ใช้ตัวอ่านหน้าจอการแชร์หน้าจอของคุณใน Skype สำหรับธุรกิจ

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการแชร์หน้าจอของคุณใน Skype สำหรับธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Skype for Business กับแป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows เพื่อแชร์หน้าจอของคุณกับผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ คุณสามารถแชร์หน้าจอทั้งหมดของคุณ (แชร์เดสก์ท็อปของคุณ) เมื่อคุณต้องการแสดงการทำงานหน้าจอในหลายโปรแกรม หรือแชร์เฉพาะโปรแกรมเดียว (แชร์หน้าต่างเดียว) เมื่อคุณต้องการแสดงเพียงโปรแกรมเดียวหรือกลุ่มไฟล์ และไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business ได้ คุณต้องเป็นผู้นำเสนองาน หากตัวเลือกดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน โปรดขอให้ผู้นำเสนอคนหนึ่งมอบสิทธิ์การเป็นผู้นำเสนอให้คุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ใช้แท็บเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกัน

เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณหรือโปรแกรม Skype for Business จะแสดงแท็บเครื่องมือด้านบนสุดของหน้าจอพร้อมปุ่มเพื่อควบคุมการแชร์ บนแท็บเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกัน คุณจะสามารถ:

 • ให้การควบคุมเดสก์ท็อปของคุณแก่ผู้อื่นที่อยู่ในการประชุม หรือเรียกคืนการควบคุมหากบุคคลอื่นควบคุมเดสก์ท็อปของคุณอยู่

 • หยุดนำเสนอหน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

 • ปักหมุดแท็บเครื่องมือเพื่อให้มองเห็นแท็บเครื่องมือตลอดเวลา

 1. หากต้องการย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปบนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Ctrl+Shift+Space

 2. หากต้องการย้ายระหว่างรายการต่างๆ บนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Tab คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านชื่อรายการ

 3. หากต้องการเลือกตัวเลือกบนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Enter

 4. หากต้องการสลับโฟกัสกลับมาที่หน้าต่างการโทรหรือหน้าต่างการประชุม โปรดกด Esc

แชร์หน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

หมายเหตุ: เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business ได้ คุณต้องเป็นผู้นำเสนองาน หากตัวเลือกดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน โปรดขอให้ผู้นำเสนอคนหนึ่งมอบสิทธิ์การเป็นผู้นำเสนอให้คุณ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะสามารถเห็นโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนของคุณทั้งหมด ปิดหรือย่อโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอเดสก์ท็อปของคุณ

เคล็ดลับ: ขณะที่คุณกำลังแชร์โปรแกรมเดียว สถานะ Skype for Business ของคุณจะเปลี่ยนเป็น กำลังประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อคุณกำลังแชร์เดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณ สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังนำเสนอ และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือสายโทรเข้า

 1. หากต้องการเลื่อนผ่านตัวควบคุมหน้าต่างการแชทหรือหน้าต่างการประชุม โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแชร์ แชร์เนื้อหา”

 2. หากต้องการเปิดเมนูแชร์เนื้อหา โปรดกด Spacebar คุณจะได้ยิน “แชร์เดสก์ท็อปของคุณ”

 3. หากต้องการนำเสนอเดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณต่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โปรดกด Enter

  หมายเหตุ: 

  • หากคุณได้ยิน “หน้าต่าง Skype for Business ปุ่มยกเลิก” จะแสดงการแจ้งเตือนต่อไปนี้ “โปรดทราบว่า: บุคคลจะไม่สามารถเห็นทุกสิ่งบนหน้าจอที่คุณเลือกได้”

  • หากคุณไม่ต้องการให้การแจ้งเตือนนี้ปรากฏทุกครั้งที่คุณแชร์เดสก์ท็อปของคุณ โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เอาเครื่องหมายออกแล้ว ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนนี้อีก กล่องทำเครื่องหมาย” จากนั้นกด Spacebar

  • หากต้องการเริ่มแชร์เดสก์ท็อปของคุณ โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง ปุ่ม”

  ขณะนี้ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะเห็นหน้าจอทั้งหมดของคุณ โฟกัสจะย้อนกลับมาที่หน้าต่างการประชุม Skype for Business

 4. หากต้องการนำเสนอเพียงโปรแกรมเดียว โปรดกดแป้นลูกศรลงบนเมนูแชร์เนื้อหา จนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์หน้าต่าง” จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่างแชร์หน้าต่าง โดยจะแสดงรายการโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โฟกัสจะอยู่ที่ปุ่มยกเลิก คุณจะได้ยิน “แชร์หน้าต่าง หน้าต่าง ปุ่มยกเลิก”

  • หากต้องการย้ายไปยังโปรแกรมที่พร้อมใช้งานที่จะนำเสนอโปรแกรมแรก โปรดกด Tab คุณจะได้ยินชื่อของโปรแกรม

