และดูเฉพาะส่วนของบันทึกย่อที่คุณต้องการดู (ขยาย) ให้กด Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

  • เมื่อต้องการย่อหน้าปัจจุบัน และดูบันทึกย่อของคุณทั้งหน้า (ย่อ) ให้กด Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กด Alt+W เพื่อไปที่แท็บ Ribbon มุมมอง แล้วกด 1 (หนึ่ง)

เคล็ดลับ: เลือก ขยาย และ ย่อ หลายครั้งในแถวเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่แน่นอนที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่พอใจกับระดับที่ OneNote ใช้กับแต่ละส่วน คุณสามารถตั้งค่าระดับการย่อ/ขยายที่เฉพาะเจาะจง กด Alt+W, Q พิมพ์เปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac เพื่อขยายหรือย่อหน้า คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของสิ่งที่แสดงบนหน้าได้ชั่วคราวโดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบของหน้าดังกล่าวยุ่งเหยิง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

คุณสามารถขยายหรือลดเนื้อหาของหน้าบนแท็บ Ribbon มุมมอง ได้ OneNote for Mac จดจำการตั้งค่าการย่อ/ขยายที่คุณนำไปใช้กับแต่ละหน้าในสมุดบันทึกของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะปิดและเริ่มต้น OneNote ใหม่

 1. บนหน้าที่คุณต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการขยายหน้าปัจจุบัน และดูเฉพาะส่วนของบันทึกย่อที่คุณต้องการดู (ขยาย) ให้กด Command+เครื่องหมายบวก (+) คุณจะได้ยิน: "ขยาย"

  • เมื่อต้องการย่อหน้าปัจจุบัน (ย่อ) ให้กด Command+เครื่องหมายลบ (-) คุณจะได้ยิน: "ย่อ"

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กด Command+0 (ศูนย์) คุณจะได้ยิน: "ตั้งค่าการย่อ/ขยายใหม่"

เคล็ดลับ: เลือก ขยาย และ ย่อ หลายครั้งในแถวเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่แน่นอนที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่พอใจกับระดับที่ OneNote ใช้กับแต่ละส่วน คุณสามารถตั้งค่าระดับการย่อ/ขยายที่เฉพาะเจาะจง กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "<แท็บ Ribbon ปัจจุบัน>, แท็บ (...), (...) จาก 4" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บมุมมอง, 4 จาก 4" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อไปยังแท็บ มุมมอง กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "<การย่อ/ขยายปัจจุบัน>, การย่อ/ขยาย, กล่องคำสั่งผสม" พิมพ์เปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้สถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน กับฟีเจอร์การย่อ/ขยายของโทรศัพท์ของคุณเมื่อต้องการย่อ/ขยายบนหน้าOneNote for iOS

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

เปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยาย

เปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยายในการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหลักที่ไอคอน การตั้งค่า อยู่ จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ใน การตั้งค่า เมื่อต้องการเปิดเมนู การช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มทั่วไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการช่วยสำหรับการเข้าถึง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู การย่อ/ขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการย่อ/ขยาย ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ การย่อ/ขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การย่อ/ขยาย ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ขยายบันทึกย่อของคุณ

เมื่อเปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยาย คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางเพื่อขยายเนื้อหาของหน้าใน OneNote for iOS

บนหน้า OneNote ที่คุณต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของบันทึกย่อที่คุณต้องการดู ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android พร้อมด้วยฟีเจอร์อัตราส่วนของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยายหน้า OneNote for Android

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

เปิดฟีเจอร์อัตราส่วน

เปิดฟีเจอร์อัตราส่วนในการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนู การช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การช่วยสำหรับการเข้าถึง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู อัตราส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัตราส่วน ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ อัตราส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ขยายด้วยการแตะสามครั้ง ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สวิตช์ปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ อัตราส่วน จะเปิดใช้งาน และคุณจะได้ยิน: "เปิด"

ขยายบันทึกย่อของคุณ

เมื่อเปิดฟีเจอร์อัตราส่วน คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางเพื่อขยายเนื้อหาของหน้าใน OneNote for Android

บนหน้า OneNote ที่คุณต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของบันทึกย่อที่คุณต้องการดู ให้แตะสามครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้แตะสามครั้งอีกครั้ง

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสามครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows พร้อมด้วยฟีเจอร์แว่นขยายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยายหน้า OneNote for Windows 10

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เปิดคุณลักษณะแว่นขยาย

เปิดฟีเจอร์อัตราส่วนในการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนู ความง่ายในการเข้าถึง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ความง่ายในการเข้าถึง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู แว่นขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แว่นขยาย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิด แว่นขยายหน้าจอ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดอยู่, แว่นขยายหน้าจอ, สลับสวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แว่นขยายหน้าจอ จะเปิดใช้งาน และคุณจะได้ยิน: "เปิดอยู่, แว่นขยายหน้าจอ, สลับสวิตช์"

ขยายบันทึกย่อของคุณ

เมื่อเปิดฟีเจอร์แว่นขยาย คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางเพื่อขยายเนื้อหาของหน้าใน OneNote for Windows 10

บนหน้า OneNote ที่คุณต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของบันทึกย่อที่คุณต้องการดู ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยาย ขณะขยายอยู่ ให้แตะสองครั้งและกดหน้าจอค้างไว้ด้วยนิ้วสองนิ้ว แล้วลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการย่อ/ขยาย

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ OneNote Online กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อขยายหรือย่อหน้า

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

คุณสามารถขยายหรือลดเนื้อหาของหน้าโดยใช้ฟังก์ชัน ขยาย และ ย่อ ของ Microsoft Edge

 1. เมื่อใช้ OneNote Online ใน Microsoft Edge ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายหน้าปัจจุบัน (ขยาย) ให้กด Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) คุณจะได้ยิน: "ขยาย"

  • เมื่อต้องการย่อหน้าปัจจุบัน (ย่อ) ให้กด Ctrl+เครื่องหมายลบ (-) คุณจะได้ยิน: "ย่อ"

 2. เลือก ขยาย และ ย่อ หลายครั้งในแถวเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่แน่นอนที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×