ใช้ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ คือตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่จุดเริ่มต้นของบล็อกข้อความ ซึ่งมีความสูงเท่ากับข้อความธรรมดา 2 บรรทัดหรือมากกว่า ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวเลือกของคุณสำหรับการจัดตำแหน่งตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ที่อยู่นอกระยะขอบและในระยะขอบ

คำบรรยายภาพ 1 ลดลง

คำบรรยายภาพ 2 ในระยะขอบ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกย่อหน้าที่คุณต้องการให้เริ่มด้วยตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

  ย่อหน้าต้องมีข้อความ และไม่สามารถอยู่ใน คอนเทนเนอร์ข้อความ

 3. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

 4. คลิก ลดลง หรือ ในระยะขอบ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

นำตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ออก

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกย่อหน้าที่มีตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ที่คุณต้องการนำออก

 3. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

 4. คลิก ไม่มี

ดูเพิ่มเติม

ปรับการเยื้องและระยะห่าง

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

จัดแนว หรือจัดกึ่งกลางข้อความ

เปิดใช้งานตัวอักษรควบหรืออักขระเชื่อม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×