ใช้ตัวอ่านหน้าจอกับ Word 2016 เพื่อนำการจัดรูปแบบตัวหน้า ตัวเอียง และการขีดเส้นใต้ไปใช้

ถ้าคุณมีความบกพร่องทางสายตาหรือการอ่าน บทความนี้จะบอกวิธีจัดรูปแบบข้อความใน Word 2016 โดยการใช้เพียงคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอ

การจัดรูปแบบใน Word 2016 จะทำให้เอกสารของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลต่อวิธีการออกเสียงคำโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย เพื่อให้คุณนำรูปแบบไปใช้กับข้อความได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้คีย์ลัดสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบทั่วไปที่บุคคลส่วนใหญ่ใช้ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยใช้โปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง ให้ติดต่อผู้ผลิตเทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) ของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการฟังวิธีการจัดรูปแบบข้อความใน JAWS ให้กด Insert+F ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+0 คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

ในบทความนี้

ทำข้อความให้เป็นตัวหนา

รูปแบบตัวหนาจะเน้นข้อความและเพิ่มการมองเห็น โดยทำให้ฟอนต์ดูหนาขึ้นบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: โปรแกรมอ่านหน้าจอจำนวนมากจะไม่อ่านการจัดรูปแบบตัวหนา ถ้าคุณต้องการนำชนิดการเน้นนี้ไปใช้ด้วยวิธีที่เข้าถึงได้ คุณสามารถใช้สไตล์ย่อหน้า เน้นหนัก ใน Word 2016 ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำสไตล์หัวเรื่องและย่อหน้าไปใช้ใน Word 2016

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นตัวหนา

 2. กด Ctrl+B

ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง

ข้อความที่เป็นตัวเอียงจะเอน และฟอนต์จะมีลักษณะเหมือนตัวเขียนมากกว่าตัวพิมพ์ปกติ ในบางครั้ง ข้อความที่เป็นตัวเอียงจะถูกใช้เพื่อระบุชื่อเรื่องของบทความ หรือตัวแทนข้อความที่ผู้อ่านควรทำการแทนที่ ตัวอย่างเช่น หนังสือบางเล่มสามารถบันทึกชื่อรอง และแสดงพื้นที่ที่สำรองไว้เป็น ชื่อรอง ได้

เคล็ดลับ: โปรแกรมอ่านหน้าจอจำนวนมากจะไม่อ่านการจัดรูปแบบตัวเอียง ถ้าคุณต้องการนำตัวเอียงไปใช้ด้วยวิธีที่เข้าถึงได้ คุณสามารถใช้สไตล์ย่อหน้า เน้น ได้ ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำสไตล์หัวเรื่องและย่อหน้าไปใช้ใน Word 2016

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นตัวเอียง

 2. กด Ctrl+I

ขีดเส้นใต้ข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์ขีดเส้นใต้เริ่มต้น ให้กด Ctrl+U

  • เมื่อต้องการนำการขีดเส้นใต้สองเส้นไปใช้ ให้กด Ctrl+Shift+D

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์การขีดเส้นใต้ ให้กด Alt+H จากนั้น ในกล่อง ขีดเส้นใต้ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ และกด Enter

  • เมื่อต้องการขีดเส้นใต้คำแต่เว้นช่องว่างไว้ ให้กด Ctrl+Shift+W

จัดรูปแบบข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัดหรือต้องการทราบเกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ลองใช้กล่อง บอกฉัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง บอกฉัน ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลี แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกจากผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์ฟอนต์สำหรับตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับฟอนต์ เช่น ตัวเอียงและขนาดฟอนต์ ผลลัพธ์บางรายการอาจเป็นเมนูย่อยที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการเลือกผลลัพธ์ ให้กด Enter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือสำหรับการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word 2016

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×