  • หากต้องการย้ายผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน โปรดกดแป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา เมื่อคุณได้ยินชื่อของโปรแกรมที่คุณต้องการนำเสนอ โปรดกด Spacebar ขณะนี้ปุ่ม แชร์ ได้เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเป็นการแชร์โปรแกรมกับทุกคนที่อยู่ในการโทร และส่งคืนโฟกัสมาที่หน้าต่างการประชุม Skype for Business

  เคล็ดลับ: ขณะที่นำเสนอโปรแกรมเดียว โปรแกรมที่แชร์จะแสดงสี่เหลี่ยมสีดำหากหน้าต่างการประชุม Skype for Business อยู่เหนือโปรแกรมที่แชร์ หากคุณมีหลายหน้าจอ ลองย้ายหน้าต่างการประชุมไปยังหน้าจอรองเพื่อไม่ให้หน้าต่างการประชุมอยู่เหนือโปรแกรมที่คุณแชร์

 5. หากต้องการหยุดแชร์หน้าจอ โปรดกด Ctrl+Shift+Space โฟกัสจะย้ายไปอยู่ที่แท็บเครื่องมือด้านบนของหน้าจอ กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหยุดแชร์” จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อต่อสายหรือรับสายโทรศัพท์ใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Skype for Business for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Mac OS เพื่อแชร์หน้าจอของคุณในการประชุม คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาจากเครื่อง Mac ของคุณและส่งข้อความของคุณไปได้อย่างมีประสิทธิผล

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business for Mac ได้ คุณต้องเป็นผู้นำเสนองาน หากตัวเลือกดังกล่าวเป็นสีเทา โปรดขอให้ผู้นำเสนอคนหนึ่งมอบสิทธิ์การเป็นผู้นำเสนอแก่คุณ

 • เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณ ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะสามารถเห็นโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ ปิดหรือซ่อนโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอ

แชร์หน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: ขณะที่คุณกำลังนำเสนอ สถานะ Skype for Business for Mac ของคุณจะเปลี่ยนเป็น “กำลังประชุมทางโทรศัพท์” และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือสายโทรภายนอกการประชุมออนไลน์

 1. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ แล้วกด Control+Command+S บนแป้นพิมพ์ คุณจะได้ยิน “แชร์หน้าจอ หน้าต่าง กล่องโต้ตอบของระบบ ขณะนี้คุณกำลังแชร์หน้าจอของคุณอยู่”

 2. เมื่อนำเสนอ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • หากต้องการสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ โปรดกด Command+Control+F คุณจะได้ยิน “เข้าสู่พื้นที่เต็มหน้าจอด้วย Skype for Business” หากต้องการย้อนกลับมายังโหมดหน้าจอปกติ โปรดกด Esc

  • หากต้องการซ่อนหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ โปรดกด Command+H

  • หากต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ถูกซ่อน โปรดกด Command+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแอปของคุณ

  • หากต้องการเข้าถึง Dock โปรดกด Control+F3 คุณจะได้ยิน “Dock <the current focus on Dock>”

  • หากต้องการปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ โปรดกด Command+W

 3. หากหยุดแชร์ โปรดกด Command+T คุณจะได้ยิน “หยุดแชร์”

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อต่อสายหรือรับสายโทรศัพท์ใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถใช้สถานี iOS อยู่แล้วภายในหน้าจอ reader การแชร์หน้าจอของคุณในSkype for Business

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • ตำแหน่งที่ตั้งและรายการบนส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจแตกต่างกันเมื่อคุณเปิดSkype for Business บนอุปกรณ์ของคุณ เนื้อหาและองค์ประกอบ UI ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างของเนื้อหาและองค์ประกอบที่คุณอาจมีบางอย่าง

แชร์หน้าจอของคุณ

 1. เข้าร่วมการประชุม

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ อ้างอิงเมื่อต้องการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype สำหรับธุรกิจ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นผู้นำเสนอการประชุม ถ้าคุณจัดการประชุม คุณเริ่มออกเป็นผู้นำเสนอ

 2. บนหน้าจอการประชุม ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูเพิ่มเติม เปิดขึ้น คุณได้ยิน "เพิ่มเติม"

 3. เมื่อต้องการนำเสนอ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดงปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เรียกดู" แล้ว เพื่อค้นหาไฟล์งานนำเสนอ ที่คุณต้องการแชร์ แตะหน้าจอสองครั้ง เรียกดู เมนูเปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของตำแหน่งที่ตั้งที่ประกอบด้วยไฟล์คุณต้องการนำเสนอ เมื่อคุณย้าย สถานีทราบชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. เรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ภายในตำแหน่งที่ตั้ง ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของรายการที่คุณต้องการนำเสนอ เมื่อต้องการเลือกรายการ แตะสองครั้งหน้าจอ หลังจากที่คุณเลือกไฟล์ งานนำเสนอเริ่มโดยอัตโนมัติผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอPowerPoint การแชร์สไลด์ถัดไป ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มสไลด์ถัดไป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอ การหยุดการแชร์หน้าจอของคุณ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูเพิ่มเติม เปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "หยุดงานนำเสนอปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อต่อสายหรือรับสายโทรศัพท์ใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×