ใช้ตัวอ่านหน้าจอตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงข้อมูลใน Excel 2016

โดยการตั้งชื่อเซลล์และช่วงข้อมูล คุณสามารถทำให้สูตรของคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นใน Excel 2016 (ตัวอย่างเช่น อาจตั้งชื่อเซลล์ที่มีอัตราการชำระเงินว่า "PayRate") คุณสามารถกำหนดชื่อสำหรับช่วงเซลล์ ฟังก์ชัน ค่าคงที่ หรือตาราง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศชื่อเซลล์หรือช่วงข้อมูลซึ่งทำให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงข้อมูล

  1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการตั้งชื่อ

  2. กด Alt+M แล้วกด M จากนั้นกด Enter จนกว่าจะได้ยิน “ตั้งชื่อแก้ไขเครื่องหมายจุดคู่” โฟกัสย้ายไปยังกล่องชื่อ:

  3. พิมพ์ชื่อเซลล์หรือช่วงข้อมูล

  4. แตะปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter โฟกัสจะกลับไปยังสเปรดชีต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel 2016

คีย์ลัดใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×